jaancaa — 9. 1. 2022 11:37

Zvažuji, že půjdu o rok dříve do starobního důchodu. Je někdo ve stejné situaci a uvažuje o tom. Jaké máte plusy a mínusy.