Oznámení

21. října : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

21. října : Strašidelné čokoládové muffiny pro odvážné děti. Zabaví i zasytí!

21. října : Jak využít skořápky z vlašských ořechů? Odvar z nich dodá chybějící jód a pomůže i s kašlem

#1 14. 12. 2006 21:08

cilka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: ústecký kraj
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 7512

Co je dobré vědět než vycestujete s cestovní kanceláří

http://www.spotrebitele.info/trvale/vyh … dovolen%E1

Příloha tiskové zprávy
   
                                                      DOVOLENÁ Co je dobré vědět než vycestujete s cestovní kanceláří

•    Co je to zájezd
Zájezdem se rozumí předem stanovená kombinace alespoň dvou z následujících služeb – a) doprava, b) ubytování a c) ostatní služby cestovního ruchu. Znamená to tedy, že kombinace dopravy a ubytování nebo pouze ubytování a výuka jazyků už je zájezdem. Aby kombinace výše uvedených služeb mohla být brána jako zájezd, musí být poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnovat ubytování přes noc.

•    Rozdíl mezi cestovní kanceláří (CK) a cestovní agenturou (CA)
Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel cestovní kanceláře. Cestovní kancelář může rovněž nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb cestovního ruchu pro jinou CK nebo CA, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) a prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, průvodce apod.). Cestovní agentura může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat. Cestovní agentura nepodniká na základě koncese, ale pouze ohlášení vázané živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek, jako je tomu u cestovních kanceláří. Smlouvu tedy klient může uzavřít i s CA, ale pořadatelem je pouze cestovní kancelář.

•    Povinnosti CK před konáním zájezdu
CK je povinna přehledně a srozumitelně informovat zájemce o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu. Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu je povinna písemně klientovi poskytnout veškeré informace týkající se zájezdu a předat údaje na osobu (delegáta), kterou může v případě nesnází kontaktovat nebo u ní zájezd reklamovat.

•    Cestovní smlouva – co musí obsahovat
Měla by odpovědět na otázky KDO, KDY, KAM, JAK a ZA KOLIK.
Musí být písemná a v první řadě označuje smluvní strany.
Mělo by v ní být zaznamenáno: doprava, úroveň vybavení, poloha ubytování a hlavní charakteristické znaky. Pokud tyto informace smlouva neobsahuje, je důležité doplnit je.
Smlouva by rovněž měla obsahovat možnost stornování.

•    Může se zájezdu zúčastnit někdo jiný?
Klient může před zahájením zájezdu písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Dnem doručení se tato jiná osoba stává zákazníkem namísto zákazníka původního. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.
více informací naleznete na: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/ … hp?page=21

•    Pojištění proti úpadku – na co všechno se vztahuje (jeho způsob)
CK je povinna podle zákona č. 159/1999 Sb. spolu se smlouvou předat klientovi doklad o pojištění proti úpadku. Je však dobré si pojištění dané CK ověřit, buď u CK nebo internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.
Seznamy pojištěných cestovních kanceláří: (http://www.mmr.cz/index.php?show=001027003000)

•    Kdy a za jakých podmínek může CK jednostranně zvýšit cenu zájezdu?
CK za určitých okolností zvýšit cenu může, je-li to dohodnuto v cestovní smlouvě. Cena může být zvýšena v termínu do 20 dnů před zahájením zájezdu a pouze v případě, že:
    vzrostou ceny za dopravu
    zvýší se letištní poplatky, které jsou součástí zájezdu
    zvýší se o více než 10 % kurz koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu

•    Jiné změny podmínek cestovní smlouvy
Pokud CK není schopna splnit podmínky ujednané ve smlouvě, je povinna vrátit klientovi rozdíl v ceně.
více informací naleznete na: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/ … hp?page=26

•    Jak a za jakých podmínek lze odstoupit od cestovní smlouvy
Klient může odstoupit od smlouvy, pokud CK poruší povinnosti stanovené cestovní smlouvou nebo zákonem.
více informací naleznete na: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/ … hp?page=22

•     Povinnosti pojišovny v případě problémů
Pojišovna je povinna poskytnout klientovi pojistné plnění ihned po ověření pravdivosti oznámení pojistné události (např. zajistit dopravu z místa pobytu). V případě, že klientovi nebude poskytnuta doprava, zajistí ji pojišovna včetně ubytování i stravování do doby odjezdu. Pokud si toto klient zajistí na vlastní náklady, poskytne mu pojišovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by sama musela vynaložit.
více informací naleznete na: http://www.spotrebitele.info/kartoteka/ … hp?page=29

•    Co obsahuje standardní (základní) pojištění a na co se nevztahuje
Informaci o obsahu základního pojištění by měla CK předložit klientovi.

•    Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění, pokud není součástí cestovní smlouvy, je možné sjednat nad rámec ceny zájezdu individuálně.•    Ztráta/zpoždění/poškození zavazadel
Za ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadel nese odpovědnost dopravce, proto je třeba požadovat náhradu u něj. V případě škody je nejlépe nárok uplatňovat písemně ihned po příletu (příjezdu), nejpozději do 7 dnů od jejich návratu. U zpožděných zavazadel do 21 dnů od jejich návratu.

•    Postup při reklamaci (kdy a jak reklamovat)
CK odpovídá za služby uvedené v cestovní smlouvě bez ohledu na to, zda tyto služby zajišuje.
Reklamovat je třeba ihned, pokud služby neodpovídají smlouvě, a to pokud možno ještě na místě u delegáta(vše zdokumentovat).
Reklamovat je možné i po skončení zájezdu, a to do 3 měsíců. Nejlépe písemně a dopis zaslat doporučeně s dodejkou.
Pokud je smlouva sepsaná s CA, lze reklamovat u ní nebo přímo u CK.

•    Vyplacení náhrady škody (lhůty)
Náhradu škody by měla CK klientovi poskytnout bezodkladně. Náhrada škody podléhá promlčení uplynutím dvou let, kdy se poškozený o škodě dozví, nejpozději ale za tři roky od vzniku škody. Pokud by škoda byla způsobena úmyslně, došlo by k promlčení za deset let.
Za určitých podmínek se CK může povinnosti hradit škodu zprostit. Např. když škodu způsobil klient, nebo třetí osoba, která nebyla spojena s poskytováním zájezdu a škodu nebylo možné předvídat ani jí předejít (např. kapesní krádeže apod.). CK neodpovídá ani za škodu způsobenou událostí, které při vynaložení veškerého úsilí nemohlo být zabráněno (např. nečekaná zemětřesení, záplavy apod.).

•    Další doporučení pro zahraniční cesty
Při sjednávání zájezdu je dobré, zeptat se na všechny podrobnosti (doprava, ubytování, strava apod.) a požadavky písemně zanést do smlouvy. Je rovněž vhodné, ptát se i na zdravotní podmínky dané země, nutnost připojištění apod.

Pro více informací se lze obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj – odbor cestovního ruchu.

ZMĚNA ZÁKONA Č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách cestování v oblasti cestovního ruchu (účinnost od 1. srpna 2006)

-    cestovní kanceláří je rovněž osoba, která má sídlo podnikání v jiném členském státě EU
-    povinnosti cestovní agentury:
•    informovat klienta, pro kterou CK je zájezd zprostředkováván
•    před uzavřením smlouvy předložit doklad o pojištění proti úpadku
-    povinnosti cestovní kanceláře:
•    nesmí zprostředkovávat zájezd pro subjekt, který není cestovní kanceláří
•    je povinna před uzavřením smlouvy předložit doklad o pojištění proti úpadku

Není tady

 

#2 14. 12. 2006 21:10

cilka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: ústecký kraj
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 7512

Re: Co je dobré vědět než vycestujete s cestovní kanceláří

Databáze spotřebitelských zkušeností

http://www.spotrebitele.info/databaze/z … dovolen%E1

Není tady

 

#3 26. 3. 2008 12:15

Lucca
♥♥-----
Registrovaný: 14. 12. 2007
Příspěvky: 30

Re: Co je dobré vědět než vycestujete s cestovní kanceláří

Super informace tummenupp Já narazila teď na něco, co by se Vám taky mohlo hodit - je to slovníček různých cestovatelských pojmů, najdete ho tady.
Já jsem si myslela, jak ty pojmy znám, ale ukázalo se, že o některých teda nemám ani páru visslarodna no, teď už joo cool

Není tady

 

#4 25. 1. 2018 13:30

Kajojinka
♥------
Registrovaný: 5. 6. 2017
Příspěvky: 14

Re: Co je dobré vědět než vycestujete s cestovní kanceláří

Ten slovníček je faaajn smile

Není tady

 
NÁŠ TIP:

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů