Oznámení

4.března : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

4.března : Směňování věcí provází lidstvo od jeho počátků.Nový SWAP Babinet pro všechny!

4.března : Stálice mezi moučníky? Vláčná a rychlá hrníčková bábovka z Granka

4.března : Krásná velikonoční dekorace. Stačí stará dřevěná krabička

#51 27. 7. 2008 7:11

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 19/
Argument dvojčat
Astrologové tvrdí, že osud člověka je určován přesnou chvílí jeho narození. Dvojčata se však narodí prakticky ve stejnou chvílí, přesto jsou jejich osudy často jiné.


Na toto téma jsem tu už kdesi taky odpovídala.
Dvojčata mají mnohdy takřka totožný horoskop. Často stejnou energii využívajírozdílným způsobem. Přesto každá mamka dvojčat vám řekne, že vpodstatě mají mnoho společného, jen se někdy rozdílně projevují. Stejná energie využitá různými způsoby. To je i důvod, proč jeden horoskop může mít u jednoho nositele rozdílné projevy.

Jiná teorie udává, že dvojčata mají stejný horoskop, který si "rozdělí" mezi sebou. Jedno z nich bude více vyjadřovat jednu část, druhé druhou. Ne že přesně napůl, prolínají se.

Osobně se přikláním spíše k prvnímu vysvětlení (stejná energie využitá různým způsobem). Nezapomeňme, že každé z dvojčat má svou duši, svou svobodnou vůli, jak naložit se stejnou energií.

Nicméně, jedno je jasné.
Vlivem tranzitů a direkcí se dvojčata nezávisle na sobě dostávají do podobných situací  zkoušek. V jiném kabátu, ale princip je stejný. To už je vypozorováno.

Není tady

 

#52 27. 7. 2008 7:19

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 20/
Výsledky astrologického věštění
Veškeré předpovědi astrologů, týkající se katastrofických událostí nebo osudů významných lidí selhávají, jak svědčí opakované zpětné porovnání jejich předpovědí. Správných je obvykle jen 10% předpovědí, což odpovídá náhodě a pouhému hádání. Takové přehledy sestavují kritici astrologie v řadě zemí se stejnými výsledky. Výsledky věštby jsou správné jen tehdy, když je astrolog odvozuje od zřejmých trendů a na základě pravděpodobnosti, nebo tehdy, když je „věštba“ publikován a post factum


Ohrazuji se proti termínu "věštění", to není cílem astrologie.
Nicméně pokud jde o predikční astrologii, je pravda, že prognózy často nevycházejí, a astrologové se mezi sebou často  až legračně dětinsky egoisticky hašteří, kdo lépe a dříve předpoví nějakou katastrofu.
Skutečnost je taková, že astrologie ukazuje pouze možnosti. Než k té situaci dojde, může se leccos změnit a místo velké katastrofy bude jen místní nepokoj.
Vše se neustále mění, a opravdu astrologie nevěští, to není jejím cílem. kdo se o to pokouší, měl by si vzít raději opravdu do ruky tu křišťálovou kouli...
Pravdou je, že zpětně jdou takové "napnelismy" v horoskopu vyhledat. Dopředu to řekne jen málokdo. Občas se trefí, ale skutečně je to víc náhoda, než jistota.
Astrologie si neklade za cíl předvídat budoucnost, to z ní udělali někteří senzacechtiví astrologové. Není to problém astrologie, ale některých astrologů, a tato skutečnost nijak nedokazuje nefunkčnost astrologie.

Není tady

 

#53 27. 7. 2008 7:23

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 21/
Úspěšné osobní a partnerské prognózy podle horoskopu
Jsou snadno vysvětlitelné psychologickými efekty, především „chladným čtením“. Věštba nevychází z hodnocení horoskopu, který je jen dekorací, analogem křišťálové koule, ale z poznatků, které získá astrolog rozhovorem s klientem. V rozhovoru s ním orientačně pozná, jaký klient je, co má na srdci a co potřebuje. První odhad cílenými otázkami a pozorováním reakcí a mimiky pacienta postupně zpřesňuje. Astrolog pak klientovi sděluje, co ten chce slyšet.

Ano, takto to často funguje, u mnoha "astrologů", kteří jsou často více psychology, než astrology. Optimální je spojení obého.
Takto popisované sezení však není astrologie. Astrologie má předkládat možnosti, osvětlit příčiny chování a dění v životě, má vést k pochopení, porozumění a má konstruktivně navést klienta k tomu aby sám byl schopen zhodnotit a rozhodnout se.

Není tady

 

#54 27. 7. 2008 7:27

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 22/
Formulace horoskopu
Pokud astrolog nezjistí přesnější údaje o klientovi, pak sestavuje horoskop obecně, široce, zcela vágně. Uplatňuje především pozitivní údaje a doplní je malou příměsí údajů negativních, což zvyšuje věrohodnost astrologa – věštce. Z široké nabídky si klient selektivně vybere údaje pro něj příznivé, které pokládá za správné. Jde o tzv. selektivní myšlení, o barnumský resp. Forerův efekt


Pokud astrolog nezjistí přesnější údaje o klientovi (data), těžko mu může dělat horoskop. Jestli měl pan Heřt ale na mysl údaje rodinné, psychologické, atd, pak platí odpověď pod otázkou 21/.

Není tady

 

#55 27. 7. 2008 7:33

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 23/
Rizika astrologických předpovědí pro jedince
Negativní předpověď může ovlivnit zdraví, partnerské vztahy, psychiku jedince i celé rodiny. Existují stovky příkladů, kdy astrolog věštil klientovi vážnou chorobu nebo naopak její existenci popřel, s těžkými důsledky pro psychiku i zdraví klienta. V poslední době se šíří věštění příštího osudu novorozenců, což je zvlášť nebezpečné pro další vývoj dítěte, pokud rodina věštbě uvěří.


Neexistují stovky případů, kdy astrolog negativní předpovědí poškodil klienta. Nevím, jak k tomu pan Heřt došel. Možná by měl pro tak závažné obvinění podat důkazy, tak jak to věda umí.
pokud toto některý "astrolog" udělal, porušil etiku, a s prominutím nasral si do své karmy.
Absolutně to nejlze vztahovat obecně na celou astrologii.

To je stejné, jako bych já tvrdila, že všichni lékaři jsou na ho :-), protože nejeden z nich zmrzačil svým liknavým "vědeckým" přístupem mou maminku , která pro samé vědecké léčení je po těch letech ve stavu nezáviděníhodném (a to je ze života, to nekecám)!!!

Není tady

 

#56 27. 7. 2008 7:36

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 24/
Víra v osud
Astrologie svými věštbami může utvrzovat člověka v přesvědčení, že jeho životní dráha je určena osudem, karmou, což může ovlivnit i jeho aktivitu a směřování. Jestliže je náš osud předurčen, pak je marné vzdorovat a o něco snažit


Normální astrolog klientovi nikdy neřekne, že jeho osud je předurčen a že nemůže nic dělat. Naopak, nabídne mu možnosti, kudy se může dát. A nikdy ne jen jednu.
Pan Heřt vůbec netuší, jak probíhá sezení u astrologa, patrně čerpá jen ze svých domněnek a z bulváru. Jinak by vědec nemohl vypustit z úst tak nepravdivá tvrzení.

Není tady

 

#57 27. 7. 2008 7:40

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 25/
Rizika astrologie pro společnost
Astrologie spolu s množstvím dalších iracionálních disciplín a názorů významně ovlivňuje celou společnost, přispívá k jejímu ohlupování, ztrátě kritického myšlení. Nepochybně tím může vzrůst nebezpečí podlehnutí různým náboženským nebo politickým ideologiím.


K tomu není co říct, je to jeho názor, hodnocení, žádný důkaz nefunčnosti astrologie.

Pročpak vědci neargumentují vědeckými důkazy, ale jen smyšlenkami, polopravdami, domněnkami, napadáním a mnohdy úplnými výmysly???
Jak se s nimi pak bavit na vědecké úrovni, když sami nejsou schopni držet se faktů?

Není tady

 

#58 27. 7. 2008 10:12

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 26/
Ovlivnění dějin
Řada bitev mohla být vyhrána a mnohá politická rozhodnutí mohla být nepochybně správnější, kdyby se postupovalo racionálně a ne podle horoskopu.


To teda nechápu, jak na tohle přišel, asi je sám jasnovidec, když ví, jak by bitvy bývaly dopadly, kdyby neexistovala astrologie...smile

Není tady

 

#59 27. 7. 2008 10:15

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 27/
Astrologie má mnoho různých forem
Astrologie není jednotnou homogenní disciplínou, jak je tomu u každého vědeckého oboru, ale je roztříštěna do řady různých forem, škol, směrů i lokálních variant. To je typickou známkou všech pseudovědeckých disciplín.


Ano, astrologií je více odvětví. Pan Heřt má dojem, že proto nemůže fungovat? Zdá se mu to jako vědecký nebo logický argument? Mně ne.

Není tady

 

#60 27. 7. 2008 10:25

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 28/
Kuriózní terminologie
Astrologie hýří fantasmagorickými pojmy, jejichž cílem je jen zahalit astrologii do záhadného hávu a představovat ji jako vědeckou disciplínu. Termíny jako kvadratura, konjunkce, sextil, kvinkux, trigon, bikvintilis, semkvadrát, dispozitor, radix, casus, detriment, orbis, dům a jeho hroty, dračí hlava jsou úžasně onomatopoické, leč velký smysl nedávají a matou hlavy i astrologům, protože každá jejich škola má jinou definici pojmů. Některé pojmy zavedl, nejspíše z recese, sám J. Kepler (Kapišinský).


Pan vědec asi nezná latinu...
mmch., některé názvy přepsal nepřesně.
Jednotlivé astrologické školy nemají problém si v pojmech porozumět. Že jim nerozumí pan Heřt, není vina astrologů.
Já taky nerozumím odborným pojmům ve vědě, a kvůli tomu ale netvrdím, že si je vědci vymysleli proto aby mátli veřejnost! smile To je opravdu úsměvné. To se mu povedlo.tummenupp

Není tady

 

#61 27. 7. 2008 10:31

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 29/
Serióznost astrologie
Tu astrologie postrádá, jak dokazují četné falzifikace a výmysly, týkající se např. zkreslení smyslu Keplerových horoskopů, Nostradamových předpovědí, postojů generála M.R. Štefanika k astrologii, sporu Halley-Newton a j. (Kapišinský).

Prosím o důkazy, kdo jak a co přesně zfalzifikoval.
Je to obecné nařčení, na to se nedá konkrétně reagovat.

Není tady

 

#62 27. 7. 2008 10:43

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 30/
Vztahy k jiným disciplínám
Pseudovědeckou povahu astrologie dosvědčují i těsné vztahy s řadou pseudovědeckých disciplín, např. s alchymií, homeopatií, antroposofií, numerologií i s řadou metod alternativní medicíny.


Ano, s tím  mohu klidně souhlasit.
Astrologie není věda v našem slova smyslu. Změnila se kriteria pro to, co je a není věda, ve středověku to bylo jinak.
Dokazuje to nějak nefunkčnost astrologie?

Není tady

 

#63 27. 7. 2008 10:56

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 31/
Typické rysy astrologie
Astrologie nese všechny další typické rysy pseudovědy: Rozpor s vědeckými poznatky, nelogická tvrzení, nejednotný systém, tajuplnost, magie, spekulace, subjektivita, vágní předpovědi, lpění na dogmatech, odmítání kritiky, neserióznost aj.Ano, rozpor s vědeckými poznatky, s tím jediným jde souhlasit.
Dále nelogická tvrzení- nikoliv, v astrologii není nic nelogického, naopak vše do sebe zapadá.
Nejednotný systém- o tom vyla řeč, je více odvětví astrologie, což neznamená, že nemůže fungovat.
Tajuplnost, magie, spekulace-to je blbost, s prominutím. Kde na to přišel?
Subjektivita-se objevuje ve všech oblastech lidského konání, protože jsme lidé různí a různě vnímáme a myslíme. Také pan Heřt má subjektivní pocit, názor, který tímto prezentuje, je to přirozené. kde jsou lidi, je subjektivita.
Vágní předpovědi-ano může být, a bývá. Je stejně tak nepoctivý astrolog, jako jsou nepoctiví vědci. Je to o lidech, ne o astrologii.
Lpění na dogmatech- to by chtělo napsat konkrétně. Na jakých dogmatech? Na starých poznatcích, které jsou léty ověřeny a fungují? Pak musím říct, že astrologie (protože není tak velký moloch jako věda), je v nových poznatcích a jejich zavádění do systému daleko pružnější, než věda. Nicméně základ zůstává stejný.
Odmítání kritiky-čistě lidská vlastnost, objevuje se ve všech oblastech.
Neserioznost- hodnocení hodné vědce. Nekonkrétní označení. Chtělo by to předložit znaky serioznosti, jak je pan Heřt vidí. pak bychom se o tom mohli bavit.

Není tady

 

#64 27. 7. 2008 11:00

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 32/
Názor vědeckých kruhů na astrologii
V přírodovědeckých kruzích, např. v astronomických společnostech, na vysokých školách, akademiích věd, ale i např. v Americké humanistické společnosti a samozřejmě ve skeptických kruzích je astrologie považována jednoznačně za pseudovědu.


Ano to je možné, ale to už bych se opakovala, že astrologie nemá ambice považovat se za vědu. Opět musím zopakovat, toto není důkaz nefunkčnosti astrologie.
Když se přírodovědci rozhodnou nepovažovat astrologii za vědu, tak to astrologii a její fungování nezmění. smile

Není tady

 

#65 27. 7. 2008 11:13

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

ad 33/
Astrologie jako moderní věda?
Astrologie je fosilizovaný relikt staro- a středověku. Vznikla před 4-6 tisíci léty, horoskopy se sestavují 2000 let. Zatímco každá vědecká disciplína se plynule a rychle vyvíjí a mění svá paradigmata, principy astrologie a sestavování horoskopů zůstávají neměnné po celou dobu její existence. Jedinou známkou modernizace a ovšem i vědeckosti je počítač na výrobu horoskopů.


A zas to samé-astrologie není věda, protože se změnily podmínky pro to co je považováno za vědu a co už ne.
Je to snad důkaz toho, že astrologie nefunguje?

Upravil(a) Damila (27. 7. 2008 11:13)

Není tady

 

#66 27. 7. 2008 11:15

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Podtrženo a sečteno, od vědce bych očekávala vědecké důkazy, když už chce argumentovat z pozice vědce. A ne jen subjektivní dojmy, polopravdy, napadání, a základní neznalost toho, co chce vyvracet.

Není tady

 

#67 28. 7. 2008 0:27

Mgr.K
♥♥♥----
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 174

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Damila napsal(a):

Tak jsem nad tím uvažovala, a možná by nebylo na škodu se opravdu k jednotlivým bodům pana Heřta postupně vyjádřit.

Vyjadrila jste se vskutku obsahle a tak se to pokusim shrnout do nekolika bodu:

1) Astrologie proste funguje.
2) Astrologie proste funguje.
3) Pokud nekdo popira argument ad 2), pouzije se argument ad 1).

;o))

4) Astrologie kasle na nove poznatky o hvezdach a slunecni soustave a presto podava presne vysledky... trochu mi to pripomina ruzne lecitele, kteri za vrchol mediciny povazuji 2000 let stare cinske praktiky...

5) Pokud horoskop nevyjde, muze za to bud jeho objekt, okolnosti, nepresna data, spatny astrolog, spatny vyklad, nepochopeni naplne astrologie, nepochopeni smyslu horoskopu a miliarda dalsich okolnosti... navzdory tomu plati pravidlo ad 1)

6) Dukaz, ze astrologie nefunguje podle astrologu neexistuje... coz je pro ne dukazem, ze proste funguje (viz ad 1) ) (v zivote se ale vetsinou pozaduje, aby ten, kdo neco tvrdi, sve tvrzeni i dokazal... astrologove vsak pozaduji, aby jim byla jejich tvrzeni vyvracena...)

7) Astrologie navzdory svemu nazvu neni veda a nechce byt vedou... presto vsak vytvari sofistikovane vyhlizejici system vypoctu, terminologii a vykladovych pravidel, kteremu ale nezasveceny jedinec (=racionalne myslici) nemuze nikdy porozumet...

8) Astrologie je v podstate k nicemu - budoucnost vam nevyvesti, presna data po ni nechtejte, ukaze vam jen cestu a vse je pak na vas... (pak mi prijde jako hloupost platit si za predpovedi typu: vystudujete vysokou skolu, onemocnite, uzdravite se, rozejdete s partnerem, ozenite se... apod.)

9) Jakykoliv argument proti astrologii je moc obecny - moc konkretni - moc vedecky - moc laicky (=ne-astrologicky) - moc subjektivni - moc zaujaty - moc utocny - atd...* (*nehodici se skrtnete) a HLAVNE ZADNY NEDOKAZUJE, ZE ASTROLOGIE NEFUNGUJE...


Tak zhruba toto jsem vyvodil z Vasich "vysvetlivek"... nevim, zda byste tim "utloukla" pana Herta, mne jste tim spis pobavila... ale jinou reakci bych ani od astrologa necekal... prece si nenaser.te do vlastniho nnizda... nebo spis horoskopu?? ;o)

Není tady

 

#68 28. 7. 2008 1:02

Somaia
Host

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

O co spokojeněji a bezproblémověji by se všem žilo a dýchalo , pane Mgr.K, kdyby  lidi hovořili a psali jen o tom, čemu rozumí. A neměli nutkavou potřebu vyjadřovat se k tomu, co je ve skutečnosti nezajímá. To se týká vás i pana Heřta.

 

#69 28. 7. 2008 1:57

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Věda, věda, věda...to je dost srandovní zaklínadlo smile)))
A hlavně zase jen další náboženství. Jen není založené na víře, ale na rozumu. Jak pošetilé smile

Možná by všem vědcům neuškodilo přečíst si Moc přítomného okamžiku od Eckerharta Tolleho a zamyslet se nad mýty, kterými se zaklínají:
Mýtus číslo 1: Lidstvo dosáhlo vrcholu svého vývoje.
                      ---------------------------------------------------------------
                        Takže jsme dnes nejchytřejší a už nejspíš chytřejší asi nebudeme - to je fakt vědecký přístup jako prase smile

Mýtus číslo 2: Člověk je naprosto oddělený od ostatních lidí, přírody a kosmu.
                       ---------------------------------------------------------------
                        Takže si nejspíš každý jeden může dělat co se mu zamane, aniž by se to dotýklo ostaních a pak vlastně i jeho
                        samého. Fakt vědecký názor k popukání.

Mýtus číslo 3:  Existuje pouze materiální svět.
                       ---------------------------------------------------------------
                        Co nemůžu zvážit, změšit, testovat, vnímat pěti smysly a MOMENTÁLNĚ DOSTUPNOU technologii, to neexistuje
                        Opravdu, tohle je vědecké až na půdu.
                        Duchovní dimenze reality je popírána...smutné.

Takže spolu se Somaiou a hlavně Karlem Čapkem ještě jednou: Představte si to blaho, kdyby každý mluvil jen o tom, o čem opravdu něco ví....


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#70 28. 7. 2008 6:33

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Pane Mgr.K,
zajímalo by mě, jakou odpověď byste chtěl slyšet.
Vyjádřila jsem se postupně ke každému bodu poměrně poctivě.
Stejně vám se zdá, že jsem to jen smetla ze stolu. Prosím, položte tedy konkrétní dotaz a konkrétně odpovím. Body typu "je to pavěda, mate lidi, způsobuje, že národy prohrály bitvy, které mohly vyhrát..."atd. ,nejsou hodny vědce, zvláště když mají v záhlaví
"33 důvodů, proč je astrologie nesmysl".

Subjektivní dojmy a hodnocení pana Heřta nejsou těmi  DŮVODY , které by měly astrologii vyvracet.
Bavme se teds konkrétně.
Očekávám konkrétní dotaz, konkrétně odpovím. Nejsem vědec, nevím vše, a když to nevím, tak to přiznám. Slibuji. smile

Upravil(a) Damila (28. 7. 2008 6:34)

Není tady

 

#71 28. 7. 2008 8:46

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Problémem je, že astrologie je za poslední roky velmi zprofanovaná. Je bulvárem zdegradovaná na jakési věštění, zkrouhnutá na prostou zodiakální typologii, a proto si lidé myslí, že je to vlastně hrozně jednoduché a pak se diví, že takto to nefunguje. Jakýkoliv pokus vysvětlit princip fungování je vědci odmítnut jako nevědecký a tedy nefunkční.

Ve skutečnosti neexistují přesvědčivé důkazy jak pro, tak proti fungování.

Mně taky ještě nikdo nevysvětlil, proč elektřina proudí a proč funguje gravitační síla. Ale beru to jako fakt, nepochybuji o tom, a vůbec bych se nepokoušela vědcům jejich teorie vyvrátit.

Jinak, pokud jsem Vás pouze "pobavila" svými odpověďmi, nad kterými jsem strávila docela dost svého drahoceného času, pak mě to mrzí, ale víceméně jsem je psala pro ty, kteří chtějí slyšet, a tedy slyší.
Děkuji, že jste mi dal příležitost, vlastně mě to obohatilo.

Upravil(a) Damila (28. 7. 2008 9:33)

Není tady

 

#72 28. 7. 2008 9:25

babijana
♥♥-----
Registrovaný: 19. 2. 2008
Příspěvky: 27

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Jen poznámku pro pana Mgr.K.:
G. C. Jung se k astrologii choval s velkou úctou. Speciálně o tom problému "nových poznatků o hvězdách" se zmiňoval v jednom svém dopise, který jsem si uložila.
Máte dojem, že byl hlupák?

Není tady

 

#73 28. 7. 2008 12:43

bublinka
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 13. 4. 2006
Příspěvky: 1162

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

MgrK:
ale jinou reakci bych ani od astrologa necekal... prece si nenaser.te do vlastniho nnizda... nebo spis horoskopu?? ;o)

V tom případě mi nějak uniká, proč jste sem příspěvek dával.

Upravil(a) bublinka (28. 7. 2008 12:45)


Vesmír je báječné místo pro život

Není tady

 

#74 28. 7. 2008 12:52

Pandorraa
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 21400
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Bubli,
MgrK. patří nejspíš k "otvíračům očí"
Zábavné smile


Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Pomluvy vymýšlejí závistivci, šíří je blbci a věří jim jen idioti.

Není tady

 

#75 31. 7. 2008 21:06

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Mrzí mě, že MgrK. vždy jen "hodí špeka", a pak už nekomunikuje.  sad Škoda, mohlo to být zajímavé. Slyšet jeho argumenty.

Není tady

 
NÁŠ TIP:

    Zápatí

    Powered by PunBB 1.2.24c
    © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
    Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
    Ochrana osobních údajů