Esotera — 3. 8. 2011 19:19

Určitě jste někdy slyšeli o zákonu karmy. Naše skutky, činy, ale i city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického obalu. Tento obal vytváří auru – biopole a dosahuje zhruba do vzdálenosti sedmi metrů od nás.
    Myšlenka je energie. I na velkou vzdálenost je schopna splnit svůj záměr a obsah, je-li dobře vyslána. Ovlivnit někoho jiného nebo nějakou situaci. Zvláště nese-li se silným emočním zabarvením jako je láska, zlost, vztek, přátelskost, radost, ale i nenávist. Myšlenka znovu a znovu vysílaná určitým směrem vytvoří postupně tak silný energetický obal člověka, že zapůsobí na jeho podvědomí.

    Jestliže tyto energie vysíláme ať už k osobě nebo ke skupině, vytvoří mezi námi a cílem energetické pole. Pokud se dokáže člověk snažit cílevědomě a určitou dobu, dosáhne myšlenka velké síly a oddělí se. Pokud zasáhne svůj cíl, navrací se zpět ke svému vysílateli. Tak energie, které jsme k někomu vyslali, se k nám vrátí a dopadnou na nás stejně intenzivně a stejným způsobem, jako byly vyslány. A to na úrovni, na které k tomu došlo, tedy na fyzické, citové nebo myšlenkové, případně na všech třech současně. Pomohou nám nebo nás napadnou. Napadnou naše tělo stejně intenzivně, jako byly vysílány ke svému cíli. A to : nemocí, menším nebo i větším úrazem, nehodou, osudovou ranou, hádkou, ale i přátelstvím, zdravím, štěstím, harmonií, úspěchem ... Ovlivní se i partnerství, soužití s rodinou, okolím. Otěhotní-li žena, ovlivňuje i své nenarozené miminko a jeho vývoj během těhotenství. Proto co se dám děje v životě, jsme si kdysi sami vytvořili svým jednáním a myšlením. Je to takzvaný zákon karmy a odplaty. Příčin a následků...

Lúthien — 4. 8. 2011 13:08

to má být upoutávka na vaše stránky? :co:

Marila — 23. 8. 2011 13:16

Převzato -http://www.info-bible.cz/evangelium_pro_dnesek/18-lekce-okultismus-a-prevtelovani

Reinkarnace neřeší problém zla!!!

Reinkarnace místo toho, aby řešila problém nespravedlivého utrpení, tvrdí, že utrpení je spravedlivé, a tím ho obhajuje. Protože karma z minulých životů způsobuje utrpení v tomto životě, nikdo vlastně není nevinný. Reinkarnacionalisté obviňují křesťany, že všechno, co mohou říct matce, které zemřela nevinná tříměsíční dcera, je: "Nevíme, proč se to stalo." Avšak jejich odpověď je ještě horší: "Důvodem, proč toto zlaté stvoření umírá, je, že v předcházejícím vtělení bylo lumpem."
Problém se tím neřeší, ale otočí, přehlíží se, protože se posouvá o jeden život zpět. Problém se přece nevyřeší tím, že ho posunume o život zpět! Pokud utrpení v tomto životě je dáno životem předcházejícím, jak to všechno začalo? odkud přišel dluh karmy a utrpení do prvního života? Nebo existuje zlo od věčnosti? Je spravedlivé potrestat malé dítě za hřích, o kterém ono nemá ani tušení? Tím, že reinkarnace posouvá problém zla do předcházejícího života, ho vůbec neřeší, není k řešení ani o nic blíž.
b) Karma není morální zákon. Člověk by lehce získal dojem, že zákon karmy je něco jako zákon ve Starém zákoně - přesný univerzální morální kodex. Karma však není morální předpis. Je to systém trestu, který však nemá obsah, by člověku řekl, co má dělat. Karma je moc výkonná, ale chybí ji moc zákonodárná. Odkud pocházejí mravní předpisy, nad jejichž naplňováním karma bdí? Ukáže se, že vůbec neexistují! To, co je mravní, je tedy relativní. Mravní je pak to, co je za daných okolností výhodné. To nás přivádí do relativismu. Jenže relativismus v etice je neudržitelný. Pokud neexistuje absolutní pravda, pak všechno zlo je relativní, a je-li relativní, proč by ho měla karma trestat?
c) Reinkarnace je v konečném důsledku nehumánní. Viděli jste někdy obrázky ze života v Indii? Na ulicích leží tisíce nuzných, zmrzačených, trpících, hladovějících lidí bez střechy nad hlavou. Proč je téměř nemožné těmto lidem pomoci? Protože tím, že zmenšíte jejich utrpení, podle hinduismu pracujete proti zákonu karmy. To, co jim ulevíte teď, si i tak budou muset odtrpět v dalším životě. Protože působíte proti jejich karmě, působíte vlastně i proti své, a tak přitěžujete sami sobě. Humanitární nebo charitativní činnost ve společnosti, která věří v reinkarnaci, je téměř nemožná.
d) Reinkarnace nezaručuje duchovní růst. Reinkarnacionalisté někdy používají evoluční teorii jako důkaz toho, že všechno se vyvíjí k lepšímu, k vyšším životním formám. Problém však je v tom, že nexistuje důkaz, který by potvrdil, že je to pravda, ať už na úrovni biologické nebo duchovní.
e) Učení o reinkarnaci je protibiblické. Karma, to je vlastně určitá cesta spasení. Člověk si určuje svůj osud, jeho dobré skutky mohou usmířit nebo vyvážit špatné. Jestliže někdo nebyl úspěšný, dostane novou šanci v dalším životě a pak v dalším, až nakonec se všechny jeho problémy vyřeší. Reinkarnace vede v konečném důsledku k univerzalismu - víře, že nakonec všichni lidé budou spaseni. Člověk vlastně nepotřebuje žádnou pomoc, žádné spásné dílo Ježíše Krista. Dokonce nepotřebuje už ani Boha. Proto zvěst o kříži je pro hinduistu urážkou, pro křesťanského reinkarnacionalistu je nanejvýš laskavou inspirací. Spasení je dáno karmou, ne křížem. Nesmrtelnost pochází zevnitř, ne od Boha. Nadějí člověka je převtělení, ne vzkříšení.
Bible však nemluví o tom, že by duše přežívala tělo (Ž 146,4; 115,17). Nemluví o tom, že by po smrti ještě existovala nová šance, že by člověk žil několik životů (2 K 6,2; Žd 3,7-8; 9,27). Písmo nenechává žádný prostor pro převtělování (Jr 13,23; 17,9). Biblická odpověď na smrt není reinkarnování, ale vzkříšení (1 K 15,12-55). Řešením hříchu není karma, ale kříž, který je garantem i důkazem Božího odpuštění.

Johana50 — 23. 8. 2011 21:16

!!! a dál už jsem se nedostala :lol:
a tolik práce a zbytečné námahy s tak dlouhým textem to muselo být :vissla:

Daphné — 24. 8. 2011 3:13

Taky jsem mrkla jen na ty tři vykřičníky a pryč. :)

PPavlaa — 24. 8. 2011 10:56

Daphné, co tu tady strašíš tak brzo :)

Marila — 24. 8. 2011 11:05

Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“
Skutky apoštolů-28,27

Johana50 — 24. 8. 2011 11:16

;) Mám dostatečně vnímavé srdce na to, abych  poznala demagogii toho, který nediskutuje, ale snaží se svými myšlenkami někoho jiného překřičet.
Miluji svůj život a jsem otevřená poznání, ušima....očima... i srdcem.
Přesto tvé názory, Marilo, neakceptuji, protože je vnímám jen jako fráze, které zůstaly bez osobního prožitku i bez širších souvislostí. Kdybys o reinkarnaci něco skutečně věděla, nemohla bys zaujmout tak zjednodušující pohled a popisovat tak hloupoučké příklady. Stačí vzít do ruky třeba Londonova Tuláka po hvězdách  a brána k vědění se otevře lehoučce , bez vrzání, skřípání a vykřičníků :-))))

majkafa — 24. 8. 2011 11:54

Marila napsal(a):

Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“
Skutky apoštolů-28,27

A jéje, zase nějaká fanatička.

Crabat — 24. 8. 2011 12:07

A to já jsem si celý článek se zájmem přečetl. I když, pravda, zpočátku jsem měl obdobné pocity. Proč vlastně číst dál, když předem vím, jak celá věc bude uchopena?.. Ale začalo to respektive Esoterou, na kterou mě Marilla svým vstupem upozornila, jinak jsem tenhle kout "Duchovního" úspěšně přecházel.

Dokonce jsem Esoteře i odpověděl, ale pak si zas dělal něco na compu a zapomněl to odeslat. Když jsem se znovu přihlásil, byl článek, samozřejmě, smazaný. Inu nic, nebylo to zase až tak důležité. Jen chci říci, že potom jsem se vyzbrojil trpělivostí a pustil se do toho.

Jak už jsem tady svým předchozím vstupem k Marille vyjádřil, cením si jejího jasně pracujícího vědomí. Že s jejími závěry ve výsledku nesouhlasím, to je věc jiná. Navíc se mi líbí, jak se nebojí poznávat. Což u křesťanů není zase až tak běžný jev. Průměrný věřící, když si uvědomuje, že poznání je ošidné a také by mohlo být "od ďábla", většinou má tendenci ho úplně odsunout a soustředí se výhradně na onen aspekt víry, jemuž se odevzdal. Ale Marilla ne. Jen všechny ty stavební kameny potřebuje do výsledného celku poskládat tak, aby to, čemu uvěřila, bylo obsaženo při samých základech, v každém stupni i na vrcholu samém. Což se jí úspěšně daří. A tomuto umnému konstruktivismu její mysli já tady vzdávám hold.

Každý z nás je takhle "slepý" a to, čemu uvěřil, přesně tímto způsobem preferuje a podřizuje tomu veškeré své poznání. Ne nadarmo nás duchovní Mistři vybízejí, abychom se na svět podívali úplně novýma očima a nevěřili příliš tomu zažitému, jak jsme se prostor kolem sebe naučili chápat. A že to jde od pradávna.., od našich prvotních krůčků, až dosavad! Vždy, když v sobě obsáhnu nový stupeň, tak si to uvědomím. A že jsem to byl jen já svojí předprogramovanou myslí, kdo si zacláněl ve výhledu.   

Je nesmírně poučné sledovat Marilliny vnitřní pochody. Už to, jak na samotném počátku vnímá lidi, kteří se zaobírají reinkarnací jako reinkarnacionalisty nám o mnohém vypovídá. Ona vůbec nebere v potaz, že takové bytosti v podstatě věří (právě tak jako ona) určité věci, za kterou se směnili a přetavili své ego skrze ni, ale pojímá je jako nějaké nadnárodní hnutí. Asi jako když se budu hlásit do unitárně pojatého klubu kuřáků nebo motorkářů, co mají své pobočky všude ve světě.

Vlastně jsem si díky Marille uvědomil, jak tyhlety odvěké zákony Karmy vidí věřící. V jeho mysli dochází k tak nepředstavitelně zkratovým vjemům, že by byl zázrak, kdyby k takhle tupým bytostem, nevnímal toliko soucit. A ve své laskavé dobrotě pravého poznání nám nepodával vstřícně ruku k naší záchraně. Nu toto?.. - Taková pýcha!

Abychom však celou věc posuzovali spravedlivě, musíme si uvědomit, že není ani tak důležitý momentální stav jejich vědomí, ale to, čemu uvěřili. A tady se setkáváme s láskou, porozuměním, přetavením svého srdce do čistší podoby. A to je důvod, proč, ačkoliv s jejich postoji nesouhlasím, přesto si křesťanské cesty hluboce vážím. :godlike:

Crabat — 24. 8. 2011 12:15

A hle, mezitím napsali i další. :) Je vidět, že nás všech se tyto otázky dotýkají, byť se nám někdo snaží vnutit svůj pohled jako jediný pravý. Ale z těhle pastí mysli už jsme, tuším, vyrostli. Tak vás tu všechny vítám. :jojo:

Johana50 — 24. 8. 2011 12:22

Crabate, ty jsi takový apoštol Pavel na Areopágu. :lol:

Čímž doporučuji tento biblický text k laskavé pozornosti i Marile, protože je předobrazem toho , jak  si  zajistit pozornost posluchačů z širokého spektra všech světonázorů. Bez kontroverze, bez posuzování a bez vykřičníků... :lol:

majkafa — 24. 8. 2011 12:34

Johana50 napsal(a):

Crabate, ty jsi takový apoštol Pavel na Areopágu. :lol:

Čímž doporučuji tento biblický text k laskavé pozornosti i Marile, protože je předobrazem toho , jak  si  zajistit pozornost posluchačů z širokého spektra všech světonázorů. Bez kontroverze, bez posuzování a bez vykřičníků... :lol:

JJ, tito hlasatelé by se jako první stupeń měli zamyslet nad sebou a hledat v sobě a věděli by, že už jenom taková "drobnost" , jako je nadměrný počet vykřičníků či otazníků o nich samotných mnohé napovídá. Mluví přinejmenším o urputnosti. A nepřítomnosti vnitřního klidu a harmonie. :)

Crabat — 24. 8. 2011 13:01

Nu totoťk. (Ty pokrmu bohů!) Budu se nad sebou muset hlouběji zamyslet. Ach, ty restrospekce. :lol:
Pavel

Vladena — 24. 8. 2011 13:05

Crabate, je to kratší,ale stejně si stojím na vedení....

Crabat — 24. 8. 2011 13:15

Nu a na cože se mě to ptá Tvůj potměšilý, výsměšný smajlík?..
Zkratky samozřejmě existují a ti, co je používají, si někdy ani neuvědomí,
že se jich dopustili, neboť se opírají o jevy všem dávno známé.

Vladena — 24. 8. 2011 13:39

Crabat napsal(a):

Nu a na cože se mě to ptá Tvůj potměšilý, výsměšný smajlík?..
Zkratky samozřejmě existují a ti, co je používají, si někdy ani neuvědomí,
že se jich dopustili, neboť se opírají o jevy všem dávno známé.

Ty ten smajlík takhle vnímáš? Já ho vnímám jako,,, jéžiši, to je legrace!" Já psinu ráda. Teď jsem si všimla, že tam máš nějaké hromy, blesky....pokud si to budu schválně špatně vykládat, tak jde z tebe strach....nejde ;) jde o tvoje estetické vnímání obrazu.

Crabat — 24. 8. 2011 14:45

Já vím, že už jsi to tady vysvětlovala, Vlaďko, ale nevidím. Tedy nevidím tam to, co Ty. Na počátku tady každý z nás svou ikonu trochu rozebral, aby přiblížil ostatním, proč si ji vlastně zvolil. Ano, u mě to bylo především vyjádření energií, to, jak se přelévají jedna v druhou. Přičemž dochází k jakémusi přepodstatnění nitra, předání informace. Dokonce, když nám později bylo dovoleno 100x100 pixelů, chtěl jsem si ji změnit, ale nenašel jsem nic tak vhodného, proto jsem zůstal u původní.

Jasně, že je úplně na Tvém vkusu vybrat si obrázek, co Ti nejlépe vyhovuje. Jestliže ale na jiného působí nezamýšleným dojmem, je nutné i toto zvážit, jestli mi něco podobného nevadí. Pokud bych si dejme tomu zvolil tvář démona, protože se mi prostě líbí, jak je zrovna tahle ikona pojatá, ale v někom tady to evokovalo, že inklinuji k démonismu a odmítal se kvůli tomu se mnou bavit (případně jen okrajově a rezervovaně), pak bych nejspíš důsledně zvážil své pocity, jestli mi i tak stojí za to si původní ikonu ponechat anebo si raději chci od srdce s dotyčným popovídat.

Pokud se budu chtít bavit na herním serveru, zvolím nejspíše nějakého bojovníka s mečem v ruce. Neboť to charakterizuje můj postoj k oné tematice, která je tam zrovna aktuální. Pokud naopak zabrousím mezi děti na Čtyřlístek, pak taková ikona se smějícím se smajlíkem je asi ideální forma, jak jim vyjádřit své rozpoložení duše. Že se nedistancuji od jejich problémů, ale jsem jedním z nich a vnímám svět jejich očima.

Každá oblast má svůj fenomén a jde jen o to, jak dalece ho vnímám. Jestli si i přesto, že se momentálně ocitám na technicky orientovaném serveru, chci ponechat jako ikonu koně s vlající hřívou, je úplně a jen na mně. Ale každému ze zúčastněných tím dávám určité sdělení. A sice to, že momentálně jsem tady, ale má psýché je permanentně někde úplně jinde. Nevím.., i kdyby to byla pravda, já bych to nechtěl takhle veřejně před ostatními přiznat. Aby mě odtud každý posuzoval oním prismatem nahlédnutí, co jsem mu sám nevědomky poskytnul.

Marila — 24. 8. 2011 19:48

Johana50 napsal(a):

;) Mám dostatečně vnímavé srdce na to, abych  poznala demagogii toho, který nediskutuje, ale snaží se svými myšlenkami někoho jiného překřičet.
Miluji svůj život a jsem otevřená poznání, ušima....očima... i srdcem.
Přesto tvé názory, Marilo, neakceptuji, protože je vnímám jen jako fráze, které zůstaly bez osobního prožitku i bez širších souvislostí. Kdybys o reinkarnaci něco skutečně věděla, nemohla bys zaujmout tak zjednodušující pohled a popisovat tak hloupoučké příklady. Stačí vzít do ruky třeba Londonova Tuláka po hvězdách  a brána k vědění se otevře lehoučce , bez vrzání, skřípání a vykřičníků :-))))

Jak vnímáš mé názory či příspěvky je mi celkem jedno,ono ne každý příspěvek bude dle tvých představ,to bohužel nejde.Jinak článek k danému tématu vůbec není nijak zjednodušen.Tobě by možná zase stačilo vzít do ruky Bibli a někdy se do ní i kouknout než uděláš závěr a nazveš to hloupým.

Vladena — 24. 8. 2011 19:55

Crabat napsal(a):

Já vím, že už jsi to tady vysvětlovala, Vlaďko, ale nevidím. Tedy nevidím tam to, co Ty. Na počátku tady každý z nás svou ikonu trochu rozebral, aby přiblížil ostatním, proč si ji vlastně zvolil. Ano, u mě to bylo především vyjádření energií, to, jak se přelévají jedna v druhou. Přičemž dochází k jakémusi přepodstatnění nitra, předání informace. Dokonce, když nám později bylo dovoleno 100x100 pixelů, chtěl jsem si ji změnit, ale nenašel jsem nic tak vhodného, proto jsem zůstal u původní.

Jasně, že je úplně na Tvém vkusu vybrat si obrázek, co Ti nejlépe vyhovuje. Jestliže ale na jiného působí nezamýšleným dojmem, je nutné i toto zvážit, jestli mi něco podobného nevadí. Pokud bych si dejme tomu zvolil tvář démona, protože se mi prostě líbí, jak je zrovna tahle ikona pojatá, ale v někom tady to evokovalo, že inklinuji k démonismu a odmítal se kvůli tomu se mnou bavit (případně jen okrajově a rezervovaně), pak bych nejspíš důsledně zvážil své pocity, jestli mi i tak stojí za to si původní ikonu ponechat anebo si raději chci od srdce s dotyčným popovídat.

Pokud se budu chtít bavit na herním serveru, zvolím nejspíše nějakého bojovníka s mečem v ruce. Neboť to charakterizuje můj postoj k oné tematice, která je tam zrovna aktuální. Pokud naopak zabrousím mezi děti na Čtyřlístek, pak taková ikona se smějícím se smajlíkem je asi ideální forma, jak jim vyjádřit své rozpoložení duše. Že se nedistancuji od jejich problémů, ale jsem jedním z nich a vnímám svět jejich očima.

Každá oblast má svůj fenomén a jde jen o to, jak dalece ho vnímám. Jestli si i přesto, že se momentálně ocitám na technicky orientovaném serveru, chci ponechat jako ikonu koně s vlající hřívou, je úplně a jen na mně. Ale každému ze zúčastněných tím dávám určité sdělení. A sice to, že momentálně jsem tady, ale má psýché je permanentně někde úplně jinde. Nevím.., i kdyby to byla pravda, já bych to nechtěl takhle veřejně před ostatními přiznat. Aby mě odtud každý posuzoval oním prismatem nahlédnutí, co jsem mu sám nevědomky poskytnul.

No nic, Ty jsi první rozebíral můj smajlík a najednou je z toho slohová úloha....:godlike:

Johana50 — 24. 8. 2011 20:06

Marila napsal(a):

Johana50 napsal(a):

;) Mám dostatečně vnímavé srdce na to, abych  poznala demagogii toho, který nediskutuje, ale snaží se svými myšlenkami někoho jiného překřičet.
Miluji svůj život a jsem otevřená poznání, ušima....očima... i srdcem.
Přesto tvé názory, Marilo, neakceptuji, protože je vnímám jen jako fráze, které zůstaly bez osobního prožitku i bez širších souvislostí. Kdybys o reinkarnaci něco skutečně věděla, nemohla bys zaujmout tak zjednodušující pohled a popisovat tak hloupoučké příklady. Stačí vzít do ruky třeba Londonova Tuláka po hvězdách  a brána k vědění se otevře lehoučce , bez vrzání, skřípání a vykřičníků :-))))

Jak vnímáš mé názory či příspěvky je mi celkem jedno,ono ne každý příspěvek bude dle tvých představ,to bohužel nejde.Jinak článek k danému tématu vůbec není nijak zjednodušen.Tobě by možná zase stačilo vzít do ruky Bibli a někdy se do ní i kouknout než uděláš závěr a nazveš to hloupým.

hmmm, děkuji za vlídnou odpověď, křesťanko. ;)

Bibli mám  a dokonce přečtenou , Marilo. děkuji za radu.
Měla jsem za to, že když se zmíním o biblickém textu, že by ti mohlo dojít, že v tomto ohledu nebudu nedotčená. :D  Co jsi četla ty o reinkarnaci?  :) krom odporujících elaborátů mám na mysli, aby zase nedošlo k informačnímu šumu.
Marilo, mě nevadí, když příspěvek neodpovídá mému duchovnímu názoru, mě neladí dikuze za podpory zjednodušených až naivních argumentů, tvářící se jako odborná a zasvěcená.
Např. toto považuji za docela silné kafe  až  podpásovku v diskuzi:
Avšak jejich odpověď je ještě horší: "Důvodem, proč toto zlaté stvoření umírá, je, že v předcházejícím vtělení bylo lumpem."

Vladena — 24. 8. 2011 20:48

Johana50 napsal(a):

Marila napsal(a):

Johana50 napsal(a):

;) Mám dostatečně vnímavé srdce na to, abych  poznala demagogii toho, který nediskutuje, ale snaží se svými myšlenkami někoho jiného překřičet.
Miluji svůj život a jsem otevřená poznání, ušima....očima... i srdcem.
Přesto tvé názory, Marilo, neakceptuji, protože je vnímám jen jako fráze, které zůstaly bez osobního prožitku i bez širších souvislostí. Kdybys o reinkarnaci něco skutečně věděla, nemohla bys zaujmout tak zjednodušující pohled a popisovat tak hloupoučké příklady. Stačí vzít do ruky třeba Londonova Tuláka po hvězdách  a brána k vědění se otevře lehoučce , bez vrzání, skřípání a vykřičníků :-))))

Jak vnímáš mé názory či příspěvky je mi celkem jedno,ono ne každý příspěvek bude dle tvých představ,to bohužel nejde.Jinak článek k danému tématu vůbec není nijak zjednodušen.Tobě by možná zase stačilo vzít do ruky Bibli a někdy se do ní i kouknout než uděláš závěr a nazveš to hloupým.

hmmm, děkuji za vlídnou odpověď, křesťanko. ;)

Bibli mám  a dokonce přečtenou , Marilo. děkuji za radu.
Měla jsem za to, že když se zmíním o biblickém textu, že by ti mohlo dojít, že v tomto ohledu nebudu nedotčená. :D  Co jsi četla ty o reinkarnaci?  :) krom odporujících elaborátů mám na mysli, aby zase nedošlo k informačnímu šumu.
Marilo, mě nevadí, když příspěvek neodpovídá mému duchovnímu názoru, mě neladí dikuze za podpory zjednodušených až naivních argumentů, tvářící se jako odborná a zasvěcená.
Např. toto považuji za docela silné kafe  až  podpásovku v diskuzi:
Avšak jejich odpověď je ještě horší: "Důvodem, proč toto zlaté stvoření umírá, je, že v předcházejícím vtělení bylo lumpem."

Nejenom silné kafe,ale na pár facek. Jsou tady snažilky a představ si, že po x-tém potratu by  jim lékař sdělil, že právě potratily dalšího lumpa. Štěstí, že příspěvek M. četlo jen pár jedinců.

Crabat — 24. 8. 2011 21:48

Smrt není trestem (a obzvláště smrt malého dítěte!), tak kde se tu najednou vzalo, že lidé vyznávající reinkarnaci, ji tak vnímají? Je to hrubé zjednodušení a nepochopení reinkarnačního procesu, které nám do úst vkládá křesťan, jelikož si učinil špatné závěry a promítnul do nás své vlastní běsy, jež ho v jeho nitru pronásledují. Nojo, Marillo, budeš muset zkoumat víc, jelikož Tvá myšlenková stavba stojí na velmi vratkých nohou. ;)

Johana50 — 24. 8. 2011 22:09

:jojo: Samozřejmě ....
Taky nevnímám smrt jako trest, a proto mě neudivilo ani nepohoršilo , že existují ještě dnes  lidé , (přírodní národ,) kteří v souladu s přírodními zákony a svou vírou oplakávají narození a radují se při smrti , uctívají staré a moudré.... (:D to byla jen taková úsměvná glosa na odlehčení)

Crabat — 24. 8. 2011 22:36

Tak to jsem se ani neodvážil vzpomenout (i když s tím samozřejmě niterně souhlasím), protože takovéto národy byly církví vytrvale pronásledovány, snad že podobné pojetí zakládalo příliš nevhodný příklad svobody duše. :lol:

Bramborka — 25. 8. 2011 16:21

Crabat napsal(a):

Tak to jsem se ani neodvážil vzpomenout (i když s tím samozřejmě niterně souhlasím), protože takovéto národy byly církví vytrvale pronásledovány, snad že podobné pojetí zakládalo příliš nevhodný příklad svobody duše. :lol:

Proč s tím niterně souhlasíš?
Kdy a proč byly vytrvale pronásledovány? Sama jsem v dějinách církve zaznamenala období, kdy toto (nebo obdobné, protože nevím nic moc o přírodních národech - ani, které to vlastně jsou :) ) náhledy byly paralelní, v určitých oblastech i převládající.

Crabat — 25. 8. 2011 19:41

Církev se vždy snažila šířit učení Kristovo mečem a křížem. Nesnesla pomyšlení, že by nějaký národ mohl být duchovně svobodný. Tj. nezávislý na jejím dogmatu. Svobodu uznala jenom tam, kde se dotyčný lid ubránil se zbraní v ruce.

A proč s tím niterně souhlasím?.. Inu, duchovní principy nás učí, že bytí v těle je vlastně jen jakýmsi vývojovým mezistavem a naše pravá přirozenost se rozpukne tehdy, až ho opustíme. Představ si, že jsi spoutána snem, z kterého se nemůžeš probudit. Ten sen je občas i krásný, ale povětšinou se jedná o jakousi noční můru. A trvá zhruba nějakých osmdesát let. Celou tu dobu se z něj přitom nedokážeme probrat. Jen v noci, občas, se člověku podaří vystartovat ze svého těla, nic z toho putování si však druhý den téměř zákonitě nepamatuje. Tak takový je život v těle. Proč se pak neradovat, jestliže smrtí z něj máme být vysvobozeni?..

Daniela M — 25. 8. 2011 21:23

Crabat napsal(a):

Církev se vždy snažila šířit učení Kristovo mečem a křížem. Nesnesla pomyšlení, že by nějaký národ mohl být duchovně svobodný. Tj. nezávislý na jejím dogmatu. Svobodu uznala jenom tam, kde se dotyčný lid ubránil se zbraní v ruce.

A proč s tím niterně souhlasím?.. Inu, duchovní principy nás učí, že bytí v těle je vlastně jen jakýmsi vývojovým mezistavem a naše pravá přirozenost se rozpukne tehdy, až ho opustíme. Představ si, že jsi spoutána snem, z kterého se nemůžeš probudit. Ten sen je občas i krásný, ale povětšinou se jedná o jakousi noční můru. A trvá zhruba nějakých osmdesát let. Celou tu dobu se z něj přitom nedokážeme probrat. Jen v noci, občas, se člověku podaří vystartovat ze svého těla, nic z toho putování si však druhý den téměř zákonitě nepamatuje. Tak takový je život v těle. Proč se pak neradovat, jestliže smrtí z něj máme být vysvobozeni?..

Možná, že se církem ani nemusela snažit. Jednala, jak si doba žádala a jak to nejlépe uměla. Každé náboženství učí lid k poslušnosti, vyvarovat se hříchu a činit dobro. Láska k bližnýmu a čistota ducha je v každém náboženství tak, jako rebelové. Láska jako taková, je vždy rize čistá záležitost a vždy vede k pokoře. Jsme jen lidé a děláme spoustu chyb, jak v myšlení, natožto v jednání, kdy uplatňujeme své ego. Vždy se jedná o danou dobu. Určitá kázeň zabránila spoustu krveproletí. Jak se kázeň porušila, začala bratrovražda. Bible je tak nadčasová, že jí neumíme ani ocenit. Je to zákon, z kterého se odvíjí současné právo. Zatím neumíme zákon dobře a správně doplňovat! Zákony karmy jdou prý až do našeho 17. pokolení, (novéí údaje mluví až o 19 pokolení!), takže není dobré se s ním zabývat a vztahovat je nasebe. Zákony karmy země jdou ještě hlouběji, ale největší zatížení dostává v současné době,  podobě mezinárodních vněšování,  znečištění planety, ale i znečišťování sami sebe. Je důležité uvědomit si společné vědomí, ne jen mezi námi všemi, ale i s matkou země.

Život je sestaven z utrpení, které si často ani neuvědomujeme. Přesto stojí za to žít, i když je naše současné bytí, jakoby ..mezistavem,,, ale jedině ten teď vnímáme, proto jej prožijme co nejlépe! Vše ostatní je abstrakce. Ahoj Crabiku.:hjarta:

Bramborka — 26. 8. 2011 10:08

Crabat napsal(a):

Církev se vždy snažila šířit učení Kristovo mečem a křížem. Nesnesla pomyšlení, že by nějaký národ mohl být duchovně svobodný. Tj. nezávislý na jejím dogmatu. Svobodu uznala jenom tam, kde se dotyčný lid ubránil se zbraní v ruce.

To je trošičku jak když Zdeněk Nejedlý převypráví Jiráska ......:D.
Co církev po roce 33 n.l. a dále, tak pár set let? Ne, že by bylo všechno zalitý sluncem, ale takovéhle Temno teda určitě ne.
Měl-li by být můj "pozemský život" zlým snem, proč by byl? Tím nechci říct, že jím být nemůže.

Crabat — 26. 8. 2011 10:57

Kdopak to se mnou tak hezky a laskavě nesouhlasí,
jako by snad ani nepocházel z tohoto serveru,
ale někde úplně odjinud?..

Já vím.., já vím, Danielo, že nic není tak prosté,
jak může na první pohled vypadat.
Rozvíjíš otázky, které si Starý zákon sám od sebe vynucuje
a pokládáš je očima ospravedlnění církve.

Sám osobně proti této organizaci nic nemám
a chápu její úlohu v dějinách.
Také si uvědomuji rozptýlení její moci,
což je v pořádku,
jinak bychom si tu vůbec nepopovídali.

Přesto nade vším vnímám její hrozbu,
která se jako stín pohybuje krajinou.
Zároveň vím, že v daném okamžiku není aktuální..,
ale máme to v sobě zakódované,
mnozí z nás prve zemřeli ve jménu jejích omylů.

Chci tím říci, že ačkoliv se nebojím smrti,
není mi jedno jestli si někdo bude řešit své omyly
skrze mé obětování (přestože chápu, i tohle je moje Karma),
neboť on si mě počte jen jako položku, nikoli pochopení
celé situace, která se mezi námi tak nastolila.

Takhle to vidím, Danielo,
tedy ohledně co se týká Tvého prvního sloupku.
S druhým pak naprosto souhlasím. :pussa:

Crabat — 26. 8. 2011 11:18

Co na to říct, Bramborko?.. Já vím, že jsi věřící a nemůžeš tyhle principy přijmout. Když nemůžeš, tak nemůžeš.., tohle jsou úvahy pro ty, kteří ještě svou mysl nezablokovali jediným správným řešením.

A jestli se Ti mé vysvětlení nelíbí?.. Nu, vždyť já se s ním nevnucuji.., tahle problematika mě zase až tak nepálí, abych kvůli ní vstoupil na onu pomyslnou rétorickou pláň a šel se za ni bít. Jsou úplně jiné otázky, jež v sobě řeším. Tato mezi ně skutečně nepatří. ;)

Daniela M — 28. 8. 2011 21:06

Crabe, jen jsem napsala, jak to vnímám. Dík. :)

Crabat — 28. 8. 2011 23:03

Nojo, Danielo, vždyť my už se známe kolik let tady odsud z Babi. Právě jsem si nádherně zalistoval a zavzpomínal díky Tobě. Jo, bylo to úžasné dobrodružství.., ani se věřit nechce. :)

Bramborka — 29. 8. 2011 12:34

Crabat napsal(a):

Co na to říct, Bramborko?.. Já vím, že jsi věřící a nemůžeš tyhle principy přijmout. Když nemůžeš, tak nemůžeš.., tohle jsou úvahy pro ty, kteří ještě svou mysl nezablokovali jediným správným řešením.

A jestli se Ti mé vysvětlení nelíbí?.. Nu, vždyť já se s ním nevnucuji.., tahle problematika mě zase až tak nepálí, abych kvůli ní vstoupil na onu pomyslnou rétorickou pláň a šel se za ni bít. Jsou úplně jiné otázky, jež v sobě řeším. Tato mezi ně skutečně nepatří. ;)

Věřící v co podle tebe jsem? 
Co si myslíš o "rozlišování", jako součásti duchovní cesty?

Crabat — 29. 8. 2011 12:56

Na několika místech jsem Tě tu zachytil se prezentovat coby křesťanku. Nevím, do jaké míry jsi věřící, to jsem opravdu nezkoumal. Ani jaké konkrétní náboženství vyznáváš, to tedy přiznávám, jsem si dosud nezjistil. Ale třeba mi to řekneš sama. Co já vím?..

Co se týče Tvé druhé části otázky ohledně "rozlišování", tak to už je zcela jiné kafe. To kdyby ses takhle ptala od začátku, mé odpovědi by byly úplně diametrálně rozdílné. :)

Bramborka — 29. 8. 2011 14:22

Crabat napsal(a):

Na několika místech jsem Tě tu zachytil se prezentovat coby křesťanku. Nevím, do jaké míry jsi věřící, to jsem opravdu nezkoumal. Ani jaké konkrétní náboženství vyznáváš, to tedy přiznávám, jsem si dosud nezjistil. Ale třeba mi to řekneš sama. Co já vím?..

Co se týče Tvé druhé části otázky ohledně "rozlišování", tak to už je zcela jiné kafe. To kdyby ses takhle ptala od začátku, mé odpovědi by byly úplně diametrálně rozdílné. :)

Aha. :/

Crabat — 29. 8. 2011 15:36

:) Tak teď jsi mě rozesmála, Bramborko. :pussa:

Daniela M — 29. 8. 2011 15:50

Crabat napsal(a):

Nojo, Danielo, vždyť my už se známe kolik let tady odsud z Babi. Právě jsem si nádherně zalistoval a zavzpomínal díky Tobě. Jo, bylo to úžasné dobrodružství.., ani se věřit nechce. :)

Přeji vše dobré!:pussa:

Pandorraa — 4. 10. 2011 21:26

Crabat napsal(a):

Jak už jsem tady svým předchozím vstupem k Marille vyjádřil, cením si jejího jasně pracujícího vědomí. Že s jejími závěry ve výsledku nesouhlasím, to je věc jiná. Navíc se mi líbí, jak se nebojí poznávat. Což u křesťanů není zase až tak běžný jev. Průměrný věřící, když si uvědomuje, že poznání je ošidné a také by mohlo být "od ďábla", většinou má tendenci ho úplně odsunout a soustředí se výhradně na onen aspekt víry, jemuž se odevzdal. Ale Marilla ne. Jen všechny ty stavební kameny potřebuje do výsledného celku poskládat tak, aby to, čemu uvěřila, bylo obsaženo při samých základech, v každém stupni i na vrcholu samém. Což se jí úspěšně daří. A tomuto umnému konstruktivismu její mysli já tady vzdávám hold.

Crabe, já to vidím jinak.
Podle mne tohle vůbec není o poznávání.
Tohel je spíš jen o "hlásání".
Pro Marilu a podobné "hlasatele víry" je mnohem podstatnější hlásat než věřit, lásku deklarovat než skutečně milovat.
Utlouct druhé citáty z bible, která je pro ně největší autoritou a vůbec si nevšimnout, že pro druhé být nemusí - oni totiž vůbec neumějí naslouchat - jen šíří a šíří.... dřív ohněm a mečem, teď už jen zastaralými dogmaty....

Pandorraa — 4. 10. 2011 21:28

Marila napsal(a):

Johana50 napsal(a):

;) Mám dostatečně vnímavé srdce na to, abych  poznala demagogii toho, který nediskutuje, ale snaží se svými myšlenkami někoho jiného překřičet.
Miluji svůj život a jsem otevřená poznání, ušima....očima... i srdcem.
Přesto tvé názory, Marilo, neakceptuji, protože je vnímám jen jako fráze, které zůstaly bez osobního prožitku i bez širších souvislostí. Kdybys o reinkarnaci něco skutečně věděla, nemohla bys zaujmout tak zjednodušující pohled a popisovat tak hloupoučké příklady. Stačí vzít do ruky třeba Londonova Tuláka po hvězdách  a brána k vědění se otevře lehoučce , bez vrzání, skřípání a vykřičníků :-))))

Jak vnímáš mé názory či příspěvky je mi celkem jedno,ono ne každý příspěvek bude dle tvých představ,to bohužel nejde.Jinak článek k danému tématu vůbec není nijak zjednodušen.Tobě by možná zase stačilo vzít do ruky Bibli a někdy se do ní i kouknout než uděláš závěr a nazveš to hloupým.

No!
Neříkala jsem to?:rolleyes:

Večernice — 6. 12. 2011 2:03

*
Slovo " karma " - je staroindické slovo ze starodávného sanskrtu a znamená " již prožité" .
Naproti tomu Dharma - je " směr cesty k naplnění života" Pouze západní civilizace domotala původní specifikum těchto slov do pitomostí.
U karmy tak na " karmické" zhuštění negativ a dluhů z minulých životů... a vyrobila tak z původního významu slova Karma - stupidního strašáka a bubáka pro - lidi, hledající logickou spojnici mezi " příčinou a následkem".
V staroindické astrologii existuje Karma ( dračí ohon - neboli sestupný lunární uzel) pod pojmem KETU,
a Dharma ( dračí hlava -neboli vzestupní lunární uzel) pod pojmem RAHU.
Všechny planety + dračí hlava a dračí ohon- jsou si rovni a zároveň pod patronací konkrétních Bohů.
Čili i Karma a Dharma - je Božská vůle- neboli přízeň Brahmy. Tudy vede cesta ( přes vůli člověka a pod dohledem Brahmy )...a ta cesta je změna.
Karma i Dharma je rovna planetám a nikdo nepochybuje v Indii o jejich božském působení na osud člověka.
Osud člověka je v PŘEDURČENÍ - a to ke neměnná vůle Brahmy.
Tady pak ortel.
Tolik obecně.

Ještě bych dodala, že nejsem hinduista, ortodoxní křesťan ale kosmopolita.
Výše uvedené jsem tady zavěsila pro rozšíření obzorů - ostatním.

Doufám, že to všem v " mém podání"  je dostatečně srozumitelné ( víme na co narážím že? )
:-)
Toš tak...

Zdravím *