Oznámení

19. dubna : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

19. dubna : Obyčejný citrón a jeho netradiční využití beze zbytku. V kuchyni i v domácnosti je skvělý pomocník!

19. dubna : Rodičovství podle zvěrokruhu: Štíři jsou přísní, Panny umí ustoupit.

#26 9. 6. 2009 19:42

Bláža..
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 1. 2006
Příspěvky: 1053

Re: Lisabonská smlouva

ČLÁNEK 69e
1. Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může
Rada zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad
evropského veřejného žalobce. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To mě připomíná bývalé poškozování socialistického vlastnictví.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚČETNÍ DVŮR
230) V článku 246 se doplňuje slovo „Unie“ a doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Skládá se z jednoho státního příslušníka každého členského státu. Jeho členové vykonávají
své funkce naprosto nezávisle v obecném zájmu Unie.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takže zde nebude poměrné zastoupení podle počtu obyvatel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mít nejpozději do roku 2010 schopnosti poskytnout, buď na vnitrostátní úrovni, nebo coby
součást mnohonárodních skupin sil, bojové jednotky určené pro plánované mise,
strukturované na taktické úrovni jako bojová seskupení, s podpůrnými prvky včetně dopravy
a logistiky, které jsou během 5 až 30 dnů schopny provádět mise uvedené v článku 28b
Smlouvy o Evropské unii, zejména v reakci na žádost Organizace spojených národů, a které
mohou být drženy po úvodní dobu 30 dnů, jež může být prodloužena až na nejméně 120 dnů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takže, to co se dalo čekat: Evropská armáda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLÁNEK 1
1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či
Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či
Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které
Listina potvrzuje.
2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně
vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena
ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.
ČLÁNEK 2
Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se toto
ustanovení na Polsko či Spojené království pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v
dotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či
Spojeného království.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tohle jsme si mohli posychrovat taky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aniž je dotčen čl. 201a odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, platí
do dne 31. října 2014 následující ustanovení:
Má-li se Evropská rada nebo Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena
tato váha:
Belgie 12
Bulharsko 10
Česká republika 12
Dánsko 7
Německo 29
Estonsko 4
Irsko 7
Řecko 12
Španělsko 27
Francie 29
Itálie 29
Kypr 4
Lotyšsko 4
Litva 7
Lucembursko 4
Maďarsko 12
Malta 3
Nizozemsko 13
Rakousko 10
Polsko 27
Portugalsko 12
Rumunsko 14
Slovinsko 4
Slovensko 7
Finsko 7
Švédsko 10
Spojené království 29
Pokud musí být podle Smluv rozhodnutí přijato na návrh Komise, je k jeho přijetí třeba nejméně
255 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko většiny členů. V ostatních případech se k přijetí aktů
vyžaduje nejméně 255 hlasů vyjadřujících kladné stanovisko alespoň dvou třetin členů.
Člen Evropské rady nebo Rady může požádat, aby při přijímání aktu Evropské rady nebo Rady
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zase tak zle to nevypadá.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravil(a) Bláža.. (9. 6. 2009 21:26)

Není tady

 

#27 9. 6. 2009 21:37

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Jasně že je LS napsána účelově nesrozumitelně. Podepsat něco, co není jasné a srozumitelné, je naprostá šílenost. Smlouva se nápadně podobá našim zákonům a jakej je v tom bordel.


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#28 9. 6. 2009 21:52

Bláža..
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 1. 2006
Příspěvky: 1053

Re: Lisabonská smlouva

Tak teď, když jsem si to celé přečetla, mám trochu jiný pocit.

Zejména Paní Bobošíková, která varuje před možnými problémy. Nerozumím jí. Byla poslankyní v evropském parlamentu, stejně jako Železný. Tak co tam tedy dělali? To se přece dalo ošetřit.

To, co píše pan president Klaus. Nechápu, proč jen nepodepsal, proč nebyl aktivní již dříve. Nesouhlasí s tím, že by se Evropa mohla jednou stát státem. Měl by více konkretizovat, co je pro českou republiku špatně. Neměl by rozhodovat o tom, jestli Česká republika chce vstoupit do Evropské Unie nebo ne, to mu nepřísluší. Múže podávat náměty ve prospěch českého státu, ale nemůže mu určovat cestu. Ke státu to má daleko, je to sice kočkopes, ale jak jinak.

Nevidím to tak nebezpečně, Evropa se musí sjednotit. Lepší přít se mezi sebou než válčit.
lisabonská smlouva mi připomíná zákon o daních z příjmu, 586. Ten se také skoro každý rok předělává, doplňuje vsuvkami, něco se ruší¨, ale nakonec se celý přepíše do platného znění. Jen bych si představovala, že se to teď celé srazí do "platného znění" a bude to.

Jestli je to dobře? Nevím, ale co si myslím, že naši měli vyvíjet iniciativu, když se to tvořilo. Teď by bylo lepší to podepsat.

Upravil(a) Bláža.. (9. 6. 2009 21:53)

Není tady

 

#29 9. 6. 2009 22:11

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Obdivuji tvůj optimismus, ale já jsem jaksi paranoidní a nevidím v přesunu národních kompetencí na EU nijak růžově. U nás se dělala reforma státní správy proto, aby úřady měli k lidem blíž a EU jde přesně opačným směrem. Nemyslím si, že EU je dělaná pro lidi, ale spíš pro korporace. A co se mi hrubě nelíbí, že ČR nemá stejná práva jako zakládající státy. EU měla být rovnost, ale zná se mi, že budem jen vazalem. Rozhodovat budou velké státy.


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#30 9. 6. 2009 22:17

Bláža..
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 1. 2006
Příspěvky: 1053

Re: Lisabonská smlouva

Kaliku, to by ale potom neměli ostatní státy, které přistoupili společně s námi tako stejná práva jako zakládající?
Nebo jen my?

Není tady

 

#31 9. 6. 2009 22:47

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Co třeba zemědělské dotace? Pohyb pracovních sil? Byli jsme sice v EU, ale tak nějak napůl big_smile


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#32 10. 6. 2009 15:20

Bláža..
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 1. 2006
Příspěvky: 1053

Re: Lisabonská smlouva

Kaliku, něco jsem o tom slyšela, ale to už studovat nebudu.
Pro mě je rozhodující, že se všechny malé státy snaží do Unie vstoupit, asi vědí proč.
Doufám, že Čechové žádní vazalové nebudou. Když jsme si poradili dosud a o svou identitu nepřišli, nepřijdeme o ní myslím i do bodoucna. Vidím prospěšné právě to sloučení do většího celku a právě proti korporacím. Myslím tím ne našim, ale proti americkým, jihovýchodním nebo ještě vzdálenějším. Tlaky korporací jsou čím dál tím větší a malý národ obávám se, nemá šanci se ubránit.
A na Unii se mi líbí to, že se v podstatě všichni musí s někým spojit, když chtějí něco prosadit.
Např.  Polsko, má téměř stejnou váhu jako Německo.
No chtělo by to zvýšit porodné ,aby se ta naše váha vylepšovala, ale s tím já už nepomůžu, to je na Vás mladých.

Upravil(a) Bláža.. (10. 6. 2009 15:21)

Není tady

 

#33 11. 6. 2009 7:37

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

No, malé státečky se chtějí připojit, stejně jako my. Dneska by možná zas taková lačnost pro vstup nebyla. Svoji identitu už ztrácíme a je to právě importovanou kulturou typu McDonald etc. Evropská unie a její volný trh a kapitál to ještě umocní smile Například Praha měla kdysi svoji atmosféru, dnes je v historickém centru všude Mac, KFC, krámky s černochama, prostě metropole jako každá jiná.

Aby bylo jasno, myšlenka unie je určitě dobrá věc, ale podle současného nastavení nebudem smět do ničeho kecat a jen poslouchat Brusel. Už teď přejímáním evropských směrnic jsme dosti regulováni Bruselem.


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#34 11. 6. 2009 9:30

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: Lisabonská smlouva

Bláža.. napsal(a):

No chtělo by to zvýšit porodné ,aby se ta naše váha vylepšovala, ale s tím já už nepomůžu, to je na Vás mladých.

Néééééééééééééééééé, jsme přelidnění ... v takovým Irsku je na stejné rozloze jen něco přes 3 miliony lidí ... z toho 1 v Dublinu a jak tam je nádherně ... Nechápu, proč si někdo dělá hlavu s vylidňováním, planeta nejni nafukovací, zdroje jsou omezené, mnohé z nich neobnovitelné ... vůbec by nevadilo, kdyby lidí začalo trochu ubývat.


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 

#35 11. 6. 2009 16:30

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Míšo, jsou takové plány na omezování počtu lidí. Ty snahy tu byly vždycky a mnohým se problém "přelidnění" dařilo řešit. Dnešní elity se snaží zredukovat populaci prý jen na 500 mil. Možná se ti ten sen i vyplní wink

Osobně si myslím, že na snižování porodnosti je ideální zrovna kapitalismus. Zařiďte si nějakou tu hypotéku, auto na lízačku a budete rádi, že děti nemáte big_smile Jo, důležitá v tomto směru je i emancipace tillfreds


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#36 11. 6. 2009 18:06

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: Lisabonská smlouva

Ty čteš zasejc Maška, víď smile


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 

#37 11. 6. 2009 18:22

Petr100
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 3. 3. 2007
Příspěvky: 18275

Re: Lisabonská smlouva

KALIK napsal(a):

Míšo, jsou takové plány na omezování počtu lidí. Ty snahy tu byly vždycky a mnohým se problém "přelidnění" dařilo řešit. Dnešní elity se snaží zredukovat populaci prý jen na 500 mil. Možná se ti ten sen i vyplní wink

Osobně si myslím, že na snižování porodnosti je ideální zrovna kapitalismus. Zařiďte si nějakou tu hypotéku, auto na lízačku a budete rádi, že děti nemáte big_smile Jo, důležitá v tomto směru je i emancipace tillfreds

Kaliku, můžeš mně vysvětlit, co má společného kapitalismus s hypotékami a auty na lízačku? Jaxi tomu nerozumím.


Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří expert ČSSD.
Margaret Tatcherová: "Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých."

Není tady

 

#38 11. 6. 2009 19:40

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

Míša Kulička napsal(a):

Ty čteš zasejc Maška, víď smile

jojo úplně na mě z toho ty chemtrails zavanuli....... lol

Kalik nejspíš obnovil předplatné. wink


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#39 1. 7. 2009 12:12

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

Když slova o demokratickém deficitu EU a o nebezpečí dalšího nekontrolovatelného přenášení pravomocí na nikým nevolené bruselské struktury prostřednictvím Lisabonské smlouvy pronášel český prezident Václav Klaus, byl kdekým peskován a proklínán. Když totéž včera pronesl německý Ústavní soud, slyšíme slova o síle až výjimečnosti německé demokracie....

http://www.viditelnymacek.cz/public/kap … pitola=new


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#40 1. 7. 2009 12:55

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

No počkej, asi čtu nějaký jiný servery, ale četl jsem, že německý ústavní soud označil lisabonskou smlouvu v souladu s německou ústavou va


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#41 1. 7. 2009 13:19

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

Kaliku nesmíš číst furt jen ty "free" servery ale občas mrknout i do těch židozednářskozávislejch ......... wink
http://zpravy.idnes.cz/nemecky-ustavni- … ranicni_ad

"Lisabonská smlouva, reformní dokument Evropské unie, neodporuje německé ústavě, rozhodl ústavní soud v Karlsruhe. Ratifikaci ale pozastavil: žádá přijetí zákona, který dá německému parlamentu větší podíl na rozhodování."


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#42 1. 7. 2009 14:27

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Přelož mi to prosím tě smile


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#43 1. 7. 2009 14:34

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

Já bych to viděl tak, že si Němci ohlídají zákonem aby náhodou jejich parlament neodevzdal příliš mnoho pravomocí do Bruselu.
To jen na Klause maj všichni plnou hubu keců když říká totéž. smile


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#44 1. 7. 2009 14:48

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Já myslel, že ty pravomoce vycházejí ze samotné LS...


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#45 1. 7. 2009 15:02

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

Jak vidno tak asi jde všechno když se chce. Taky jsem měl dojem že pravomoce jednotlivejch států jsou Lisabonskou smlouvou jenoznačně daný.
Klaus varoval před odevzdáváním pravomocí do Bruselu a všichni mu nadávali. Teď na to Němci připravujou zákon a je to v pořádku. Divnééé roll

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.a … xnGcwrGXlY psáno 27.12.2008!


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#46 10. 7. 2009 22:24

Bláža..
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 1. 2006
Příspěvky: 1053

Re: Lisabonská smlouva

Jeňýku, podle toho co píšeš, není nebezpečná Lisabonská smlouva, ale jen to, co z toho špatného naši politici zase
vyjednají? Nebo to, co si neohlídají?

Není tady

 

#47 2. 10. 2009 10:22

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Doufám, že Irové Lisabon odmítnou, i když prognózy tvrdí opak...


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#48 2. 10. 2009 11:09

Jeňýk
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 2792
Web

Re: Lisabonská smlouva

KALIK napsal(a):

Doufám, že Irové Lisabon odmítnou, i když prognózy tvrdí opak...

Kaliku musím říct že v tomto jsme na stejný straně barikády........ smile


Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální poruchu, pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic zvláštního, pak ten blbec jste Vy.

Není tady

 

#49 2. 10. 2009 13:37

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Osobně si ale myslím, že Irové řeknou "ano". Na co jsem ale opravdu zvědavej je kauza Lisabon versus ústava ČR. Tady se jasně uvidí, do jaké míry ÚS nezávislý...

Pro ty, kterým ještě není osud ČR ukradený, tu mám jednu akci:

POCHOD NA HRAD
http://www.svobodaproirsko.cz/


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#50 3. 10. 2009 15:04

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Lisabonská smlouva

Dokonáno jest, alespoň co se týče Irů... sad

Shoda v Irsku: "Lisabon" byl přesvědčivě schválen
http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/s … eznam=4859


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 
NÁŠ TIP:

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů