Oznámení

5.října : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

5.října : Bleskový koláč jako od babičky. Jednoduchý recept, který se nedá pokazit!

10.července : Potřebujete pomoc, nebo pomoci někomu v nouzi chcete? Dejte o sobě vědět na Pomahejtesi.cz!

#726 29. 8. 2020 15:58

luděk
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 18. 1. 2008
Příspěvky: 1006

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Crabat napsal(a):

No ale to už je tedy hodně vysoký level, Luďku, pokud ovšem po cestě nechceme, zabloudit. A pokud to risknem, což jsem skutečně zažil na více duchovních forech, pak se v lepším případě dopracujeme jakéhosi chanelingového blouznění, v němž skutečnost je stírána našimi vizemi a představami, anebo, v horším případě, úplným rozpadem naší osobnosti pod vlivem astrální sféry.

Myslím, že do této oblasti nás žene vpřed touha, avšak touha je v duchovní sféře nedobrým rádcem. Tam odjakživa platilo a platí vzdávat se všeho. I té samotné touhy. Jinak ani astrální sférou vlastně nejde projít, aniž bychom se někde v ní neocitli v pasti. Odjakživa tam směl vstoupit jen zkušený šaman jako průvodce těch, co do ní potřebují nahlédnout anebo něco zásadního ve svém životě změnit.

jo, to je pravda . smile  ale odvážnému štěstí přeje.


s blbci není radno diskutovat. udělaj z tebe blbce

Není tady

 

#727 30. 8. 2020 23:14

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

va


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#728 5. 9. 2020 19:41

m.s.
♥♥♥----
Registrovaný: 2. 2. 2007
Příspěvky: 154

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Jak emancipace ponižuje ženské pokolení?

   Žena není jen vzhledem, ale také podstatou svého vnitřního nastavení úplné jiná, než muž. Je jemnější a citlivější. A právě v tom je její síla a velikost, protože prostřednictvím své jemnosti a citlivosti je schopna vnímat realitu mnohem jemnějšího charakteru, než dokáže muž.

   A proto je také schopna mnohem intenzivněji vnímat i nejzásadnější sílu, která proudí univerzem. Sílu Páně, která celé univerzum udržuje, živí a pohání. A i když je proudění této síly lidem neviditelné, ve svém vše pronikajícím působení není síly zásadnější a podstatnější.

   No a nejdůležitějším posláním žen je vejít do kontaktu s touto silou. Kvůli tomu obdržely od Stvořitele svou jemnost a citlivost. A pak, po dosažení kontaktu, mají přesně tak, jako síla Páně, nenápadně a neviditelně působit na vše kolem sebe a povznášet to nahoru.

   Nebo jinak vyjádřeno, hlavním posláním ženy je spojování se Světlem. A pak, když sama stojí v síle Světla, má vše kolem sebe k Světlu povznášet. Ve stejné skrytosti, neviditelnosti a nenápadnosti, jako to dělá Světlá síla samotná. Toto je hlavním posláním ženy! To je její určení!  Kvůli tomu byla obdarována! Pro to má všechny předpoklady! Vše ostatní v jejím životě má být až druhořadé!

   O ženském pokolení se zvykne říkat, že je slabé. Pravdou však je, že ačkoliv jsou muži silnější fyzicky, ženy jsou silnější duševně! A to právě tím, že přes jemnost svého cítění jsou schopny získat kontakt se skrytou, neviditelnou a nenápadnou, ale s nejvyšší a nejpronikavěji působící silou, jaká ve stvoření vůbec existuje. Toto spojení dělá ženu velkou a silnou. Dělá ji duševně mnohem silnější, než je muž. A to jí dává právo usměrňovat vše stávající směrem ke Světlu. Dává jí to právo vést muže, rodinu a celou civilizaci.

   Minulé generace tyto skutečnosti tušily a vyjádřily je například ve známém úsloví: "Muž je hlavou rodiny, ale žena je krkem, který hlavou otáčí". Jde opravdu o výstižné vyjádření, protože mužský princip představuje to vnější a viditelné, v podobě hlavy, avšak ženský princip představuje to skryté a nenápadné, co hlavou otáčí a směřuje ji tam, kam třeba. Stejně nenápadně, jako působí v univerzu Boží síla, má tedy působit také žena. Nenápadně má směřovat všechno tam, kde je třeba. Čili ke Světlu a k Stvořiteli.

   Správné pochopení emancipace spočívá v uznání ženského a mužského principu jako rovnocenných. Spočívá v uznání absolutní rovnosti mezi mužským, vnějším, viditelným, fyzickým a materiálním působením, a mezi ženským, nenápadným, jemným a pomáhajícím působením, směřujícím vše ke Světlu, k Dobru, k Harmonii a k Stvořiteli.

   Správně pochopená emancipace má spočívat v pochopení, že žena, která je silnější duševně, má vést duševně, a muž, který je silnější tělesně, má vést fyzicky, materiálně a viditelně. Tímto způsobem se mají muži a ženy vzájemně doplňovat a vytvářet harmonii. Nikdo nemá být nadřazený a nikdo podřízený, protože každý má svůj vlastní okruh působení. Emancipace má tedy po správnosti znamenat uznání těchto dvou druhů působení, jako zcela rovnocenných.

   Žel, vše bylo ale zkrouceno a pokřiveno, protože žena nedokázala ocenit velikost svého daru, který se jí zdál pro svou jemnost, nenápadnost a neviditelnost nedostatečným. Žena pošlapala po svém poslání být spojovacím článkem Světla a vše nenápadně usměrňovat ke Světlu. Namísto toho začala stále více sahat po viditelném, aktivním, vnějším a fyzickém druhu působení. Stále více vzrůstající materialismus totiž začal považovat pouze takovýto druh působení za jediný správný a společensky potřebný. V tomto smyslu bylo potom překrouceno také chápání emancipace. Emancipace v současnosti znamená, že žena má mít právo být ve všem takovou, jako je muž. Že jí mají být dostupné všechny druhy aktivních mužských činností a povolání, a že má pracovat a vydělávat stejně, jako muž.

   To skutečné, pravé, ženské a jemné však bylo takovýmto pokřiveným vnímáním emancipace pošlapáno a diskriminováno. A tak se ideálem moderní emancipované ženy stala mužatka, neboli ženská bytost, ve všem se co nejvíce podobající muži. Toto však není emancipace, ale naopak, její výsměch! Je to negace pravého vnitřního založení ženy a jejího pravého působení. Současné chápání emancipace je proto cosi, co ve svém omylu nemůže přinést nic dobrého.

   Žena má být ženou a muž mužem! Žena se má realizovat v typických ženských povoláních a muž zase v typicky mužských povoláních, protože každý z nich má k tomu své vlastní vnitřní předpoklady a schopnosti.

   Materialismus však bez absolutního porozumění tuto přirozenost zcela přehlíží a vytváří něco absurdního a nepřirozeného. Něco, co katastrofálním způsobem deformuje vnitřní podstatu žen, které se snaží být moderním způsobem emancipované. Tímto způsobem totiž ztrácejí vnitřní oporu samé v sobě a neplní si své pravé ženské poslání. Ženy hrubnou a šlapou po jemnosti svých citů a své osobnosti. Tím se stále více ztrácí jejich schopnost spojování se silou Světla, a náš svět se stává stále více materialistickým. Hrubé, materialistické a ateistické ženy rodí a vychovávají materialistické a ateistické děti, a kvůli tomuto ženskému selhání se naše civilizace stává stále více dutou a prázdnou. Stává se molochem na hliněných nohách, kterému chybí pravá vnitřní hodnotová opora.

   Vše, co v současnosti vytváříme, je proto jen povrchové a vnějškové. Je to mrtvé, protože je to bez ducha! Je to ubohé, neplnohodnotné, a proto odsouzeno k zániku! K zániku, který na naší planetě postihl již mnohé národy a civilizace. K zániku, který je prorokován také našemu modernímu světu. A to všechno proto, že v našem univerzu nelze dlouhodobě přežít bez spojení s jemnou, neviditelnou, ale vše pronikající a vše při životě udržující silou Nejvyššího. To, co toto spojení má, přežije a bude prosperovat. To však, co toto spojení nemá, bude vystavováno neustálým krizovým situacím, a nakonec dospěje k zániku. Takto jednoduše to funguje.

   No a nejposvátnějším posláním ženského rodu je zabezpečovat toto životodárné spojení. Posláním ženského rodu je spojovat se s jemným prouděním síly Boží ve stvoření, a v podpoře této nejvznešenější síly vést vše stávající ke Světlu, k Výšinám, k Dobru a ke Stvořiteli.

   Toto dokáže jedině žena! Aniž by musela řečnit, kázat, nebo nějak jinak viditelně působit. Dokáže to pouze svým tichým a nenápadným osobním vlivem, pokud je spojena se Světlem. Právě takovéto ženy potřebuje náš svět jako sůl! Naopak, současné moderní a emancipované ženy jsou jeho neštěstím, protože ho odřezávají od Světla, a tím ho směřují do záhuby.

ooOoo

Jedině nefalšované, nejčistší ženství může probudit a vést muže k velkým skutkům! Nic jiného.

ABD-RU-SHIN 

http://vaznost-doby.bloger.cz/ ve spolupráci s M.Š.

Není tady

 

#729 5. 9. 2020 20:28

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 17028

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Hrubé, materialistické a ateistické ženy rodí a vychovávají materialistické a ateistické děti, a kvůli tomuto ženskému selhání se naše civilizace stává stále více dutou a prázdnou.

Jedině nefalšované, nejčistší ženství může probudit a vést muže k velkým skutkům! Nic jiného.


No tak to je teda síla. Takže za úpadek civilizace mohou ženy a pokud je chlap k ničemu, lempl a lump, tak v podstatě za to mohou taky.
Souhlasím ovšem s tím, že mužský a ženský svět není stejný, ale měl by být rovnocenný.


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#730 6. 9. 2020 10:42

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Ano. Za úpadek všeho můžou "hrubé, materialistické a ateistické ženy", ptz. ony vychovávají v těch "inteligentních" zemích muže lemply.
U nás, jako jinde.


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#731 6. 9. 2020 10:52

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Když máma nenaučí chlapečka pozdravit, přidržet dveře, uklidit si hračky po sobě a své mladší sestře, pomoct jí při běžném úklidu, když ho za toto všecko nepohladí a neřekne mu, že je báječnej, všecko se mine účinkem.
Dnes maminky často na to zapomínají...


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#732 6. 9. 2020 14:45

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 17028

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

To je ale otázka výchovy, na které by se měli  - svým způsobem - podílet oba rodiče.


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#733 6. 9. 2020 15:24

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Jasně. Už vidím emancipovaného tatínka, jak batoleti vaří krupičnou kaši a říká mu 'papej, mijáčku'...


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#734 6. 9. 2020 16:37

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 17028

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Špatnš jsi četla. Psala jsem - svým způsobem. Čili žena tím ženským a chlap zase tím svým. Důležité je, aby to byli oba. Jen na ženě by to opravdu ležet nemělo, protože děti potřebují vzor jak ženský, tak mužský.
Ale ty to házíš jen na ženy a s tími vše zlé. Jako autor příspěvku na tohle téma.

Upravil(a) Judyna (6. 9. 2020 16:38)


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#735 6. 9. 2020 16:49

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Nic neházím jen na ženu.
Jen považuju za zvrácenost dnešní doby to, že, obrazně, bylo matce z náruče odňato dítě, např. kvůli tomu že má vyšší plat, než chlap, kt. jde kvůli tomu na "mateřskou".
To je jen zlomek toho, co je špatně.


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#736 6. 9. 2020 16:55

vrabčák
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 17. 5. 2014
Příspěvky: 10614

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Potomek je obou, ne jen maminčin. V dřívější době to většinou bylo hlavně na mámě, ale v současné náročné době by se určitě měli podílet oba. V době mateřské (otcovské) dovolené tedy víc času tráví s dítětem máma (otec), ale po příchodu z práce a o víkendu by se měl co nejvíc zajímat i táta. Zženštilých "mužů" by pak určitě nebylo tolik. stolt


Je zcela zbytečné se ptát, jaký má život smysl.
Má takový smysl, jaký mu dáme.
                                                           Seneca

Není tady

 

#737 6. 9. 2020 17:03

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Jak vznikají ti "zženštilí" muži? Že se 50% staraj o děti?

Jejich podíl je snad v lovení mamuta a v zabezpečení a ochraně rodiny, ne?


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#738 6. 9. 2020 20:35

normální chlap
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 12. 5. 2019
Příspěvky: 1138

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

rina napsal(a):

Jak vznikají ti "zženštilí" muži?

Že čtou babinet

Není tady

 

#739 6. 9. 2020 20:40

vrabčák
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 17. 5. 2014
Příspěvky: 10614

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Když se o děti (o kluky i o holky) stará výhradně matka nebo většinu času jen matka, ve většině případů se to na nich nějak projeví. A ve školce samé učitelky a na základce zase převaha ženského působení... sad  Mužský vzor, mužský faktor chybí. Omlouvám se zdatným ženám, které dokážou zastat i chybějícího nebo minimálně přítomného otce. big_smile
Rino, s tvým druhým řádkem samozřejmě souhlasím; v ideálním případě by to v rodinách tak mělo fungovat. Ale dneska často zabezpečují rodinu rovnocenně i ženy. A mamuti vymřeli wink a hodně je toho teď jinak, než bývávalo... stolt


Je zcela zbytečné se ptát, jaký má život smysl.
Má takový smysl, jaký mu dáme.
                                                           Seneca

Není tady

 

#740 22. 10. 2020 19:45

m.s.
♥♥♥----
Registrovaný: 2. 2. 2007
Příspěvky: 154

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Nejdůležitější věc při koronavirových opatřeních chybí!

   Když v minulých dobách čelili naši předkové pandemiím velkého rozsahu, přistupovali k ním úplně jiným způsobem, než my dnes. Viděli v nich totiž v první řadě podnět k pokání. Viděli v nich výstražně zvednutý prst Boží, upozorňující je na to, že dělají něco špatně. Že žijí nesprávně a že to je třeba změnit.

   Každé pokání však začíná sebereflexí. Sebereflexí ve vztahu k tomu, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a duchovních zákonitostí. Naši předkové se snažili v první řadě znát právě tohle! Právě v tomto se snažili zjednat nápravu! To bylo jejich "proti krizové" opatření číslo jedna!

   My se sice také ptáme, co jsme udělali špatně, ale ne z hlediska mravních a duchovních souvislostí, ale jen tak, jako vždy z hlediska materiálního. Mluví se například o čínských mokrých trzích a o katastrofální hygieně, která tam vládne, jako o možné příčině vzniku koronavíru Covid-19. Existují různé konspirační úvahy, které říkají že jde o uměle vyrobený virus, a samozřejmě, existují ještě mnohé další teorie.

   Nicméně základní otázka, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a respektování duchovních zákonitostí, když jsme nuceni něco podobného prožívat, taková otázka nikde nezaznívá. Takovou otázku si lidé dneška vůbec nekladou. Taková otázka je pro ně bezpředmětná a nemá žádný význam. Z hlediska moderního člověka 21. století by bylo vysloveně směšné, kdyby něco podobného zaznělo na setkáních  krizového štábu.

   Ale právě tato otázka a odpověď na ni je tím nejdůležitějším, co bychom měli vědět, a co by mělo všude zaznívat. Právě naše sebereflexe ve vztahu k tomu, co děláme špatně z hlediska mravnosti, morálky a respektování duchovních zákonitosti ve vztahu k příčinám vzniku koronavirové krize je ta nejzásadnější. Právě její pochopení a náprava těchto věcí je tím, k čemu jsme ve skutečnosti krizí tlačeni.

   Neboť ve skutečnosti se za všemi možnými a potenciálními materiálními příčinami skrývá prvotní příčina, kterou je překračování mravních a duchovních zákonů Toho, bez něhož Vůle v našem univerzu ani jediný lísteček ze stromu nespadne.

   No a my se nyní pokusme ze symboliky vnějšího dění, souvisejícího s koronavirovou krizí vydedukovat a poznat, k čemu konkrétnímu nás jejím prostřednictvím tlačí a usměrňuje Vůle Vyšší Moci.

   Dříve ale, než začneme, bychom si měli uvědomit, že to, co se kolem nás děje, není vůbec náhodné. Je to vždy zákonité, podléhající zákonu příčiny a důsledku. A vždy to v sobě nese určitou symboliku.

   No a právě řeč symboliky představuje hlubší rozměr, který zvenčí, na základě vnějších dějů a situací, proniká do nitra a poukazuje na vnitřní děje. Jeho cílem je upozornit na skryté, vnitřní a skutečné souvislosti vnějších dějů.

   Neboť vše kolem nás má rozměr vnější a viditelný, jakož také rozměr vnitřní, neviditelný, ale zásadní. A právě skrytý vnitřní rozměr je tím klíčovým, co určuje charakter vnějších dějů a událostí. Jaký je tedy charakter a podstata toho vnitřního, takový je na základě něj charakter i podstata toho vnějšího.

   Jak se to projevuje a co to znamená v souvislosti s koronavirem?

   Koronavirus klade na nás všech z vnějšího hlediska zvýšené nároky na hygienu a čistou. A to ve formě zvýšené hygieny rukou, jakož také ve formě ochrany před zvenčí přicházejícím rizikem infekce prostřednictvím nošení ochranné roušky.

   Čistota a ochrana! Pokud symbolicky zvnitřňíme tyto dva podněty, které na nás zvenčí klade koronavirus, dostaneme požadavek čistoty a ochrany našeho nitra. To vnější je totiž, jak jsme si řekli, odkazem na to vnitřní a je jeho symbolikou. Je odkazem a symbolikou toho vnitřního, o které jde především!

   A právě to vnitřní máme držet v mnohem větší čistotě a ochraňovat to před všemi negativními vlivy. Právě k tomu nás ve skutečnosti zvenku směrem dovnitř tlačí koronavirus! To se nám snaží říct! To je záměrem a cílem Vyšší Moci, stojící za ním!

   Lidská bytost se má konečně začít mnohem intenzivněji snažit o čistotu vlastního nitra a o jeho ochranu před všemi zlými, nečistými a negativními vnějšími vlivy. Máme se už konečně začít více snažit o čistotu své mysli, o čistou svých emocí, svých pohnutek, svého chtění, své vůle a svého srdce.

   Tlak koronavirové krize nás směřuje k hygieně našeho vnitřního života a k ochraně této hygieny, protože za všemi jejími možnými potenciálními materiálními příčinami stojí jediná prvotní příčina, spočívající ve Vůli Vyšší Moci, která tlačí na lidstvo, aby se stalo mravnější, morálnější a duchovnější.

   Vnější symbolika koronavirové krize nás směřuje k vnitřní práci na sobě! K životní nezbytnosti vnitřní práce na sobě, spočívající v zachovávání čistoty našeho nitra a v trvalé ochraně této čistoty! To se v současnosti stává základní podmínkou přežití ve stvoření!

   Jedině ten, kdo toto pochopí a začne to v sobě také vnitřně realizovat, jedině ten bude v bezpečí během současné krize i během dalších událostí, které budou přicházet. Jen toto může lidem poskytnout záruku bezpečí! Jen tehdy, když se budeme snažit o čistou našeho nitra a o jeho ochranu před všemi nečistými a negativními vlivy, jen tehdy uděláme pro sebe maximum! K tomuto nás tlačí současné dění, o jehož nejvnitřnějším duchovním rozměru lidé nic nevědí a nechtějí nic vědět.

   Protože všechna slova, vybízející lidi k duchovnímu obrození, čili k tomu, aby se stali lepšími, čistšími, spravedlivějšími a duchovnějšími se ukázala být jako kontraproduktivní, nadešel čas činů. Už ne slova, ale reálné dění nás bude bolestivě přesvědčovat a tlačit k tomu, abychom se stali v první řadě vnitřně, a potom i navenek lepšími, spravedlivějšími a duchovnějšími. A tento tlak událostí a vnějšího dění se bude stupňovat do takové míry, že lidé budou donuceni vstoupit do svého nitra a udělat si v něm konečně pořádek. Udělat si v něm pořádek, očistit ho a už potom trvale dbát o jeho čistotu a trvale ji ochraňovat.

   Jedině takový lidé budou chráněni! Ostatní budou nechránění a vydání všemu zlému napospas, i kdyby měli roušku čtyřiadvacet hodin denně a úzkostlivě dodržovali všechny hygienické požadavky. Budou nechránění, protože nechtěli pochopit, že v konečném důsledku a v první řadě jde především o hygienu a čistotu jejich nitra a o její ochranu. Jde o čistou jejich mysli, čistotu jejich chtění, jejich vůle, jejich pohnutek, jejich přání, jejich emocí a jejich cítění. Pokud toto nemají jsou nečistí tak, jako kdyby si vůbec nikdy neumývali ruky a nenosili žádnou ochrannou roušku. A proto si je to nečisté nakonec najde a zničí je.

   Jen ten, kdo usiluje o čistotu a ušlechtilost vlastního nitra a snaží se ji trvale chránit, jen ten může ochránit své bytí před zkázou. Kdo ale takové úsilí nevyvine, ten ve velkém začínajícím očistném procesu našeho stvoření své bytí nezachrání, protože jeho vnitřní nečistota ho nakonec dožene do neštěstí.

   Aby k tomu nemuselo dojít, třeba mít nestále na paměti toto zásadní ponaučení: Udržujte krb svých myšlenek čistý, protože jedině to je cesta k míru a ke štěstí.

   To ale znamená, že pokud krb svých myšlenek z jakýchkoliv důvodů čistý mít nebudeme, půjdeme cestou katastrof a neštěstí.

   Pokud tedy koronavirovou krizi i její tlak směrem zvenku dovnitř správně pochopíme, a vnitřně zrealizujeme, může se nám stát cestou k míru a štěstí. Pokud však její tlak vnitřně správně nepochopíme a nezrealizujeme, stane se nám cestou k neštěstí a zkáze.

   Závěr: Vedle všech hygienických opatření myslete také na čistotu vlastního nitra.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ ve spolupráci s M.Š.

Není tady

 

#741 Včera 13:29

luděk
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 18. 1. 2008
Příspěvky: 1006

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Takže stručně jednou větou. Když Vím že koronu nechytnu, tak prostě nemocnej nebudu ,většinou stačí si tuto mantru namanifestovat.


s blbci není radno diskutovat. udělaj z tebe blbce

Není tady

 

#742 Včera 18:47

normální chlap
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 12. 5. 2019
Příspěvky: 1138

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

luděk napsal(a):

Takže stručně jednou větou. Když Vím že koronu nechytnu, tak prostě nemocnej nebudu ,většinou stačí si tuto mantru namanifestovat.

Takže stručně jednou větou: to je ale blbost big_smile

Není tady

 

#743 Včera 20:34

rina
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 26. 3. 2019
Příspěvky: 3342

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

Ano, je to blbost.


Hlupákům zdar!

Není tady

 

#744 Včera 22:01

LindaL.
♥♥♥----
Registrovaný: 10. 9. 2020
Příspěvky: 215

Re: Ako urobí Tvorca poriadok na Zemi?

m.s.
že žena, která je silnější duševně, má vést duševně, a muž, který je silnější tělesně, má vést fyzicky, materiálně a viditelně.


Takže žena duševně silnější, předpokládám také jemnější a citlivější, bude mít vedle sebe stvoření, které sice bude samý sval a odnese z lesa na každém rameni jednu kládu, ale popovídat si s ním ta žena bude moci tak nanejvýš o tom, komu rozbil hubu, atd. Takže k tomu bude muset být opravdu ta žena velmi duševně silná, aby to zvládla, protože jinak by musela využít veškerou duševní sílu k tomu, aby aktivovala svou tělesnou sílu a to stvoření zadupala do země.

Není tady

 
NÁŠ TIP:

    Zápatí

    Powered by PunBB 1.2.24c
    © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
    Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
    Ochrana osobních údajů