havoc — 22. 4. 2013 10:54

שלום
מלמד עברית מישהו

Bety — 24. 4. 2013 18:47

:D   למה עברית?

Modroočka — 27. 4. 2013 6:43

כאן להיפגש כדי לכתוב, אני

Modroočka — 18. 5. 2013 13:37

אני חושב שכל מי שרוצה כאן מתאים עברית ובכנראה לא רוצה שום דבר חדש כאן היא לא