Oznámení

8. června : Vážení uživatelé, v současné době pracujeme na vylepšení stránek Babinet.cz, což může způsobovat občasné výpadky či problémy spojené zejména s přihlašováním. Na odstranění problémů a doladění detailů usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

8. června : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

28. května : Kyjevské smažené fazole. I bez masa se dá připravit skvělý oběd!

  • Diskuse
  •  » Duchovní
  •  » 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

#1 5. 1. 2012 22:24

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ? (www.svetloatlantidy.cz)


Nadchází rok 2012, což zvyšuje naléhavost této zprávy, protože nám všem doslova utíká čas. Jednoduše řečeno, myšlení, na které jsme si zvykli a chování, které známe z našeho rozměru, bude pryč. Každý se nyní přesouvá do čtvrté dimenze myšlení, chování, cítění a následně do páté dimenze vědomí a zkušeností.

Nicméně, většina lidí na této planetě na tento posun není připravena. I přesto to může být krásný, a příjemný čas. Stačí pár základních informací o tom, co tato změna přináší a co jsou vlastně ony dimenze. Každý z Vás má tu schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k těmto vyšším sférám ladně a radostně.

Pokud nevíte, co jsou dimenze, pak věřte, že nejste sami. Většina z Vás hraje hru s názvem Třetí dimenze, aniž by u sebe měla Knihu pravidel, která vysvětluje, proč tu hru vlastně hrajeme a o co v ní jde. Tento článek poskytuje tyto základní, chybějicí pravidla. Vysvětluje, co je třetí, čtvrtá a pátá dimenze a proč je důležité si o nich povídat právě teď.

Pokud pochopíte strukturu těchto dimenzí, můžete se skrze ně pohybovat s lehkostí a plynule procházet tímto posunem. Beze strachu, námahy, napětí a úzkosti, která plyne z Vašich každodenních životů.

Takže, v první řadě si řekněme, co dimenze nejsou:

Nejsou to místa či lokace a nejsou v lineárnímm uspořádání- 3,4,5,6 – jako na sobě položené palačinky. Třetí, či čtvrtý rozměr, není křeslo, ve kterém sedíte, či zeď stojící před Vámi, ba dokonce Země samotná. Je to forma, která existuje převážně v těchto rozměrech a která ještě bude významnou součástí hry ve 4. Dimenzi až nebude 3. Dimenze v nabídce.

Obecně platí, že rozměry jsou stavy vědomí, které jsou k dispozici každému, kdo vibruje ve frekvenci k oné příšlušné dimenzi patřící


Co je třetí dimenze?

Třetí dimenze (3D) je pole pevných přesvědčení, s více či méně soudržnými soubory pravidel a omezení. Většina z nás hraje tuto hru po mnoho životů a tak máme tendenci si myslet, že je to jediná hra k dispozici. Nic však není dále od pravdy. Jedna z omezujících myšlenek 3D je také myšlenka, že naše životy se pohybují v přímce lineárního času.

Lineární čas je volitelná víra a struktura, která nám umožňuje zažít zkušenost “minulost a budoucnost”…a pak umíráme. Protože tato víra je výchozí předpoklad pro masové 3D vědomí, události nám zdánlivě potvrzují, že to tak skutečně je. Většina z nás si stále myslí a jedná tak, jako by to byla pravda.

Ale nyní se všichni probouzíme z této iluzorní víry. Stále více lidí si uvědomuje, že čas ve 3D je vlastně kruh. Struktura času ve 3. dimenzi je poměrně specifická, navíc zkušenost času každého z nás je zcela odlišná, jak se pohybujeme do vyšších dimenzí.

Všechno ve 3D vědomí, je také velmi podmíněné. Koncepce, kupříkladu, bezpodmínečné lásky, ve 3D neexistuje. Pokud zažíváte bezpodmínečnou lásku, či cítíte vnitřní mír ke všemu a všem, tak jste se na poli vědomí přestěhovali do 4D.

Jak vidíte v pozemské zkušenosti, nyní máme přístup k oběma dimenzím, ale většina z nás se nedokáže vymanit ze zvyků 3D přemýšlení a cítění. Třetí dimenze taktéž nenabízí možnost volby. Nevybíráme si naše pocity, myšlenky a činy ( to jsou dovednosti 4. a 5. Dimenze). Namísto toho reagujeme v naší nevědomé víře a trénujeme se na lidech a situacích, které se objevují v našem prostoru.

Dualita poskytuje další složitou konstrukci našeho 3D zážitku. Od pádu Atlantidy jsme se stali velmi bojácnými a v tomto strachu jsme se naučili definovat dobro a zlo, co je správné a špatné. Kromě toho, vnímáme naše zážitky převážně levou hemisférou mozku, domovem racionálního myšlení, a z tohoto důvodu využíváme jen 5 – 10 % mozkové kapacity, ke hraní oné hry. Většina z nás si uvědomuje, že zbytek mozku musí také něco dělat, ale přitom nemáme ponětí, co dělá a jak funguje.

Co ve skutečnosti nabízí tento zbytek mozku, je fungování ve vyšších dimenzích.

Pravě v tuto dobu jsme dosáhli na potenciál i veškeré potřebné vybavení, ale naše návyky myšlení a cítění nás provazejí příliš dlouho a tak omezují současné prožitky. Naše racionální mysl ví, co ví – a neví, co neví. Zvyšující se světelné energie, energie a frekvence posunu, přeprogramovávají naše mozky, díky čemuž máme přístup k mnohem širším informacím a možnostem, než je k dispozici ve třetí dimenzi. Připravují nás na 4D a 5D zkušenosti, i když jsou dost omezovány tvrdými  pravidly 3D.


Co je čtvrtá dimenze?

Pravidla “4. dimenze vědomí“ poskytují větší nabídku klidu, možností a schopností, než struktura 3. Dimenze.

Čas ve 4D je vždy současnost. Důraz je vždy kladen pouze na tuto chvíli, která se právě odehrává. Jen tuto chvíli , co se děje právě teď. Naše těla znají pouze přítomnost, nevědí nic o včerejšku, či zítřku. Jako vědomé bytosti v naší přirozenosti, náležící však již k 4. Dimenzi , již fungujeme v „Teď přítomnosti“. Pokud se zaměříme vědomě na tuto přítomnost, stane se tato volba opět naší možností. Můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, jen jako informační zkušenost, abychom dokázali zvážit, kam směřovat.

Koncepce, známá jako paradox, je k dispozici i ve čtvrtém rozměru vědomí. Paradox jednoduše znamená, že to, co platilo před chvílí, nemůže být pravda v tuto chvíli. A to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné. Namísto aplikování pevných, již existujících definicí k jakékoliv zkušenosti, vybíráme si naši upřednosovanou verzi a vibraci v každém okamžiku. A tak  se pohybujeme do 4D vědomí, s možností výběru a odpovědností, se schopností měnit pravidla hry, se štěstím a pohodou k dispozici. Zajímavé však je, že 4D vědomí nebude dlouhodobou zastávkou na naší cestě.

4. dimenze slouží jako základní, ale krátkodobý stav, ze kterého se přestěhujeme do vědomí 5D, což je cíl pro Zemi a všechny její obyvatele. Archandělé sami řekli, že posun do 5D nebude delší, než do roku 2015.

Ale I když je 5D naším cílem, jsou zkušenosti z dimenze čtvrté nezbytné. Nemůžeme tam vstoupit přímo. Veškeré naše duševní a emoční zátěže musí zůstat před branami 4D a do 5D můžeme vstoupit tehdy, až se stanou naše myšlenky ve 4D suverénními a čistými.Co je pátá dimenze?

Čas v 5D je okamžitý, což znamená, že vše (všechny možnosti) se vyskytuje na stejném místě ve stejném okamžiku. V praxi to znamená, že vše, na co se v danou chvíli soustředíte, se před vámi okamžitě objeví a stejně tak dostanete okamžité odpovědi na své otázky. Zeptejte se a budete dostávat.

V 5D nemusíte nikam chodit pro odpovědi ani zkušenosti. Vše k Vám přichází snadno a bez námahy , na základě zaměření se na určitou věc a vibraci. Když jste ve vibraci 5D, netvoříte stejným způsobem, jako v předchozích dvou dimenzích. Používáte zvuk, barvy a geometrické tvary k tvoření. Také vědomě pracujete se Stvořitelem a všemi bytostmi Světla.

V takto pozvednutém vědomí hraje racionální mysl minimální roli. Navrací se zpět ke svému malému, specifickému úkolu, čímž je blaho fyzické těla. Ale předtím, než se můžeme přesunout do našich 5D domovů, musíme nejprve ovládnout naše energie a myšlenky ve 4D. To je cíl velkého posunu vědomí, který se uskuteční v roce 2012.Nástroje 4D přítomnosti

Jak jsem již zmínil, 4D je „teď“ v současné chvíli. Ale současnost má aktuálně 4 různé úrovně.

V roce 2010 jsme všichni vstoupili do třetí úrovně. V roce 2012 vstoupíme do poslední. V těchto úrovních si například pomyslíte, že chcete jablko a ono se Vám najednou objeví v rukou. Když tohle říkám, jsou lidé nadšení. Ano, je to vzrušující. Ale….je zde ale.Drtivá většina lidí ještě stále není připraveno býti mistry v jejich myšlení, cítění a jednání. Ale není jiná možnost. Je nezbytně nutné zvládnout dovednosti 4D a 5D vědomí. Jedním z důvodů, proč byla vytvořena třetí dimenze, bylo poskytnutí jakéhosi cvičiště, kde může každý z nás trénovat a zdokonalovat vibraci myšlenek a pocitů. K dosažení tohoto cíle máme však v této dimenzi vymezený čas. Místo okamžité manifestace existuje prostor mezi myšlenkou a zhmotněním této myšlenky. Z velké části jsme velmi nedbalí v této prodlevě. Místo toho, abychom se dále

soustředili na to, co chceme, cítíme pouze frustraci, hněv, zlobu, nudu, strach, úzkost a vinu, jednoduše všechny druhy nižších myšlenek a pocitů, čímž zabraňujeme skutečnémé realizaci našeho přání.

Ale pro toto už není více místo. Lineární čas se hroutí do jednoho bodu současné chvíle. Máme čím dál menší možnosti tréninku a jsme připravováni na vyšší vědomí, což je u mnoha lidí problém. Naštěstí existuje mnoho jednoduchých nástrojů, které Vám pomohou zvládnout každodenní situace a být připraveni tvořit v současném okamžiku.

Tyto jednoduché nástroje jsou k dispozici každému a zdarma na našich webových stránkách www.masteringalchemy.com (anglicky), ale uvedu některé z nich jen pro příklad.

Dovolte, aby Posun vyčistil Vaše podvědomí, myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno, posun využívá vlnu světelných frekvencí, aby odstranila to, čím nejsme a naopak to nahradila myšlenkami, díky kterým si vzpomeneme na nᚠpůvod. Energie Posunu si je vědoma, kam všude jsme poschovávali tyto nízké vibrace a svým světlem je dokáže pročistit.

Nicméně, jakmile budou tyto nižší myšlenky pročištěny, přejdou ve stavu zmatku do Vašeho podvědomí a jako magnet budou přitahovat obdobné lidi a situace. Pak bude záležet opět na Vás, jak si s těmito energiemi poradíte. Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK, nebudou tyto energie ve Vašem prostou vyčištěny a jakmile bude Posun gradovat, bude pro Vás stále t잚í a t잚í se přizpůsobit. Pamatujte si, že většina z toho, co k Vám přichází, není Vaše, nepatří Vám to. Mějte na paměti, že vše přichází, aby to mohlo být pročištěno…navždy. Několikrát se zhluboka nadechnětě, udělejte si procházku, poslouchejte muziku, ale neustále se zaměřujte na jakýkoliv bod vyššíí vibrace.Nižší a vyšší čtvrtá dimenze

Toto rozdělení berte prosím jen jako zjednodušený pohled pro vysvětlení, jelikož  technicky toto tvrzení není pravdivé.

Stále budou existovat domy, auta i stromy. Ale strach, soudy, pocity viny, rozdělení na dobré a špatné zmizí. Všechny tyto husté energie, které jsou to jediné, co nám brání v postupu do vyšších dimenzí, budou jednoduše vymazány z našeho prostoru. Náhle budete moci sebe naleznout na nižší úrovni čtvrté dimenze, označovaná jako astrální svět či svět snů, kde se shromaždují veškeré myšlenky, které pocházejí z 3. Dimenze.

Vidíte, že myšlenky jen tak nezmizí, I když si myslíme opak. Žijí v “nižší” úrovni čtvrté dimenze se specifickou strukturou, váhou a emočním nábojem a seskupují se s myšlenkami obdobného charakteru. Některé myšlenky – jako je znásilnění, nadvláda, otroctví, války, nenávist – dodávají pocit těžkých a temných energií. Naopak myšlenky jako třeba na motýly, děti hrající si v parku, kvetoucí květiny, či krásný slunný den, dodávají lehkost, uvolnění a svobodu. Ale abychom dokázali plně prožít tyto vibrace a energie, musíme vystoupit z 3D vědomí a přesunout se v přítomném čase do vyšší, čtvrté dimenze.

Ano, můžete říct:,,Já přecí vím, co je krása!” Ano, víte, jelikož nyní žijeme v obou, tedy třetí i čtvrté dimenzi, najednou. Ale zeptejte se sami sebe, jak dlouho si tuto krásu dokážete udržet v myšlenkách?

Jistě jste si všimli, že je těžké zbavit se myšlenek, jako že nejsem dost dobrá/ý, či, ostatní mě nemají rádi, nebo že nelze v něčem uspět. Stále přetrvávají v našem světě. Proč? Protože myšlenky mají obdobné chování, jako elektromagnet a stahují k sobě nízké energie, které se v nás usazují. Na druhou stranu, myšlenky na lásku, krásu, laskavost, mají nízký elektrický náboj, který je naopak expanzivní.

Začnete chápat, proč je důležité uvědomit si, že myšlenky si žijí svým životem a nezanikají po vypuštění z naší hlavy. Naštěstí, druhá vlna vzestupu nám pomůže tyto věci usnadnit. Opustíme nízké a stahující energie a světlo nás posílí při našich krocích do vyššího stupně čtvrté dimenze. Začínáme žít v souladu s naším srdcem, díky čemuž se nám zvyšují vibrace a v tomto důsledku jsme si schopni déle udržet tyto vysokovibrační myšlenky.

Každý z nás je na 100% již v přeměnném procesu a slaďujeme se se svým srdcem, což probíhá tím nejpřirozenějším způsobem, jak to jen jde u každého z Vás. Začínáte přehlížet veškerá omezení a měníte svoje vzorce myšlení. Začínáte si sami vybírat, jak se budete cítit. Nevidíte již žádné důvody, proč se cítit špatně. Cítíte, že příroda nejlépe ví, jak Vám pomoct a tak se postupně necháváte vést jejími energiemi. Víte, že volba je na Vás.

Jak se Posun blíží a čas se zrychluje, hroutí se systémy a vše je v přítomném okamžiku ještě stále si můžete vybírat z pocitů třetí dimenze, avšak mějte na paměti, že Vás jen brzdí a oddalují pocity radosti a štěstí. Jinými slovy, je ve vašem nejlepším zájmu cvičit a integrovat do své mysli možnost si vybrat v každém okamžiku života. Vše je jen na Vás.

Ještě doteď máte kdesi v hlavě místo, kde se shromážďily myšlenky vašich rodičů, učitelů a přátel, kteří Vám vždy říkali, co je nejlepší, co je dobré a co je špatné. A tyto myšlenky se z tohoto místa uvolňují a zabraňují Vám přemýšlet za sebe, brání Vám být sami sebou. Nyní nastal čas opět nalézt toto místo, pročisit ho a zaujmout jeho vlastnictví. Odstraňte myšlenky, které Vám říkají, že to nejde, že to není možné a že nic takového nemusíte dělat. Všechno lze, pokud si vzpomenete, kým ve skutečnosti jste. A až si toto uvědomíte, plně vstoupíte do “nižší” části čtvrté dimenze, odkud budete zase moci odstranit nízké vibrace myšlenek, které jste nastřádali během života.

Začněte tím, že si budete hrát s vibracemi toho, čemu říkám Živá slova. Archandělé velice pečlivě vybrali tato slova – slova jako jistě, schopně, velice, současnost, vlídnost a štěstí. Vložte pozornost do těchto slov a vnímejte jejich vibrace. Cvičte a trénujte, abyste mohli jiná slova vyřadit ze svého prostoru. Zkuste si třeba jedno hezké slovo vybrat sami a žijte ho po celý den.

Máte-li praxi ve vědomém výběru svých myšlenek a pocitů v době, kdy to není nezbytně nutné, budete mít veliký náskok v době, kdy to nutné bude.

Začněte nenásilně a s elegancí klást důraz na „Vás“ samé a vᚠpohodlný přirozený stav, jenž je Vaší vstupenkou do vyšší 4. dimenze. Nelze jen tak nečinně přihlížet a čekat, jak to všechno dopadne.

Zvýšené hladiny elektromagnetického světla z vyšších dimenzí nyní proudí každým z nás. Mnoho lidí ve třetí dimenzi není schopno zvládnout tyto energie a mají tendenci vystupvat ze svých těl. Bude jich přibývat, jak se přibližuje veliký Posun. Každý směřuje domů do páté dmenze, ale ne všichni ve stejný čas a se stejnou slávou a grácií.

Žehnám Vaší cestě.


Jim Self je autor, jenž přednáší a vyučuje nástrojům ke zvládnutí vlastního mistrovství. Spolupracuje s archanděly, vzestoupenými mistry a učiteli Světla.

www.MasteringAlchemy.com

Do češtiny přeložili Sentinel a -Ag- (www.svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#2 6. 1. 2012 8:37

dusička
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: DC
Registrovaný: 14. 6. 2006
Příspěvky: 24389

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

čtu ted knihu Moc přítomného okamžiku,která bych řekla, je malé tuknutí, jak se dostat z třetí dimence do čtvrté wink
http://www.knihcentrum.cz/fotocache/bigorig/http--d----l----l--img.pemic.cz--l--sortimg--l--003--l--3--l--2--l--0033227-23.jpg


Každý den je jen jednou za život

Není tady

 

#3 6. 1. 2012 9:33

Revliba
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 5. 3. 2011
Příspěvky: 1374

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

dusička napsal(a):

čtu ted knihu Moc přítomného okamžiku,která bych řekla, je malé tuknutí, jak se dostat z třetí dimence do čtvrté wink
http://www.knihcentrum.cz/fotocache/big … 227-23.jpg

Duši,dobrá...kup si k ní ještě pracovní knihu

Není tady

 

#4 6. 1. 2012 9:43

dusička
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: DC
Registrovaný: 14. 6. 2006
Příspěvky: 24389

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Revlibko - dík, mrknu na to, já jsem si ji stáhla v pdf. a vytiskla.


Každý den je jen jednou za život

Není tady

 

#5 6. 1. 2012 15:06

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

dusička napsal(a):

čtu ted knihu Moc přítomného okamžiku,která bych řekla, je malé tuknutí, jak se dostat z třetí dimence do čtvrté wink
http://www.knihcentrum.cz/fotocache/big … 227-23.jpg

Ta knížka je moc dobrá stolt
Na netu je taky několik zajímavých videí:
http://www.youtube.com/watch?v=xMqzSiazDqI


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#6 6. 1. 2012 18:26

dusička
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: DC
Registrovaný: 14. 6. 2006
Příspěvky: 24389

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Zatím jsem na začátku. (a nevím,jak dlouho ještě budu), ale... Zatím se snažím uvědomovat si přítomný okamžik.
Ale dostala mě má dcera (řekla bych o ní, že tu je proto, že mě má něco naučit, a že je to indigové dítě). Vnímám přítomný okamžik, povídáme si, děláme nějakou činnost, která mi moc dobře nejde. A ona najednou - mami,zavři oči,a půjde to. Zavřu na vteřinku oči, pak je otevřu, a fakt to šlo,jak jsem si přála.
Možná,že má písmenka v tomto chlívku vyjdou jako offtopic ale já v tom všem vidím souvislost


Každý den je jen jednou za život

Není tady

 

#7 6. 1. 2012 19:43

giorgino
♥♥♥♥♥--
Místo: Liberec/Jablonec
Registrovaný: 15. 7. 2010
Příspěvky: 514

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Takže teda letos, 2012, nebudou padat meteority a nevyhyneme jako dinousauři, jo? Ach, tak to se mi ulevilo, že si ještě v budoucnu budu moc zapařit nějakou tu 4D nebo 5D počítačovou hru. lol

Upravil(a) giorgino (6. 1. 2012 19:44)

Není tady

 

#8 7. 1. 2012 0:03

ViktorkaM
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 7. 2. 2011
Příspěvky: 3948

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

JAk jsem cetla ten dlouhatansky clanek "jenom tak prostredkem" a nasledujici komentare taky, tak mi, Žorži, z toho tveho vyslo prej  ..."nebudou padat dinosauri"?
To by tak odpovidalo te "pate dimenzi"...


Michelangelo prý odpověděl na otázku, jak to dě­lá, že je schopen vytvořit tak dokonalou sochu lva, která vypadá jako živá: „Odstraňuji prostě všechno, co nevy­padá jako lev."

Není tady

 

#9 7. 1. 2012 13:58

Luthienne
♥------
Registrovaný: 7. 1. 2012
Příspěvky: 9
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Pan, díky za bezva článek smile Každopádně se mi objasnilo několik věcí.
Ale týkají se ty přechody mezi dimenzemi všech lidí nebo jen některých, kteří chtějí a mají k tomu už "dispozice"?

A taky bych potřebovala přeložit do češtiny tuto část:
Dovolte, aby Posun vyčistil Vaše podvědomí, myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno, posun využívá vlnu světelných frekvencí, aby odstranila to, čím nejsme a naopak to nahradila myšlenkami, díky kterým si vzpomeneme na nᚠpůvod. Energie Posunu si je vědoma, kam všude jsme poschovávali tyto nízké vibrace a svým světlem je dokáže pročistit.

Nicméně, jakmile budou tyto nižší myšlenky pročištěny, přejdou ve stavu zmatku do Vašeho podvědomí a jako magnet budou přitahovat obdobné lidi a situace. Pak bude záležet opět na Vás, jak si s těmito energiemi poradíte. Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK, nebudou tyto energie ve Vašem prostou vyčištěny a jakmile bude Posun gradovat, bude pro Vás stále t잚í a t잚í se přizpůsobit. Pamatujte si, že většina z toho, co k Vám přichází, není Vaše, nepatří Vám to. Mějte na paměti, že vše přichází, aby to mohlo být pročištěno…navždy. Několikrát se zhluboka nadechnětě, udělejte si procházku, poslouchejte muziku, ale neustále se zaměřujte na jakýkoliv bod vyššíí vibrace.


Díky moc smile

Není tady

 

#10 7. 1. 2012 15:28

ViktorkaM
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 7. 2. 2011
Příspěvky: 3948

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

... tongue dudlik tummenupp ...
"Prelozit"? Proc?

Nevyplyva z toho uvedeneho, ze pokud neumis "prelozit", nemas na to ?

Smutne!
Tak to byt urcite nema!!!

Dle meho soudu totiz
- precist
- pochopit
- aplikovat pro svuj zivot

... by mel byt schopnej KAZDEJ!!! Bez rozdilu...

kapitulation


Michelangelo prý odpověděl na otázku, jak to dě­lá, že je schopen vytvořit tak dokonalou sochu lva, která vypadá jako živá: „Odstraňuji prostě všechno, co nevy­padá jako lev."

Není tady

 

#11 7. 1. 2012 15:33

dusička
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: DC
Registrovaný: 14. 6. 2006
Příspěvky: 24389

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Viki a já si zase myslím, když něčemu nerozumím, tak se zeptám. A není to vůbec o tom, že na to nemám. Ono totiž v této věci nelze přemýšlet mozkem, ale vnitřkem těla - duší. Proto možná k nepochopení.
Taky spousta věcí nechápu.


Každý den je jen jednou za život

Není tady

 

#12 7. 1. 2012 16:49

ViktorkaM
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 7. 2. 2011
Příspěvky: 3948

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

dusička napsal(a):

... myslím, když něčemu nerozumím, tak se zeptám. - ...Taky spousta věcí nechápu.

Jenze ten "clanek" je  "polopatistickej"... jo, uznavam, ze pro vsecky lidicky ne-e..., ale mne prijde, ze aj pro ty VSECHNY (ostatni) polopatistickej supr: godlike je


Michelangelo prý odpověděl na otázku, jak to dě­lá, že je schopen vytvořit tak dokonalou sochu lva, která vypadá jako živá: „Odstraňuji prostě všechno, co nevy­padá jako lev."

Není tady

 

#13 7. 1. 2012 17:00

agewa
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 27. 2. 2008
Příspěvky: 4341

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

ViktorkaM napsal(a):

dusička napsal(a):

... myslím, když něčemu nerozumím, tak se zeptám. - ...Taky spousta věcí nechápu.

Jenze ten "clanek" je  "polopatistickej"... jo, uznavam, ze pro vsecky lidicky ne-e..., ale mne prijde, ze aj pro ty VSECHNY (ostatni) polopatistickej supr: godlike je

takže když ty mᚠpocit, že pro VŠECHNY, tak to tak je?
Naopak já si myslím, že .....když něco nechápu, tak se zeptám. není hloupé otázky, hloupý je ten, kdo se jí směje.
Protože to, že nechápu slovní spojení neznamená, že nejsem schopna pochopit obsah ( za předpokladu, že mi to řekne někdo jinak).
Znám to ze své práce...mohu říct informace "úředničinou" a hodně lidí je nepochopí, nebo je řeknu "lidsky" a pochopí . A obsah bude stále stejný.

Není tady

 

#14 7. 1. 2012 17:23

Tulipánka
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Turnov
Registrovaný: 30. 11. 2006
Příspěvky: 4741
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Tohle není problém s pochopením Lúthienne, tohlel je Viktorčin problém smile
Viktorko, na jiných ten problém nevyřešíš, jedině na sobě wink


Žiju svůj život naplno bez strachů.

Není tady

 

#15 7. 1. 2012 17:25

ViktorkaM
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 7. 2. 2011
Příspěvky: 3948

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Ano
Ja, mne se zdalo, ze nastalo oboji... kapitulation..
T.j. vysvetleni pro VSECHNY...

Zakony jsou zrejme take nekompromisni, jako nekteri z vas... tongue


Michelangelo prý odpověděl na otázku, jak to dě­lá, že je schopen vytvořit tak dokonalou sochu lva, která vypadá jako živá: „Odstraňuji prostě všechno, co nevy­padá jako lev."

Není tady

 

#16 7. 1. 2012 19:41

Luthienne
♥------
Registrovaný: 7. 1. 2012
Příspěvky: 9
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Prosím? va
Viktorko, nenapadlo mě, že vyvolám takovou reakci, jako je ta tvoje. No nic. Tvoje reakce na moji otázku jsem si přečetla, ale ani to se mnou nehlo, nemám ti na to co víc napsat. Pa kapitulation

Pro ostatní to radši upřesním smile
V tom úryvku je psané, že když se ty nižší myšlenky pročistí, přejdou ve stavu zmatku do našeho podvědomí. A tady se ptám: proč?
A dále se píše: Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK
No a tady v tom jsem se prostě ztratila. Jak autor tedy myslí, že máme s těmi pročištěnými myšlenkami zasunutými do podvědomí pracovat, aby nás zase negativně neovlivňovali, když je podle něj špatně i "jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje"?

Není tady

 

#17 8. 1. 2012 21:36

dusička
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: DC
Registrovaný: 14. 6. 2006
Příspěvky: 24389

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Luthienne napsal(a):

Prosím? va
Viktorko, nenapadlo mě, že vyvolám takovou reakci, jako je ta tvoje. No nic. Tvoje reakce na moji otázku jsem si přečetla, ale ani to se mnou nehlo, nemám ti na to co víc napsat. Pa kapitulation

Pro ostatní to radši upřesním smile
V tom úryvku je psané, že když se ty nižší myšlenky pročistí, přejdou ve stavu zmatku do našeho podvědomí. A tady se ptám: proč?
A dále se píše: Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK
No a tady v tom jsem se prostě ztratila. Jak autor tedy myslí, že máme s těmi pročištěnými myšlenkami zasunutými do podvědomí pracovat, aby nás zase negativně neovlivňovali, když je podle něj špatně i "jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje"?

KDyž přijdou ty nižší myšlenky, je to kontrola, jestli je vsuneš k sobě do škatulky, nebo jestli Tebou jen projdou. - Přijmeš je a zahodíš.
Nepracovat s myšlenkama, prostě je přijmout ,že ted přišly, pozorovat je a nechat je odlout. NEvyhodnocovat, nepřemýšlet o nich.

Upravil(a) dusička (8. 1. 2012 21:52)


Každý den je jen jednou za život

Není tady

 

#18 8. 1. 2012 22:12

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Luthienne napsal(a):

Prosím? va
Viktorko, nenapadlo mě, že vyvolám takovou reakci, jako je ta tvoje. No nic. Tvoje reakce na moji otázku jsem si přečetla, ale ani to se mnou nehlo, nemám ti na to co víc napsat. Pa kapitulation

Pro ostatní to radši upřesním smile
V tom úryvku je psané, že když se ty nižší myšlenky pročistí, přejdou ve stavu zmatku do našeho podvědomí. A tady se ptám: proč?
A dále se píše: Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK
No a tady v tom jsem se prostě ztratila. Jak autor tedy myslí, že máme s těmi pročištěnými myšlenkami zasunutými do podvědomí pracovat, aby nás zase negativně neovlivňovali, když je podle něj špatně i "jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje"?

LU,
vzpomeň si, že vždy, když se něco naučíš, příjde okamžitě zkouška, která ti má v praxi dát zpětnou vazbu: skutečně to umím, jen jsem to "nenadrtila", ale UMÍM to i používat, žiju to.
OK?

No a jestli je to pro všechny?
Samozřejmě: je to nabídka pro všechny.
NABÍDKA.
Není to povinnost.
Někdo to bude chtít skutečně žít a protože je na to už připravený, dokáže to žít, aniž by si pamatoval, že kdysi to bylo jinak - jako když se přestěhuješ na jiné místo, a protože je to ono, tvůj domov,  tak mᚠza chvíli pocit, že tam žiješ odjakživa smile

No a někdo si bude chtít, bude to potřebovat, dál hrát své hry na policajty a na zloděje, na obě a na viníka atd, však to znáš...prostě něco jako virtuální 3D.
Nikdo mu to nesebere, bude si moci dál hrát. Tedy pokud bude mít s kým smile A já myslím, že ještě bude stolt


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#19 8. 1. 2012 22:13

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Nejen o nich nepřemýšlet, duši, ale neživit je, nežít je smile
Tvořit stolt


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#20 8. 1. 2012 22:30

haiel
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 2. 4. 2008
Příspěvky: 2960

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Luthienne napsal(a):

Prosím? va
Viktorko, nenapadlo mě, že vyvolám takovou reakci, jako je ta tvoje. No nic. Tvoje reakce na moji otázku jsem si přečetla, ale ani to se mnou nehlo, nemám ti na to co víc napsat. Pa kapitulation

Pro ostatní to radši upřesním smile
V tom úryvku je psané, že když se ty nižší myšlenky pročistí, přejdou ve stavu zmatku do našeho podvědomí. A tady se ptám: proč?A dále se píše: Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím.  Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK
No a tady v tom jsem se prostě ztratila. Jak autor tedy myslí, že máme s těmi pročištěnými myšlenkami zasunutými do podvědomí pracovat, aby nás zase negativně neovlivňovali, když je podle něj špatně i "jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje"?

Taky nerozumím. Jediné, co mě k tomu napadá, že snad ne "ve stavu zmatku", ale "ze stavu zmatku".  Takhle by to bylo srozumitelnější.  Možná překlep nebo chyba v překladu.  Jinak nevím.

Není tady

 

#21 11. 1. 2012 12:22

Luthienne
♥------
Registrovaný: 7. 1. 2012
Příspěvky: 9
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Tak už tomu rozumím! Díky za "přeložení" smile A jsem tak nějak ráda, že ten článek popisuje to, co se snažím žít styrka

Pan, souhlasím, že je to pouze NABÍDKA pro každého, ne povinnost. Ale bude to mít opravdu tak rychlý průběh? Přijde mi to až neskutečně rychlý, když se do teď všechno vlastně docela táhlo. Abychom vůbec stihli tu nabídku využít...

Není tady

 

#22 11. 1. 2012 12:37

Luthienne
♥------
Registrovaný: 7. 1. 2012
Příspěvky: 9
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Já nad tím článkem tak trochu přemýšlím, já vím. Je to proto, že se objevuje milion různých názorů - posun pólů, apokalypsy, posun vědomí a už během 3 let nebo během 100 let...je toho spoustu.
Intuitivně cítím, že se něco děje a dít bude a moc moc se na to chci připravit a dobře těch změn využít a názor,jaký je v tomto článku, bych řekla, je mi asi nejbližší. Ale těch doslova pár let, během kterých máme skočit o 2 dimenze mi pořád nejde do hlavy. A jak potom budou moc žít společně ti, co skočili i ve ssvém vědomí a ti, co se nepohli ani o píď?

Není tady

 

#23 11. 1. 2012 19:53

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Luthienne napsal(a):

Tak už tomu rozumím! Díky za "přeložení" smile A jsem tak nějak ráda, že ten článek popisuje to, co se snažím žít styrka

Pan, souhlasím, že je to pouze NABÍDKA pro každého, ne povinnost. Ale bude to mít opravdu tak rychlý průběh? Přijde mi to až neskutečně rychlý, když se do teď všechno vlastně docela táhlo. Abychom vůbec stihli tu nabídku využít...

Lu, ber to tak, že se teď jen otevřela brána, kterou můžeš projít během tohoto života a mᚠna to pár let.
No a když to nestihneš, tak na to budeš mít zase spoustu dalších životů stolt


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#24 11. 1. 2012 19:54

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Luthienne napsal(a):

A jak potom budou moc žít společně ti, co skočili i ve ssvém vědomí a ti, co se nepohli ani o píď?

Tak jako dosud, nevšiml sis? wink


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#25 13. 1. 2012 12:56

Luthienne
♥------
Registrovaný: 7. 1. 2012
Příspěvky: 9
Web

Re: 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?

Pan, parádně jsi mi objasnila, co mi jasné nebylo a vypadá to, že problém byl spíš ve způsobu, jak byl článek napsaný (pro mě myslím, jiní pochopili), protože aniž bych po něčem takovém pátrala, narazila jsem na v podstatě to samé, jen jinak napsané smile
Kdyby ti nějak vadilo, že ti do vlákna házím odkaz na jiný text, pochopím to.
Jinak mi se mi tímhle vším a dalším každou chvilku potvrzuje, že to rozhodnutí, kte kterému jsi mě nakopla, bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat pussa

A tady je ten odkaz: http://www.moje-pravdy.cz/index.php?opt … ;Itemid=73

Není tady

 
  • Diskuse
  •  » Duchovní
  •  » 2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?
NÁŠ TIP:
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů