Oznámení

1. prosince : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

1. prosince : Maraton pečení cukroví začíná. Finty, jak jednoduše upéct to nejlahodnější cukroví!

1. prosince : Začínají adventní svátky. Připomeňme si je všechny a také tradice s nimi spojené.

#1 23. 6. 2008 16:32

Miroslava
♥♥♥----
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 186

invalidní důchod

Dobrý den všem,
mám problém se svojí kamarádkou- je nemocná (hepatitida C) a tato nemoc obnáší roční léčbu s mnoha nepříjemnými nežádoucími účinky. Nyní léčbu končí a chystá se dát "do kupy". V prosinci 2007, když už nezvládala chodit do práce nastoupila na nemocenskou. Teď se chtěla od srpna či září opět zapojit do pracovního procesu, protože ještě potřebuje nějakou dobu na rekonvalescenci..., ale její dr. jí oznámila, že by měla jít alespoň na chvíli do invalidního důchodu. Zdá se nám to jako nesmysl, protože by v práci v takovém případě dostala výpověď a navíc jak už jsem psala, léčbu v těchto dnech ukončuje.     
9.7.2008 má jít k posudkové lékařce a neví jaké má práva. Proto prosím o odpovědi na otázky, se kterými si nevíme rady: Je nějak limitovaná povolená doba pro klasickou nemocenskou?
      :  Pokud jí posudkouvá  lékařka navrhne invalidní důchod (např na 2-3 měsíce) má právo to odmítnout s tím, že     by raději byla ještě na nemocenské a z ní se pak vrátila do práce?
      :  Nebo může na vlastní žádost něco jako "revers" ukončit nemocensku a vrátit se do práce ihned?
      :  Popřípadě jestli vás něco napadá.....
Moc dík za radu, kamarádka je opravdu vyčerpaná a místo,aby se mohla radovat z končící těžké léčby musí procházet dalšími nepříjemnostmi.. dumbom


[url=http://www.TickerFactory.com/]http://tickers.TickerFactory.com/ezt/d/2;53;42/st/20060528/n/Georgios/dt/7/k/635b/age.png

Není tady

 

#2 23. 6. 2008 16:42

lindaB
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 30. 3. 2007
Příspěvky: 1187

Re: invalidní důchod

ještě jsem neviděla nikoho, kdo by dostal invalidní důchod na 2- 3 měsíce.Obvykle se dává na rok a pak se přezkoumává zdravotní stav.

Nevím jak je to teď, ale donedávna platilo, že marodit mohl člověk nejdéle rok a poté následovalo zažádání o invalidní důchod.

Není tady

 

#3 23. 6. 2008 17:23

šarik
Host

Re: invalidní důchod

Pokud jsi na nemocenské rok, tak ze zákona se zahajuje posudkové řízení. Takže jí mohou dát do důchodu a nebo ji pošlou dělat (to nejspíš) pokud má v nějaké přijatelné formě jaterní testy. Možná to pořeší částečným důchodem.
Samozřejmě může ukončit nemocenskou o s vé vůli a jít do práce.

 

#4 24. 6. 2008 22:17

F1
♥♥♥----
Registrovaný: 12. 3. 2008
Příspěvky: 129

Re: invalidní důchod

Kdyby ji dali částečný důchod může při něm nadále pracovat pokud nemá namáhavou práci.

Není tady

 

#5 24. 6. 2008 22:32

lindaB
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 30. 3. 2007
Příspěvky: 1187

Re: invalidní důchod

Částečný invalidní důchod se přiznává, pokud

  a)  z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu** poklesla u žadatele schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33% nebo
  b)  jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky***.


Možnost pracovat v invalidním důchodu

U částečného invalidního důchodu přiznaného podle písmene a (v zákoně se jedná o odstavec 1), je možnost vydělávat omezena. Poživatel důchodu nesmí vydělat více než 80% svého srovnatelného vyměřovacího základu (tato částka se u každého důchodce liší a měli by Vám ji vypočítat na příslušném úřadě okresní správy sociálního zabezpečení).
Poživatelé tohoto typu důchodu musí každoročně hlásit výši svých příjmů na Českou správu sociálního zabezpečení, která kontroluje, zda nebyly překročeny stanovené limity pro výplatu důchodu.
Pokud důchodce vydělá více než 80% této částky, důchod se mu nevyplácí. Pokud vydělá 66 – 80% této částky, vyplatí se mu pouze polovina důchodu.

U částečného invalidního důchodu přiznaného podle písmene b (v zákoně se jedná o odstavec 2) není možný roční výdělek omezen.

Upravil(a) lindaB (24. 6. 2008 22:33)

Není tady

 

#6 25. 6. 2008 11:55

kkkaterina
♥------
Registrovaný: 21. 11. 2007
Příspěvky: 22

Re: invalidní důchod

Přesně tohle se stalo mému, teď už bývalému kolegovi. Po roce nemocenské mu posudkový lékař doporučil plný invalidní důchod, přestože bylo jasné, že potřebuje na doléčení jenom pár měsíců. Nechápu proč. Tím pádem ale kolega dostal v práci výpověď. Teď je už druhý rok na pracáku. Je mu skoro šedesát a nemůže sehnat práci. Takže pokud kamarádka chce jít do práce a chce se vrátit na své místo, já bych rozhodně trvala na prodloužení nemocenské, to může posudkový lékař navrhnout.

Není tady

 

#7 27. 6. 2008 14:21

sisi21
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 7. 1. 2007
Příspěvky: 13354

Re: invalidní důchod

pokud nechce do invalidního důchodu ,, na svou žádost ukončí nemocenskou......


http://www.inglene.dk/billed.asp?PrivatBilled=7195271

Není tady

 

#8 27. 6. 2008 19:21

palero
♥------
Registrovaný: 10. 8. 2007
Příspěvky: 12

Re: invalidní důchod

to LindaB : tohle je patrně staženo ze starší - neplatné verze zákona. Částečný invalidní důchod řeší § 43- 45 Zákona o důchodovém pojištění. Od roku 2006 se u částečného invalidního důchodu příjmy nedokládají.

Hlava třetí: Částečný invalidní důchod
Díl první: Podmínky nároku na částečný invalidní důchod
§ 43
Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním

a) a získal potřebnou dobu pojištění, nebo
b) následkem pracovního úrazu.

§ 44
(1) Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Ustanovení § 39 odst. 2 platí zde obdobně. Způsob posouzení a procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví prováděcí předpis.

(2) Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní podmínky stanoví prováděcí předpis.

(3) Potřebná doba pojištění pro nárok na částečný invalidní důchod se posuzuje podle § 40. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, pokud bezprostředně před vznikem částečné invalidity byl pobírán plný invalidní důchod přiznaný podle § 42 odst. 1, popřípadě podle obdobných ustanovení předpisů platných před 1. lednem 1996.

Díl druhý: Výše částečného invalidního důchodu
§ 45
(1) Výše základní výměry částečného invalidního důchodu činí 1 700 Kč měsíčně.

(2) Výše procentní výměry částečného invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu měsíčně. Výše procentní výměry částečného invalidního důchodu činí nejméně 385 Kč měsíčně. Ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 1 věty druhé a § 41 odst. 3 platí zde obdobně. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod s přihlédnutím k § 44 odst. 3 větě druhé, činí výše procentní výměry částečného invalidního důchodu polovinu procentní výměry uvedené v § 42 odst. 2 větě první.

(3) Ustanovení § 42 odst. 3 platí přiměřeně i pro výši částečného invalidního důchodu pojištěnce mladšího 28 let, který splnil podmínky nároku na částečný invalidní důchod, je-li tento důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na částečný invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku, s tím, že procentní výměra částečného invalidního důchodu činí polovinu procentní výměry uvedené v § 42 odst. 2 větě první.

(4) Ustanovení § 42 odst. 4 platí přiměřeně i pro výši částečného invalidního důchodu pojištěnce, který kedni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a v § 13 odst. 1, s tím, že procentní výměra částečného invalidního důchodu činí polovinu procentní výměry uvedenév § 42 odst. 2 větě první.

Díl třetí

§ 46 až 48

zrušeny

Jde o tento zákon:
Zákon o důchodovém pojištění
(Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
Zpracovatelem úplného znění předpisu je Nakladatelství Sagit, a.s.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 134/1997 Sb., č. 289/1997 Sb., č. 224/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 116/2001 Sb., č. 188/2001 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 263/2002 Sb., č. 264/2002 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 424/2003 Sb., č. 425/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 281/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 168/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 24/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č.

Není tady

 
NÁŠ TIP:

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů