katula — 12. 2. 2010 9:56

Dobrý den, nevíte někdo, co zahrnuje preventivní prohlídka a 50ti letech a zda je bezplatna?

Xsara — 12. 2. 2010 12:45

Z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 562/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za dva roky,
nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky.

Obsahem preventivní prohlídky je:
a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika;
    v rodinné anamnéze je důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění,
    hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění

b) kontrola očkování proti tetanu

c) komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vvyšetření zraku a sluchu
    změření krevního tlaku a změření hmotnosti;
    povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření
    per rectum a vyšetření testes a prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování;
    vyšetření EKG se provádí u osob do 40 let věku ve čtyřletých intervalech, při zjištění hypertenze,
    pro kterou není pacient dispenzarizován, vždy;

d) laboratorní vyšetření
   - orientační chemické vyšetření moče
   - vyšetření cholesterolu při první prev. kontrole a dále v 18, 40, 50 a 60 letech věku
   - vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech
   - stanovení okultního krvácení ve stolici u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech

e) u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření,
    případně jeho doplnění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neplést s preventivními lékařskými kontrolami u závodního lékaře. Tam termíny a rozsah kontrol stanoví
hygiena na základě vyhodnocení rizik zaměstnavatelem.