Oznámení

4.března : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

4.března : Směňování věcí provází lidstvo od jeho počátků.Nový SWAP Babinet pro všechny!

4.března : Stálice mezi moučníky? Vláčná a rychlá hrníčková bábovka z Granka

4.března : Krásná velikonoční dekorace. Stačí stará dřevěná krabička

#1 2. 2. 2006 12:59

Dita.L
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 9213

motlitba

MODLITBA KONĚ

Nasyť mne, pane, napoj mne a dej mi čistou, prostornou stáj,

když zkončena je denní práce.

Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.

Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit s radostí

a najdeš místo v mém srdci.

Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.

Nebij mne, když Ti nerozumím.

Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli - možná,

že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.

Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,

který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.

Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,

můj milovaný pane, nenech mne, prosím,

hladovět a mrznout a neprodávej mne.

Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt

a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.


Odpovídám za to co říkám. Ne za to, jak ty tomu rozumíš.

http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/7/71x35tm2w.pnghttp://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/d/dflqakn4e.png
http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/2/2cxnuzbkh.png

Není tady

 

#2 2. 2. 2006 13:00

Dita.L
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 9213

Re: motlitba

PSÍ MODLITBA
Mùj pane,
øíká se, že jsem nejlepší pøítel èlovìka.
To je pravda.
Dìlám pro Tebe všechno,
co mohu a co umím.
Uctívám Tì jako Boha.
V mých oèích mùžeš èíst dùvìru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dìtí,
hlídám Tvùj dùm,
vodím nevidomé,
zachraòuji lidi v troskách a lavinách,
tahám sánì,
pomáhám dopadnout zloèince, bavím lidi v manéžích cirkusù,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratoøích
pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem,
abych Ti podìkoval za Tvou péèi,
abych Tì pøivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tì všichni opustili,
já s Tebou zùstanu až do smrti.
Prosím Tì. pane,
abys ani Ty mne neopouštìl
a nechal mne u sebe dožít
ten mùj psí život.
Budu Ti za to vdìèný a vìrný jako nikdo na celém svìtì.


Odpovídám za to co říkám. Ne za to, jak ty tomu rozumíš.

http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/7/71x35tm2w.pnghttp://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/d/dflqakn4e.png
http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/2/2cxnuzbkh.png

Není tady

 

#3 3. 2. 2006 18:12

cilka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: ústecký kraj
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 7512

Re: motlitba

MODLITBA HŘÍBĚTE

Když se tráva v jarním slunku zelená
a kopytům je do skoku,
proč mi, Bože, musí strach
srdce ochromit?
Uháním
a vítr mi hřívu splétá.
Uháním
a štěstí běží o závod.
Uháním
a klopýtám o svou radost.
A přece neuniknu z vězení svých vyplašených očí,
které stejně nezachytí
neklid rozptýlený po světě.
Bože,
když se mezi stébly začne plížit noc,
vyslyš moje naříkavé ržání
a dej,
ať zaplane ve tmě jasná hvězda,
která můj strach zaplaší.
Amen.

Není tady

 

#4 3. 2. 2006 18:28

cilka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: ústecký kraj
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 7512

Re: motlitba

Sice to není modlitba, ale......

Kůň je jednou hříbětem,člověk dvakrát dítětem.
MUDROSLOVÍ  NÁRODA  ČESKÉHO

Můžeš dovést koně k vodě,ale nemůžeš ho donutit,aby se napil ...

,, Do kopce nežeň mě,s kopce nehoň mě,na rovině prožeň mě,
ve stáji vzpomeň mě.‘‘ Z arabského desatera

· Kůň má větší hodnotu než bohatství.
Španělské přísloví

Kůň zná svého jezdce lépe,než jezdec svého koně.
Arabské přísloví

Ukažte mně vašeho koně a já vám řeknu jaký jste.
Staré anglické přísloví

http://imagecache2.allposters.com/images/pic/MCG/C658~Arabians-After-a-Storm-Posters.jpg

Není tady

 

#5 3. 2. 2006 18:34

cilka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: ústecký kraj
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 7512

Re: motlitba

Muphyho zákony o koních


Neposlušnost koně je přímo úměrná počtu přihlížejících lidí.

Pokud před přepravou koní zkontrolujete přívěs, určitě se cestou pokazí.

Nikdo si pořádně nevšimne jak jezdíte, dokud nespadnete z koně.

Ten nejhorší kůň z celé stáje rozhodně žere ze všech nejvíc, potřebuje nové podkovy každé čtyři týdny a aspoň jednou měsíčně je nutné k němu přivolat veterináře.

Výstroj, kterou nesnášíte, je nezničitelná.

Neplodná stájová kočka NEEXISTUJE.

Mašinka na holení se pokazí zásadně jen tehdy, když zbývá oholit pouze hlavu.

Pokud si nejste jisti, zda jste ve stáji zastavili vodu, pak jste ji nezastavili.

Pokud si nejste jisti, zda jste ve zavřeli ohradu, pak jste ji nezavřeli.

Jeden kůň je málo, dva jsou moc.

Jakmile se ve svém svátečním oblečení dostanete na deset metrů od stáje, zašpiníte se.

Je-li kůň inzerován za cenu "do pěti tisíc dolarů", pak určitě nebude stát dva a půl.

Háček na kopyta se stěhuje sám od sebe.

Síla větru roste přímo úměrně tomu jak špatně vám sedí klobouk.

Nejlepší je přestat, když vyhráváš.

Není tady

 

#6 16. 11. 2006 18:30

Michaela.43
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 2075

Re: motlitba

:-))))
skvělý...

otázka: správně se říká háček na kopyta nebo škrabka na kopyta?

Není tady

 

#7 26. 12. 2006 21:20

Cedrill
♥♥-----
Registrovaný: 26. 12. 2006
Příspěvky: 82

Re: motlitba

Tak máte tady stránečku,většinou o koních. Ale nic mi nezabrání v tom vás pozvat na stránkku jim určenou!Tak přijďte podebatovat na koníky,prosím....

Není tady

 

#8 26. 12. 2006 21:29

vydrychka
♥♥-----
Registrovaný: 1. 10. 2006
Příspěvky: 89

Re: motlitba

háček

Není tady

 
NÁŠ TIP:

    Zápatí

    Powered by PunBB 1.2.24c
    © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
    Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
    Ochrana osobních údajů