adost — 7. 7. 2011 11:01

:hjarta:

eremuruss — 7. 7. 2011 12:37

Co jen vim,tak na manzelku budes platit po celou dobu co bude na materske.Kdyz zmenis zamestnani,tak vyzivne te stejne budou vypocitavat z prumeru za poslednich 6 mesicu.

Kiara — 7. 7. 2011 15:18

adoste, pokud se míníš rozvádět z důvodu nevěry manželky, bylo by dobré u soudu předložit pro svá tvrzení veškeré hodnověrné důkazy :jojo: Když totiž něco tvrdíš, musíš být schopen svoje tvrzení také dokázat.

Dokud se nerozvedete a nevypořádáte vlastnická práva k domu, spadajícímu do SJM, máte oba dva právo tento dům užívat v neomezeném rozsahu. Jinak nerozumím dotazu "jak zařídit, abys nesplácel hypotéku" :co: Pokud jste si vzali hypotéku, splácet ji prostě musíte, nebo o ten dům přijdete a oba dva se navíc ocitnete v registru dlužníků. Můžete prodat dům i s hypotékou, ale na tento krok potřebujete erudovaného finančního poradce.

Ohledně výživného pro manželku lze v zásadě říct, že Tvoje žena může po Tobě požadovat výživné na sebe jako na nerozvedenou manželku po celou dobu trvání manželství a pokud je na MD, tak za určitých podmínek i po rozvodu. Výživné na dítě je jasné - budeš ho hradit až do té doby, pokud se dítě nebude schopno samo živit. Kolik to přesně bude činit, to nevím, protože neznám Tvé příjmy ;)

V zaměstnání výpověď raději nepodávej. Všechno, i rozvod, totiž stojí nemalé peníze a před Tebou stojí navíc majetkové vypořádání a dělení domu, takže bych se na Tvém místě dobře placeného zaměstnání nezbavovala. Jak psala erem, výživné Ti budou stejně vyměřovat z průměrného výdělku za posledního půl roku, takže taktizováním v podobě změny zaměstnání za hůře placené by sis vůbec nepomohl a v konečném důsledku by sis spíš uškodil.

adost — 7. 7. 2011 15:48

:)

Kiara — 7. 7. 2011 16:18

adoste, pokud jsi svoji paní s "tím jejím" nechytil přímo na místě činu při nevěře, nemáš je nahrané na mobilu nebo nemáš deset svědků, "ten její" může u soudu lhát jako červenej pes a tvrdit, že jsou s Tvojí paní pouze dobrými přáteli, to jen Ty děláš neopodstatněné žárlivecké scény :/

Navíc dnes už soud nezkoumá příčiny rozvratu a nevyslovuje výroky o "vině" nebo nevině, soud zajímá, jestli je manželství natolik rozvráceno, že už nemůže plnit svoji funkci. V případě, že nemáš naprosto jednoznačné důkazy o nevěře, nemáš svědky a pod. tak bych na Tvém místě k soudu milence Tvé ženy vůbec netahala - skončilo by to naprostým fiaskem.

MMCH máš už advokáta ?!? Vzhledem k tomu, že se jedná o výhledové dělení majetku významné hodnoty bys už ho mít měl :jojo:

helena — 8. 7. 2011 6:36

vyrábí problémy při styku s dítětem
Vy nežijete společně? Nebo ho před tebou zamyká?
jestli má smysl si opatřovat důkazy o nevěře, aby to nakonec nebylo použito pro ti mně
Záleží na tom, zda si je hodláš opatřovat způsoby nekolidujícími s příslušnými zákony - moc mě jich nenapadá http://fora.babinet.cz/img/smilies/stolt.gif
Můžu třeba nechat povolat toho "jejího" jako svědka u soudu? Může odmítnout?
Odmítnout nemůže... ale a) může nemluvit pravdu (viz Kiara), b) může následovat trestní oznámení pro pomluvu.
Práci chci změnit časem tak jako tak, nemá pro mě už krom fin. zajištění rodiny smysl.
Uvědomuješ si, doufám, že manželku několik let a dítě ještě déle zajišťovat budeš i tak? A že změna zaměstnání na méně placené nemusí znamenat automatické snížení výživného?
Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika - aneb "raději bych dělal méně placenou a  zajímavější práci" velmi pravděpodobně pro soud důležitý důvod nebude.
kdyby se soud potáhl rok dva, tak tam narvu spoustu peněz a při prodeji domu a dělení zbytku po zaplacení půl na půl, jsem ji vlastně opět do doby soudu/prodeje dotoval. Možnosti, že by se dům jen převedl ze SJM do nějaké formy spoluvlastnictví se obávám
Dokud jste manželé, tak bohužel "dotovat" budeš. Ostatně tam bydlí i vaše dítě, ne?

majkafa — 8. 7. 2011 8:51

adoste, žes tady už psal pod jiným nickem?

Kuřátko — 8. 7. 2011 8:55

majkafa napsal(a):

adoste, žes tady už psal pod jiným nickem?

Sorry majko, ale tohle není k tématu, tak si ty poznámky nech.  I kdyby tu psal pod 10 nicky, tak je to snad jedno.

Frigo — 8. 7. 2011 9:29

Adoste a proč chceš mít menší příjem ? Ty nemáš své dítě rád ?  A  uvažuješ, jak ho zkrouhnout ?

helena — 8. 7. 2011 9:36

Slovo "zkrouhnout" - ale manželku - bylo první, co mě při čtení dotazu napadlo... bohužel. Dokonce v kombinaci se svěřením dítěte do péče otce. Ale třeba jen slyším trávu růst...

Frigo — 8. 7. 2011 9:39

také mi to napadlo... Ale odnese to akorát to dítě. Tedy podle mně.  ALe třeba se chce odstřihnout kompletně a i o dítě by se měl starat někdo jiný..

adost — 8. 7. 2011 10:22

:dumbom:

majkafa — 8. 7. 2011 10:34

adost, já jen, že už jsi to tu řešil pod jiným nickem. A i na jiných poradnách tady na babinetu. Nu, když máš tu potřebu a pocit, že se dozvíš něco jiného...
A nepřeháněj s tou kostelní myší.
Ty víš na začátku vztahu, co bude za 30 let a jestli do toho jít naplno?
To je prostě realita.

Revliba — 8. 7. 2011 10:39

Adoste ,tady všechny podrobnosti ohledně rozvodu nevyřešíš,myslím,že by bylo rychlejší a kratší absolvovat OPD ohledně dítěte,tam ti taky spoustu věcí můžou objasnit a taky si najmout právníka,to bych doporučovala

helena — 8. 7. 2011 10:42

Tohle jsou rámcové všeobecné informace:
Rozvodové řízení začíná podáním návrhu na rozvod manželství po předchozí dohodě či bez dohody manželů. Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu:
- v jehož obvodě měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.
- není-li takového soudu (např. manželé se odstěhovali každý jinam), pak je možno žalobu o rozvod manželství podat u soudu, v jehož obvodu má žalovaný manžel/ka bydliště;
- nemá-li žalovaný manžel/ka bydliště, pak k okresnímu soudu, kde se zdržuje.
Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, v daném případě by kromě listin uvedených výše, měl být přiložen i oddací list jako doklad o existenci manželství, rodný list nezl. dítěte (tzn., nedovršilo-li 18 roku věku).
Vyjádření druhého manžela o tom, že se k žalobě o rozvod manželství připojuje, může být přiloženo již k žalobě, případně může být soudu zasláno až později nebo může být poskytnuto až při jednání soudu do protokolu.

Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.
Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.
Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v zákoně jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy:
a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.
Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.
Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky zákona,
Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.
Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.
Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.
Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.
Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.
Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.
Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. oud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.
Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.
Změní-li se poměry, může soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností.


kdy přestáváme být manželé
Po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
kdy začínám platit výživné a alimenty a kolik
V podstatě také - pokud se tedy dosud přiměřeně podílíš na nákladech společné domácnosti a až do ukončení manželství podílet hodláš. Kolik, to ti nikdo neřekne - záleží na mnoha okolnostech, od výše příjmů až po uvážení soudu.
Ale ráda bych tě upozornila, že dotazy zde na právním zastoupení neušetříš, obzvlášť pokud je ve hře dům s hypotékou,takže si najdi schopného advokáta, minimálně pro konzultaci.

Kiara — 8. 7. 2011 10:47

adoste, Frigo je žena ;)

A chudý jako kostelní myš určitě nezůstaneš - máte společný dům, po vypořádání společného jmění Ti zůstane buď celý (když vyplatíš manželku) nebo polovina peněz, kterou stržíte za jeho prodej. Rozhodně Ti nehrozí to, co mnoha jiným mužům a ženám po rozvodu - odchod jen se dvěma igelitkami někam do podnájmu či na ubytovnu ;)

Ohledně představ o budoucí partnerce bych to také neviděla tak černě. Samozřejmě těžko k sobě po rozvodu seženeš dvacetiletou modelku s vlastní vilou na Hanspaulce, ale rozvedených matek s dětmi - tedy žen ve stejné pozici, jako jsi Ty - je velká většina a myslím si, že vybírat budeš mít rozhodně z čeho :jojo:

helena — 8. 7. 2011 11:10

Ona bude mít přítele, lásku, dítě, přídavky, alimenty, výživné, jeho příjem.
Už tak to budu mít jako rozvedený s potomkem (byť ne ve své péči složité) a když budu navíc chudý jak kostelní myš, tak šance budou ještě menší, resp. budu muset jít s představami o budoucí partnerce hodně dolů.

Nedá mi, abych se nezeptala - co z toho, co "bude mít", ti vadí víc?
A neděláš ze sebe tak trochu chudinku? Teda... ony se na to ty pečovatelský typy dobře loví http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png, ale zas nesmíš skuhrat moc, to otráví i světici. Ostatně - jaké máš představy o budoucí partnerce a z čeho budeš muset(?) slevovat?

Kiara — 8. 7. 2011 11:53

helena napsal(a):

Ale ráda bych tě upozornila, že dotazy zde na právním zastoupení neušetříš, obzvlášť pokud je ve hře dům s hypotékou,takže si najdi schopného advokáta, minimálně pro konzultaci.

Ano, vidím to podobně jako helena.

Situace ohledně majetkového vypořádání, obzvlášť když se jedná o dům s hypotékou je natolik složitá, že potřebuješ jak právníka, tak finančního poradce, kteří budou znát naprosto všechny podrobnosti a budou schopni Ti erudovaně poradit nejschůdnější variantu.

Pokud se bavíme na internetovém fóru, bavíme se totiž velmi všeobecně a rady, kterých se Ti zde dostane jsou proto také velmi všeobecné. Což Ti v případě domu s hypotékou vůbec nepomůže, protože ohledně tohoto složitého problému potřebuješ naopak rady a doporučení velmi konkrétní, tzv. ušité na míru. Navíc - protože se jedná o dům v SJM - má do všeho hodně co mluvit i Tvoje manželka a její náhled na věc je třeba rovněž brát v potaz.

Proto Ti radím, aby sis vyhledal jak právníka, tak i finančního poradce a tuto záležitost řešil přímo s nimi.

adost — 8. 7. 2011 14:18

díky za názory.

sahleb — 8. 7. 2011 18:59

majkafa napsal(a):

adoste, žes tady už psal pod jiným nickem?

:offtopic:


:lol::lol::lol:

UZ je to tady. Jako vzdycky , tys me nezklamala.:lol:


Hele, i kdyby kdyby psal, sem se fakt muze psat vicekrat.

majkafa — 8. 7. 2011 19:10

Sahleb, ale mnohé to vypovídá.
Já si pamatuji, co psal pod jiným nickem. Je normální, že jsem tím ovlivněna. Ty bys byla taky, kdyby sis pamatovala, myslím.
Btw nemyslím si, že by tento muž zapomněl svůj starý nick. Má řekla bych důvod, proč má potřebu se maskovat. Ale já mám skvělou paměť. :) Tak to prostě je.

sahleb — 8. 7. 2011 21:00

majkafa napsal(a):

Sahleb, ale mnohé to vypovídá.
Já si pamatuji, co psal pod jiným nickem. Je normální, že jsem tím ovlivněna. Ty bys byla taky, kdyby sis pamatovala, myslím.
Btw nemyslím si, že by tento muž zapomněl svůj starý nick. Má řekla bych důvod, proč má potřebu se maskovat. Ale já mám skvělou paměť. :) Tak to prostě je.

Ja si rozhodne nehodlam pamatovat prispevky pres mesice nebo roky stare, ktere jsou pod jinym nickem nez soucasne. Babinet neni moji naplni zivota. Ja to proste neanalyzuji, ani sem tolik nepisu. Sama mas 21000 prospevku, za 5 let. Ja si je nepamatuji, protoze vubec nechci. Nevidim v tom smysl.

Kdyz sem nekdo pise po mesicich, tak at si klidne pise pod novym nickem. Me to ujde, tobe ne. Jak rikam,tohl e neni muj zivot,  nekoho napominat nebo upozornovat, ze uz sem psal.

Kdybych si to teoreticky jako pamatovala, tak stejne nebudu reagovat. Ja to povazuji za jeho vec. Asi ma duvody a vi proc to dela.  Je to dospely clovek a jsem presvedcena, ze to nekterym lidem vadi, kdyz na ne vytahnes, hned co tu popisi nejaky osobni problem, ze to uz jednou psali. NO A CO?

majkafa — 8. 7. 2011 21:40

Já si taky nehodlám pamatovat :lol:
Já si prostě pamatuji. Úplně obyčejně si pamatuji. :lol:

aprill — 8. 7. 2011 21:52

majkafa napsal(a):

Já si taky nehodlám pamatovat :lol:
Já si prostě pamatuji. Úplně obyčejně si pamatuji. :lol:

Bohužel nebo bohudík,  taky mám tu schopnost.

majkafa — 8. 7. 2011 21:55

Někdy bohužel, někdy bohudík. Vše je správně, jak má být. I s adostem. Jak on se vyjadřuje o své paní, to se nedivím, že ona má milého. To bych taky prchala. :(
Doufám, že aspoň soud a finanční poradce budou spravedliví. Stejně jí nesmí o vše obrat.

aprill — 8. 7. 2011 22:02

majkafa napsal(a):

Někdy bohužel, někdy bohudík. Vše je správně, jak má být. I s adostem. Jak on se vyjadřuje o své paní, to se nedivím, že ona má milého. To bych taky prchala. :(
Doufám, že aspoň soud a finanční poradce budou spravedliví. Stejně jí nesmí o vše obrat.

Když jsem to pročítala tak mě napadlo rčení mé kamarádky - lakomý tratí dvakrát :P. ona sice neříká lakomý :vissla:

sahleb — 9. 7. 2011 11:35

majkafa napsal(a):

Já si taky nehodlám pamatovat :lol:
Já si prostě pamatuji. Úplně obyčejně si pamatuji. :lol:

Ty si nepochopila, ze tu nejde o tvoji genialitu, ale o to, ze to imrvere  nekomu pripominas, ze uz tady na tech strankach Babinet.cz uz jednou byl.  

Co je ti potom, ze sem nekdo pise znovu?
Proc tu delas tyhle kontroly? Nemas jinou napln zivota? Asi ne. Me to vubec nevadi a nesleduju to a nikomu to verejne jako policista nepripominam. O tom to bylo...

Co kdybys to prestala delat?

Ronja — 9. 7. 2011 11:40

Prosím diskutující, aby respektovaly charakter fóra, kterým je Právní poradna. Další příspěvky neřešící původní téma budou bez varování mazány. Díky za pochopení.

morpheus — 9. 7. 2011 13:47

Skoda, ze je to smazane, takze vlastne netusim, kdo se chce pripravovat na rozvod a proc vlastne. Podle meho nejvetsi problem a to musim neustale opakovat je, ze lide jdou do manzelstvi s presvedcenim, ze pokud nevyjde, tak se jednoduse rozvedou :(
Takze tak.

morpheus — 9. 7. 2011 13:52

Kiara napsal(a):

Ohledně výživného pro manželku lze v zásadě říct, že Tvoje žena může po Tobě požadovat výživné na sebe jako na nerozvedenou manželku po celou dobu trvání manželství a pokud je na MD, tak za určitých podmínek i po rozvodu.

Kiaro, me by zajimalo a mozna i ostatni, zda pokud se manzelce dokaze vina cizolozstvi a dojde dejme tomu k rozvodu, nebo taky ne, je manzel rovnez povinen platit vyzivne na manzelku ? Podle me by to bylo dost nelogicke.

Kiara — 9. 7. 2011 14:09

Morphe, logika je jedna věc a řeč zákona je věc druhá.

Bavíme se tady o výživném na nerozvedenou manželku. To lze přiznat v situaci, kdy manžel přestane přispívat na společnou domácnost, manželka má o hodně menší výdělkové možnosti či schopnosti než manžel a životní úroveň obou manželů se tím pádem stane diametrálně rozdílnou.

V těchto případech může manželka požadovat soudně po manželovi výživné na nerozvedenou manželku a většinou uspěje - dostane ho v takové výši, aby byla životní úroveň obou manželů dorovnána do stejné výše. Vůbec není rozhodující, jestli manžel přestal dávat domů peníze proto, že se špatně vyspal, že mu žena vařívala špatně bramboračku nebo si manželka našla milence. Takže - ač nejsou rozvedeni - manžel musí k rukám manželky měsíčně poukazovat takovou částku, aby jejich životní úroveň byla v zásadě stejná a pokud i přes soudní rozhodnutí manžel výživné manželce neplatí, vztahují se na něj tytéž sankce, jako na neplatiče výživného pro nezletilé dítě.

Pokud se to manželovi nelíbí, samozřejmě se může nechat rozvést ;) po rozvodu ale platí, že manželka - pokud splňuje nároky na přiznání výživného - už nedostane výživné v původní výši, jehož cílem je zajistit stejnou životní úroveň manželů, ale výživné nižší, jehož účelem je POUZE zajistit přiměřené náklady na výživu. To už se týká manželek, které jsou třeba na MD, dlouhodobě nemocné, zdravotně postižené nebo v ID. Zdravá a práceschopná manželka v našich podmínkách po rozvodu na takové výživné málokdy dosáhne :jojo:

morpheus — 9. 7. 2011 14:21

Kiaro, Ty jsi pravnicka, nebo jsi uz v zivote prosla vsim moznym, ze to tak ovladas ? To jako klobouk dolu :P Me se to cele ale zda nelogicke. Mozna toto co tu obcas ctu me dostatecne poucuje, ze uvazat si divku / zenu /  na krk je naprosta pitomost. Zakony jsou jak je popisujes postavene spatne, nelogicky a take nespravedlive. Jestlize jsem zpusobil rozvrat rodiny, at jsem ten, kdo se o sebe postara, byt bych mel nizsi prijem, ale cestne odesel. Cestnost je holt vlastnost ryze muzska, at se to nekomu libi, nebo nikoli :/ Sikula, jako tato zenstina muze jit prece k milenci a pozadat o vyzivne jeho, vzdyt spolu soulozili, rozvratili vztah atd.. ale neni tomu tak. Zlaty svobodny zivot a stridani partnerek bez prislibu trvaleho vztahu a hlavne bez zplozeni potomka ( to aby nebyl problem s jinym vyzivnym ) Njn...

Kiara — 9. 7. 2011 14:34

morphe, právnička nejsem :) zato jsem jednou z manželek, která - dokud byla vdaná - výživné od manžela na svoji osobu skutečně pobírala ;)

Zákon je z Tvého úhlu možná postaven nelogicky, špatně a také nespravedlivě, pokud se jedná o případ, kdy si manželka najde milence a po svém zákonitém požaduje peníze, když jí tento přiškrtil penězovod. Na druhé straně jsou chlapi, kteří odejdou od rodiny k milence a aby to manželce nebylo líto, přestanou jí jakkoliv přispívat pod heslem: Poraď si, jak umíš, moje peníze teď potřebuje ta druhá :/

Pokud se nějakému pánovi nelíbí, že musí přispívat manželce - nevěrnici, není jiné pomoci, než se okamžitě rozvést. Každý má možnost obrany a nikdo nemusí dlouhodobě snášet situaci, do které se nezaviněně dostal :jojo:

morpheus — 9. 7. 2011 14:57

No, jeste ze tak :) leckdy kvuli tucnemu vydelku jsou schopni obhajovat cloveka, o kterem jsou presvedceni, ze spachal zlocin :P Ale o tom nechci psat. Presne jak popisujes ve 2 odstavci. Jisteze posledni veta je dost drsna a sokujici, protoze pokud jsem ja to hovado ( pardon za vyraz na pravnim ) tak jsem povinen byvalou manzelku zivit, ponevadz jsem ji zpusobil jistou ujmu a odliv penez a tim padem snizeni zivotni urovne. Jenze ja jsem ja a oni jsou oni :/
Ktereho konkretniho pana mas na mysli ? Revliba me oslovuje pane, coz je takove nezvykle, ale budiz, doufam ze to nebylo mysleno na me, ja opravdu tyto problemy nemam a nebudu mit, na to jsem prislis inteligentni, abych se zamotaval do svazku s nezodpovednou zenou. Neco Ti prozradim, chces ? Pristi rok, pokud to vyjde se ozenim. S devcetem chodim uz 10 let a manzelstvi bude nerozlucitelne, pac to bude snatek v kostele a ve vire v toho druheho a take v odpovednosti za toho druheho, ( at si Majkafa rika o odpovednosti za jine, co chce ). Ma to jistou vyhodu, logicky nemuze vzniknout zadna zivotni situace, krome smrti, ktera by primela jednoho z manzelu opustit svazek. Takto nemuze dojit k rozvodu, ale moderni doba znicila vse dobre, co bylo :/

Kiara — 9. 7. 2011 15:04

Morphe, samozřejmě jsem neměla na mysli nějakého konkrétního pána, psala jsem naprosto akademicky a všeobecně :)

pecule — 9. 7. 2011 20:27

Kiaro ja mam otazku, ktera me napada ohledne vyzivneho mezi manzely. Kdyz se ti dva vezmou, chodi oba normalne do prace. Pak ten jeden pracovat prestane a jinou praci si nehleda, protoze zjisti, ze plat toho druheho celkem staci. Tomu pracujicimu se to nelibi, chce aby oba pracovali, dokonce i nejakou praci ze znamosti sezene, ale nic se nezmeni. Tak ten pracujici "priskrti kohoutek" na zaplaceni nutnych vydaju. Ma potom i ten co nedela narok na vyzivne? Jde o pripad znamych, kteri ted uz jsou rozvedeni, v dobe kdy nebyli, tak ten vydelavajici kohoutek nepriskrtil, ale stvalo ho, ze ten druhy nedela a hlavne delat nechce, prestoze prace byla. Ale diky nim me napadlo, jak v takovem pripade soud postupuje.

Kiara — 9. 7. 2011 21:06

pecule, výživné mezi manžely se nařizuje, vznikne-li hrubý nepoměr mezi majetkovými poměry jednoho manžela a druhého manžela. Hrubý nepoměr znamená:

- manželku na mateřské dovolené, která si není schopna díky řádné péči o malé dítě zajistit vlastními silami obživu, ženu v domácnosti, ženu dlouhodobě registrovanou na ÚP, ženu dlouhodobě nemocnou či v invalidním či starobním důchodu, ženu sice vydělávající, ale pouze průměrnou mzdu, na straně jedné
- nadstandardní výdělky jednoho manžela proti průměrným příjmům či žádným příjmům druhého manžela, přičemž nadstandardně vydělávající manžel neposkytuje peníze do společné domácnosti vůbec, nebo jen minimální částku, na straně druhé

Pokud jde o Tebou popisovaný konkrétní případ, kdy se jednomu nechtělo dělat, protože zjistil, že plat toho pracujícího "celkem stačil", myslím si, že když plat pracujícího "celkem stačil", tak že byl v našich podmínkách naprosto průměrný a pokud by se nepracující domáhal proti manželovi ještě výživného, velmi pravděpodobně by neuspěl.

Na přiznání výživného musí být totiž do očí bijící rozdíly v životní úrovni v tom smyslu, že žalovaný manžel má prokazatelné příjmy třeba okolo 25 tisíc a výš, zatímco manželka je třeba na MD, v domácnosti nebo dlouhodobě registrována na ÚP (jedna varianta) nebo manželka má sice vlastní příjmy, ale manžel - soukromý podnikatel s velmi nadstandardními příjmy - dává na domácnost pouze minimální nebo vůbec žádnou částku a "svoje peníze" si syslí tak, aby k nim manželka neměla přístup (druhá varianta) :usch:

morpheus — 10. 7. 2011 0:37

Kiaro, Ty me teda dost sokojes poslednim prispevkem. Co je to "do oci bijici" a Tve "treba okolo" ? :) Myslim, ze by jsi mohla vyklad zakonu opravit, ponevadz nepracujici samozrejme MA narok na vyzivne, i kdyz se tomu nerika vyzivne, ale jen proste ziji z jednoho platu, byt prumerneho jak pises, protoze oba dva maji mit podle zakona stejnou zivotni uroven.Tvuj vyklad zakonu je ponekud sverazny, ale pohoda dzez ;) Jak by znel Tvuj vyklad v neprospech zeny ? To by me vazne zajimalo :P

morpheus — 10. 7. 2011 0:49

pecule napsal(a):

Kiaro ja mam otazku, ktera me napada ohledne vyzivneho mezi manzely. Kdyz se ti dva vezmou, chodi oba normalne do prace. Pak ten jeden pracovat prestane a jinou praci si nehleda, protoze zjisti, ze plat toho druheho celkem staci. Tomu pracujicimu se to nelibi, chce aby oba pracovali, dokonce i nejakou praci ze znamosti sezene, ale nic se nezmeni. Tak ten pracujici "priskrti kohoutek" na zaplaceni nutnych vydaju. Ma potom i ten co nedela narok na vyzivne? Jde o pripad znamych, kteri ted uz jsou rozvedeni, v dobe kdy nebyli, tak ten vydelavajici kohoutek nepriskrtil, ale stvalo ho, ze ten druhy nedela a hlavne delat nechce, prestoze prace byla. Ale diky nim me napadlo, jak v takovem pripade soud postupuje.

Pecule, nejsem Kiara, ale neodpustim si poznamku. Vidim tam zasadni chybu v komunikaci a uz vubec nechapu, ze to onen jedinec, devce, nebo kluk, nechali zajit tak daleko!! Pracovat se musi, pokud ty moznosti jsou, dnesni doba nenahrava muzum, aby uspokojili potreby svych narocnych manzelek a tak musi makat oba dva. Toto by melo byt vyjasneno hned na zacatku a pokud ze ne-e, tak proste do toho svazku nejit, pac to hrozi peknym pruserem. Ja si to s tou svoji vyjasnil hned. Pristehovala se, taky mela takove tahy, jako ze by zustala doma, venovala se konickum, navarila mi atd.. a jasne jsem ji rekl, moje mila pokud chces se mnou bydlet a sdilet se mnou spolecne loze, budes pekne chodit do prace a vydelas tolik, kolik potrebujes na svoje nepotrebne hlouposti plus na pulku najmu - a bylo vymalovano. Pekne jsem si ji vychoval a stala se z ni zodpovedna zena ;) Dnes kdyby jeden z nas prisel nedejbuh o praci, ten druhy je schopny to tahnout sam, nez se prace najde, ale my jsme my a oni jsou oni..

PPavlaa — 10. 7. 2011 10:03

Kiaro, morf má pravdu.

Kiara — 10. 7. 2011 12:02

Upřímně řečeno, já jsem se ještě nikdy nesetkala s případem, že by se jeden z partnerů úmyslně vyhýbal práci, na to konto soudně požadoval od svého manžela/ky výživné a taky ho dostal :jojo:

Jak jsem psala, tahle varianta je pouze jednou z možností, která se může přihodit. Daleko běžnější situace, při které výživné soudy přiznávají je hrubý nepoměr mezi příjmy jednotlivých manželů, kdy ten lépe vydělávající svévolně neplní své povinnosti k rodině. Do očí bijící rozdíly jsou například ty, kdy manžel má příjmy řádově v desítkách tisíc korun, tyto příjmy si schraňuje výlučně sán pro sebe a manželka si musí poradit ze své průměrné výplaty. Nebo manželka je na mateřské, manžel - opětovně nadstandardně vydělávající - dává do domácnosti jen to nejnutnější a manželce doporučí "Nevyděláváš, tak nežer" (skutečný příběr ze života!!!)

MMCH Morphe, nerozumím "výkladu v neprospěch ženy". Ano, může se stát, že má nějaká "nenažraná panička" velké oči a napadne ji, že manžel poskytuje na domácnost málo a chce ho prostřednictvím soudu donutit, aby platil "ještě víc". V našich krajích bývá zvykem, že na každou soudní při si člověk musí sehnat a zaplatit advokáta, který svého klienta zastupuje. Pokud advokátovi pravdivě předestře potřebná fakta, advokát ji už dopředu upozorní, že při situaci, jaká je, manželce nemusí soud vyhovět, neboť poskytovanou částku shledá jako zcela dostatečnou :jojo: A v tom případě si manželka dobře rozmyslí, jestli jít do dopředu prohraného sporu, platit advokáta a ještě soudní výlohy :)

Nejsme totiž v Americe, jsme v ČR a naše soudy jsou při přiznávání výživného na nerozvedenou manželku stále ještě velmi konzervativní ;)

morpheus — 10. 7. 2011 12:15

No jeste ze jsi mi to Kiaro tak skvele vysvetlila. Nehodlam shazovat Tvuj vyklad, to vazne ne, ale toto mi uplne staci. Myslim, ze bych ( dostat se do takove prekerni situace ) pozadal o radu spis pravnika, nez babineti forum, kdy diskuterky se pouze "domnivaji", nebo "maji / nemaji zkusenost". Nekdy me napada, co kdyz nejaka osoba bude labilnejsi, coz castokrat je, kdyz "resi problem" a dostane mene kvalifikovanou odpoved pouze na zaklade pocitu, zkusenosti diskutera a vezme to jako vaznou vec "bez jakehokoli overeni" ? Minimalne ze sebe udela blbku, nebo udela unahlene a nespravne rozhodnuti a muze zustat bez prostredku ( ciste hypoteticky  ) A pokud si uz bude schopna overit, proc se predtim pta na BBN a nediskutuje problem primo s pravnikem ?

Kiara — 10. 7. 2011 12:35

morphe, jsme v internetové diskusi, nikoliv v kvalifikované právní poradně. Já to teď beru sama za sebe: buď se vyjadřuju na základě svých vlastních znalostí a životních zkušeností, nebo - když něco nevím či si nejsem jistá - doporučují dotyčnému naživo konzultaci s právníkem nebo jiným odborníkem. Můžu říct: ano, je to tak, jak si myslíš Ty, že to je - ale potřebuješ právníka, nebo naopak - nemáš pravdu, takhle to nefunguje, ale stejně toho právníka potřebuješ ;)

MMCH nezlob se na mě, ale jakékoliv závažné životní rozhodnutí by měl člověk učinit AŽ PO poradě s odborníky a nikoli na základě postřehů, načerpaných v nějaké internetové diskusi, byť by diskutéři mysleli své postřehy sebelépe :D

A ještě nakonec si dovolím poslední poznámku: znám spousty lidí, kteří učinili fatální rozhodnutí pouze na základě toho, co jim radili rodiče, životní partner, sourozenci, kamarádky, příbuzní nebo známí, protože úsudek cizích lidí - laiků pro ně byl víc, nežli Písmo svaté :) a nedokázali udělat jednu jedinou věc: zajít za odborníkem a svůj závažný problém s ním zkonzultovat. Navíc se nezřídka stávalo, že rádce sledoval svými radami pouze svůj vlastní prospěch ke škodě toho druhého, nebo byl sám "nastrčená osoba", která měla dotyčného přemluvit k tomu, aby něco konal nebo opominul opět ku prospěchu třetí osoby a chudáka tazatele ani nenapadlo, že rádce to s ním vůbec nemusí myslet dobře :grater:

Ony rady zdarma, aniž by za ně člověk musel vysolit jednu jedinou korunu nemusí být vždycky těmi jedinými a správnými radami :)

helena — 11. 7. 2011 6:25

na každou soudní při si člověk musí sehnat a zaplatit advokáta, který svého klienta zastupuje
Nemusí.
S výjimkou nutné obhajoby dle trestního řádu.

Kiara — 11. 7. 2011 9:52

heleno, na všechny záležitosti, týkající se financí je vlastní advokát více, nežli potřebný.
Jasně, že si ho člověk brát nemusí a může si své zájmy zastupovat sám - ale v tom případě ho z 99% protistrana u soudu utluče čepicí :jojo:

helena — 11. 7. 2011 10:26

OK, Kiaro - ale rozlišujme "musí" a "potřebuje".
Mmch - já se soudila se zaměstnavatelem sama a byla jsem to neutlučené 1% http://fora.babinet.cz/img/smilies/stolt.gif

Kiara — 11. 7. 2011 10:53

Ono platí, heleno, že zaměstnavatel Tě totiž nemůže roznést na kopytech stejně, jako Tvůj zákonitý partner, se kterým jsi ve při. Pracovně-právní spor je totiž něco jiného, nežli se handrkovat se svým zákonitým o výživné a posléze se s ním rozvádět: tam to je hodně o psychice a o špíně, kterou na sebe obě dvě strany nakonec kydají :jojo:

Je totiž rozdíl, jestli stojíš v soudní síni proti firmě nebo instituci a setkáváš se u soudu buď se svým šéfem, nebo s firemním právníkem. To jsou pro Tebe cizí lidé, do nichž Ti je venkoncem houby a jelikož víš, že právo je na Tvé straně, jdeš do bitvy zdravě napružená s cílem vyhrát a taky to vyhraješ. Ovšem něco jiného je stát v soudní síni proti osobě nejbližší, se kterou máš navíc děti a posloucháš špínu, kterou na Tebe dotyčný kydá, tam to je hodně o psychice, kterou se Ti protistrana snaží nalomit a docílit, abys s brekem utekla ze soudní síně a podanou žalobu s ostudou stáhla :jojo:

pecule — 11. 7. 2011 12:58

Ten pripad co popisuju, tak tam byl problem Morfe v tom, ze pani po MD uz nechtela jit delat a to prestoze ditko bylo ve skolce do odpoledne a nasledne kdyz chodilo do skoly, tak zustavalo v druzine. Nebylo to o tom, ze by prace nebyla, jen proste nebyla chut do ni jit. A to si pak predem muzes myslet, ze protejsek znas a pak zustanes zirat. A to neni jen o tomhle, asi clovek nikoho nema sanci predem na 100% odhadnout. Jak jsem psala, tak tam to nikdo soudne neresil, protoze kohoutek nikdo nepruskrtil. A ano, manzel nejspis desetitisice nebral, soudim podle toho jak zili a i podle toho kde pracoval. Kiaro ale zena v domacnosti je vlastne teda co? Jako kdyz uz ma deti skolou povinne a je presto doma? Tudiz vlastne by i ten, kdo je doma, protoze se mu delat nechce, spadal pod "zenu v domacnosti"? Protoze jak prokazat, ze je nekdo doma, protoze se tak z nejakeho duvodu domluvili a nebo ze ten jeden delat nechce, prestoze by mohl a druhy by byl naopak rad.

pecule — 11. 7. 2011 13:03

Morfe a jedna teoreticka otazka. Ty sice pises, ze jste si to s pritelkyni (manzelkou) vyjasnili na zacatku. Fajn, tak by to melo byt. Ale jak bys postupoval, az by jste meli ditko a po rodicovske dovolene by nastala tahle situace (prestoze jste si to predem vyjasnili) a dejme tomu diteti bylo 8 let a manzelka by praci stale nejen nemela, ale ani nehledala. Ty bys ji tu a tam neco sehnal, ale ona by rovnou rekla, ze tohle delat nebude, pripadne by tam sla a po tydnu rekla, ze to neni prace pro ni?

Kiara — 11. 7. 2011 13:15

pecule, ať je situace jakákoliv, čili ať se domluvili nebo nedomluvili, pořád platí, že oba dva manželé mají nárok na stejnou životní úroveň. Žena v domácnosti se posuzuje jako žena v domácnosti bez ohledu na to, jestli v domácnosti zůstává na základě domluvy obou dvou manželů nebo o své vůli.

MMCH i za komunistů - pokud byla žena vdaná a měla v občance zapsáno: "v domácnosti", tak ji taky nikdo nehonil za příživu, prostě se mělo za to, že má obživu zajištěnou ze strany manžela. Stávalo se to sice zřídkakdy, že manžel nenutil manželku chodit do práce, ale stávalo se to :)

Jinak - pokud má někdo to "štěstí", že se partner nezapojuje do pracovního procesu a zůstává doma, aniž by to bylo od počátku domluveno, partner se může nechat rozvést. Ovšem do rozvodu je povinen přispívat na výživu a potřeby druhého manžela tak, aby měli oba dva stejnou životní úroveň. Všechno na světě se dá bohužel zneužít, pecule, zrovna tak i zákon, původně myšlený na ochranu jednoho z manželů před zlou vůlí druhého manžela :jojo:

helena — 11. 7. 2011 13:34

Tudiz vlastne by i ten, kdo je doma, protoze se mu delat nechce, spadal pod "zenu v domacnosti"?
Pokud se někomu "nechce dělat" a má dostatečné příjmy na to, aby si platil povinné pojistné (neplatí-li ho za něj stát), pak pracovat nemusí. Jak si to dohodne s manželem/manželkou je jen jejich věc. Ale je docela možné, že by se žalobou na výživné uspěl/a, protože soud přihlíží i k péči o společnou domácnost (§ 91 zák. o rod.)
A představ si, že Národní centrum pro rodinu zjistilo, že hodnota toho, co matka/otec pečující doma o dítě každý měsíc vytváří, je měsíčně 51 tisíc korun. Takže si troufnu tvrdit, že i kdyby "pouhá" péče o domácnost bez dětí + partnera obnášela čtvrtinu této sumy, pravděpodobně bych se žalobou uspěla. Natož pak, kdybych měla dítě, jak píšeš.

pecule — 11. 7. 2011 14:36

Heleno tak to je slusny! Jsem ani netusila jake hodnoty vytvarim (jsem na rodicaku) :D

Kiaro jak jsem psala, tak jsou uz rozvedeni a tohle byl jeden z duvodu.

Kiara — 11. 7. 2011 15:00

pecule, to, že ženská na rodičáku vytváří doma takovéto měsíční hodnoty by mělo být jasné zejména některým chlapům... ;)

MariaV — 11. 7. 2011 16:08

Ahoj - Když jsem se já rozváděla pokecala jsem si s kamarátkou soudkyní o tom, jak se vyhnout problémum v rozvodovém řízení tak, aby nás soudce netrápil....
Řekla mi:
Podle toho oč se jedná:
Pokud se chci rozvést a protistrana ne - je nutné uvést argumenty vedoucí k zjištění že rozvod je už vlastně dávno zrealizován a situace je nezvratná. Argumentuje se jasně, stručně a hlavně bez zbytečných emocí. Nikdy ale fakt nikdy neskákat protistraně do řečí nebo se tvářit uraženě. Duvod k rozvodu se statisticky zjišťuje takže do kolonky něco musí tajemník senátu zapsat.
Pokud se jedná o výživné:
Soudci hodně pomuže když má seznam nákladu na dítě nebo na manželku/manžela ještě před konáním. Nejpozději u prvního sezení. Přehedně strukturovaně:
Společné náklady (byt, eletřina, plyn)
Oblečení - kolik a co
škola kroužky kolik tady pomuže když učitelka něco napíše nebo príjde svědčit o tom jak je dítě talentováno a co potřebuje.
Zdraví - co a kolik
Jídlo - kolik
Suma boldem - sečtení podrženo boldem. Shánět výplatní pasky nebo platové dekrety - okej ale soud si stejně tyhle sumy bude ověřovat ještě před vytýčeným jednáním.
Argumenty hlavně krátké věty - dlouhým souvětím je nebezpečí zauzlení - každý účastník je totiž nervově handikepován muže se stratit v dlouhých větách.
Co se týče třeba rozvodu z nevěry - foto pomuže jasně.
Svědci u nich si jasně ověř co budou mluvit pokus za protistranu mluví advokát pořádně je připrav na záludné otázky. Pokud ucítí nebezpečí klidně ať řeknou - nepamatuji si, nejsem si jistá.
Za špatnou paměť se netrestá.
Co ještě patří k rozvodu - aha SJM ale to je samostatné jednání to až pak.
Co se týče výživného  na manželku/manžela - skoumá se schopnost partnera vydělat.
V případě že má v péči nemocné dítě nebo velmi malé ditě je výživné indikováno - znovu platí pravidlo - veškeré výdaje - jasnně definovány, a sesumarizovány.
Pokud se jedná o zdravého partnera s dítětem školoupovinným bez zvláštního zdravotního handicupu - tam se definuje výživné na partnera/rku velmi těžko. Ale v případě regionu s vysokou nezaměstnaností navíc bez kvalifikace je to skoro nemožné. Ona soudkyně nedává výživné na partnera ani v tomto případě. Pouze v případě trvalé práceneschonosti (bez invalidního duchodu nebo nízkým invalidním duchodem) říká,  že teď už si kvalifikaci muže udělat každý (i když to stojí prachy). Něco poskytuje stát něco firmy same.

Kiara — 11. 7. 2011 16:22

MariaV: jen malá technická ;) sotva se Ti dobrovolně nechá nevěrník s milenkou/milencem vyfotit, navíc by postižení mohli argumentovat, že pořizování obrazových a zvukových záznamů souvisejících s jejich osobou bez jejich souhlasu a vědomí je v rozporu se zákonem na ochranu osobnosti a tak trochu by měli i pravdu.

Pokud si nezjednáš pro tyto účely detektivní agenturu, dost dobře si navíc nedovedu představit, jak si soukromá osoba hraje na Pinkertona a plíží se v přestrojení s mobilem nebo s foťákem na taková místa, o kterých je přesvědčen, že tam zamilované hrdličky načapá :)

sahleb — 12. 7. 2011 6:58

morpheus napsal(a):

Kiara napsal(a):

Ohledně výživného pro manželku lze v zásadě říct, že Tvoje žena může po Tobě požadovat výživné na sebe jako na nerozvedenou manželku po celou dobu trvání manželství a pokud je na MD, tak za určitých podmínek i po rozvodu.

Kiaro, me by zajimalo a mozna i ostatni, zda pokud se manzelce dokaze vina cizolozstvi a dojde dejme tomu k rozvodu, nebo taky ne, je manzel rovnez povinen platit vyzivne na manzelku ? Podle me by to bylo dost nelogicke.

Nejsme ve stredoveku,  cizolozstvi se nepovazuje za vinu. A ani duvod k rozvodu.  Podle nekterych talibancu neverna zena muze tak  akorat vyhladovet a to i s ditetem. Apropos, na neveru neexistuje v podstate zadny dukaz.

Penize potrebuje ta zena, protoze zadne nema. Zadne nema protoze jeji cinnost proste neni placena.

Kdo zpusobil rozvrat rodiny se proste davno nezjistuje, protoze nejsme v pravu trestnem (aby nasledoval trest) ale v pravu rodinnem.

sahleb — 12. 7. 2011 7:15

morpheus napsal(a):

Kiaro, Ty jsi pravnicka, nebo jsi uz v zivote prosla vsim moznym, ze to tak ovladas ? To jako klobouk dolu :P Me se to cele ale zda nelogicke. Mozna toto co tu obcas ctu me dostatecne poucuje, ze uvazat si divku / zenu /  na krk je naprosta pitomost. Zakony jsou jak je popisujes postavene spatne, nelogicky a take nespravedlive. Jestlize jsem zpusobil rozvrat rodiny, at jsem ten, kdo se o sebe postara, byt bych mel nizsi prijem, ale cestne odesel.

Cestnost je holt vlastnost ryze muzska, at se to nekomu libi, nebo nikoli :/ Sikula, jako tato zenstina muze jit prece k milenci a pozadat o vyzivne jeho, vzdyt spolu soulozili, rozvratili vztah atd.. ale neni tomu tak. Zlaty svobodny zivot a stridani partnerek bez prislibu trvaleho vztahu a hlavne bez zplozeni potomka ( to aby nebyl problem s jinym vyzivnym ) Njn...

Chlapce drahy, dej si obklad. Ty musis zeny nenavidet celym srdcem. Zesmesnujes se.

Cely dny tady travis na babinetu s zenskymi problemy a tvrdis takovou spratkovskou absurditu.

Zeny se proste o sebe v urcite zivotni fazi nemohou postarat, jelikoze jejich narocna prace neni nijak placena. Prace zeny v domacnosti s dvema detmi je ohodnocena na 30 000 Kc mesicne.

Ja osobne o muzske cti, kdyz ctu tvoje prispevky, silne pochybuji. Nejky prioadny milenec nema absolutne zadnou povinnost, neuklada mu to zakon, aby zivil milenku popripade jeji dite. To ma jeji byvaly manzel.


Jinak k tomu vyzivnemu, co nektere chlapecky "s pravou muzskou cti " :lol: strasne trapi. Vyzivne na VLASTNI DITE, je to elementarni minimum, elelmentarni povinnost, kterou muz ma. Je to naprosta brnkacka ,nekomu dat 2000 kc a tim to pro nej konci. Opravdu zadne jine povinnosti muz nema. Sami panove jsou fnukny a maji jen a jen pro sebe desetinasobek.

Male tajemnstvi na konec: alimenty se na dite V MANZELSTVI plati taky a daleko vetsi. Hadej proc!

Jinak internetoveporadny , kde radi pravnici v rodinnych zalezitostech je vetsina pripadu tykajicich se tohodle problemu. Zeny nedostavaji v manzelstvi dost penez na domacnost od manzela, popripade po rozvodu ani ty ebohe alikmenty na dite. Na druhe strane, muzi, kteri si stezuji ze pritelkyne ma dite..co maji delat, ze se jim to nehodi.

sahleb — 12. 7. 2011 7:37

pecule napsal(a):

Heleno tak to je slusny! Jsem ani netusila jake hodnoty vytvarim (jsem na rodicaku) :D

Kiaro jak jsem psala, tak jsou uz rozvedeni a tohle byl jeden z duvodu.

Mila pecule,smysl pro humor je vyborna vec, ale na druhe strane je hoooodne smutne, ze jeste dneska zeny nepovazuji za samozrejme, ze byt s ditetem doma je narocna prace. Je daleko narocnejsio nez vetsina  zamestnani.

helena — 12. 7. 2011 7:38

Nejsme ve stredoveku,  cizolozstvi se nepovazuje za vinu. A ani duvod k rozvodu.
Ovšem důvodem k rozvodu je dle zákona - "jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití" a soud při jednání o rozvodu "bere v úvahu příčiny rozvratu manželství".
Nechceš doufám popřít, že cizoložství či nevěra vůbec může být jednou z těchto příčin.

sahleb — 12. 7. 2011 7:44

Ne to nechci. V tom paragrafu se taky o nevere explicitne nemluvi.

Lidi se velmi casto rozvadi kvuli nevere, ale u soudu se neci nevera nijak dukladne neprobira.

pecule — 12. 7. 2011 7:59

Mila sahleb, jelikoz mam 18 mesicni a temer 3 lete dite, tak mi ver, ze mam predstavu co ta prace obnasi ;) Nicmene mi ta castka prijde proste usmevna. Cimz nezpochybnuju, ze je to narocne a nekdy padam na hubu. Ale presto me dokazou vytocit reci o tom, ze kdyz byla zena na rodicaku, tak ma na dite narok a chlap neni schopny se urcite postarat. Jsem presvedcena, ze plno chlapu to zvladne. Stejne tak nepochybuju, ze bude par expertu, kteri to nezvladnou. Ale nebudu kvuli nim hlasat, ze to chlap nezvladne a ja to urcite udelam lip.

sahleb — 12. 7. 2011 10:04

pecule napsal(a):

Mila sahleb, jelikoz mam 18 mesicni a temer 3 lete dite, tak mi ver, ze mam predstavu co ta prace obnasi ;) Nicmene mi ta castka prijde proste usmevna. Cimz nezpochybnuju, ze je to narocne a nekdy padam na hubu. Ale presto me dokazou vytocit reci o tom, ze kdyz byla zena na rodicaku, tak ma na dite narok a chlap neni schopny se urcite postarat. Jsem presvedcena, ze plno chlapu to zvladne. Stejne tak nepochybuju, ze bude par expertu, kteri to nezvladnou. Ale nebudu kvuli nim hlasat, ze to chlap nezvladne a ja to urcite udelam lip.

Me neprijde usmevna. Me prijde tragicke, jak dokazi zeny devalvovat vlatni praci a zodpovednost.


Jinak k tomu "rozpoctu". Pokud budu pocitat 8 hodin pracovniho dne za 100 kc (minimum, prosim) tak mi vyjde 800 za den. = HLIDANI DETI. K tomu prescasy minimalne 400 denne. K tomu jeste nocni sluzba. Takze jsme u 1200 kc na jeden den.

Krat 20 pracovnich dnu jsme u 24 000 Kc.

K tomu pripocteme praci na vikend 2dny x 4 x  1200 Kc  bez jakychkoliv priplatku!!!! A to dela
9600 Kc.

A hned jsme u 24000 plus 9600  se rovna 33 600. K tomuto, ponevadz nemame placenou zakonnou dovolenou, se pripocte 12%. Tedy 4032 Kc. A jsme bratru u 37 632 Kc mesicne.

Ja za tim stojim. Starost o deti a domacnost je narocna prace. Me muzes taky verit, i kdybych nemela dite, tak vim, ze tato prace podstatnou hodnotu vytvari.

Kuřátko — 12. 7. 2011 10:28

sahleb napsal(a):

Me neprijde usmevna. Me prijde tragicke, jak dokazi zeny devalvovat vlatni praci a zodpovednost.


Jinak k tomu "rozpoctu". Pokud budu pocitat 8 hodin pracovniho dne za 100 kc (minimum, prosim) tak mi vyjde 800 za den. = HLIDANI DETI. K tomu prescasy minimalne 400 denne. K tomu jeste nocni sluzba. Takze jsme u 1200 kc na jeden den.

Krat 20 pracovnich dnu jsme u 24 000 Kc.

K tomu pripocteme praci na vikend 2dny x 4 x  1200 Kc  bez jakychkoliv priplatku!!!! A to dela
9600 Kc.

A hned jsme u 24000 plus 9600  se rovna 33 600. K tomuto, ponevadz nemame placenou zakonnou dovolenou, se pripocte 12%. Tedy 4032 Kc. A jsme bratru u 37 632 Kc mesicne.

Ja za tim stojim. Starost o deti a domacnost je narocna prace. Me muzes taky verit, i kdybych nemela dite, tak vim, ze tato prace podstatnou hodnotu vytvari.

Sahleb, kde jsi přišla na 100/ hodina? Já se v dnešní době setkávám se standardem cca 50 - 60 / hodina.

Vějířovka — 12. 7. 2011 11:04

Kuřátko napsal(a):

sahleb napsal(a):

Me neprijde usmevna. Me prijde tragicke, jak dokazi zeny devalvovat vlatni praci a zodpovednost.


Jinak k tomu "rozpoctu". Pokud budu pocitat 8 hodin pracovniho dne za 100 kc (minimum, prosim) tak mi vyjde 800 za den. = HLIDANI DETI. K tomu prescasy minimalne 400 denne. K tomu jeste nocni sluzba. Takze jsme u 1200 kc na jeden den.

Krat 20 pracovnich dnu jsme u 24 000 Kc.

K tomu pripocteme praci na vikend 2dny x 4 x  1200 Kc  bez jakychkoliv priplatku!!!! A to dela
9600 Kc.

A hned jsme u 24000 plus 9600  se rovna 33 600. K tomuto, ponevadz nemame placenou zakonnou dovolenou, se pripocte 12%. Tedy 4032 Kc. A jsme bratru u 37 632 Kc mesicne.

Ja za tim stojim. Starost o deti a domacnost je narocna prace. Me muzes taky verit, i kdybych nemela dite, tak vim, ze tato prace podstatnou hodnotu vytvari.

Sahleb, kde jsi přišla na 100/ hodina? Já se v dnešní době setkávám se standardem cca 50 - 60 / hodina.

To jsi opravdu z laciného kraje. Jen za úklid si firmy účtují 150 až 200 za hodinu i víc.

Kuřátko — 12. 7. 2011 11:19

Vějířovka napsal(a):

To jsi opravdu z laciného kraje. Jen za úklid si firmy účtují 150 až 200 za hodinu i víc.

On je ale rozdíl co si firmy účtují a co dají svým zaměstnancům, že ano ;)

adost — 12. 7. 2011 11:30

To se to ale vyvinulo...

Asi nikdo tady nechce zpochybňovat, že starost o dítě je opravdu náročná a záslužná činnost.  Taky se nikdo soudný nepře o to, že by na dítě přispívat měl.

Co mi ale hlava nebere je:

- proč se výše alimentů a výživné tolik odvíjí od výše platu chlapa. Pak je to vlastně trest pro ty, co na sobě makali a něčeho dosáhli. (Neargumentujte proboha dítětem, tomu jde hlavně o lásku rodičů, ti, kdo vyrůstali v chudším prostředí tak dobře ví, že z horší finanční situace trauma nemají, ale z konfliktu/rozchodu rodičů často ano). Tento model jen posiluje chování a rozšíření vypočítavého jednání.

- že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy (u svatby se slibuje věrnost a úcta mám dojem), porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu. Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti, takže chápu Morpha, co mínil.

- a trochu provokace: když se podívám na extrémní případ, že by vůbec nebyl na alimenty nárok, byl by to opravdu tak velký průšvih? Myslím, že ne, že by byly (některé) ženy, vlastně musely lépe vybírat partnera. Je dostatečně produktivní, aby nás materiálně zajistil? Je dostatečně mravný, aby nás nenechal na holičkách? Je dostatečně láskyplný, aby se věnoval mně i dětem? Nastolilo by to myslím méně povrchní kritéria výběru než je tomu dnes.
A na druhou stranu, co by muž za to ode mě očekával? Za sebe řeknu, že nic až tak nesplnitelného  - věrnost, úctu, sex a péči o děti. (Prosím, nepobuřujte se ty z vás, které právě takového partnera mají)

Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak a z života se stává kulička v ruletě zmítaná náhodou. Někdo to holt odskáče a jiný sprostě využije.

majkafa — 12. 7. 2011 11:37

adost napsal(a):

To se to ale vyvinulo...

Asi nikdo tady nechce zpochybňovat, že starost o dítě je opravdu náročná a záslužná činnost.  Taky se nikdo soudný nepře o to, že by na dítě přispívat měl.

Co mi ale hlava nebere je:

- proč se výše alimentů a výživné tolik odvíjí od výše platu chlapa. Pak je to vlastně trest pro ty, co na sobě makali a něčeho dosáhli. (Neargumentujte proboha dítětem, tomu jde hlavně o lásku rodičů, ti, kdo vyrůstali v chudším prostředí tak dobře ví, že z horší finanční situace trauma nemají, ale z konfliktu/rozchodu rodičů často ano). Tento model jen posiluje chování a rozšíření vypočítavého jednání. - že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy (u svatby se slibuje věrnost a úcta mám dojem), porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu. Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti, takže chápu Morpha, co mínil.

- a trochu provokace: když se podívám na extrémní případ, že by vůbec nebyl na alimenty nárok, byl by to opravdu tak velký průšvih? Myslím, že ne, že by byly (některé) ženy, vlastně musely lépe vybírat partnera. Je dostatečně produktivní, aby nás materiálně zajistil? Je dostatečně mravný, aby nás nenechal na holičkách? Je dostatečně láskyplný, aby se věnoval mně i dětem? Nastolilo by to myslím méně povrchní kritéria výběru než je tomu dnes.
A na druhou stranu, co by muž za to ode mě očekával? Za sebe řeknu, že nic až tak nesplnitelného  - věrnost, úctu, sex a péči o děti. (Prosím, nepobuřujte se ty z vás, které právě takového partnera mají)

Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak a z života se stává kulička v ruletě zmítaná náhodou. Někdo to holt odskáče a jiný sprostě využije.

Tohle je perla. Tak takhle, abys to zase nesmazal. :D

pecule — 12. 7. 2011 11:53

Sahleb mne zase prijde nepochopitelne, ze nekdo vlastni praci zvelicuje. Ja se o deti staram, kdyz je jejich otec v praci. Kdyz se vrati, tak se starame oba. V noci se stridame, kazdy den vstava jeden z nas, kdyz se neco deje. Vikendy travime opet spolecne. Tudiz na nas ten rozpocet neplati. No, mozna na nekoho, kde se otec nestara o deti ani v manzelstvi, ale jinak mi tvuj vycet pripada dost pritazeny za vlasy. Na rodicak mohl jit klidne pritel (ja mela plat vyssi nez on), ale chtela jsem s nima byt doma a uzit si je. Ja to proste jen jako praci nevidim, naopak mam s nima strasne moc zazitku, o ktere je on ochuzen. Proste mam asi jiny pohled na zivot a na to co delam.

Kuřátko — 12. 7. 2011 12:13

Kuřátko napsal(a):

Vějířovka napsal(a):

To jsi opravdu z laciného kraje. Jen za úklid si firmy účtují 150 až 200 za hodinu i víc.

On je ale rozdíl co si firmy účtují a co dají svým zaměstnancům, že ano ;)

Jinak jsem teda ze zvědavosti zjišťovala, kolik platí za úklid naše společnost. Najímáme si na to přímo úklidovou společnost, takže to těm pracovníkům nejde přímo do kapsy.
Platíme jim 80,- na hodinu. A v tom mají zahrnut i materiál (čistící prostředky), které si musí donést vlastní.

Takže netuším, kde ty jsi přišla k částce 150 až 200 na hodinu. Za úklid asi těžko ;)

pecule — 12. 7. 2011 12:20

Ja kdyz jsem mela kdysi (cca 3 roky zpet) pani na uklid, tak jsem platila 80 Kc za hodku a to agenture. Bylo to v Praze.
Jinak jsem mela nabidku na hlidani (ucitelka MS) za 50 Kc (to bych platila primo ji) nebo za 100 Kc a to bylo pres agenturu , kolik by dostala pani nevim - 60?, 70?

Vějířovka — 12. 7. 2011 12:22

Kuřátko napsal(a):

Vějířovka napsal(a):

To jsi opravdu z laciného kraje. Jen za úklid si firmy účtují 150 až 200 za hodinu i víc.

On je ale rozdíl co si firmy účtují a co dají svým zaměstnancům, že ano ;)

No samozřejmě, ale je také rozdíl mezi tím, co dají jim a co ještě musí platit za ně.

Kiara — 12. 7. 2011 12:27

adost napsal(a):

Co mi ale hlava nebere je: ...

- že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy (u svatby se slibuje věrnost a úcta mám dojem), porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu. Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti, takže chápu Morpha, co mínil.
...
Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak a z života se stává kulička v ruletě zmítaná náhodou. Někdo to holt odskáče a jiný sprostě využije.

adoste, teď jsem se upřímně zachechtala ... zákony tvoří v našich podmínkách převážně muži a ti dobře vědí, proč do našeho současného právního řádu tuto roztomilou klauzuli nezakotvili :lol:

Jinak - jestli Ti to pomůže - odškodnění za nevěru v manželství při rozvodu kdysi skutečně existovalo, ale v dobách před II. světovou válkou: nevěrná žena byla ve svých nárocích velmi pokrácena (měla snad nárok jen na vrácení svého případného věna, jinak na nic) a nevěrný manžel se pořádně prohnul; nezřídka byl kromě jiného majetkového vyrovnání odsouzen k tomu platit své bývalé manželce doživotní tučnou rentu :D

Ad Tvůj druhý odstavec: každý má právo volby. Pokud je Ti líto peněz, nemusíš se přece rozvádět a manželce můžeš milence tolerovat s tím, že s ohledem na dítě si budete žít každý svým privátním životem :jojo:

helena — 12. 7. 2011 12:28

proč se výše alimentů a výživné tolik odvíjí od výše platu chlapa. Pak je to vlastně trest pro ty, co na sobě makali a něčeho dosáhli... Neargumentujte proboha dítětem
A čím by mělo býti argumentováno? Tím, že pokud byl rozchod způsoben nevěrnou maminkou, měla by si to hezky vyžrat a postarat se pěkně sama, když si nevážila dobrýho bydla? Nebo by jí mohl třeba přispívat ten kanec, co se s ním spustila http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png 
A když je to naopak? Když ti, "co na sobě makali a něčeho dosáhli" odejdou za nějakou cuchtičkou, která bystře a ochotně zfruktifikuje výsledky jejich činnosti, které by se jinak dostaly jejich dítěti?
že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy... porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu
Teoreticky by to bylo možné ukotvit do předmanželské smlouvy. Ostatně nevidím důvod, proč nežalovat o finanční náhradu citové újmy... když už tak koukáme po tý Américe...
Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti
Kdybych věděla, že můžu onemocnět, přijít o práci nebo být sražena opilcem, tak nevylezu z baráku, zařídím si papíry na hlavu a nemám starosti http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png Ale byl by to život na exkrement.
Je dostatečně produktivní, mravný, láskyplný...
... což se dá zjistit jednoduchým testem z moči, případně kapky krve doma v kuchyni.
Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak
No, ono i když hrozilo (či dosud hrozí), výsledky nebyly nijak oslňující. Žádná sankce není dostačující k tomu, aby trestané chování dokonale vymizelo.

Vějířovka — 12. 7. 2011 12:29

Kuřátko napsal(a):

Kuřátko napsal(a):

Vějířovka napsal(a):

To jsi opravdu z laciného kraje. Jen za úklid si firmy účtují 150 až 200 za hodinu i víc.

On je ale rozdíl co si firmy účtují a co dají svým zaměstnancům, že ano ;)

Jinak jsem teda ze zvědavosti zjišťovala, kolik platí za úklid naše společnost. Najímáme si na to přímo úklidovou společnost, takže to těm pracovníkům nejde přímo do kapsy.
Platíme jim 80,- na hodinu. A v tom mají zahrnut i materiál (čistící prostředky), které si musí donést vlastní.

Takže netuším, kde ty jsi přišla k částce 150 až 200 na hodinu. Za úklid asi těžko ;)

Vzala jsem to z různých nabídek na internetu, např. blíže nejmenovaná agentura:

Ceník

pravidelný běžný úklid 155,- Kč / hod.
žehlení 155,- Kč / hod.
jednorázový úklid 190,- Kč / hod.
mytí oken 180,- Kč / hod.
drobné údržbářské práce v domácnosti 160,- Kč / hod.
drobné údržbářské práce na zahradě 160,- Kč / hod.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

adost — 12. 7. 2011 12:32

majkafa napsal(a):

adost napsal(a):

To se to ale vyvinulo...

Asi nikdo tady nechce zpochybňovat, že starost o dítě je opravdu náročná a záslužná činnost.  Taky se nikdo soudný nepře o to, že by na dítě přispívat měl.

Co mi ale hlava nebere je:

- proč se výše alimentů a výživné tolik odvíjí od výše platu chlapa. Pak je to vlastně trest pro ty, co na sobě makali a něčeho dosáhli. (Neargumentujte proboha dítětem, tomu jde hlavně o lásku rodičů, ti, kdo vyrůstali v chudším prostředí tak dobře ví, že z horší finanční situace trauma nemají, ale z konfliktu/rozchodu rodičů často ano). Tento model jen posiluje chování a rozšíření vypočítavého jednání. - že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy (u svatby se slibuje věrnost a úcta mám dojem), porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu. Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti, takže chápu Morpha, co mínil.

- a trochu provokace: když se podívám na extrémní případ, že by vůbec nebyl na alimenty nárok, byl by to opravdu tak velký průšvih? Myslím, že ne, že by byly (některé) ženy, vlastně musely lépe vybírat partnera. Je dostatečně produktivní, aby nás materiálně zajistil? Je dostatečně mravný, aby nás nenechal na holičkách? Je dostatečně láskyplný, aby se věnoval mně i dětem? Nastolilo by to myslím méně povrchní kritéria výběru než je tomu dnes.
A na druhou stranu, co by muž za to ode mě očekával? Za sebe řeknu, že nic až tak nesplnitelného  - věrnost, úctu, sex a péči o děti. (Prosím, nepobuřujte se ty z vás, které právě takového partnera mají)

Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak a z života se stává kulička v ruletě zmítaná náhodou. Někdo to holt odskáče a jiný sprostě využije.

Tohle je perla. Tak takhle, abys to zase nesmazal. :D

Milá paní, a co vás na tom tak udivuje?

adost — 12. 7. 2011 12:37

Kiara napsal(a):

adost napsal(a):

Co mi ale hlava nebere je: ...

...

Jinak - jestli Ti to pomůže - odškodnění za nevěru v manželství při rozvodu kdysi skutečně existovalo, ale v dobách před II. světovou válkou: nevěrná žena byla ve svých nárocích velmi pokrácena (měla snad nárok jen na vrácení svého případného věna, jinak na nic) a nevěrný manžel se pořádně prohnul; nezřídka byl kromě jiného majetkového vyrovnání odsouzen k tomu platit své bývalé manželce doživotní tučnou rentu :D

mno, asi byli tenkrát chytřejší ;)

Ad Tvůj druhý odstavec: každý má právo volby. Pokud je Ti líto peněz, nemusíš se přece rozvádět a manželce můžeš milence tolerovat s tím, že s ohledem na dítě si budete žít každý svým privátním životem :jojo:

což není moc skvělá a důstojná možnost, že? vtip je v tom, že jsem se ne vlastní vinou dostal mezi dvě debilní volby..

javena — 12. 7. 2011 12:40

Adoste, tos mě teda pobavil... Seš toho plnej, já to beru ale trochu breptáš nesmysly.
Začnu tím, že výše alimentů se vypočítává ze mzdy toho, kdo o něj nepečuje. Přihlíží se k platům obou rodičů, běžně se to bere za poslední půlrok. Láska rodičů je pro dítě určitě velmi významným faktorem v jejich životě, ale podívej se třeba do Somálska. Jenom láska nestačí, děti fakt i jedí a jak rostou, je třeba mít víc jak dvoje tepláky. Na neděli nějaký lepčí, nejlíp s pukama... :dumbom:
Znám hodně, ale opravdu hodně lidí, co mají z chudoby v dětství taková traumata, že je přivedli až do smyčky dluhů, krádeží, úniků na daních... lásky se prostě nenajíš a lačnost po něčem, čeho se mi nedostávalo plní čekárny psychologických poraden.
Kdybych já věděla, že si beru někoho, jako jsi ty, kdo pro svoje vlastní dítě bude litovat peněz, času... máš pravdu, nebrala bych si ho. Jenže to nikdo nevíme, jak se kdo v budoucnu zachová. :P Tvou ženu nevyjímaje. Jste si kvit, překvapení na obou stranách. :/
Jo, kdyby neměly děti nárok ze zákona na výživu od svých rodičů, co by asi bylo za století.... i mezi tupými pralidmi se o svá mláďata rodiče starali a pokud jeden z nich zemřel, převzala péči celá tlupa. Ale to víš, oni měli ty mozky dost jednoduchý, morálka, sex a úcta šla taknějak mimo, omezenci pouze zvládali ochránit svá mláďata.

pecule — 12. 7. 2011 12:46

Tak ja taky jukla na net a hlidani 120 Kc, uklid 115 Kc, od 40 hodin mesicne slevy, ceny jsou konecne, vcetne dopravy a pripravku.
To byla prvni nabidka, urcite by se nasly jak levnejsi, tak drazsi. Ale to je fuk, stejne se na to asi divame jinak..

adost — 12. 7. 2011 12:47

helena napsal(a):

proč se výše alimentů a výživné tolik odvíjí od výše platu chlapa. Pak je to vlastně trest pro ty, co na sobě makali a něčeho dosáhli... Neargumentujte proboha dítětem
A čím by mělo býti argumentováno? Tím, že pokud byl rozchod způsoben nevěrnou maminkou, měla by si to hezky vyžrat a postarat se pěkně sama, když si nevážila dobrýho bydla? Nebo by jí mohl třeba přispívat ten kanec, co se s ním spustila http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png 

to mi příde jako brej nápad!

A když je to naopak? Když ti, "co na sobě makali a něčeho dosáhli" odejdou za nějakou cuchtičkou, která bystře a ochotně zfruktifikuje výsledky jejich činnosti, které by se jinak dostaly jejich dítěti?

samozřejmě, i naopak. já bral v úvahu jen jeden případ


že se při dělení majetku nezohledňuje nevěra v podobě nějakého odškodnění - za nedodržení úmluvy... porušení manželské smlouvy a toho, že způsobíte něvěrou někomu psychickou a citovou újmu

Teoreticky by to bylo možné ukotvit do předmanželské smlouvy. Ostatně nevidím důvod, proč nežalovat o finanční náhradu citové újmy... když už tak koukáme po tý Américe...

mno, jenže pozdě bycha předmanželské smlouvy honiti. Ale poučím se pro příště, což stojí za samostatný příspěvek ;)


Kdybych věděl, že žena bude nevěrná, tak si ji neberu, nemám s ní děti a nemám starosti
Kdybych věděla, že můžu onemocnět, přijít o práci nebo být sražena opilcem, tak nevylezu z baráku, zařídím si papíry na hlavu a nemám starosti http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png Ale byl by to život na exkrement.


Je dostatečně produktivní, mravný, láskyplný...
... což se dá zjistit jednoduchým testem z moči, případně kapky krve doma v kuchyni.

hele, třeba, co se týká mých kamarádů, tak ti to řeknu zfleku, kdo je férovej a kdo stojí za pendrek. Jenže často se holčiny bezhlavě zamilovávají do bezpátečnejch idolů a berou do hrsti u toho jinej orgán než rozum


Dneska vlastně za nevěru nikom nehrozí příkoří. Takže spravedlnost dostává na frak
No, ono i když hrozilo (či dosud hrozí), výsledky nebyly nijak oslňující. Žádná sankce není dostačující k tomu, aby trestané chování dokonale vymizelo.

to samozřejmě není. ale společnost tím aspoň deklaruje nějakej postoj. Na místo toho se v hodnotejch periodikách typu Adriane na křídovým papíře, takže ho nejde použít už vůbec k ničemu , píše, jak je ta nevěra vlastně cool  a úžasně vobohacující pro všechny zúčastněný a kdo do toho nejde je nýmand a lůzr.

helena — 12. 7. 2011 12:50

že jsem se ne vlastní vinou dostal mezi dvě debilní volby
Kde prosím bereš tu jistotu, že TY jsi oběť? Nevinná?
To není rejpanec - to by mě skutečně zajímalo, jak jsi k tomu došel.

adost — 12. 7. 2011 12:59

javena napsal(a):

Adoste, tos mě teda pobavil... Seš toho plnej, já to beru ale trochu breptáš nesmysly.
Začnu tím, že výše alimentů se vypočítává ze mzdy toho, kdo o něj nepečuje. Přihlíží se k platům obou rodičů, běžně se to bere za poslední půlrok. Láska rodičů je pro dítě určitě velmi významným faktorem v jejich životě, ale podívej se třeba do Somálska. Jenom láska nestačí, děti fakt i jedí a jak rostou, je třeba mít víc jak dvoje tepláky. Na neděli nějaký lepčí, nejlíp s pukama... :dumbom:


:)
džaveno, ale já nepopírám, že na dítě přispívat je třeba. Já se jen divím, že malej Lojzík bude dostávat vod táty pětistovku a jeho spolužák Karlík pět litrů, když toho snědí a vynosí zhruba stejně.  A primárně mi nejde o alimenty, ale výživný.


Znám hodně, ale opravdu hodně lidí, co mají z chudoby v dětství taková traumata, že je přivedli až do smyčky dluhů, krádeží, úniků na daních... lásky se prostě nenajíš a lačnost po něčem, čeho se mi nedostávalo plní čekárny psychologických poraden.


Kdybych já věděla, že si beru někoho, jako jsi ty, kdo pro svoje vlastní dítě bude litovat peněz, času... máš pravdu, nebrala bych si ho. Jenže to nikdo nevíme, jak se kdo v budoucnu zachová. :P Tvou ženu nevyjímaje. Jste si kvit, překvapení na obou stranách. :/

Jsme si kvit? To myslíš jako vážně? Můžeš mi prozradit, co jsem udělal tak hroznýho já, že to srovnáváš?

Jo, kdyby neměly děti nárok ze zákona na výživu od svých rodičů, co by asi bylo za století.... i mezi tupými pralidmi se o svá mláďata rodiče starali a pokud jeden z nich zemřel, převzala péči celá tlupa. Ale to víš, oni měli ty mozky dost jednoduchý, morálka, sex a úcta šla taknějak mimo, omezenci pouze zvládali ochránit svá mláďata.


Jo a ještě jedna věc - že je povinen platit i ten, kterej není biologickým otcem, jen měl to štěstí, že si našel manželku s vysokým etickým kodexem, která mu chtěla dopřát za syna malýho černouška je úplná nehoráznost

pecule — 12. 7. 2011 12:59

Heleno sice taky ziram co adost pise, ale hodne zen si tady stezuje a citi se jako obet, kdyz jejich partner jim zacne zahybat. Proc by se mel adost citit jinak? Protoze je chlap? Je to takovy zvlastni, ze jak si na neveru tady stezuje zena, tak je ten spatnej chlap. Jak si na ni stezuje chlap, tak svete div se, je opet spatnej chlap (adost neni prvni kdo tady dostava sodu).
Jako ano, at je duvodem rozvodu cokoliv, tak chlap ma platit na sve dite. A ne to prehodit na milence. To sorry adoste, ale to, ze obstastnuje tvoji zenu, tak ze cekas, ze bude zivit i tvoje dite, tak za to bys potreboval proplesknout.. Co s tim ma vase dite proboha spolecnyho?? Tady nejde o to, ze si nakrnutej na manzelku, ale o dite prece!!

pecule — 12. 7. 2011 13:05

Adoste jakyho cernouska?? Tak pak si necham udelat test dna a podle toho postupuju, kdyz dite ma jinou barvu pleti, ne? Je pravda, ze jsem videla nekde statistiku, cislo si uz nepamatuju, ale male nebylo, kolik deti je "kukaccich".  Ale mne ponekud udivuje, jak se tohle vytahne pri rozvodu. Ze te to nenapadlo driv? Tak si udelej test dna, at mas klid, ne? Par stovek za tvuj klid, to se vyplati, ne?

Kiara — 12. 7. 2011 13:07

adoste, pak Ti ještě zbývá třetí - pro Tebe možná také debilní - volba: s manželkou si sednout, milence jí prominout a začít znovu s čistým štítem.

Jenomže na tohle řešení musí být vždy dva a ne vždycky dokážou manželé fungovat tak, jako předtím :jojo:

Já Ti jenom ukazuju, že VŽDYCKY má člověk více voleb, nežli jednu nebo dvě. Záleží však pouze na něm samotném, jak daleko dokáže zajít a na co všechno je ochoten přistoupit :jojo:

adost — 12. 7. 2011 13:07

helena napsal(a):

že jsem se ne vlastní vinou dostal mezi dvě debilní volby
Kde prosím bereš tu jistotu, že TY jsi oběť? Nevinná?
To není rejpanec - to by mě skutečně zajímalo, jak jsi k tomu došel.

dobrá, ok, třeba ne zcela nevinný, nemám v občance koneckonců napsaný, že jsem Mirek Dušínů, ale nechoval jsem se nijak tak, co by se vyrovnalu očistci rozpohybovaném nevěrou. Či polopatě - ženu jsem nemlátil víc jak dvakrát denně, v neděli ji pohostil víc jak skývou chleba, sex měla, kdy jsem si řekl a jednou za rok jsem ji dokonce vyvez na pouť, prostě jsem byl dokonalej, úžasnej, láskyplnej a bezchybnej. :rock:

adost — 12. 7. 2011 13:12

pecule napsal(a):

Adoste jakyho cernouska?? Tak pak si necham udelat test dna a podle toho postupuju, kdyz dite ma jinou barvu pleti, ne? Je pravda, ze jsem videla nekde statistiku, cislo si uz nepamatuju, ale male nebylo, kolik deti je "kukaccich".  Ale mne ponekud udivuje, jak se tohle vytahne pri rozvodu. Ze te to nenapadlo driv? Tak si udelej test dna, at mas klid, ne? Par stovek za tvuj klid, to se vyplati, ne?

no, tohle snad nebude můj případ, já jen narážel na neskonale chytrej zákon - kdyby s ním votěhotněla, tak to malý budu živit já. Asi bych to měl brát jako poctu, že jsem toho hoden.

Kiara — 12. 7. 2011 13:14

adost napsal(a):

džaveno, ale já nepopírám, že na dítě přispívat je třeba. Já se jen divím, že malej Lojzík bude dostávat vod táty pětistovku a jeho spolužák Karlík pět litrů, když toho snědí a vynosí zhruba stejně.  A primárně mi nejde o alimenty, ale výživný.

adoste, výše výživného se odvíjí od životní úrovně plátce. Takže malej Lojzík, jehož tatínek má ještě tři vyživovací povinnosti k jiným dětem a pracuje jako sanitář v nemocnici skutečně bude muset vyžívat měsíčně z té pětistovky, na rozdíl od Karlíka, jehož tatínek vlastní stavební firmu :jojo: Tomu se nediv, to je prostě fakt ... výživné se neurčuje paušálem "na všechny děti pětistovka, aby měly všechny stejně", ale odvíjí se od majetkových a výdělečných možností povinného :jojo:

pecule — 12. 7. 2011 13:16

Ses zapsklej. Ale asi se neni co divit, hodne zen co sem pise a maji to same za sebou, tak je to z nich taky citit na sto honu.
Ale na tvym miste se co nejrychlec rozvedu (pokud zena stale pomer ma a treba je i ve veku, ze by dite chtela), protoze pokud by tvoje zena otehotnela, tak pokud porodi do 9 mesicu od rozvodu, tak fakt si jako otec uveden ty a mel bys pred sebou zbytecne soudni tahanice o popreni otcovstvi.

Kiara — 12. 7. 2011 13:18

adost napsal(a):

pecule napsal(a):

Adoste jakyho cernouska?? Tak pak si necham udelat test dna a podle toho postupuju, kdyz dite ma jinou barvu pleti, ne? Je pravda, ze jsem videla nekde statistiku, cislo si uz nepamatuju, ale male nebylo, kolik deti je "kukaccich".  Ale mne ponekud udivuje, jak se tohle vytahne pri rozvodu. Ze te to nenapadlo driv? Tak si udelej test dna, at mas klid, ne? Par stovek za tvuj klid, to se vyplati, ne?

no, tohle snad nebude můj případ, já jen narážel na neskonale chytrej zákon - kdyby s ním votěhotněla, tak to malý budu živit já. Asi bych to měl brát jako poctu, že jsem toho hoden.

Tak k vašemu společnému dítěti snad žádné pochybnosti o otcovství nemáš ... a kdyby Tvoje paní otěhotněla podruhé, máš ze zákona popírací lhůtu 6 měsíců od narození dítěte, kterou můžeš využít :jojo:

Kiara — 12. 7. 2011 13:20

pecule napsal(a):

Ses zapsklej. Ale asi se neni co divit, hodne zen co sem pise a maji to same za sebou, tak je to z nich taky citit na sto honu.
Ale na tvym miste se co nejrychlec rozvedu (pokud zena stale pomer ma a treba je i ve veku, ze by dite chtela), protoze pokud by tvoje zena otehotnela, tak pokud porodi do 9 mesicu od rozvodu, tak fakt si jako otec uveden ty a mel bys pred sebou zbytecne soudni tahanice o popreni otcovstvi.

Jj. tohle tady řešil tuším PetrHl, kdy se jeho paní narodilo dítě ještě v ochranné lhůtě po rozvodu a on musel soudně řešit popření otcovství. Prskal u toho tady dost ... :D na druhou stranu se mu není co divit :jojo:

javena — 12. 7. 2011 13:23

Adoste, můžeš se divit, to jo... ale není až tak proč.
On má Lojzík smůlu, že rodič, jenž o něho nepečuje vydělává tak patnáct tisíc čistýho, kdežto Karlíkův nepečující rodič má příjem o dost vyšší. Kdyby s nimi bydleli ve společné domácnosti, pak by i tak jedl Lojzík kabanos, nechodil na placené kroužky, měl by dvoje tepláky, z toho jedny poděděný, zatímco Karlík by běhal po tenisovém kurtu ve značkový teplákovce a ke sváče měl sendvič s kuřecím masem... :P Stanovením výživného  - děkuji za opravu - dle příjmu nepečujícího rodiče má dítěti zajistit stejnou kvalitu života, jaká se dá předpokládat že by byla kdyby dál sdílel spol. domácnost s oběma rodiči.
Podle mě jste si kvit, naprosto vážně. Tys předpokládal, že ti bude žena věrná a ona nejspíš počítala s tím, že si bere někoho, kdo se postará o případné společné potomky. Takže je to 1:1...
Myslíš, že tvůj syn není tvůj? Černouška beru jako nadsázku, to by jsi snad dávno řešil, ne? To je hned vidět, že dítě není až tak evropskej typ. :P Pravda ale je, že dost dětí vyrůstá s otcem, jenž není úplně biologický přičemž pravdu zná povětšinou jen matka... To je fakt. Taky nijak udivující - asi jak pro koho. Žena má v genech ochranu svých mláďat, kdežto muž spíš to rozmnožování. Taky dost dětí vyrůstá bez těch množitelů v ochraně svých matek. Něco nám po těch tupejch lidoopech zbylo, což je dobře. Funguje to miliony let. ;)

pecule — 12. 7. 2011 13:26

Jenze ne nutne Kiaro musi v te lhute uspet. Kdyz nebude jiny otec po ruce, tak muze zustat jako otec zustat adost. Coz neni vuci chlapum podle me fer. Kdyz to neni jeho dite, tak proc by ho mel takovy chlap zivit? A ze u toho prska? Myslim, ze pokud by si partner udelal ditko s milenkou a manzelka by platila alimenty, tak by prskala kazda. Mne to sranda neprijde.

pecule — 12. 7. 2011 13:30

Adoste a jeste jedno jsem asi nepochopila. Ty se snazis vymyslet, jak to udelat, abys na svoje dite neplatil nic??

Kiara — 12. 7. 2011 13:34

pecule, jak - nemusí nutně v té lhůtě uspět?!? Když podá žalobu na popření otcovství řádně a včas a u soudu se z testů DNA prokáže, že otcem dítěte skutečně není, bude otcovství k dítěti bez pardonu zproštěn :jojo:

A PetrHl prskal ne proto, že byl popotahován po soudech, ale že se mu nezdálo, že soud zprostil jeho BM určitých poplatků a uvažoval o tom, že tuhle nespravedlnost "požene vejš". MMCH já bych si nikdy nedovolila dělat srandu z toho, že nějaký otec platí na dítě, které není jeho :/

adost — 12. 7. 2011 13:37

javena napsal(a):

Adoste, můžeš se divit, to jo... ale není až tak proč.
Podle mě jste si kvit, naprosto vážně. Tys předpokládal, že ti bude žena věrná a ona nejspíš počítala s tím, že si bere někoho, kdo se postará o případné společné potomky. Takže je to 1:1...

Naprosto vážně si myslím, že si kvit nejsme, ani zdaleka. Vy mi pořád podsunujete dokola, že nechci platit nebo neplatím na dítě. Platím a budu.
Co mě pobuřuje, jsem vysvětloval už několikrát, jak v pomocný škole a netýká se to jen mě. Je to:
odvozování výše alimentů od výše příjmů, fakt samotné existence výživného, nemožnost změnit práci, i když jsem ji dělal jen kvůli penězům=jí, to, že újma se stala mě, že mládí je v trapu, roky vyplýtvány a že to co získá žena, o to bude ukrácena nová partnerka, která k tomu přijde jak slepá k houslím. Stejně tak není možné ji dát na pranýř, ani nechat tejden ve sklepě o hladu. Tomu říkáte spravedlnost?
Všechno vztahováno jen k situaci, kdy je  nevěrná žena.

adost — 12. 7. 2011 13:41

pecule napsal(a):

Adoste a jeste jedno jsem asi nepochopila. Ty se snazis vymyslet, jak to udelat, abys na svoje dite neplatil nic??

Pecule, fakt ne. V kostce řečeno, ptal jsem se na to, co mě při rozvodu čeká a jak se vyhnout třeba tomu, že budu platit vesele dál hypotéku na dům v sjm a tak. Ale to je fuk. Lid zdejší mě chce vidět jako parchanta, tak to má mít.

javena — 12. 7. 2011 13:41

Začátek diskuze je promazanej, orientace tedy stížená... nicméně mi přijde, že z původně zamýšlené právní rady jak s majetkem a tak v případě rozvodu se do toho právě z důvodu, jak je ta situace vždycky pro zúčastněné těžká, přimlel psychologický aspekt a adost se potřebuje vypovídat, utříbit si to celý a pak s odstupem, jako většinou, nastoupí uvažování reálnější. ;)
Nakonec možná by šlo - fakt nevím přesně - dávat část výživného na spoření na jméno dítěte. Tím se zabrání tomu, ža má člověk pocit, že si bejvalka s hřebcem válej koule na kanárech za peníze, který vydřel někdo jinej a měly by sloužit dítěti. Jako jsou i takový maminky, co si budem povídat, ale postavit to tak, že se vykašlu na svý dítě, protože jsem se sekl/a ve výběru... z toho na mě jdou mrákoty. :/

pecule — 12. 7. 2011 13:45

Tak ja pribeh Petra neznam, tak to sorry. Ja vnimala toho smajlika jako ze se smejes tomu, ze Petr prskal.
A bez pardonu te otcovstvi prave nezbavi. Sleduje se zajem ditete a to znamena, ze kdyz by nemelo mit jineho otce, tak manzela nemusi nutne vymazat. Nekde jsem o tom uz cetla, ale nedokazu si uz vybavit kde. Zkusim pohledat.

javena — 12. 7. 2011 13:52

adost napsal(a):

javena napsal(a):

Adoste, můžeš se divit, to jo... ale není až tak proč.
Podle mě jste si kvit, naprosto vážně. Tys předpokládal, že ti bude žena věrná a ona nejspíš počítala s tím, že si bere někoho, kdo se postará o případné společné potomky. Takže je to 1:1...

Naprosto vážně si myslím, že si kvit nejsme, ani zdaleka. Vy mi pořád podsunujete dokola, že nechci platit nebo neplatím na dítě. Platím a budu.
Co mě pobuřuje, jsem vysvětloval už několikrát, jak v pomocný škole a netýká se to jen mě. Je to:
odvozování výše alimentů od výše příjmů, fakt samotné existence výživného, nemožnost změnit práci, i když jsem ji dělal jen kvůli penězům=jí, to, že újma se stala mě, že mládí je v trapu, roky vyplýtvány a že to co získá žena, o to bude ukrácena nová partnerka, která k tomu přijde jak slepá k houslím. Stejně tak není možné ji dát na pranýř, ani nechat tejden ve sklepě o hladu. Tomu říkáte spravedlnost?
Všechno vztahováno jen k situaci, kdy je  nevěrná žena.

No jo, ale z toho co píšeš to tak vyznívá a začátej je promazanej...
Podle čeho chceš tedy určovat výživný? Jako paušálně tři kila, aby na to měli všichni? Nebo podle průměrnýho platu, na kterej dvě třetiny lidí nedoáhnou?
Jaká újma, prosímtě... zamysli se nad tím. Máš syna, to je přeci báječný. Mládí v trapu... tak to já jsem s rozvodem před čtyřicítkou v pérdelce... nicméně si to děsně užívám. Kdybych to chlape věděla, že mi bude tak skvěle, ukončila bych to dřív. BI.
Tohle všechno přebolí. Fakt jo. :jojo:
Změň práci, prodejte byt/ dům... začni znova. Bez ideálů, s reálným pohledem na život.
Jo a upřímně - kdybys jí zamkl do toho sklepa... bolelo by to míň? ;) A z vlastní zkušenosti - veřejnej pranýř nedoporučuju - ono jsou dva úhly pohledu. Jeden - byla mu nevěrná, bestie, na hranici s ní... a druhej - podívej, paroháč. Čím míň lidí to ví, líp se z toho vylížete. Protože co člověk, to názor, jak je ostatně vidět i tady... a řešení je stejně především na vás dvou. :/

helena — 12. 7. 2011 13:55

kdyby s ním votěhotněla, tak to malý budu živit já
Prd a vořech - přečti si příslušná ustanovení zákona. Halt jen nesmíš prošvihnout lhůtu.
Já se jen divím, že malej Lojzík bude dostávat vod táty pětistovku a jeho spolužák Karlík pět litrů, když toho snědí a vynosí zhruba stejně....
Ovšem Karlíkovi může být ta "neoblíkací a nesežratelná" částka ukládána na případné další sudium, bydlení atd. Lojzík, pokud bude mít o další školu zájem, třeba dosáhne na stýpko.
Co mě pobuřuje... že újma se stala mě, že mládí je v trapu, roky vyplýtvány a že to co získá žena, o to bude ukrácena nová partnerka, která k tomu přijde jak slepá k houslím
To je hezký, jak dosud nerozveden myslíš na blaho partnerky nové... http://fora.babinet.cz/img/smilies/tongue.png Ale co víš - třeba si najdeš takovou, která rozvodem přijde k majetku a ještě bude pobírat vysoké výživné... a nebude jí vadit, že jsi poněkud v letech a chud...
A primárně mi nejde o alimenty, ale výživný.
Tak to pak ano... to tvému svatému rozhořčení nad jejich výší plně rozumím http://fora.babinet.cz/img/smilies/smile.png

hodne zen si tady stezuje a citi se jako obet
pecule, ale já bych se stejěn ptala i ženský. Jistě, cítit se jako oběť lze - ale tvrdit, že nemám na nastalé situaci ani kapku... ne snad viny, ale řekněme podílu... to snad jen v případě, že manžel/ka voš.uká všechno, co neprchne na strom nebo do hluboký vody.

pecule — 12. 7. 2011 13:56

Adoste tak si hod na papir do vase dite stoji. Krouzky, jidlo, najem, pokud bere leky atd. Pak si zvaz co bere manzelka a kolik ty. Vyjde ti nejaka suma a tu rozdel mezi vas, prave s ohledem na vase prijmy. Asi bych videla jako hnus, ze treba dite chodi na drahy krouzek a po vasem rozchodu bude mit smulu. Jen ty a tvoje zena vite, kam chodi a co to stoji.
Pokud jde o sjm, to bude slozitejsi. Maximalne zkus s bankou domluvit odklad splatek nebo jejich snizeni. Mas predstavu co s domem? Kdo koho vyplati? Nebo se proda? Podle toho bych postupovala. Jinak ohledne toho jak se postupuje, pokud neni rozvod dohodou. Nejdriv svereni ditete do pece a vyzivne na nej, pak rozvod a sjm. Sjm zanika dnem pravni moci rozvodu, takze do te doby prispivate oba do sjm (nebo z nej berete).

helena — 12. 7. 2011 14:04

Začátek je promazanej, ale tohle jsou adostovy citace, na které jsem odpovídala:
- (manželka) vyrábí problémy při styku s dítětem
- jestli má smysl si opatřovat důkazy o nevěře, aby to nakonec nebylo použito pro ti mně
- Můžu třeba nechat povolat toho "jejího" jako svědka u soudu? Může odmítnout?
- Práci chci změnit časem tak jako tak, nemá pro mě už krom fin. zajištění rodiny smysl...raději   
  bych dělal méně placenou a  zajímavější práci
- kdyby se soud potáhl rok dva, tak tam narvu spoustu peněz a při prodeji domu a dělení zbytku
  po zaplacení půl na půl, jsem ji vlastně opět do doby soudu/prodeje dotoval. Možnosti, že by se
  dům jen převedl ze SJM do nějaké formy spoluvlastnictví se obávám
- Ona bude mít přítele, lásku, dítě, přídavky, alimenty, výživné, jeho příjem. Už tak to budu mít
  jako rozvedený s potomkem (byť ne ve své péči složité) a když budu navíc chudý jak kostelní
  myš, tak šance budou ještě menší, resp. budu muset jít s představami o budoucí partnerce
hodně dolů.

Přiznávám, že jsou vytržené z kontextu, ale ne natolik, aby z nich nebylo dost jasné, oč kráčí.

javena — 12. 7. 2011 14:09

Prostě bor.del v hlavě, jakej jsme měli víceméně (kdo jsme byli/y v podobný situaci) každej.

adost — 12. 7. 2011 14:14

Tak, abych to zpřehlednil.
Přišel jsem na právnický vlákno, abych dostal kvalifikovanou radu. Dostal jsem kvalifikovaně přes hubu, pač právníkama se to tu hemží jako humoristama na berňáku. Takže se to celý posunulo, do názorovýho klání.

Pak jsem se snažil naznačit, že současný právní řád nekoresponduje s morálkou. (Akceptuje nevěru, lež, zradu, přetvářku a nijak je nepostihuje)
Drtivé většině na tom, že je právo nastaveno špatně, nepřijde nic divného a změnu práva tak, aby lépe vystihovalo morální aspekty neprosazuje. Třeba tak, že by nevěrnej musel jít fárat na půlroku do uranovejch dolů či co já vím.

Takže co může udělat chlapík jako já?
Kdybych byl natvrdlej, tak  můžu právo nerespektovat, jenže to by mi kluci s vobuškama ukázali, zač je toho koleno.
Takže fikanýmu chlapíkovi nezbejvá než se přizpůsobit zvrácený době - vykašlat se na morálku a respektovat (nesmyslný) právo.

Tedy:
Žádný další manželství z níže uvedenejch důvodů.
Nicméně i fikanej chlapík potřebuje ženu. Jak ji získat?
Slibovat manželství a partnerství - není trestné.
Jelikož ženy o cizí dítě ženy většinou nestojí, tak jej zatajit - není trestné
Zatajit pokud možno i stav rozvedený, snižuje to důvěryhodnost - není trestné
Pěstovat paralelně více vztahů - není trestné
Slibovat cokoliv - není trestné
Vod všech těchto pravidel se distancovat a tvářit se naopak děsně férově a čestně.PS: Kdo chce, abych si myslel, že jeho mozkový synapse pracují na plný výkon dvou zdegenerovaných neuronů, tak ještě jednou napíše, že nechci platit na dítě. :dumbom:

majkafa — 12. 7. 2011 14:22

A DOST. Chlapík jako ty má co nejrychleji zajít k psychologovi. Od minulého psaní pod jiným nickem jsi nikam nepokročil, stále se v tom meleš jak nudle v bandě. Chlapíku :dumbom:

pecule — 12. 7. 2011 14:28

Adoste byt svobodny od urciteho veku taky neni duveryhodne. To jen az si budes chystat argumenty pro novou slecnu ;)
Jinak s neverou se tady potkalo myslim hodne zen, staci si to trochu procist. A taky s tim prd nadelaly. :/ Ale jelikoz je tohle predevsim zensky forum, tak je videt, ze skoro kazdej chlap dostane pres papulu. Proste jsou zdejsi prispevatelky (nektere) zatrpkle. Ale je tady nekolik takovych, ktere maji opravdu nadhled a je dobry se nad tim co napisou aspon zamyslet (napada me javena, Kiara a urcite i dalsi). Jen ne vzdy se da vsechno z psani pochopit, tak nebud na nas hned najezenej. My jsme ti nezahnuly ;)

pecule — 12. 7. 2011 14:29

Ja bych k psychologovi neposilala, proc hned tohle reseni? Proste se v tom mota a citi se ukrivdeny. To nutne nemusi resit s psychologem, ne?

adost — 12. 7. 2011 14:31

pecule napsal(a):

Adoste byt svobodny od urciteho veku taky neni duveryhodne. To jen az si budes chystat argumenty pro novou slecnu ;)
Jinak s neverou se tady potkalo myslim hodne zen, staci si to trochu procist. A taky s tim prd nadelaly. :/ Ale jelikoz je tohle predevsim zensky forum, tak je videt, ze skoro kazdej chlap dostane pres papulu. Proste jsou zdejsi prispevatelky (nektere) zatrpkle. Ale je tady nekolik takovych, ktere maji opravdu nadhled a je dobry se nad tim co napisou aspon zamyslet (napada me javena, Kiara a urcite i dalsi). Jen ne vzdy se da vsechno z psani pochopit, tak nebud na nas hned najezenej. My jsme ti nezahnuly ;)

No to je vlastně fakt! Holky moje zlatý! :hjarta:

javena — 12. 7. 2011 14:33

Adoste, ty máš fakt dost, chlape.
Co by mi asi bylo platný, že můj nevěrnej muž fárá za trest uran? :lol:
Chlapík jako ty by neměl především nechat důstojnost mávat svým majestátem a měl by přestat plácat, že ženský nestojej o cizí děti a tak dál. Kdo myslíš, že sem píše? Holky co maj někde bejvalýho uranofárače, staraj se s druhým partnerem o společné děti i o jeho a svoje...
Máš to divně nastavený. Tajit dítě, rozvedený stav... ou, můj bože. Budeš to mít strašně těžký... :/

adost — 12. 7. 2011 14:36

majkafa napsal(a):

A DOST. Chlapík jako ty má co nejrychleji zajít k psychologovi. Od minulého psaní pod jiným nickem jsi nikam nepokročil, stále se v tom meleš jak nudle v bandě. Chlapíku :dumbom:

Milá paní, kdybych vás vzal za slovo, tak bych musel říct, že to je právě důkaz, že pokročil. Změnil jsem si nick! :lol:
A k psychologovi? To myslíš k někomu z těch, co už na střední byli naprosto psychicky vodvaření, vlastní názor a myšlení jim utvářela matka a měli potřebu svoji bolístku aspoň studovat, jo? To fakt ne,

majkafa — 12. 7. 2011 14:38

pecule napsal(a):

Adoste byt svobodny od urciteho veku taky neni duveryhodne. To jen az si budes chystat argumenty pro novou slecnu ;)
Jinak s neverou se tady potkalo myslim hodne zen, staci si to trochu procist. A taky s tim prd nadelaly. :/ Ale jelikoz je tohle predevsim zensky forum, tak je videt, ze skoro kazdej chlap dostane pres papulu. Proste jsou zdejsi prispevatelky (nektere) zatrpkle. Ale je tady nekolik takovych, ktere maji opravdu nadhled a je dobry se nad tim co napisou aspon zamyslet (napada me javena, Kiara a urcite i dalsi). Jen ne vzdy se da vsechno z psani pochopit, tak nebud na nas hned najezenej. My jsme ti nezahnuly ;)

A tak to pr. Ani jednu ženu jsem nečetla, že by byla takhle zatrpklá, jako adost.
Btw adost, proč nekandiduješ, abys změnil ty zákony a hnal nevěrnice (a spravedlivě pak i nevěrníky) nejméně na pranýř? :)

adost — 12. 7. 2011 14:46

javena napsal(a):

Adoste, ty máš fakt dost, chlape.
Co by mi asi bylo platný, že můj nevěrnej muž fárá za trest uran? :lol:
Chlapík jako ty by neměl především nechat důstojnost mávat svým majestátem a měl by přestat plácat, že ženský nestojej o cizí děti a tak dál. Kdo myslíš, že sem píše? Holky co maj někde bejvalýho uranofárače, staraj se s druhým partnerem o společné děti i o jeho a svoje...
Máš to divně nastavený. Tajit dítě, rozvedený stav... ou, můj bože. Budeš to mít strašně těžký... :/

Džaveno, předpokládám, že ti už bylo dvacet, abys nemusela věřit na pokrytecký žvásty, i když třeba zrovna na tebe to nesedí. Rád tě zasvětím do pravdy - ženy mají statisticky větší problém přijmout nevlastní dítě než muži.
A k tomu uranu - tak ty bys třeba mohla doma aspoň zadarmo svítit a topit, když by von fáral.

A vůbec - vode dneška nesklápím po sobě prkýnko!

adost — 12. 7. 2011 14:51

majkafa napsal(a):

A tak to pr. Ani jednu ženu jsem nečetla, že by byla takhle zatrpklá, jako adost.
Btw adost, proč nekandiduješ, abys změnil ty zákony a hnal nevěrnice (a spravedlivě pak i nevěrníky) nejméně na pranýř? :)

No, vona ta zatrpklost možná souvisí jen s mírou upřímnosti. Možná se bojej místního vodsouzení, tak hrají rozumné a vyrovnané holky, co já vím.
Kandidatura - dobrá otázka. Ale prospěchářsky jsem si vyhodnotil, že bude pro mě výhodnější, když budu taky za svini než zajistit blaho a spravelnost všechny.

pecule — 12. 7. 2011 14:53

Majko ja jo. Mysleno, ze jsem tady uz takove vzdechy cetla, ale od zen.  Aspon pro me tak nektere prispevky vyznivaly. Fakt tohle neni prvni.

majkafa — 12. 7. 2011 14:57

adost napsal(a):

No, vona ta zatrpklost možná souvisí jen s mírou upřímnosti. Možná se bojej místního vodsouzení, tak hrají rozumné a vyrovnané holky, co já vím.
Kandidatura - dobrá otázka. Ale prospěchářsky jsem si vyhodnotil, že bude pro mě výhodnější, když budu taky za svini než zajistit blaho a spravelnost všechny.

Něco bych ti odpověděla, ale za ban mi nestojíš.

pecule — 12. 7. 2011 15:14

Adoste a proc za svini? Sjm, kdyz se nedomluvite, vyresi soud. A vyzivne taktez. Tak neni nutny byt hned za svini.. Asi chapu obavy, kdybys bral treba placnu 80.000 Kc, ze bys nechtel platit vyzivne nevim treba 15.000, pokud ditko nema nadstandarni vydaje uz ted. Protoze pak asi nutne nemusi na nej vsechno jit (ne kazda matka bude to co neutrati davat stranou, tak naivni nejsem). Jakou mas predstavu, chces po rozvodu platit co ti urci soud nebo i neco navic. Podle toho bych vychazela pri navrhu vyzivneho. Ovsem je zde riziko pro matku, ze sice slibis platit krouzky, necekane vydaje a pak reknes, ze nemas. Proto se nediv, pokud bude chtit radsi vic a necekat, jestli ji prispejes.
A jeste mi, prosim, vysvetli, co presne chces resit? Diky tomu, ze tu neni prvni prispevek, tak se v tom moc neorientuju. Manzelka ti byla neverna a ty chces podat zadost o rozvod? Resis vyporadani sjm a vyzivne?

Kiara — 12. 7. 2011 15:46

adost napsal(a):

Tedy:
Žádný další manželství z níže uvedenejch důvodů.
Nicméně i fikanej chlapík potřebuje ženu. Jak ji získat?
Slibovat manželství a partnerství - není trestné.
Jelikož ženy o cizí dítě ženy většinou nestojí, tak jej zatajit - není trestné
Zatajit pokud možno i stav rozvedený, snižuje to důvěryhodnost - není trestné
Pěstovat paralelně více vztahů - není trestné
Slibovat cokoliv - není trestné
Vod všech těchto pravidel se distancovat a tvářit se naopak děsně férově a čestně.

Zdá se, že máš v plánu lovit potencionální partnerku mezi svobodnými a bezdětnými - kdyby tomu tak nebylo, nevidím důvod, proč nesdělit třeba rozvedené paní s dítětem/dětmi, že jsi rovněž rozvedený se závazkem. Nic proti ničemu, ale já být svobodnou slečnou bez závazků a zjistit, že mi partner zamlčel tak podstatnou věc, jako že už byl jednou ženatý a má dítě, asi bych si pomyslela, že s ním není v pořádku víc věcí a okamžitě bych od něj dala ruce pryč.

MMCH jak si představuješ, že bys před nějakou slečnou utajil existenci vlastního dítěte :co: ?!? To bys ho navštěvoval pokoutně akorát 1x za čtrnáct dnů na dvě hodiny a kdybyste se nedejbože někde potkali mimo návštěvní termín, dělal bys, že ho neznáš :dumbom: :usch: :dumbom: ?!?

adost — 12. 7. 2011 15:57

pecule napsal(a):

Adoste a proc za svini? Sjm, kdyz se nedomluvite, vyresi soud. A vyzivne taktez. Tak neni nutny byt hned za svini.. Asi chapu obavy, kdybys bral treba placnu 80.000 Kc, ze bys nechtel platit vyzivne nevim treba 15.000, pokud ditko nema nadstandarni vydaje uz ted. Protoze pak asi nutne nemusi na nej vsechno jit (ne kazda matka bude to co neutrati davat stranou, tak naivni nejsem). Jakou mas predstavu, chces po rozvodu platit co ti urci soud nebo i neco navic. Podle toho bych vychazela pri navrhu vyzivneho. Ovsem je zde riziko pro matku, ze sice slibis platit krouzky, necekane vydaje a pak reknes, ze nemas. Proto se nediv, pokud bude chtit radsi vic a necekat, jestli ji prispejes.
A jeste mi, prosim, vysvetli, co presne chces resit? Diky tomu, ze tu neni prvni prispevek, tak se v tom moc neorientuju. Manzelka ti byla neverna a ty chces podat zadost o rozvod? Resis vyporadani sjm a vyzivne?

Pecule, to být za svini se nevztahuje k alimentům. Platit normálně budu.
O tomhle tu debatu dávno nevedu, vedu ji o nespravedlnosti a znevýhodnění těch, co nezavinili rozbití/rozpad manželství.

Dle mého názoru morálka a právo jsou v hrubém nesouladu (oddůvodnění je v příspěvcích níže) Jsou tři možnosti, jak se k tomu postavit.
1. Jednat dle morálky - a být pak postihovanej právně. Neee. 
2. Majkafina možnost - snažit se sám to dát dopořádku. Pro mne nereálné. Navíc se i v tomto vlákně ukázalo, že o to vlastně skoro nikdo nestojí.
3. Zbývá jednat dle práva a na morálku nezbývá než kašlat. To je to "být za svini".

adost — 12. 7. 2011 16:04

Kiara napsal(a):

MMCH zdá se, že máš v plánu lovit potencionální partnerku mezi svobodnými a bezdětnými - kdyby tomu tak nebylo, nevidím důvod, proč nesdělit třeba rozvedené paní s dítětem/dětmi, že jsi rovněž rozvedený se závazkem. Nic proti ničemu, ale já být svobodnou slečnou bez závazků a zjistit, že mi partner zamlčel tak podstatnou věc, jako že už byl jednou ženatý a má dítě, asi bych si pomyslela, že s ním není v pořádku víc věcí a okamžitě bych od něj dala ruce pryč.
MMCH podruhé - jak si představuješ, že bys před nějakou slečnou utajil existenci vlastního dítěte :co: ?!? To bys ho navštěvoval pokoutně akorát 1x za čtrnáct dnů na dvě hodiny a kdybyste se nedejbože někde potkali mimo návštěvní termín, děla bys, že ho neznáš :dumbom: :usch: :dumbom: ?!?

No, odhadlas to naprosto správně. Jestlis mě četla poctivě, tak taky víš, jaký řetězec úvah mě k tomu přiměl. Od toho je tam právě to pravidlo o navazování paralelních vztahů, aby když to praskne, jsem mohl jenom přesedlat dál. Ať žije právo a morálka chcípne! ;)

Kiara — 12. 7. 2011 16:06

adoste, zvykni si na to, že na světě je holt nespravedlivejch víc věcí a psát bych o nich mohla dalekosáhlé romány :jojo: Znám paní, která v dobré víře ještě za dob trvání manželství napsala na svého manžela 1/2 svého domu. Po nějaké době se k ni manžel začal chovat jako prase, rozvedli se a o dům se soudili plných, dlouhých 11 roků s tím, že dům (kde se paní narodila a vyrostla) musel být nakonec prodán a paní šla z vlastního domu někam do bytu :jojo:

pecule — 12. 7. 2011 16:17

Jo tak. Ale ono bohuzel nevymyslis system, ktery bude spravedlivy ke vsem. Pravo opravdu vzdy neni moralni. A to nejen v teto otazce. Ale myslim, ze by se clovek mel zachovat tak, aby se nemusel stydet sam pred sebou. A kdyz budes jednat podle prava, tak v cem jako budes za tu svini. Fakt nechapu, rozvin to trochu. Nevim kam tim miris.

pecule — 12. 7. 2011 16:22

Asi uz chapu, jako ze neni trestny mit vic vztahu, tak jich budes mit vic, budes tajit svuj stav a dite. No, tak pokud te to udela stastnym, tak just do it ;) A snad to mas promysleny tak, aby to vase dite neodskakalo..

adost — 12. 7. 2011 17:00

pecule napsal(a):

Jo tak. Ale ono bohuzel nevymyslis system, ktery bude spravedlivy ke vsem. Pravo opravdu vzdy neni moralni. A to nejen v teto otazce. Ale myslim, ze by se clovek mel zachovat tak, aby se nemusel stydet sam pred sebou. A kdyz budes jednat podle prava, tak v cem jako budes za tu svini. Fakt nechapu, rozvin to trochu. Nevim kam tim miris.

třeba můj příspěvek ze 14:14

adost — 12. 7. 2011 17:00

pecule napsal(a):

Asi uz chapu, jako ze neni trestny mit vic vztahu, tak jich budes mit vic, budes tajit svuj stav a dite. No, tak pokud te to udela stastnym, tak just do it ;) A snad to mas promysleny tak, aby to vase dite neodskakalo..

budem hrát spolu na schovku :lol:

pecule — 12. 7. 2011 17:16

Hm, tak v tom pripade mi nejak dosly argumenty a napady co psat. At jste vsichni stastni, teda hlavne vase dite..

PetrHl — 12. 7. 2011 19:01

sahleb napsal(a):

Me neprijde usmevna. Me prijde tragicke, jak dokazi zeny devalvovat vlatni praci a zodpovednost.
Jinak k tomu "rozpoctu". Pokud budu pocitat 8 hodin pracovniho dne za 100 kc (minimum, prosim) tak mi vyjde 800 za den. = HLIDANI DETI. K tomu prescasy minimalne 400 denne. K tomu jeste nocni sluzba. Takze jsme u 1200 kc na jeden den.

Krat 20 pracovnich dnu jsme u 24 000 Kc.

K tomu pripocteme praci na vikend 2dny x 4 x  1200 Kc  bez jakychkoliv priplatku!!!! A to dela
9600 Kc.

A hned jsme u 24000 plus 9600  se rovna 33 600. K tomuto, ponevadz nemame placenou zakonnou dovolenou, se pripocte 12%. Tedy 4032 Kc. A jsme bratru u 37 632 Kc mesicne.

Ja za tim stojim. Starost o deti a domacnost je narocna prace. Me muzes taky verit, i kdybych nemela dite, tak vim, ze tato prace podstatnou hodnotu vytvari.

Shleb, tohle je fakt dobrý :lol:
Předpokládám že jakákoliv výpomoc v tom 24hodinovém měsíčním maratónu ze strany tatínka či manžela (vstávání v noci když se matka touží vyspat, uvaření, pohlídání dětí a hraní si s nimi, koupání, krmení, vození k doktorům, procházka s kočárkem, návštěva babiček atd atd) bude oceněna jako výpomoc v nouzi na zavolání od externí firmy a bude tedy počítána s odpovídajícím kalkulem. Aby Ti pak z těch peněz něco zbylo :lol::lol:

PetrHl — 12. 7. 2011 19:20

adost napsal(a):

Tak, abych to zpřehlednil.
Přišel jsem na právnický vlákno, abych dostal kvalifikovanou radu. Dostal jsem kvalifikovaně přes hubu, pač právníkama se to tu hemží jako humoristama na berňáku. Takže se to celý posunulo, do názorovýho klání.

Pak jsem se snažil naznačit, že současný právní řád nekoresponduje s morálkou. (Akceptuje nevěru, lež, zradu, přetvářku a nijak je nepostihuje)
Drtivé většině na tom, že je právo nastaveno špatně, nepřijde nic divného a změnu práva tak, aby lépe vystihovalo morální aspekty neprosazuje. Třeba tak, že by nevěrnej musel jít fárat na půlroku do uranovejch dolů či co já vím.

Takže co může udělat chlapík jako já?
Kdybych byl natvrdlej, tak  můžu právo nerespektovat, jenže to by mi kluci s vobuškama ukázali, zač je toho koleno.
Takže fikanýmu chlapíkovi nezbejvá než se přizpůsobit zvrácený době - vykašlat se na morálku a respektovat (nesmyslný) právo.

Tedy:
Žádný další manželství z níže uvedenejch důvodů.
Nicméně i fikanej chlapík potřebuje ženu. Jak ji získat?
Slibovat manželství a partnerství - není trestné.
Jelikož ženy o cizí dítě ženy většinou nestojí, tak jej zatajit - není trestné
Zatajit pokud možno i stav rozvedený, snižuje to důvěryhodnost - není trestné
Pěstovat paralelně více vztahů - není trestné
Slibovat cokoliv - není trestné
Vod všech těchto pravidel se distancovat a tvářit se naopak děsně férově a čestně.

PS: Kdo chce, abych si myslel, že jeho mozkový synapse pracují na plný výkon dvou zdegenerovaných neuronů, tak ještě jednou napíše, že nechci platit na dítě. :dumbom:

Ale Adoste, no tak, pěkně to s tebou mlátí. Nemá smysl se tady hádat, mazej k dobrýmu právníkovi a začni konat. Čím déle tuhle vztahovou agonii prodlužuješ, tím horší na Tobě zanechá následky.
Práci neopouštěj v žádném případě - je to v tuhle chvíli tvoje jedinná jistota (asi).
Začni řešit co s barákem, abys ještě několik let nebyl nucen platit něco z čeho pak
nebudeš mít ani cihlu. Nesnaž se druhou stranu odrbat za to, že zradila, štěstí Ti to
stejně nepřinese. Hlavu nahoru

PetrHl — 12. 7. 2011 19:23

majkafa napsal(a):

pecule napsal(a):

Adoste byt svobodny od urciteho veku taky neni duveryhodne. To jen az si budes chystat argumenty pro novou slecnu ;)
Jinak s neverou se tady potkalo myslim hodne zen, staci si to trochu procist. A taky s tim prd nadelaly. :/ Ale jelikoz je tohle predevsim zensky forum, tak je videt, ze skoro kazdej chlap dostane pres papulu. Proste jsou zdejsi prispevatelky (nektere) zatrpkle. Ale je tady nekolik takovych, ktere maji opravdu nadhled a je dobry se nad tim co napisou aspon zamyslet (napada me javena, Kiara a urcite i dalsi). Jen ne vzdy se da vsechno z psani pochopit, tak nebud na nas hned najezenej. My jsme ti nezahnuly ;)

A tak to pr. Ani jednu ženu jsem nečetla, že by byla takhle zatrpklá, jako adost.Btw adost, proč nekandiduješ, abys změnil ty zákony a hnal nevěrnice (a spravedlivě pak i nevěrníky) nejméně na pranýř? :)

Majko, máš sice dobrou paměť, ale v tomhle případě asi ne. Takových ženských tu už bylo, zejména v Životě po nevěře :)

Kiara — 12. 7. 2011 19:26

PetrHl: :supr: :godlike: :supr:
:offtopic: adoste, PetrHl je muž, který kdysi řešil téměř totéž, co teď řešíš Ty. Proto si myslím, že jako rádce-muž je více, nežli povolanou osobou k tomu, aby zde vyjádřil svůj úsudek :jojo:

zuzi777a — 12. 7. 2011 19:55

PetrHl napsal(a):

adost napsal(a):

Tak, abych to zpřehlednil.
Přišel jsem na právnický vlákno, abych dostal kvalifikovanou radu. Dostal jsem kvalifikovaně přes hubu, pač právníkama se to tu hemží jako humoristama na berňáku. Takže se to celý posunulo, do názorovýho klání.

Pak jsem se snažil naznačit, že současný právní řád nekoresponduje s morálkou. (Akceptuje nevěru, lež, zradu, přetvářku a nijak je nepostihuje)
Drtivé většině na tom, že je právo nastaveno špatně, nepřijde nic divného a změnu práva tak, aby lépe vystihovalo morální aspekty neprosazuje. Třeba tak, že by nevěrnej musel jít fárat na půlroku do uranovejch dolů či co já vím.

Takže co může udělat chlapík jako já?
Kdybych byl natvrdlej, tak  můžu právo nerespektovat, jenže to by mi kluci s vobuškama ukázali, zač je toho koleno.
Takže fikanýmu chlapíkovi nezbejvá než se přizpůsobit zvrácený době - vykašlat se na morálku a respektovat (nesmyslný) právo.

Tedy:
Žádný další manželství z níže uvedenejch důvodů.
Nicméně i fikanej chlapík potřebuje ženu. Jak ji získat?
Slibovat manželství a partnerství - není trestné.
Jelikož ženy o cizí dítě ženy většinou nestojí, tak jej zatajit - není trestné
Zatajit pokud možno i stav rozvedený, snižuje to důvěryhodnost - není trestné
Pěstovat paralelně více vztahů - není trestné
Slibovat cokoliv - není trestné
Vod všech těchto pravidel se distancovat a tvářit se naopak děsně férově a čestně.

PS: Kdo chce, abych si myslel, že jeho mozkový synapse pracují na plný výkon dvou zdegenerovaných neuronů, tak ještě jednou napíše, že nechci platit na dítě. :dumbom:

Ale Adoste, no tak, pěkně to s tebou mlátí. Nemá smysl se tady hádat, mazej k dobrýmu právníkovi a začni konat. Čím déle tuhle vztahovou agonii prodlužuješ, tím horší na Tobě zanechá následky.
Práci neopouštěj v žádném případě - je to v tuhle chvíli tvoje jedinná jistota (asi).
Začni řešit co s barákem, abys ještě několik let nebyl nucen platit něco z čeho pak
nebudeš mít ani cihlu. Nesnaž se druhou stranu odrbat za to, že zradila, štěstí Ti to
stejně nepřinese. Hlavu nahoru

Přesně a  jasně formulováno!
Pokud to neuděláš, může se ti stát stejné jako mnoha jiným, že budeš postávat  s dvěma igelitkama zmoklej před barákem, kterého půle měla být podle práva tvoje...... :jojo:

zuzi777a — 12. 7. 2011 20:14

mmch- Adoste- VÍM, že trpíš jako zvíře, že bys nejraději   všechny ženský    nechal rýt hubou dlažbu, že je svět nespravedlivej a černej- K TOBĚ.... Ale  bude líp a i ty nápady o výměně  milenek jedné za druhou, zatajování dítěte( strkání do popelnic v případě potkání potenciální milenky třeba, že?!;) ) -to vše poleví.   Bude líp. I když to teď tak pro tebe nevypadá.  I ta největší  zrada a křivda jde přetavit na  poznání.  Jaký druh  poznání získáš  je jen na tobě. Věř nebo ne, že pokud se z tebe stane svině  a nemáš to přitom zakódováno v povaze- NEBUDEŠ   šťastnější, jen smutnější a smutnější.... :jojo:

PetrHl — 12. 7. 2011 20:32

zuzi777a napsal(a):

mmch- Adoste- VÍM, že trpíš jako zvíře, že bys nejraději   všechny ženský    nechal rýt hubou dlažbu, že je svět nespravedlivej a černej- K TOBĚ.... Ale  bude líp a i ty nápady o výměně  milenek jedné za druhou, zatajování dítěte( strkání do popelnic v případě potkání potenciální milenky třeba, že?!;) ) -to vše poleví.   Bude líp. I když to teď tak pro tebe nevypadá.  I ta největší  zrada a křivda jde přetavit na  poznání.  Jaký druh  poznání získáš  je jen na tobě. Věř nebo ne, že pokud se z tebe stane svině  a nemáš to přitom zakódováno v povaze- NEBUDEŠ   šťastnější, jen smutnější a smutnější.... :jojo:

Zuzi, já taky plánoval střídání ženských :D, ale je to blbost, stejně tak to brzy zjistí Adost :)
A že má dítě a stará se o něho? Sám časem pochopí, že to může být ta vábnička pro samičky o který on skutečně stojí, protože ty které by to odradilo, ty on určitě nechce :)

majkafa — 12. 7. 2011 21:00

adost už si v tom rochní dost dlouho. Bohužel pro něho i okolí. :(

zuzi777a — 12. 7. 2011 21:52

Pokud je Adost tím, kterého myslím, tak mi přijde jeho "poločas rozpadu" ještě ouplně v normě.... :jojo:

Ono se jen tvrdí, že chlapi  mají jasno hned- řekla bych  že  se dokážou  destruovat skoro stejně bravurně jako jejich ženské protějšky. Možná i  citelněji a  dokonaleji, bohužel.

helena — 13. 7. 2011 7:07

Přišel jsem na právnický vlákno, abych dostal kvalifikovanou radu.
Milej adoste, trochu soudnosti by to chtělo...
Pokud se nepletu, tak základní postup a radu ohledně podání žaloby včetně potřebných náležitostí, kdy přestáváte býti manželé atd. jsi dostal hned na první stránce. Plus radu, aby sis našel právní zastoupení, protože a) budete řešit dům s hypotékou, b) nikdo, ani kvalifikovaný právník, ti neporadí, pokud nebude mít k dispozici relevantní informace, podklady a pod. - což, jak jistě uznáš, se tady nedozví. Ono těžko radit někomu na základě jeho jednostranných a neúplných vyjádření... čímž tě nehodlám podezírat z podjatosti, ale předpokládám, že na prakticky anonymních stránkách nehodláš rozebírat ani finanční podrobnosti, ani prát špínu, že. Advokát má povinost mlčenlivosti, nepřekvapí ho ani poněkud "nestandardní" představy klienta a pokud tě bude zastupovat i při soudním jednání, velmi pravděpodobně dokáže lépe zareagovat na možné "kličky" druhé strany v reálném čase... i když chápu, že se ti může zdát, jaký za to přehazování papírů bere těžký prachy http://fora.babinet.cz/img/smilies/smile.png

ViktorkaM — 13. 7. 2011 8:01

Mankote, to je ten, co tady pred sto lety psal, ze si "preventivne nebude hledat zenu a plodit deti", ptz. DOPREDU VI, ze to nevyjde??? :co: :co: :co:

javena — 13. 7. 2011 8:28

adost napsal(a):

javena napsal(a):

Adoste, ty máš fakt dost, chlape.
Co by mi asi bylo platný, že můj nevěrnej muž fárá za trest uran? :lol:
Chlapík jako ty by neměl především nechat důstojnost mávat svým majestátem a měl by přestat plácat, že ženský nestojej o cizí děti a tak dál. Kdo myslíš, že sem píše? Holky co maj někde bejvalýho uranofárače, staraj se s druhým partnerem o společné děti i o jeho a svoje...
Máš to divně nastavený. Tajit dítě, rozvedený stav... ou, můj bože. Budeš to mít strašně těžký... :/

Džaveno, předpokládám, že ti už bylo dvacet, abys nemusela věřit na pokrytecký žvásty, i když třeba zrovna na tebe to nesedí. Rád tě zasvětím do pravdy - ženy mají statisticky větší problém přijmout nevlastní dítě než muži.
A k tomu uranu - tak ty bys třeba mohla doma aspoň zadarmo svítit a topit, když by von fáral.

A vůbec - vode dneška nesklápím po sobě prkýnko!

Dvacet jo, to mi bylo... dáávno tomu. No, možná mají větší problém ženy přijmout cizí dítě, ale i tak je dost těch, co to zvládnou na jedničku, tak jako mnozí muži... Nějaké ty mimostatistické macechy znám dokonce osobně. ;)
Věřit statistikám či nějakým výplodům rozervaných srdcí... jsem dost stará na to udělat si obrázek sama a nejlépe dle reálných věcí kolem mě. Mmch. zajímalo by mě, jak vznikla ta statistika. Otázka - přijala byste partnerovo dítě z prvního manželství? Odpověď -  nejspíš ne. A pak narazí na super chlapa a ani jí nepřijde, že se stará o jeho dítě, protože - zasvětím tě do reality - není to cizí dítě, je to dítě muže, kterého miluje. ;)
Ještě jednou k uranu. On by fáral, já zadarmo topila a děti co? Táta za trest fárá. Nemá už rád maminku, tak holt musí pykat. :rolleyes: Stupidní. Ale možná to tak vidím proto, že pokud někomu můj bývalý ublížil, tak sobě. Co se mě a dětí týká, žádná křivda, čistej jak lilie. BI.
Přeju mu jenom to dobrý a i po rozvodu jsem mu několikrát pomohla. Platí oboustraně. I když to nejni jednoduchej klient a občas mi zvedne mandle (což je samosebou oboustranné), nejde o nic, co bych o něm za ta společná léta nevěděla. Takže stejná reakce by tak na 80% nastala, i kdybychom to táhli spolu dál. :);)
Komolení mého nicku ti patrně působí blaho, ukazuje to však pouze na něco, co popsat, dostala bych nejspíš ban - tak si posluž. :);)

majkafa — 13. 7. 2011 8:35

javena napsal(a):

Ještě jednou k uranu. On by fáral, já zadarmo topila a děti co? Táta za trest fárá. Nemá už rád maminku, tak holt musí pykat. Stupidní. Ale možná to tak vidím proto, že pokud někomu můj bývalý ublížil, tak sobě. Co se mě a dětí týká, žádná křivda, čistej jak lilie. BI.
Přeju mu jenom to dobrý a i po rozvodu jsem mu několikrát pomohla. Platí oboustraně. I když to nejni jednoduchej klient a občas mi zvedne mandle (což je samosebou oboustranné), nejde o nic, co bych o něm za ta společná léta nevěděla. Takže stejná reakce by tak na 80% nastala, i kdybychom to táhli spolu dál. :);)
Komolení mého nicku ti patrně působí blaho, ukazuje to však pouze na něco, co popsat, dostala bych nejspíš ban - tak si posluž. :);)

javeno, děkuji.

Mgr. Filip Netopil — 13. 7. 2011 13:19

Původní dotaz byl vymazán, a několikastránkovou diskusi přeskakuji, přidám tedy jen několik postřehů.

1. U výživného manžela/manželky je dán požadavek stejné životní úrovně.

2. U výživného rozvedeného manžela/manželky se zajišťuje základní výživa, v případě zvláštního zřetele hodných lze po dobu až 3 let po rozvodu přiznat výžívné ve výši bodu 1. a to manželovi, který se na rozvratu manželství převážne nepodílel. Pokud tedy manželka rozvrátila manželství např. nevěrou, těžko by soud přiznával výživné do stejné úrovně.

3. Dítě za chyby rodičů nemůže - pokud nechcete platit výživné a tím "dotovat" matku, bojujte o svěření do Vaší péče, či do péče střídavé. Dítě má právo podílet se na Vaší životní úrovni a pokud se na životní úrovni dítěte bude podílet i jeho matka (tím že si budou moci dovolit lepší bydlení například) nejde o nic nemorálního či nezákonného.

4. Soud zkoumá příjmy za poslední půlrok či rok, ale v případě změny z nich nemůže automaticky vycházet - pokud je důvod proč rodič příjmů již nedosahuje mimo vůli daného rodiče, nelze skutečnost, že vysoké příjmy měl, použít "proti němu". Pokud tedy opustíte dobře placené místo bez závažného důvodu, soud řekne, že je ve Vašich schopnostech tuto částku vydělávat a to že jí nevyděláváte, nemůže být na újmu dítěti. Pokud by jste byl propuštěn z důvodu na straně zaměstnavatele a nemohl podobně lukrativní práci najít, je to jiná situace. Stejně tak pokud by šlo o zdravotní důvody, o to že se budete věnovat jiné chvályhodné činnosti (péče o nemohoucí rodiče ...) a podobně. Rozhodnutí je individuální.

5. Na exitující závazky nemá rozvod manželství vliv.

Pokud tedy ve Vaší situaci bude předmětem sporu výživné, majetek a podobně, obraťte se na advokáta, který Vám pomůže nalézt cestu šitou na míru.

adost — 14. 7. 2011 10:06

Děkuju,


Mgr. Filip Netopil napsal(a):

Původní dotaz byl vymazán, a několikastránkovou diskusi přeskakuji, přidám tedy jen několik postřehů.

Mno, slétl se zde rozhořčený lid, aby mne napravil a poskytl mi  medvědí službu... Hlavní dotaz byl jakým způsobem zajistit co nejdříve, abych nemusel hradit celou pravidelnou splátku z  úvěru hypotéky...

1. U výživného manžela/manželky je dán požadavek stejné životní úrovně.

2. U výživného rozvedeného manžela/manželky se zajišťuje základní výživa, v případě zvláštního zřetele hodných lze po dobu až 3 let po rozvodu přiznat výžívné ve výši bodu 1. a to manželovi, který se na rozvratu manželství převážne nepodílel. Pokud tedy manželka rozvrátila manželství např. nevěrou, těžko by soud přiznával výživné do stejné úrovně.

tak to je dobrá zpráva. Ale jakým způsobem ji legálně doložit?


3. Dítě za chyby rodičů nemůže - pokud nechcete platit výživné a tím "dotovat" matku, bojujte o svěření do Vaší péče, či do péče střídavé. Dítě má právo podílet se na Vaší životní úrovni a pokud se na životní úrovni dítěte bude podílet i jeho matka (tím že si budou moci dovolit lepší bydlení například) nejde o nic nemorálního či nezákonného.

S placením na dítě nemám problém, nevím, proč mit to tady pořád dokola předhazují.


4. Soud zkoumá příjmy za poslední půlrok či rok, ale v případě změny z nich nemůže automaticky vycházet - pokud je důvod proč rodič příjmů již nedosahuje mimo vůli daného rodiče, nelze skutečnost, že vysoké příjmy měl, použít "proti němu". Pokud tedy opustíte dobře placené místo bez závažného důvodu, soud řekne, že je ve Vašich schopnostech tuto částku vydělávat a to že jí nevyděláváte, nemůže být na újmu dítěti. Pokud by jste byl propuštěn z důvodu na straně zaměstnavatele a nemohl podobně lukrativní práci najít, je to jiná situace. Stejně tak pokud by šlo o zdravotní důvody, o to že se budete věnovat jiné chvályhodné činnosti (péče o nemohoucí rodiče ...) a podobně. Rozhodnutí je individuální.


Aha, tohle osobně považuju za amorální (jak jsem vysvětloval, dané pracovní místo zastávám jen kvůli fin. zajištění rodiny), ale co naplat.


5. Na exitující závazky nemá rozvod manželství vliv.

Pokud tedy ve Vaší situaci bude předmětem sporu výživné, majetek a podobně, obraťte se na advokáta, který Vám pomůže nalézt cestu šitou na míru.

děkuju, zajdu tam.

Mgr. Filip Netopil — 14. 7. 2011 11:51

Byt prodejte a hypotéku z prodeje uhraďte. Pokud je tato cesta neschůdná, rozvodem manželství zaniká SJM a je nutno je vypořádat - od tohoto okamžiku jsou Vaše příjmy mimo SJM a cokoliv z nich na majetek v SJM vynaložíte, je Vám SJM povinno nahradit. Za úvěr pravděpodobně odpovídáte oba, banka tedy může nárok vymáhat po kterémkoliv z dlužníků, jednostranným přerušením splácení tedy situaci nevyřešíte.

Nevěru můžete doložit jakýmkoliv způsobem - máte svědky, fotografie, zprávu soukromého detektiva .....

Placení výživného je evergreenem místních diskusí, proto jsem se o něm zmínil.

Možnosti rodiče je nutno vzít v úvahu, Váš názor na nemorálnost tohoto postupu nesdílím. V opačném případě by se povinný rodič účelově přijatým nekvalifikovaným zaměstnáním či ezaměstnaností mohl z povinnosti hradit výživné vyvázat. Zde je nutno zdůraznit, že zájem dítěte je prioritní a povinný rodič není nijak diskriminován - soud zjistí, že v možnostech povinného rodiče je dosáhnout mzdy např. 20.000,- Kč a hradit výživné 5.000,- Kč. Tuto částku tedy určí, a pokud povinný rodič z jakéhokoliv důvodu takovouto práci přijmout nechce, je to jeho svobodné rozhodnutí, ale nemůže být na úkor dítěte. Jiná situace samozřejmě je, pokud povinný rodič z důvodu objektivní změny takovéto mzdy dosáhnout nemůže.

adost — 14. 7. 2011 15:45

Mgr. Filip Netopil napsal(a):

Byt prodejte a hypotéku z prodeje uhraďte. Pokud je tato cesta neschůdná, rozvodem manželství zaniká SJM a je nutno je vypořádat - od tohoto okamžiku jsou Vaše příjmy mimo SJM a cokoliv z nich na majetek v SJM vynaložíte, je Vám SJM povinno nahradit. Za úvěr pravděpodobně odpovídáte oba, banka tedy může nárok vymáhat po kterémkoliv z dlužníků, jednostranným přerušením splácení tedy situaci nevyřešíte.


Díky, byl jsem již u advokáta, ale to nejpodstatnější mi asi neřekl. Jestli to chápu správně, čím dřív se tedy rozvedu, tím dřív se poloviny splátek hypotéky zbavím. Tento okamžik se váže ke dni rozhodnutí soudu, nebo i zpětně od doby podání žaloby? To by mi přišlo logické vzhledem k tomu, že rozvod po*ný může trvat leta... Jinak prodej domu asi moc výhodný nebude - hypo je v začátku, tzn. splácí se hlavně úroky.
Škoda, že jste z Prahy, jinak bych vašich služeb využil.


Nevěru můžete doložit jakýmkoliv způsobem - máte svědky, fotografie, zprávu soukromého detektiva .....

Mno, slyšel jsem i hlasy, že tohle by mohlo být použito proti mě jako omezování svobody atd. Kdybych předvolal přímo jeho, či její kamarádky, můžou svědčit odmítnout? Ale možná to nepostavím na nevěře, ale lžích a dalších kouscích, to se snad taky dá považovat za vinu rozpadu manželství, ne?

Placení výživného je evergreenem místních diskusí, proto jsem se o něm zmínil.

Možnosti rodiče je nutno vzít v úvahu, Váš názor na nemorálnost tohoto postupu nesdílím. V opačném případě by se povinný rodič účelově přijatým nekvalifikovaným zaměstnáním či ezaměstnaností mohl z povinnosti hradit výživné vyvázat. Zde je nutno zdůraznit, že zájem dítěte je prioritní a povinný rodič není nijak diskriminován - soud zjistí, že v možnostech povinného rodiče je dosáhnout mzdy např. 20.000,- Kč a hradit výživné 5.000,- Kč. Tuto částku tedy určí, a pokud povinný rodič z jakéhokoliv důvodu takovouto práci přijmout nechce, je to jeho svobodné rozhodnutí, ale nemůže být na úkor dítěte. Jiná situace samozřejmě je, pokud povinný rodič z důvodu objektivní změny takovéto mzdy dosáhnout nemůže.

Tady to opravdu vidíme odlišně, ale respektuju váš názor. Jen za sebe - nevybral jsem si práci bližší svému naturelu, ale kvůli lepšímu zajištění tenkrát fungující rodiny, takže jsem vlastně za svou dobrou vůli ještě penalizován. No, pokud to nebude přestřelené, tak to pro dítě zkousnu, ale pokud by se od toho odvíjelo i výživné pro manželku, tak to za neférovost považovat budu (což mi bude stejně platné jak somálci šála)

pecule — 14. 7. 2011 20:15

Adoste vyzivne pro manzelku do doby nez budete rozvedeni se od toho opravdu odviji. Zalezi i na tom, jestli a za kolik pracuje, co kdo z vas hradi. Pokud jde o hypoteku, tak radsi zajdi do banky, protoze to, ze jste rozvedeni a ze se dohodne, ze treba dum a hypoteka zustane manzelce, tak banka nemusi takovou zmenu provest, tudiz bys mohl zustat spoludluznik a zase by to byly zbytecne tahanice, aby te jako spoludluznika banka zrusila. Tusim, ze jsem to nekde cetla, ze banka automaticky neprebira vysledek vyporadani sjm, je nutno to s ni domluvit. Jinak kdyz sjm vyporadane jeste nebude a vy uz budete rozvedeni, tak platit pulku splatek suce muzes, ale obratem po tobe banka skoci. Ta chce splatku celou a je ji jedno od koho. Kdyz zaplatis splatku celou, tak si pak muzes u vyporadani narokovat manzelcinu pulku splatky. Ale bohuzel budes muset platit celou splatku, kdyz manzelka platit nebude, jinak hrozi postup banky pro neplaceni. Bohuzel.

Mgr. Filip Netopil — 15. 7. 2011 12:08

Rzvodem se ze splácení nevyvážete, závazek přetrvává, ale můžete se domáhat náhrady takto vynaložené částky v rámci vypořádání SJM, neboť budete splácet společný úvěr ze svého výlučného majetku. Klíčový je okamžik právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Banka opravdu není vázána výrokem o vypořádání SJM, i pokud si manželé dluhy rozdělí, bez souhlasu věřitele z dluhu nemohou vystoupit a oba za tyto dluhy bance odpovídají společně a nerozdílně.

Nelegální je pronikání do e-mialových schránek a podobně, sledování (jak je i vidět v různých mediálních případech) je v souladu se zákonem.

Výživné manžela/manželky je vázáno na shodnou životní úroveň, nikoliv na příjmy (i potenciální) a tedy se bude určovat jinak a jiným způsobem.

O výživném na dítě se můžete i dohodnout a pokud bude v přijatelné výši, soud dohodu schválí.

Případná změna zaměstnání na méně placené může mít i jiné důvody, které soud shledá jako oprávněné - toto je ale již opravdu na Vaši diskusi s advokátem, který zná konkrétní situace a nikoliv na veřejné fórum.

helena — 15. 7. 2011 12:22

sledování (jak je i vidět v různých mediálních případech) je v souladu se zákonem
Sledování by mělo být doloženo důkazem (předpokládám, že samotná výpověď by soudu nemusela stačit) - takže se domnívám, že tyto důkazy jsou v rozporu s § 12, odst. 1 obč.z. Nebo že by podle odst. 2 byly použity "k účelům úředním na základě zákona"???

Kiara — 15. 7. 2011 12:37

heleno, mám za to, že pokud je sledování prováděno výhradně za účelem dokazování skutečností v soudním sporu, není to nic proti ničemu. Výsledky sledování se samozřejmě asi nesmějí použít např. v médiích nebo s nimi seznámit třetí, nezúčastněnou osobu, musí se objevit pouze před soudem pouze jako důkazy v soudním řízení :jojo:

Uvědomme si, že jiným než sledovacím způsobem nemá jak žalobce v různých sporech prokázat různé skutečnosti: vem si třeba majitele domu, kterému jeho nájemník bez jeho souhlasu pronajímá svůj byt třetím osobám a sám se zdržuje úplně jinde, načež stržené nájemné kasíruje do vlastní kapsy a majitele domu tak protiprávně obchází. Aby mohlo být jeho jednání postižitelné, musí mu ho majitel domu být schopen dokázat a protože se málokdy najde svědek, ochotný svědčit u soudu, musí si majitel domu zaplatit detektivní agenturu, která sledováním prokáže, že v předmětném bytě se nepřetržitě zdržují cizí osoby a oficiální nájemník bydlí jinde.

helena — 15. 7. 2011 13:06

No právě - mě by zajímalo to "k účelům úředním na základě zákona" - tedy konkrétně jaké účely a konkrétně jaký zákon.

majkafa — 15. 7. 2011 13:14

adost napsal(a):

Díky, byl jsem již u advokáta, ale to nejpodstatnější mi asi neřekl. Jestli to chápu správně, čím dřív se tedy rozvedu, tím dřív se poloviny splátek hypotéky zbavím. Tento okamžik se váže ke dni rozhodnutí soudu, nebo i zpětně od doby podání žaloby? To by mi přišlo logické vzhledem k tomu, že rozvod po*ný může trvat leta... Jinak prodej domu asi moc výhodný nebude - hypo je v začátku, tzn. splácí se hlavně úroky.
Škoda, že jste z Prahy, jinak bych vašich služeb využil.


Nevěru můžete doložit jakýmkoliv způsobem - máte svědky, fotografie, zprávu soukromého detektiva .....

Mno, slyšel jsem i hlasy, že tohle by mohlo být použito proti mě jako omezování svobody atd. Kdybych předvolal přímo jeho, či její kamarádky, můžou svědčit odmítnout? Ale možná to nepostavím na nevěře, ale lžích a dalších kouscích, to se snad taky dá považovat za vinu rozpadu manželství, ne?
Placení výživného je evergreenem místních diskusí, proto jsem se o něm zmínil.

Možnosti rodiče je nutno vzít v úvahu, Váš názor na nemorálnost tohoto postupu nesdílím. V opačném případě by se povinný rodič účelově přijatým nekvalifikovaným zaměstnáním či ezaměstnaností mohl z povinnosti hradit výživné vyvázat. Zde je nutno zdůraznit, že zájem dítěte je prioritní a povinný rodič není nijak diskriminován - soud zjistí, že v možnostech povinného rodiče je dosáhnout mzdy např. 20.000,- Kč a hradit výživné 5.000,- Kč. Tuto částku tedy určí, a pokud povinný rodič z jakéhokoliv důvodu takovouto práci přijmout nechce, je to jeho svobodné rozhodnutí, ale nemůže být na úkor dítěte. Jiná situace samozřejmě je, pokud povinný rodič z důvodu objektivní změny takovéto mzdy dosáhnout nemůže.

Tady to opravdu vidíme odlišně, ale respektuju váš názor. Jen za sebe - nevybral jsem si práci bližší svému naturelu, ale kvůli lepšímu zajištění tenkrát fungující rodiny, takže jsem vlastně za svou dobrou vůli ještě penalizován. No, pokud to nebude přestřelené, tak to pro dítě zkousnu, ale pokud by se od toho odvíjelo i výživné pro manželku, tak to za neférovost považovat budu (což mi bude stejně platné jak somálci šála)

adoste, ty máš neuvěřitelný žaludek. Je mi z toho (z tebe) špatně.
Paní by měla od tebe utíkat co nejdál, jestli je to normální = běžná žena.

majkafa — 15. 7. 2011 13:24

Taky jsme vlastnili dům. Ve snu mě nenapadlo tahat před soud jakési svědky manželovy nevěry, fotky, kamarády, co by dosvědčili, fakt, je mi na zvracení z lidské chamtivosti. :( Obzvláště když podíl na rozpadu manželství mají vždy oba aktéři a ne pouze a výhradně jeden.

javena — 15. 7. 2011 13:27

No já tedy za sebe.... jsem byla ráda, že rozvod proběhl po dohodě a rychle. Neumím si představit, jak šmíruju manžela, abych jako co... byla u rozvodu já ta dobrá? Nechápu.
Ale já taky chodím do práce kvůli sobě, ne kvůli rodině a tak... to pak asi jinak bolí, když stavíš barák kvůli ní, děláš kvůli ní, máš s ní dítě kvůli ní... a ona najednou o to, co pro ní děláš vlastně  nestojí.
Myslím, že od toho se odvíjí celý Adostův problém.
Protože známá takhle stavěli, pak se rozváděli, prodali dům, umořili hypotéku, ze zbytku si zařídili každej vlastní bydlení, dohodli se na výživném pro děti a bylo... ;) Žádný šmírování, žádný podpásovky... civilizovaný rozvod.

majkafa — 15. 7. 2011 13:37

javena napsal(a):

No já tedy za sebe.... jsem byla ráda, že rozvod proběhl po dohodě a rychle. Neumím si představit, jak šmíruju manžela, abych jako co... byla u rozvodu já ta dobrá? Nechápu.
Ale já taky chodím do práce kvůli sobě, ne kvůli rodině a tak... to pak asi jinak bolí, když stavíš barák kvůli ní, děláš kvůli ní, máš s ní dítě kvůli ní... a ona najednou o to, co pro ní děláš vlastně  nestojí.
Myslím, že od toho se odvíjí celý Adostův problém.
Protože známá takhle stavěli, pak se rozváděli, prodali dům, umořili hypotéku, ze zbytku si zařídili každej vlastní bydlení, dohodli se na výživném pro děti a bylo... ;) Žádný šmírování, žádný podpásovky... civilizovaný rozvod.

Ano. Civilizovaný. Ale adost prostě vidí, že to dělal JEN kvůli ní. Ale proč? Fakty ne I kvůli sobě? Lhář? Sám sobě lhářem? :(

javena — 15. 7. 2011 13:47

Majkafo, vždyť  to dělal především kvůli sobě. :)
A proto to tak bolí... proto tak kope.
Myslím, že to vidíš taky. ;)
Možná že on to nevidí a vážně nemá ani potuchu, jak moc je ten pocit, "že kvůli ní"... lichý.
Ale jsem :offtopic: a tohle je stejně na dlouhou trať a spíš na psychologickou či mezilidský vztahy. :/

majkafa — 15. 7. 2011 13:49

Však já vím, že to dělal kvůli sobě. Jen on to neví. :D
Ono je to jaksi "lepší", pohodlnější, obzvláště když se něco nepovede, najít viníka, samozřejmě hlavně ne jako viníka sebe. :D
Nevděčnice jedna! :lol: On by se pro ni rozkrájel a ona, nevěrnice, si toho neváží :dumbom::lol:

ViktorkaM — 15. 7. 2011 14:36

Furie jedna. :dumbom:e
A ze "vyplivoval dusi na to, aby se meli lepe", a ted chce na to "kaslat", (a tady v kecacim foru to dal spontanne najevo) tak je mu to vycitano... :co: :dumbom:

adost — 15. 7. 2011 14:56

Majkafa napsal(a):

adoste, ty máš neuvěřitelný žaludek. Je mi z toho (z tebe) špatně.
Paní by měla od tebe utíkat co nejdál, jestli je to normální = běžná žena.

Vážená paní,
když je vám špatně, tak si vemte pilulku, nebo běžte něco štupovat, ale tohle je právní vlákno a očekávají se tady kvalifikované poznámky. Vaše dojmologie je k ničemu.
Fakt nevím, proč bych měl hledat vinu u sebe. Soud rozhodne, jak uzná za vhodné a předpokládám, že konzultaci s advokátem nebude brát jako přečin. Teda pokud tam nebude sedět stejná chytrá horákyně jako vy.

ViktorkaM — 15. 7. 2011 15:53

A doste, ja s tebou ve vetsine veci nesouhlasim, ale v jedne jo. Nenech ze sebe "delat vola"... :jojo:

Kubula — 15. 7. 2011 17:03

adost napsal(a):

Majkafa napsal(a):

adoste, ty máš neuvěřitelný žaludek. Je mi z toho (z tebe) špatně.
Paní by měla od tebe utíkat co nejdál, jestli je to normální = běžná žena.

Vážená paní,
když je vám špatně, tak si vemte pilulku, nebo běžte něco štupovat, ale tohle je právní vlákno a očekávají se tady kvalifikované poznámky. Vaše dojmologie je k ničemu.
Fakt nevím, proč bych měl hledat vinu u sebe. Soud rozhodne, jak uzná za vhodné a předpokládám, že konzultaci s advokátem nebude brát jako přečin. Teda pokud tam nebude sedět stejná chytrá horákyně jako vy.

Něco štupovat? :co:  Nechtěl bys jít třeba složit fůru hnoje nebo aspoň přidělat nějakou poličku na zeď?  :lol:

Pokud se bavíme o právu, tak sem nejspíš nepatří ani vzlyky nad proradností a nevděkem partnera. Tyhle termíny zákon myslím nezná. :lyssna:

Zklamaná — 15. 7. 2011 20:08

Dobrá, tak to nedělal kvůli ní, ale nedělal to ani kvůli sobě. Co takhle připustit, že to děla kvůli rodině?
Fakt někteří to tahání za slovíčka prostě musíte - když musíš, tak musíš, že?

Jo, ještě k tomu vypořádání SJM - je docela i možné (při dobrém právníkovi), že podíl jednoho se může ponížit, právě vzledem k tomu, jak kdo čím přispěl k rozpadu manželství. A to, že si paninka nabrnkla milence je dostatečný důvod.
Adoste - držím palce, ať to ukočíruješ - čím dřív, tím líp.

helena — 18. 7. 2011 6:32

Fakt nevím, proč bych měl hledat vinu u sebe.
Protože je psáno, že "i spravedlivý sedmkrát za den zhřeší", materialisticky pak "každá akce vyvolává reakci" http://fora.babinet.cz/img/smilies/big_smile.png

je docela i možné (při dobrém právníkovi), že podíl jednoho se může ponížit, právě vzledem  tomu, jak kdo čím přispěl k rozpadu manželství
Anooo??? A na základě čeho, prosím? Mohla bys konkrétně uvést příslušné ustanovení, § a pod.?
Protože "to, že si paninka nabrnkla milence" dostatečný důvod není.

Xsara — 18. 7. 2011 11:38

helena napsal(a):

je docela i možné (při dobrém právníkovi), že podíl jednoho se může ponížit, právě vzledem  tomu, jak kdo čím přispěl k rozpadu manželství
Anooo??? A na základě čeho, prosím? Mohla bys konkrétně uvést příslušné ustanovení, § a pod.?
Protože "to, že si paninka nabrnkla milence" dostatečný důvod není.

Spousta lidí by takový ustanovení určitě uvítala :lol:

adost — 18. 7. 2011 14:18

Mám ještě jeden dotaz.
Manželka s dítětem nežije ve společném domě (SJM), hypotéku a náklady hradím já, v obývání jí nijak nebráním a nijak jí žití nekomplikuju = držím hubu. Kde bydlí odmítá sdělit, ale chce přispívat nejen na dítě, ale i na sebe. Mám takovou povinnost? Přijde mi nefér, že splácím společný dluh a ona vlastně uměle zvyšuje náklady.

Kuřátko — 18. 7. 2011 14:38

Adoste, určitě takovou povinnost máš. To, že s tebou nebydlí ve společné domácnosti na tom nic nemění.

Kiara — 18. 7. 2011 15:09

adost napsal(a):

Mám ještě jeden dotaz.
Manželka s dítětem nežije ve společném domě (SJM), hypotéku a náklady hradím já, v obývání jí nijak nebráním a nijak jí žití nekomplikuju = držím hubu. Kde bydlí odmítá sdělit, ale chce přispívat nejen na dítě, ale i na sebe. Mám takovou povinnost? Přijde mi nefér, že splácím společný dluh a ona vlastně uměle zvyšuje náklady.

adoste, to, že se Tvoje paní nezdržuje ve společné domácnosti Tě nijak neosvobozuje od povinností, které máš podle zákona k dítěti a bohužel i k ní. Jestli náklady na dům a hypotéku + výživné na ni a dítě nemůžeš utáhnout, celý dům či jeho část můžeš pronajmout, protože - jak jsem pochopila - v domě bydlíš nyní sám.

Nicméně to, že Tvoje manželka i s dítětem opustila společnou domácnost je důkaz, že vaše manželství je již trvale rozvráceno a pokud se chceš rychle rozvést, je to bod pro Tebe :jojo: A já bych s rozvodem na Tvém místě neváhala, protože Ti v podstatě nic jiného ani nezbývá: manželka se odstěhovala, na společnou domácnost nepřispívá, naopak chce po Tobě výživné na sebe a na dítě a na Tobě je navíc splácení hypo a nákladů na provoz domu.

Nicméně v každé situaci je třeba hledat určitá pozitiva a já v Tvé situaci vidím také jedno nesmírné pozitivum: zůstal jsi sám v domě, manželka se odstěhovala. Pán v rozvodovém řízení, bydlící sám ve vlastním domě zase není až tak špatná partie a já bych na Tvém místě této situace hleděla čile využít :D

adost — 18. 7. 2011 15:14

Kuřátko napsal(a):

Adoste, určitě takovou povinnost máš. To, že s tebou nebydlí ve společné domácnosti na tom nic nemění.

Kuřátko, jen dotaz, jsi právnička, či se jen domníváš?
To by totiž měla ona taky povinnost platit polovinu společných dluhů hypotéky, ne? Níže tady pan advokát psal o požadavku srovnatelné životní úrovně, a když budu platit celou hypo, výživné na dítě a na ni, tak její příjmy budou nakonec vyšší než co zbude mě.

Kiara — 18. 7. 2011 15:33

adoste, na to nemusí být Kuřátko právnička :)

Tvoje paní je t.č. na mateřské dovolené, tudíž nemá z čeho platit hypotéku. Druhá věc je, že se paní odstěhovala a Ty nevíš, kam, protože Ti to odmítá sdělit. Tohle by sis měl ve vlastním zájmu zjistit, kde bydlí a s kým. Jestliže žije ve společné domácnosti s cizím mužem, což je velmi pravděpodobné, odvíjela by se od tohoto faktu i výše výživného na její osobu: asi bys nebyl úplně zproštěn povinnosti platit na manželku, ale šikovný advokát by u soudu mohl docílit snížení navrhované částky :jojo:

adost — 18. 7. 2011 16:20

Kiara napsal(a):

adoste, na to nemusí být Kuřátko právnička :)

Tvoje paní je t.č. na mateřské dovolené, tudíž nemá z čeho platit hypotéku. Druhá věc je, že se paní odstěhovala a Ty nevíš, kam, protože Ti to odmítá sdělit. Tohle by sis měl ve vlastním zájmu zjistit, kde bydlí a s kým. Jestliže žije ve společné domácnosti s cizím mužem, což je velmi pravděpodobné, odvíjela by se od tohoto faktu i výše výživného na její osobu: asi bys nebyl úplně zproštěn povinnosti platit na manželku, ale šikovný advokát by u soudu mohl docílit snížení navrhované částky :jojo:

Díky, zareaguju na více příspěvků.

Jestli máme mít stejnou životní úroveň, tak když já budu platit hypotéku, výživné na dítě a na ni, tak budu mít míň než ona, což přece není stejná životní úroveň... 

Pronajmout dům či část - to je jednak na dlouho a kdyby se vrátila, tak co pak s podnájemníkem? Či podnájemnicí? Žena je spoluvlastník.

kde bydlí - Já fakt už nevím, čí jsem, když to budu zjišťovat, tak budu za špeha, když ne, tak na to dojedu. Kde je hranice mezi férovostí a naivitou, fakt nevím.

Pán v rozvodovém řízení ve vlastním domě - no je na hypotéku, která se bude splácet dlouho, takže zas až taková partie nebudu.

Neváhat s rozvodem - no jo, jenže já tu bestii furt miluju, i když manipuluje, jak se dá.

Kiara — 18. 7. 2011 18:01

Jestli máme mít stejnou životní úroveň, tak když já budu platit hypotéku, výživné na dítě a na ni, tak budu mít míň než ona, což přece není stejná životní úroveň... 
Jenomže Ty si pleteš jeden základní fakt: výživné na dítě slouží k uspokojování potřeb dítěte a je určené pro dítě, matka je pouze správcem těchto peněz. Jako její přijem se tedy posuzuje výhradně mateřská a v budoucnu (možná) i výživné od Tebe :jojo:

Pronajmout dům či část - to je jednak na dlouho a kdyby se vrátila, tak co pak s podnájemníkem? Či podnájemnicí? Žena je spoluvlastník.
Tak to si budeš muset sednout s manželkou a vyjasnit si s ní, jestli se vůbec hodlá vrátit, aby ses podle toho mohl zařídit :jojo:

kde bydlí - Já fakt už nevím, čí jsem, když to budu zjišťovat, tak budu za špeha, když ne, tak na to dojedu. Kde je hranice mezi férovostí a naivitou, fakt nevím.
Chlapče zlatá, pokud jsi stále ženatý, měl bys ve svém vlastním zájmu bezpečně vědět, u koho a kde se zdržuje Tvoje žena a Tvůj potomek, ježišmarjá :rolleyes: Až budete rozvedeni, už Ti do toho nic být nemusí, ale teď bych se na Tvém místě velmi rychle zajímala, kde a s kým Tvoje manželka žije :jojo:

Pán v rozvodovém řízení ve vlastním domě - no je na hypotéku, která se bude splácet dlouho, takže zas až taková partie nebudu.
Jsou i takoví pánové, kteří na vlastní bydlení v životě nedosáhnou ;) a není vyloučeno, že se v budoucnu najde pro Tebe taková partnerka, která Ti se splácením hypotéky ještě ráda pomůže :jojo:

Neváhat s rozvodem - no jo, jenže já tu bestii furt miluju, i když manipuluje, jak se dá.Tak chlape, co vlastně chceš?!? Chceš ještě X let naříkat a trpět,  nebo do toho chceš definitivně říznout?!?

Kubula — 18. 7. 2011 21:54

Kiara napsal(a):

kde bydlí - Já fakt už nevím, čí jsem, když to budu zjišťovat, tak budu za špeha, když ne, tak na to dojedu. Kde je hranice mezi férovostí a naivitou, fakt nevím.
Chlapče zlatá, pokud jsi stále ženatý, měl bys ve svém vlastním zájmu bezpečně vědět, u koho a kde se zdržuje Tvoje žena a Tvůj potomek, ježišmarjá :rolleyes: Až budete rozvedeni, už Ti do toho nic být nemusí, ale teď bych se na Tvém místě velmi rychle zajímala, kde a s kým Tvoje manželka žije :jojo:

No, to se Adosta musím zastat - fakt nemyslím, že by měl dostat sodu za to, že neví, kde jeho manželka je, když se mu to sama neobtěžuje sdělit. :mad:  Co bys navrhovala, najmout si detektiva? Prostý dotaz už Adost předpokládám zkoušel...

Kiara — 18. 7. 2011 22:13

Nu, Kubulo, paní adostová žije pravděpodobně s nějakým mužem, proto ty tajnosti. A já bych se na místě adosta velmi oprávněně obávala toho, že jeho zatím ještě zákonitá manželka může s milencem otěhotnět a já jako zatím ještě zákonitý manžel budu uveden v RL cizího dítěte jako jeho otec.

Z tohoto důvodu bych se preventivně zajímala o to, kde a s kým moje manželka žije a neváhala bych si jako důkaz najmout třeba detektivní kancelář, abych - kdyby nedejbože došlo k nejhoršímu - měla nezvratný důkaz, že moje paní v době, rozhodné pro početí žila pod jednou střechou s cizím mužem.

Ne vždycky je sledování svého životního partnera detektivní kanceláří v rozporu s dobrými mravy a se slušným vychováním ... :jojo:

Kubula — 18. 7. 2011 23:40

Kiara napsal(a):

Nu, Kubulo, paní adostová žije pravděpodobně s nějakým mužem, proto ty tajnosti. A já bych se na místě adosta velmi oprávněně obávala toho, že jeho zatím ještě zákonitá manželka může s milencem otěhotnět a já jako zatím ještě zákonitý manžel budu uveden v RL cizího dítěte jako jeho otec.

Z tohoto důvodu bych se preventivně zajímala o to, kde a s kým moje manželka žije a neváhala bych si jako důkaz najmout třeba detektivní kancelář, abych - kdyby nedejbože došlo k nejhoršímu - měla nezvratný důkaz, že moje paní v době, rozhodné pro početí žila pod jednou střechou s cizím mužem.

Ne vždycky je sledování svého životního partnera detektivní kanceláří v rozporu s dobrými mravy a se slušným vychováním ... :jojo:

Nu, nu, nu,  Kiaro :D:D:D
Já reagovala na to, že mi přišlo, že Adosta kritizuješ za to, že neví, kde se jeho manželka schovává. Tak jsem byla zvědavá, jak bys to elegantně vyřešila.. :)  Protože jestli to byla kritika, tak podle mě nezasloužená. Jinak souhlasím, že by bylo praktičtější vědět, kde se zdržuje.

Kiara — 19. 7. 2011 0:06

Tak kritika to rozhodně nebyla :D protože nelze kritizovat někoho kvůli situaci, kterou si sám nezavinil :jojo:

Spíše jsem adostovi chtěla naznačit, že v této choulostivé situaci je pro něj jako pro manžela na místě velká dávka předvídavosti, prozíravosti a opatrnosti. Už takhle má díky rodinné krizi hlavu v pejru, není možné, aby se "nezajímal" kde a s kým momentálně jeho žena žije a díky tomu si možná v budoucnosti zadělal ještě na větší maléry, než jaké teď ve skutečnosti má :jojo:

majkafa — 19. 7. 2011 16:57

Co když má adostova paní z adosta strach? A proto tají, kde bydlí?
Co když ho zná (lépe než my) a neví, co by (jí) udělal?
Nepřemýšlely/i jste i nad tímto, že třeba má důvod tajit místo pobytu sebe a dítěte?
A - jak my nebo adost víme, jestli už paní adostová žádost o svěření dítěte do péče a žádost o rozvod nepodala?

adost — 19. 7. 2011 17:26

majkafa napsal(a):

Co když má adostova paní z adosta strach? A proto tají, kde bydlí?
Co když ho zná (lépe než my) a neví, co by (jí) udělal?
Nepřemýšlely/i jste i nad tímto, že třeba má důvod tajit místo pobytu sebe a dítěte?
A - jak my nebo adost víme, jestli už paní adostová žádost o svěření dítěte do péče a žádost o rozvod nepodala?

A co když je adost networ??? 
Spekulace vám jdou jedna radost. Jo přehodit vinu na druhýho, to je tak lákavé, že... Máte s tím vlastní zkušenost?
Bohužel takovým nařčením se těžko brání, manželka to umí velmi podobně jako vy.

Kiara — 19. 7. 2011 17:43

majkafo, tak nám toho adosta zase až tak nedémonizuj :D takové spekulace mi připadají hodně přitažené za vlasy ... :jojo:

Kdyby byl adost posedlý touhou spáchat na své zákonité manželce nějaké násilí, těžko by sem psal, jak se připravit na rozvod a místo toho by se na vlastní pěst vypravil vypátrat místo jejího bydliště, aby jí to pořádně "osladil", nemyslíš ;) ?!?

nika25 — 29. 7. 2012 22:58

Dobrý den,
žádost o rozvod jsem podala v květnu a hned v červnu přišel manželovi dopis od soudu, aby se k žalobě yjádřil. On si ho ani nevyzvedl a samozřejmě se ani nevyjádřil a chce tak rozvod sabotovat.
Tento týden přišly papíry nám oběma s informací o prvním stání. Manžel z bytu, kde má trvalé bydliště zmizel a dopis si opět nevyzvedl. A s určitostí vím, že se ani k soudu nedostaví, i když jsem mu to vzkázala po všech známých. Mám nějakou možnost napsat na soud, jaká je situace a že tam nepřijde, aby o tom věděly a zbytečně se to neprodlužovalo? Děkuji za jakoukoliv odpověď.