Pravidla fóra

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE FORA.BABINET.CZ (Pravidla)
Tato pravidla zavádí provozovatel Babinet.cz, který zodpovídá dle § 5 zákona č. 480/2004 Sb. za obsah diskusního fóra. Pravidla jsou závazná pro všechny diskutující bez výjimky. Pravidla platí od 11. července 2009 a majitelé si vyhrazují právo na jejich změnu.

 

1. PŘÍSPĚVKY

1.1. Základní pravidla. Zadávejte jen slušné příspěvky, které jsou v souladu s dobrými mravy, pravidly slušného chování, platnými zákony a obecně závaznými etickými principy společnosti. Je zakázáno jakkoli urážet ostatní uživatele fór, snižovat jejich lidskou důstojnost, vystavovat je posměchu a hrubým slovním útokům. V diskusích je zakázáná diskriminace nebo urážky podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, sexuální orientace, politickeho smýšleni, národnostníiho nebo sociálniho původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, at již se to týká přímo diskutujících, nebo třetích osob.

1.2. Osobní spory. Veškeré osobní spory řešte mimo veřejné diskuse (soukromé zprávy, ICQ, email, osobně).

1.3. Chat. Fórum není chat. Nemáte-li k příspěvku konstruktivní reakci, neodpovídejte. Uvědomte si, že příspěvky si přečte i několik tisíc uživatelů. Před odesláním se prosím zamyslete, zda Vᚠpříspěvek, Vaše téma, má nějakou přidanou hodnotu, tj. může být ostatním nějakým způsobem přínosný. Pro běžné povídání o životě, používejte pouze témata s názvem CHAT, případně si založte vhodné téma ve správném fóru/subfóru. U chatu v jeho názvu musí být na prvním místě uvedeno, že jde o CHAT, tedy např.: "CHAT povídání jen tak", "CHAT nemám náladu", apod. Tato témata budou po dosažení 1000 příspěvků uzavřeny, a následně mazány. Termín smazání bude předem oznámen v uzavíraném tématu. Jako jejich pokračování, abyste mohli navázat na hovor, bude při uzavření CHATu vytvořeno nové téma CHAT, s pořadovým číslem.

1.4. Soukromé zprávy. Pro ryze soukromou komunikaci mezi dvěma osobami používejte tzv. Soukromých zpráv. Najdete je vždy u identifikace registrovaného uživatele.

1.5. Umístění příspěvku. Pro příspěvky je nutné vybírat správnou diskusi (fórum, subfórum). Používejte vyhledávání před založením nového tématu - témata najdete i pomocí hledání klíčových slov (odkaz na liště fora.Babinet.cz).

1.6. Duplicitní témata. Nezakládejte nové téma, pokud již tématicky podobné existuje, stačí jen svým příspěvkem znovu obnovit jeho aktuálnost.

1.7. Off Topic. Nesprávně umístěné příspěvky, příspěvky mimo téma (off topic) budou přesunuty do dopovídajících fór nebo smazány.

1.8. Pavlač. Nezařaditelná témata zakládejte na fóru Pavlač.

1.9. Titulky. Používejte výstižné titulky témat. Titulky jako "Prosím poraďte", "Všichni sem" nebo "Pomoc" jsou špatně zvolené. Snažte se být konkrétní a výstižní, např. "Bolest hlavy", "Syn krade" či "Jak roztáhnout těsné boty?".

1.10. Styl textu. Text pište standardně malým písmem, ne kapitálkami (typicky zapnutý Caps Lock), ne tučně (bold) či kurzívou. Uvedené speciální typy písma používejte pouze v případě nutnosti zvýraznění v delším textu.

1.11. Podpis. Délka textu v podpisu je omezena na 400 znaků a maximálně 4 řádky. Pokud chcete mít v podpisu metříky, jsou povoleny maximálně dva standardní s fotografií (vzor metříku je vidět níže). Je možné vkládat i jinou grafiku (fotografie) s tím, že celkový rozměr takového podpisu nesmí být větší než dva standardní metříky. Do podpisu není povoleno vkládat animace. Moderátorky (administrátoři) mají právo určit, zda je podpis v pořádku či nikoliv a postupovat poté dle kapitoly 4. Sankce. Výjimky (třeba pro matky s více než dvěmi dětmi) mohou udělovat pouze moderátorky/administrátoři.

1.12. Reklama v podpisu. Reklama v podpisu je zakázána. Výjimku může udělit pouze administrátor nebo majitel serveru.

1.13. Diskuse Kariéra. Pro příspěvky do diskuse Kariéra > Nabízím práci platí následující pravidla:
1. Vkládat inzeráty smějí pouze uživatelé s nejméně 100 příspěvky.
2. V inzerátu musí být uvedeno, jakou konkrétní práci uživatel(ka) nabízí (hlídání dětí, prodej kosmetiky,...)
3. Je nutné zadat regionální umístění (například: Olomouc a okolí)

1.14. Obrázky. Do příspěvků je možné umisovat obrázky. Maximální povolené rozměry jsou 600 x 600 px, tedy ani výška, ani šířka obrázku nesmí překročit 600px. Do jednoho příspěvku je možné vložit maximálně pět obrázků.

 

2. REKLAMA

2.1. Spam. Není dovoleno zahlcovat diskuze spamem, nevyžádanou a/nebo skrytou reklamou, odkazem na webové stránky ani uváděním emailu nebo dalších obchodních údajů. Rovněž je zakázáno kopírovat cizí příspěvky bez jakékoliv další reakce na ně, tudíž je tímto vydávat za vlastní. Výslovně je zakázáno nabízet k prodeji léky všeho druhu včetně antikoncepce.

2.2. Odkazy. V příspěvcích je možno uvádět odkazy na jiné webové stránky, pokud je to přímo spojeno s diskutovaným tématem a současně se nejedná o spam či nevyžádanou a/nebo skrytou reklamu. Spam a příspěvky komerčního charakteru budou smazány.

2.3. Skrytá reklama. Za nevyžádanou a/nebo skrytou reklamu či spam se považuje i opakované uvádění odkazů na webové adresy nebo jiných kontaktních údajů ve vícero příspěvcích.

2.4. Sankce. Porušení těchto pravidel bude sankcionováno zákazem přístupu na Fóra na určitou dobu, při opakovaném porušení pravidel trvale.

2.5. Osobní údaje. Pro uvádění soukromých mailů a dalších osobních údajů (telefon, adresa) používejte formát dvoustranné komunikace "Soukromé zprávy" nebo soukromý email.

2.6. Možnosti reklamy. Ohledně možnosti reklamy a propagace na fórech kontaktujte administrátora nebo přímo majitele Babinet.cz na info@samisro.cz, tel. 234 095 715.

2.7. Reklama na fórech. Babinet.cz si vyhrazuje právo uvádět na fórech reklamní odkazy, kontaktní údaje na své partnery, sponzory a další své spolupracovníky.

 

3. HLÁŠENÍ CHYB A PROBLÉMŮ

3.1. Nápověda. Před nahlášením potíží je nutné si nejdříve přečíst informace na stránce Help, zda už nebyl problém řešen dříve.

3.2. Poradny a diskuse. Pokud na stránce Help řešení není uvedeno, směrujte své hlášení na fórum tomu určené: Poradny a diskuse .

 

4. SANKCE

4.1. Nelegální obsah. Fóra neslouží ani ke sdílení informací a odkazů o warezu nebo o jiných ilegálních aktivitách. Takovéto příspěvky budou mazány a autorům bude zakázán přístup na fóra.

4.2. Diskriminace. Příspěvky porušující Ústavu a platné zákony ČR (např. diskriminace podle pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženství a pod.), Zákon o ochraně osobních údajů, Obchodní zákoník apod.) budou vymazány. Údaje o pisateli budou v případě vyžádání předány orgánům činným v trestním řízení.

4.3. Moderátorky. Dodržování Pravidel dozorují moderátorky (moderátoři), které mají plné právo rozhodnout o každém příspěvku, zda neodporuje pravidlům.

4.4. Práva moderátorek. Moderátorky (moderátoři) mají právo bez výstrahy a předchozího upozornění upravovat a mazat příspěvky, udělovat bany (zákazy vstupu na Babinet) na dobu určitou i trvale. Moderátorky nejsou povinny komukoliv zdůvodňovat udělení banu a není ani dovoleno o tom veřejně diskutovat.

4.5. Pozice moderátorek. Moderátorky Babinet.cz mají v případě mazání nevhodných příspěvků a udělování banů plnou důvěru majitelů. Jakékoliv útoky na moderátorky budou hodnoceny jako hrubé porušení pravidel a bude udělován ban.

4.6. Protesty. Jedinou legitimní formou protestu proti konání moderátorek (moderátorů) je stížnost u administrátora (nick: AndreaP., email: andrea.pastircakova@samisro.cz). Rozhodnutí administrátora o vyřešení problému je definitivní a není proti němu odvolání. Veřejné osočování moderátorek na fórech není povoleno a všechny takové projevy budou okamžitě mazány a autoři automaticky banováni.

 

5. INFORMAČNÍ EMAILY

5.1. Registrací na fora.babinet.cz dáváte Administrátorům serveru Babinet.cz souhlas informovat Vás o novinkách, akcích, změnách a vývoji na Babinet.cz.

NÁŠ TIP:
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů

ithelps_ad_rect_bot
ithelps_ad1
ithelps_ad2