Oznámení

8. června : Vážení uživatelé, v současné době pracujeme na vylepšení stránek Babinet.cz, což může způsobovat občasné výpadky či problémy spojené zejména s přihlašováním. Na odstranění problémů a doladění detailů usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

8. června : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

28. května : Kyjevské smažené fazole. I bez masa se dá připravit skvělý oběd!

#51 17. 1. 2008 12:31

Kazalin
♥♥♥♥♥--
Místo: Olomouc
Registrovaný: 4. 10. 2006
Příspěvky: 796

Re: Vodnáři i Vodnářky

Mystérium Vodnáře je mystériem
    šachové hry.

Představme si šachisty nad šachovnicí, nad schématem, symbolizujícím prolínání černé a bílé, JANG a JIN. Jeden z hráčů je JANG, druhý JIN a sama hra je DEN - na počátku jsou jejich figurky srovnány do řady, poté začíná boj a sportovní klání - avšak bez přímé účasti fyzických těl hráčů. Jejich vědomí jakoby se ztotožňovala s jednotlivými šachovými figurkami, pohybujícími se po šachovnici více či méně svobodně - podle role, kterou hrají, podle kasty, ke které přísluší a z toho vyplývajících zákonů a pravidel.... V procesu hry se postupně přibližují, navzájem požírají až do chvíle, kdy se plocha vyprazdňuje, osvobozuje... Tehdy jedna partie končí a může začít další... To je šachová hra - mystérium absolutního nadhledu, nejvyšší stadium odtotožnění...Vodnářovy vztahy k blízkým často mají přesně takový charakter - jakoby v nich vnímal právě ony figurky, kterými pohybuje, které postupně vyřazuje ze hry, kterých se postupně zbavuje...Jakoby se bavil jejich jednotlivými životními tahy, jejich činy, které on vnímá jako pouhé přesuny z jednoho políčka na druhé... Je to vskutku zábavné vnímat život z pozice šachisty - zatímco ti dole, a už bojují spolu, či proti sobě, žijí v určité soudržnosti, navzájem nerozlučně spjati, šachista Vodnář zůstává sám... Jeho jediným živým společníkem je jeho spoluhráč, ten, kdo je na stejné úrovni, ten, jehož tvář vidí na počátku a na konci hry - právě tehdy uvidí, že je to on sám, on sám, kdo se sebou bojuje, kdo se sebou hraje, kdo sebe poznává skrze hrst šachových figurek, skrze množství nejrůznějších rolí a podob...


Let Your Soul Be Your Pilot...

Není tady

 

#52 17. 1. 2008 12:31

Kazalin
♥♥♥♥♥--
Místo: Olomouc
Registrovaný: 4. 10. 2006
Příspěvky: 796

Re: Vodnáři i Vodnářky

Mystérium Vodnáře je mystériem
    komuny,
    mystériem kolektivního soužití

Ano, Vodnář je sám, přestože ho většinou spatřujeme obklopeného lidskou společností, spatřujeme ho všude tam, kde se něco děje...Anarchistická demonstrace, šokující výstava, rockový koncert - to jsou kromě jiného oblíbené sféry jeho působení. Vždy jde o představitele východní hemisféry a kvadrantu stáří, vzdáleného na hony všemu, co jen trochu připomíná spořádaný společenský dýchánek, kde se všichni chovají přesně tak, jak se od nich očekává...

Přes svou tendenci narušit dané společenské zvyklosti a řády, zůstává Vodnář znamením vzdušným a tedy ve své podstatě kolektivním...Je to ten, kdo vyhledává a vytváří kolektiv jiný, zvláštní, nový, kolektiv, jehož život by se řídil nepsanými zákony pochopení, tolerance, tvůrčí spolupráce...Takovým kolektivem je komuna, takovou formou společenského uspořádání je komunismus...Snad právě v tomto stadium se naplňuje Střelcův sen o ideálním lidském společenství - společenství andělů, čistých a spřízněných duší, zbavených egoistických "lidských" zájmů a slabostí...Skupina přátel společně pracujících, společně žijících, společně odpočívajících,vytržených ze společnosti těch, kdo je nechápe, těch, kdo jsou ještě v zajetí svých přízemních zájmů...Hippies, trampové, cikáni, pokusy napodobit styl života přírodních národů...Komunistické země, oddělené od svých dosud kapitalistických sousedů neproniknutelnou železnou oponou... V čem je vlastně smysl komuny? V jakém okamžiku nastává její smrt? Snad právě tehdy, když její izolovanost od ostatního světa dosahuje kritického bodu, když se nedostává vzájemné výměny... Třetí zóna a vzdušný živel - Vodnář hledá a nalézá smysl především na úrovni intelektu - vymýšlí, experimentuje a snad proto zůstává v jakémkoli kolektivu pouhým pozorovatelem...

"Mozek kolektivu" - tak bývá Vodnář často titulován...Je to ten, kdo promýšlí a vymýšlí za všechny, kdo je schopen udržet ve svém vědomí situaci kolektivu jako rozehranou šachovou partii. Není to ohnivý Střelec, ke kterému vzhlížejí davy v náboženském vytržení - autorita Vodnáře se transformuje do poněkud nevděčné role geniálního kybernetického stroje...Vždy zdánlivě ani nestojí o úspěch a přiznání, nemá ve zvyku podepisovat se pod svá díla...nechce si přivlastňovat cokoli z toho, o čem ví, že je majetkem celého vesmíru, co mu bylo jen na chvíli zapůjčeno...

Ano, i takový je úděl Vodnáře - excentrický, stále si vymýšlející nová a nová překvapení, vířící stojaté vody, probouzející okolí z poklidného spánku, stává se často i nejbližším, jen o trochu více "normálním" přátelům na obtíž. Čím více se pokouší připoutat pozornost, tím spíše zůstává osamocen - takový však už je úděl starců, úděl těch, kdo si dovolují přespříliš předběhnout dobu, kdo se vznášejí příliš vysoko nad horizontem...kdo se nechtějí smířit s daným řádem, kdo si troufají proniknout do samotné podstaty mechanismu bytí, kdo se pouštějí do výzkumu základních zákonů a vibrací Kosmu...


Let Your Soul Be Your Pilot...

Není tady

 

#53 17. 1. 2008 12:32

Kazalin
♥♥♥♥♥--
Místo: Olomouc
Registrovaný: 4. 10. 2006
Příspěvky: 796

Re: Vodnáři i Vodnářky

Mystériem Vodnáře je mystériem
    vesmírného dechu
    mystériem tvorby času

Co je základním vesmírným rytmem? Jistě čas, zdánlivě vše měřící, všeovládající - jestliže však čas Lvův připomíná pravidelný tlukot srdce, či pravidelný tikot hodinových strojků, pak čas Vodnářův má podobu dechu, podobu mnohem volnější...Vždy s pomocí dechu je možno měnit stavy vědomí a cestovat časem - vdech jako budoucnost, kterou přijímáme, výdech minulost, které se zbavujeme, zadržení dechu je přítomnost, okamžik bezčasí, který se učíme postupně prodlužovat...

Ano, Vodnář je tvůrcem času, je tím, kdo vytváří a přetváří minulost i budoucnost podle svých představ. Nenechá se časem omezovat a stimulovat k maximálnímu výkonu jako Kozoroh...Vodnář s časem experimentuje, Vodnář ho vnímá jako svůj majetek, jako subjektivní záležitost.Nechce se času podřídit, nechce s ním bojovat - Vodnář na nejvyšší úrovni realizace se s časem ztotožňuje... Vždy právě tehdy, stáváme-li se časem, jsme-li s časem, jsme i šastni - pochopíme-li neexistenci konkrétního času, pak vnímáme i nesmrtelnost jako reálný jev...

Uvolnění času je podle Vodnáře i hlavní způsob, kterak osvobodit bytosti z nejrůznějších vězení a omezení...Vždy veškeré jeho vynálezy, jeho revoluce mají především tento smysl - zkrátit pracovní dobu, poskytnout více volného času na tvorbu, na duchovní rozvoj...Jeho velkorysé dary jsou však přijímány se strachem a nedůvěrou, jeho stroje a roboti jsou nejprve ničeni a poté prostě nesprávně využívány - vždy nabízí svobodu, ale zároveň prázdnotu, prázdnotu, kterou je třeba nějakým způsobem zaplnit - zaplnit tvorbou a zábavami, které je třeba vymyslet, které je třeba vytvořit...Ano, svoboda volby, svoboda tvorby - to je něco, čeho se většina lidí prostě bojí a proto Vodnář zároveň se stroji na práci vynalézá i stroje na zábavu... a kruh jeho technické revoluce se uzavírá....

Mystérium Vodnáře je mystériem
    umělé hmoty,
    mystériem nadpřirozena

Kde končí přirozené a začíná umělé, kterak dosáhnout nadpřirozeného? Takové otázky klade Vodnář v nás, takové otázky se stávají stále aktuálnějšími v současné době... Tendence vrátit se do minulosti, k přírodnímu způsobu života se mísí s expanzí elektronické "umělohmotné kultury" budoucnosti a touhou po zázračných extatických prožitcích "tady a teď"...Tři fáze času, tři fáze dechu - vše je jedním... Osvícený, jakoby elektrickým proudem zasažený Vodnář se pokouší znovu probudit a rozvíjet v sobě i v druhých takzvané nadpřirozené schopnosti - jasnovidectví, jasno slyšení, telepatie, teleportace, létání...Pokouší se o to buď přímo s pomocí vzkříšení nejrůznějších prastarých učení, či nepřímo s pomocí přístrojů, které by umožnily účast v zázracích všem bez rozdílu...Vždy veškeré vynálezy a technický pokrok posledních desetiletí jsou v podstatě takovým pokusem poukázat na neomezenost bytí konkrétním časoprostorem - to je skutečná revoluce, která nezná překážek a zábran....

Čas Vodnáře - to je vrcholné období zimy a stáří - období, kdy už nejrůznější hmotné připoutanosti byly transformovány, kdy zrozenec poté, co prošel stadiem Kozoroha, měl možnost pochopit, jak málo mu vlastně stačí k životu...Tak i Vodnářská epocha bude zřejmě charakterizována tendencí k efektivnějšímu využití toho, co bylo dáno - orientací na "méně hmotné" prožitky a radosti...Kauzální tělo se přelévá do těla Buddhova - konkrétní hodnoty se transformují hodnot abstraktních, do "velkých slov" - láska, tvorba, evoluce, svoboda a tolerance...

Ano, seveřan Vodnář si začíná nostalgicky vzpomínat na krásy jarní a letní přírody - čím více po ní touží, tím spíše se však od ní vzdaluje...Když je ve městě, touží po přírodě a manifestuje za její spásu, v přírodě se však nudí a stýská se mu po rušném životě lidských sídliš.....Vždy Vodnář - to je zároveň i vše umělé, takzvaně nepřirozené, vše, co má nahrazovat přírodní zdroje života, co má spasit lidstvo od těžké dřiny a nekonečných zápasů s přírodou - avšak zároveň i od ní oddělit...Snad především v tom spočívá jeho dualismus a zdroj pochyb a utrpení...

Vždy anděl je bytost oboupohlavní, bytost na vyšší úrovni existence, bytost celistvá...Jako všechna vzdušná znamení, potýká se tedy i Vodnář ve zvýšené míře s otázkami své pohlavní orientace...Je zároveň mužem, i ženou a tedy vlastně ani jedním z nich..Muž-JANG, který vytváří nekonečno nových světů a s lehkostí opouští ty staré a žena-JIN, jakožto ochránkyně a udržovatelka života, propojená s přírodními silami, využívající pozemských darů - ani jeden z těchto dvou aspektů nedokáže Vodnář prožít naplno..nedokáže hrát jen jednu z rolí, ponořit se naplno do procesu prožívání a milování ...Stále je jakoby stranou, chladný, racionálně uvažující...Hovoří o tom, jak mu záleží na osudu planety a lidstva a při tom projevuje pramálo vnímavosti k potřebám a zájmům svého nejbližšího okolí, svého příbytku, svého těla...Živý, nenucený zájem a chladná až krutá lhostejnost a odtažitost se mísí ve Vodnářích stejně jako živá voda s mrtvou. "Všechno je jedno" - tuto mantru, manifestující boží jednotu lze chápat a používat různě... Ano, Vodnář už je přespříliš vzdálen - čím intenzivněji se pouští do nových a nových dobrodružství, tím větší prázdnotu a chlad pociuje...To už není astrálně-éterický hřejivý Lev, s entuziasmem žijící a milující... Přesto, nebo snad právě proto i ve Vodnářovi něm je touha po radostné naivitě a těkavosti mládí. Vzpomeňme počáteční vizi anděla, sledujícího nejprve s přezíravým úsměvem a poté snad i se stupňující se závistí lidské hry...Kdo je svobodnější - ten, kdo zpovzdálí opatrně sleduje a je mu vše jasné, anebo ten, kdo si potmě slepě užívá?


Let Your Soul Be Your Pilot...

Není tady

 

#54 17. 1. 2008 12:33

Kazalin
♥♥♥♥♥--
Místo: Olomouc
Registrovaný: 4. 10. 2006
Příspěvky: 796

Re: Vodnáři i Vodnářky

Mystérium Vodnáře je mystériem
    nezávislosti na svobodě...

Ano, skutečná svoboda snad spočívá v umění volit, v umění proudit volně mezi bdělostí a spánkem, mezi smrtí a životem...vstupovat do příbytků, vstupovat do těl, létat a přistávat a přitom nenechávat za sebou utrpení...Skutečná svoboda spočívá ve schopnosti nechat se uvěznit tehdy, když je to třeba a když nastane správný čas, pak ze své cely vyjít... Svobodni jsme tehdy, když se zbavujeme omezujících myšlenek a strachů, svobodni jsme tehdy, když dokážeme maximálně využít svá omezení i možnosti osvobození - využít možnosti vzlétnout a znovu přistát, s každým dalším návratem stále svobodnější...


Let Your Soul Be Your Pilot...

Není tady

 

#55 17. 1. 2008 13:14

Hani
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Olomouc
Registrovaný: 20. 6. 2006
Příspěvky: 3425
Web

Re: Vodnáři i Vodnářky

Kazaline, ty šílenče, to se nedá najednou ani přečíst! big_smile

Víš, jak mi to připadá? Že to psal vodnář-vizionář pro ostatní vodnáře, jak by to asi mělo vypadat. smile


Nejušlechtilejší a nejhezčí věci na světě lze prožívat, poznávat, ale těžko se definují a popisují. (OSHO)

Není tady

 

#56 17. 1. 2008 13:21

BB
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 1767

Re: Vodnáři i Vodnářky

Tak jsem Kazalina přelouskala  styrka  styrka .... hlásím se na základnu taky jako vodnářka

Může mi někdo poradit, jak mám zjistit koho mám v ascendentu a co mě ovlivňuje ? Astrologii rozumím jak koza petrželi   grater  , sice bych jí rozumněla ráda, ale nemám na její studium dost trpělivosti  dumbom


BB

Není tady

 

#57 17. 1. 2008 13:25

Hani
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Olomouc
Registrovaný: 20. 6. 2006
Příspěvky: 3425
Web

Re: Vodnáři i Vodnářky

BB, tak to já astrologii taky vůbec nerozumím, ale náhodou vím, že ascendent se pozná podle hodiny narození. Byla jsem za tím účelem v porodnici, páč matička si po letech už nepamatuje, kdy porodila svoji jedinou dceru. Omlouvá ji jen to, že já si to u svýho mladšího děcka nepamatuji taky. smile


Nejušlechtilejší a nejhezčí věci na světě lze prožívat, poznávat, ale těžko se definují a popisují. (OSHO)

Není tady

 

#58 17. 1. 2008 13:32

Somaia
Host

Re: Vodnáři i Vodnářky

BB, když mi napíšeš do SZ přesný datum,  čas (pokud možno i s minutou) a místo narození, tak ti odpovím do 10 minut lol

 

#59 17. 1. 2008 13:47

Májajája
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Morava
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 3756

Re: Vodnáři i Vodnářky

Somaia napsal(a):

BB, když mi napíšeš do SZ přesný datum,  čas (pokud možno i s minutou) a místo narození, tak ti odpovím do 10 minut lol

Somaio, mohla bych prosím taky?


Mája

Není tady

 

#60 17. 1. 2008 13:49

Somaia
Host

Re: Vodnáři i Vodnářky

A chceš znát jen ASC?? Majo . Klidně ti na to kouknu

 

#61 17. 1. 2008 14:06

Májajája
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Morava
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 3756

Re: Vodnáři i Vodnářky

Mysterium osvobození je přesné! snad doslova, jen ..............ostatní se na to tak příznivě nedívají skurt

Somaio, pošlu ti sz, moc děkuji.


Mája

Není tady

 

#62 17. 1. 2008 14:43

Bublina
♥♥♥♥♥--
Místo: Praha
Registrovaný: 12. 2. 2006
Příspěvky: 672

Re: Vodnáři i Vodnářky

i já se hlásím mezi vodnáře s asc. v kozorohu:-))
Jinak mě se nemůže říct nic příkazem-ráda vše dělám svobodně.Potřebuju volně dýchat a mít svobodu kterou nezneužívám.
No a taky se pro plno věcí nadchnu a pozvolně to mizí..........
Dokážu dělat tisíc věcí najednou.Občas celej svět miluju a občas zalezu a nevystrčím nos.
jinak jak tu píšou ostatní je toho plno co na vodnáře sedí:-))

Upravil(a) Bublina (17. 1. 2008 14:52)

Není tady

 

#63 17. 1. 2008 15:23

poletucha
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 2535

Re: Vodnáři i Vodnářky

děcka, já chcu bejt Vodnář!

Není tady

 

#64 17. 1. 2008 15:27

Kazalin
♥♥♥♥♥--
Místo: Olomouc
Registrovaný: 4. 10. 2006
Příspěvky: 796

Re: Vodnáři i Vodnářky

poletucha napsal(a):

děcka, já chcu bejt Vodnář!

big_smile Pol, to musíš pořádně vynadat mamě big_smilebig_smile


Let Your Soul Be Your Pilot...

Není tady

 

#65 17. 1. 2008 15:29

poletucha
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 2535

Re: Vodnáři i Vodnářky

Kazalin napsal(a):

poletucha napsal(a):

děcka, já chcu bejt Vodnář!

big_smile Pol, to musíš pořádně vynadat mamě big_smilebig_smile

big_smile no chudák mama mě dostala ze spárů střelca, ale tak dlouho už to nešlo

Není tady

 

#66 17. 1. 2008 15:33

Somaia
Host

Re: Vodnáři i Vodnářky

Ale ...ale... někde se vám zapomněl Vᚠvlastní kompjůtr, že tady žehráte na maminky... ??? prd velebnosti... můžete si za to sami lol

Pol, já si stejně myslím, že naprostou převahu v tvém radixu mají vzdušná znamení... tak  se nečerti., prostě sis to pojistila jinak než Sluncem...Kdeže to mᚠLunu a a ASC??? A Merkur mᚠv blížencích nebo ne???

Upravil(a) Somaia (17. 1. 2008 15:33)

 

#67 17. 1. 2008 15:35

poletucha
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 2535

Re: Vodnáři i Vodnářky

Somaia napsal(a):

Ale ...ale... někde se vám zapomněl Vᚠvlastní kompjůtr, že tady žehráte na maminky... ??? prd velebnosti... můžete si za to sami lol

Pol, já si stejně myslím, že naprostou převahu v tvém radixu mají vzdušná znamení... tak  se nečerti., prostě sis to pojistila jinak než Sluncem...Kdeže to mᚠLunu a a ASC??? A Merkur mᚠv blížencích nebo ne???

Ve Vodnáři mám Lunu, desc. a vzestup uzel, tedy směr! big_smile
dyk já tam mířím, vším co mám

Merkur mi retarduje v kozorohu

Upravil(a) poletucha (17. 1. 2008 15:36)

Není tady

 

#68 17. 1. 2008 15:39

Hani
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Olomouc
Registrovaný: 20. 6. 2006
Příspěvky: 3425
Web

Re: Vodnáři i Vodnářky

poletucha napsal(a):

děcka, já chcu bejt Vodnář!

Vopovaž se!!! Kdo by mi říkal: "Proč ty se na mě nesoustředíš...." cool A takhle navíc taky vím, že ten kozoroží ascendent je vlastně úžasnej! pussa


Nejušlechtilejší a nejhezčí věci na světě lze prožívat, poznávat, ale těžko se definují a popisují. (OSHO)

Není tady

 

#69 17. 1. 2008 15:40

Hani
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Olomouc
Registrovaný: 20. 6. 2006
Příspěvky: 3425
Web

Re: Vodnáři i Vodnářky

Bublino, tak na sebe něco práskni, a víme, že jsi naša! smile


Nejušlechtilejší a nejhezčí věci na světě lze prožívat, poznávat, ale těžko se definují a popisují. (OSHO)

Není tady

 

#70 17. 1. 2008 15:49

poletucha
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 2535

Re: Vodnáři i Vodnářky

Hani napsal(a):

poletucha napsal(a):

děcka, já chcu bejt Vodnář!

Vopovaž se!!! Kdo by mi říkal: "Proč ty se na mě nesoustředíš...." cool A takhle navíc taky vím, že ten kozoroží ascendent je vlastně úžasnej! pussa

tak se soustřeď, ne? pussa

Není tady

 

#71 17. 1. 2008 15:51

Somaia
Host

Re: Vodnáři i Vodnářky

poletucha napsal(a):

Somaia napsal(a):

Ale ...ale... někde se vám zapomněl Vᚠvlastní kompjůtr, že tady žehráte na maminky... ??? prd velebnosti... můžete si za to sami lol

Pol, já si stejně myslím, že naprostou převahu v tvém radixu mají vzdušná znamení... tak  se nečerti., prostě sis to pojistila jinak než Sluncem...Kdeže to mᚠLunu a a ASC??? A Merkur mᚠv blížencích nebo ne???

Ve Vodnáři mám Lunu, desc. a vzestup uzel, tedy směr! big_smile
dyk já tam mířím, vším co mám

Merkur mi retarduje v kozorohu

lol lol lol jsi netrpělivá a už už tam chceš být... Ty jsi asi takový Kozoroh jako Bazalka Beran... Mᚠto přesně jako ona , okolo Berana jen lehce prošla, ale jinak je vším jiným:  je Rak jako vyšitej... i fyzicky...,  někdy se to holt přetočí někam úúúplně jinam ....

 

#72 17. 1. 2008 16:11

Tetamáma
♥♥♥♥♥♥-
Místo: u Strakonic
Registrovaný: 3. 11. 2006
Příspěvky: 1936

Re: Vodnáři i Vodnářky

Tak jsem to taky přečetla a tak konečně vím, proč jsm si na té vesnici za 13 let nezvykla a musím jezdit do práce do Prahy. To jsem ani netušila, že to tak mají Vodnáři. va Já jsem tu ráda v kopcích, lesích, ale ne napořád. Potřebuju lidi a děti a dvě domácnosti (jednu v práci). Nechce se mi pracovat v kanceláři. reta

Není tady

 

#73 17. 1. 2008 16:29

BB
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 10. 1. 2006
Příspěvky: 1767

Re: Vodnáři i Vodnářky

Tak , teď jsem napsala a zase smazala příspěvek, protože mi přišel naprosto dementní.  Jenom malinkou otázečku .... co pro mě znamená že mám uzel ve  štíru ?


BB

Není tady

 

#74 17. 1. 2008 16:51

Hani
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Olomouc
Registrovaný: 20. 6. 2006
Příspěvky: 3425
Web

Re: Vodnáři i Vodnářky

No BB, tož co toto je? Přece víš, že my vodnáři ze sebe klíďo uděláme idiota... lol Tož to sem napiš znova, ano? smile


Nejušlechtilejší a nejhezčí věci na světě lze prožívat, poznávat, ale těžko se definují a popisují. (OSHO)

Není tady

 

#75 17. 1. 2008 17:36

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: Vodnáři i Vodnářky

Kazalin napsal(a):

Trochu to tady zaspamuji o vodnářích, co jsem skoro nikde na netu nečetl.
Znamení  Vodnáře
symbolizuje Nejvyšší stav Absolutního Vědomí, tedy cíl a smysl Života, pro veškerá jeho podobenství.
Individuální Duše - Átmán se odevzdala Duši Vesmíru - Bráhmánu...

Poznání a Moudrost se v této inkarnaci prohlubuje .
Po stále hlubších vnorech do Reality se bytost naučila rozpoznat, jaké mechanismy udržují pseudoindividualitu při její existenci.
Dešová kapka dopadá na hladinu nehybného Oceánu
a rozpouští tím svou ilusi individuality.
ÁTMÁN se tak odevzdává BRÁHMÁNU, jehož byl vždy součástí. Bytost, dá-li se tak ještě nazvat, prožívá Velké Probuzení - Nirvikalpasamádhi, spojení s celým Vesmírem. Je to stav absolutní svobody, kdy se hranice vědomí ztotožní s hranicemi Absolutna. Tedy Absolutno pozoruje Absolutno - žádný rozdíl, žádná dualita, jen Nekonečné
Vědomí, odrážející na své klidné, nehybné a tiché hladině sebe samo.
Jedná se o nejvyšší možný stav vědomí, který je možné dosáhnout ve fyzickém těle, při jeho zachování. Takováto "bytost" opouští při fyzické smrti tělo zcela vědomě, obvykle z vlastního rozhodnutí, v Nejvyšším stavu Mahásamádhi.

Kazi ,ja proste musim.
Pred timhle co jsi opsal se klanim  godlike ,ale tak nejak citim svou nutkavou potrebu (jak jinak ze?) dodat, ze tohle neni podle meho nazoru symbolika znameni Vodnare ale spis Veku Vodnare.

Vime preci,ze clovek nemusi byt ve znameni Vodnar - Vodnarka aby tohle dokazal-a v sobe obsahnout,zit to,symbolizovat. 
Pokud jsi to myslel taky tak,pak teda vsechno v cajku.  smile


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 
NÁŠ TIP:
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů