Oznámení

20. února : Vážení uživatelé, jak jste si jistě všimli, jsme momentálně hojně pod palbou robotických účtů. Prosíme tímto o trpělivost, mažeme ihned, jak zjistíme další jejich spamové účty. Děkujeme !

18. ledna : Reklama zde je zakázaná !!! Nebudu zde tolerovat reklamní odkazy, ani rádoby diskuze jedné a též osoby pod různými nicky. Díky za pochopení.

18. ledna : V naší tvůrčí dílně na vás čeká návod na jednoduchou tašku.

26. prosince : Novinka v sekci recepty - to jsou nově udělané kategorie receptů. Přijďte se podívat. A jako ochutnávku přidáváme recept na domácí toustový chléb.

#8076 21. 4. 2017 7:47

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Příprava na profesi
Pro výkon učitelské profese je nezbytná odborná kvalifikace (zahrnuje profesní dovednosti a znalosti). Ta se začíná formovat v přípravném vzdělávání,[6] čímž se rozumí vysokoškolská příprava studentů. Nutnost absolvování vysokoškolského studia pro dosažení učitelské kvalifikace je deklarována v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001): Budoucí učitelé se připravují zpravidla na pedagogických fakultách, za předpokladu akreditovaných programů pro vzdělávání učitelů lze také na fakultách filozofických, přírodovědeckých aj. Získat kvalifikaci pro učitelství odborných předmětů na střední škole ale mají možnost absolventi VŠ také v rámci programu celoživotního vzdělávání (tzv. doplňkové pedagogické studium).[7]
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel


Dorko, smiř se prostě s tím, že ty nejsi učitelka. stolt I když se jí tak ráda prohlašuješ a tvrdíš, že jsi vystudovala.
Jsi učitelka MŠ a ne učitelka. A v tom je zásadní rozdíl.


Encyklopedie profesí: Učitel mateřské školy
Popis pozice
Učitel v mateřské škole pečuje o děti předškolního věku, prováděním různě zaměřených činností rozvíjí jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Snaží se o rozšíření celkového obzoru dětí, zlepšuje jejich vnímání, běžné sociální návyky a zajišťuje předškolní výchovu. Pracovními prostředky jsou knížky, psací a kreslicí potřeby, hračky, a hlavně mluvené slovo.
Minimální požadované vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

http://www.prace.cz/poradna/encyklopedi … ske-skoly/

Už chápeš, nebo ještě stále nic?

Upravil(a) Eva. (21. 4. 2017 7:52)


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8077 21. 4. 2017 7:48

Petr100
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 3. 3. 2007
Příspěvky: 15382

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Bureš v tom umí chodit.

Pekaři prohráli soud. Babiš jim přebral kontakty a ještě mu mají zaplatit 136 milionů
http://forum24.cz/pekari-prohrali-soud- … 6-milionu/


Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří expert ČSSD.
Margaret Tatcherová: "Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých."

Někde tu je...

 

#8078 21. 4. 2017 8:09

Dorka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: HK
Registrovaný: 4. 1. 2013
Příspěvky: 5342

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Jasne, Majko. Z tveho elaboratu vyplyva , ze ucitelka MS neni ucitelka a ze ja jsem to nevystudovala...


Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malý ten, kdo má jen malý cíl...
... ještě jsem nezmoudřel, a už zas blbnu...

Není tady

 

#8079 21. 4. 2017 8:15

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Nebo ty taky někdy někomu tvrdíš, žes dosáhla vyššího vzdělání, než jaké ve skutečnosti máš?
Dorka napsala "Jsem totiz jedna z nich, ac vystudovana, tak byvala." Vzhledem k tomu, že termín "studium/student střední školy" se běžně používá, nechápu, co tě na tom popouzí.
Ale třeba bys to mohla vysvětlit, když se tě zeptám http://fora.babinet.cz/img/smilies/wink.png

Učitelka v MŠ není učitelka v pravém slova smyslu. Je to spíš chůva.
Pracovní náplň učitelky
Odpovědnost
Je odpovědná ředitelce školy
Pracovní a organizační záležitosti
Plní určenou míru přímé výchovně vzdělávací povinnosti a koná práce související s výchovně vzdělávacím    procesem.
Účastní se porad svolaných ředitelkou.
Plní příkazy ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy.
Zastupuje přechodně nepřítomnou učitelku.
Je přítomna ve škole v době stanovené jejím rozvrhem, v době porad, v době stanovené pro přechodné
      zastupování, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce s dětmi a jiných případech, které
      stanoví ředitelka.
Sleduje přehled zastupování a úkoly dané vedením školy (nástěnka v kabinetě).
Dbá, aby její jednání a vystupování  před dětmi, rodiči a širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občasného soužití a s výchovným působením školy.
Hlásí vedení školy plánované alce mimo budovu školy.
Vykonává dozor nad dětmi po celou dobu pobytu dětí v MŠ, kdo doby převzetí dítěte rodičem nebo jejich zástupcem. Stejně tak provádí dozor při akcích organizovaných školou.

Výchovně vzdělávací proces
Zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí. Využívá specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních (evaluačních) metod.
Vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí, předpoklady pro další vzdělávání.
Provádí osobní přípravu na VVP, přípravu pomůcek a materiálů.
Vede předepsanou pedagogickou dokumentaci (třídní kniha, docházka).
Řídí se Rámcovým vzdělávací programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ŠVP).
Provádí soustavné pozorování vývoje dítěte, jeho vědomostí, dovedností a návyků a potřeb (lze písemně zpracovávat).
Spolupracuje s rodiči dětí, informuje o vývoji dítěte.
Podílí se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní, sociální apod.) a pro děti s OŠD.
Podává návrhy na vyšetření v PPP a SPC.
Věnuje dostatek individuální péče všem dětem, zejména dětem z málo podnětného prostředí.
Oznamuje poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že dítě je v rodině vystaveno týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení.
Usiluje o to, aby na základě vých.vzděl.procesu docházelo k soužití lidí různých národností, náboženství kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.
Konzultuje s ostatními učitelkami a ředitelkou problematiku jednotlivých dětí.
Předkládá pedagogické radě zprávu o třídě.
Řídí organizační záležitosti své třídy.
Předává rodičům nezbytné informace o akcích školy.
Podílí se na organizačním zajištění všech mimoškolních akcí.
Doplňuje a aktualizuje údaje o dětech v evidenčním listě dětí.
Na konci měsíce spočítá průměrnou docházku ve třídě.

Vzdělávání
Dále se vzdělává a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Samostatně studuje pedagogickou literaturu.

Materiální oblast
Odpovídá za pořádek ve třídě a v šatně během dne, za estetický vzhled, obměňuje nástěnky a výzdobu třídy.
Informuje vedení školy o nedostatcích ve stavu nábytku, pomůcek, hraček a materiálovém vybavení.
Je odpovědná za didaktickou techniku, hračky a učební pomůcky, které jsou trvale umístěny ve třídě, ve které pracuje.

BOZP
Sleduje vybavení třídy nábytkem (bezpečnost), osvětlení třídy, hluk, teplota, zatemnění před sluncem apod.
Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při jejich účasti ve vých.vzděl.procesu v MŠ.
Zajišťuje poučení dětí o BOZP a PO.
Vychovává děti k dodržování hygienických zásad.
Sleduje stav dětí a v případě náhlého onemocnění dětí informuje bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče nemocného dítěte.
Při úrazu poskytne dítěti nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření dítěte lékařem.
Úraz dítěte zapíše do knihy úrazů.


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8080 21. 4. 2017 9:42

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Dorka napsal(a):

Jasne, Majko. Z tveho elaboratu vyplyva , ze ucitelka MS neni ucitelka a ze ja jsem to nevystudovala...

Přesně tak. Snad už jsi to pochopila.
Původně je ta debata o platech učitelů.
A ne o platech učitelů v mateřských školách.
Tak nevím, proč se hlásíš k učitelům (a ne poprvé) a tvrdíš, žes to vystudovala, když nejsi učitelka a nevystudovala jsi učitelství.


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8081 21. 4. 2017 9:58

Dorka
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: HK
Registrovaný: 4. 1. 2013
Příspěvky: 5342

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Ty seš ouplne vypatlana...
Jo. Zeman z toho zvysovani platu úče z MŠ urcite vynecha...wink


Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malý ten, kdo má jen malý cíl...
... ještě jsem nezmoudřel, a už zas blbnu...

Není tady

 

#8082 21. 4. 2017 10:10

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Dorka napsal(a):

Zeman se vyjadril, ze ucitele by meli mit platy minimalne dvojnasobne. Dodal, ze na kazde vesnici by mela byt nejdulezitejsi budovou skola, a ne banka, a .nejvazenejsi osobou ucitel, a ne banker... Mňo, no kdoze mu na to asi tal skoci? wink

Dorko, dovolím si označit ve tvém příspěvku, že je tam škola a ne mateřská škola a učitel a ne učitel v mateřské škole.
Vypatlaná? No, když myslíš. Je to tak, jak to vidíš ty. stolt
Já to vidím jinak. big_smile


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8083 21. 4. 2017 10:12

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 13595

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Eva. napsal(a):

Učitelka MŠ a učitelka na škole jakéhokoliv stupně, to je něco úplně jiného. To nelze srovnávat. I proto stačí učitelce MŠ středoškolské vzdělání.
Do školy chodíme proto, abychom získali vzdělání.
Do školky dávají rodiče děti tehdy, když je nemají kam dát, když chodí do práce a děti jsou ještě malé. Učitelka v MŠ není učitelka v pravém slova smyslu. Je to spíš chůva.

Evo, ty jsi fakt mimo. Učitelka MŠ je pořád učitelka, bez ohledu na to, že na tuto práci stačí středoškolské vzdělání. Ovšem mnoho učitelek v MŠ má vzdělání vyšší. Ty vůbec nemáš šajnu, o čem práce takové učitelky je, jak je náročná a důležitá. Já jsem ji sice nikdy nedělala, ale mám tam vazby a vím zhruba, o čem to je.
Navíc pro tvoji informaci - když už připomínáš debatu o platech učitelů - tak platové tabulky jsou pro pedagogické pracovníky, což je širší skupina.
A ano - mě osobně nadzvedává takováto arogance.


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#8084 21. 4. 2017 10:23

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Tak nevím, proč se hlásíš k učitelům (a ne poprvé) a tvrdíš, žes to vystudovala, když nejsi učitelka a nevystudovala jsi učitelství.
Co přesně prosím znamená "nevystudovala jsi učitelství"?
Budu-li vycházet z toho, že Dorka má střední pedagogickou, pak učitelka je - viz z. č. 563/2004 Sb. (i když tam teda genderově nekorektně píšou o učitelích wink)
§ 6
Učitel mateřské školy
(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci...
e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku,

Upravil(a) helena (21. 4. 2017 10:23)


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8085 21. 4. 2017 10:29

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Judyna napsal(a):

Evo, ty jsi fakt mimo. Učitelka MŠ je pořád učitelka, bez ohledu na to, že na tuto práci stačí středoškolské vzdělání. Ovšem mnoho učitelek v MŠ má vzdělání vyšší. Ty vůbec nemáš šajnu, o čem práce takové učitelky je, jak je náročná a důležitá. Já jsem ji sice nikdy nedělala, ale mám tam vazby a vím zhruba, o čem to je.
Navíc pro tvoji informaci - když už připomínáš debatu o platech učitelů - tak platové tabulky jsou pro pedagogické pracovníky, což je širší skupina.
A ano - mě osobně nadzvedává takováto arogance.

Mě zase nadzvedává arogance Dorky, která se mermomocí chce počítat vzděláním mezi učitele školy, kde se dává žákům vysvědčení, maturitní vysvědčení anebo diplom VŠ (ne mateřské školy).
A o tom celé mé psaní je.
To, že je práce učitelů v mateřské školce náročná, je bez debaty a vůbec to nezpochybňuji. Já bych to dělat nechtěla.
Mně jen pokaždé vadí to, co píše o svém vzdělání Dorka.
Kdo chce, pochopil, jak jsem to myslela. Vidím, že ty evidentně nechceš. Tím končím tuto debatu.


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8086 21. 4. 2017 10:33

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

helena napsal(a):

§ 6
Učitel mateřské školy
(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci...
e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku,[/i]

Heleno, správně jsi ve své stati vypíchla a vytučnila učitel MATEŘSKÉ ŠKOLY. stolt
Správně pojímáš, že učitel není to samé, co učitel mateřské školy. Díky. smile


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8087 21. 4. 2017 10:43

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Eva. napsal(a):

Heleno, správně jsi ve své stati vypíchla a vytučnila učitel MATEŘSKÉ ŠKOLY. stolt
Správně pojímáš, že učitel není to samé, co učitel mateřské školy. Díky. smile

Co kdyby ses pokusila nepřekrucovat má vyjádření tak, aby ti vyhovovala?
"V českém jazyce pedagogika označuje vědu o výchově a vzdělávání člověka." (Wiki)
Učitel = pedagog = ten, kdo předává vědomosti, dovednosti, zkušenosti, tedy učí. Nepodstatný koho.


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8088 21. 4. 2017 10:50

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

helena napsal(a):

Co kdyby ses pokusila nepřekrucovat má vyjádření tak, aby ti vyhovovala?
"V českém jazyce pedagogika označuje vědu o výchově a vzdělávání člověka." (Wiki)
Učitel = pedagog = ten, kdo předává vědomosti, dovednosti, zkušenosti, tedy učí. Nepodstatný koho.

Zase správně, heleno. Nepodstatné, koho, ale podstatné, kde. stolt


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8089 21. 4. 2017 10:50

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 13595

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Evo, na Tebe se dnes asi musí pomalu...Takže - učitel je obecná pozice, která spadá pod pedagogické pracovníky. Učitel dále může být - učitel MŠ, ZŠ, SŠ, vysokoškolský učitel, učitel odborných předmětů, učitel - spec. pedagog na speciálních školách.

Ty teď uhýbáš, ale v prních příspěvcích jsi psala, že Dorka neptaří mezi učitele. A to teda patří. A znovu připomínám Tvoji poznámku o platech - jde o platy pedagogických pracovníků, což je opravdu širší skupina.


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#8090 21. 4. 2017 10:53

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Judyna napsal(a):

Evo, na Tebe se dnes asi musí pomalu...Takže - učitel je obecná pozice, která spadá pod pedagogické pracovníky. Učitel dále může být - učitel MŠ, ZŠ, SŠ, vysokoškolský učitel, učitel odborných předmětů, učitel - spec. pedagog na speciálních školách.

Ty teď uhýbáš, ale v prních příspěvcích jsi psala, že Dorka neptaří mezi učitele. A to teda patří. A znovu připomínám Tvoji poznámku o platech - jde o platy pedagogických pracovníků, což je opravdu širší skupina.

Dorka nepatří mezi učitele. Patří mezi učitele mateřské školy. Ona se ovšem ráda hlásí k učitelům a tvrdí, že má vzdělání učitele... A o tom to celé je.
Jistě teda může učit na střední nebo vysoké škole, jestli má (i podle tebe) učitelské vzdělání. smile Že? big_smile

Upravil(a) Eva. (21. 4. 2017 10:56)


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8091 21. 4. 2017 10:56

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Eva. napsal(a):

helena napsal(a):

Co kdyby ses pokusila nepřekrucovat má vyjádření tak, aby ti vyhovovala?
"V českém jazyce pedagogika označuje vědu o výchově a vzdělávání člověka." (Wiki)
Učitel = pedagog = ten, kdo předává vědomosti, dovednosti, zkušenosti, tedy učí. Nepodstatný koho.

Zase správně, heleno. Nepodstatné, koho, ale podstatné, kde. stolt

Prosím? va


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8092 21. 4. 2017 11:05

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 13595

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Jistě teda může učit na střední nebo vysoké škole, jestli má (i podle tebe) učitelské vzdělání
Ne, nemůže, jelikož Dorká má vzdělání na učitele MŠ.
Učitel na střední či vysoké by zase nemohl učit na MŠ, jelikož by na to neměl vzdělání. Musel by si ho dodělat.


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#8093 21. 4. 2017 11:15

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Pokud někdo z těch, co mi prošli životem (a že jich bylo), rajtoval na svým vzdělání - představování se titulem, důsledný trvání na oslovování titulem, zdůrazňování titulu a pod. - vždycky s ním bylo něco v nepořádku.


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8094 21. 4. 2017 11:35

Eva.
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 10. 2012
Příspěvky: 11409

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

helena napsal(a):

Pokud někdo z těch, co mi prošli životem (a že jich bylo), rajtoval na svým vzdělání - představování se titulem, důsledný trvání na oslovování titulem, zdůrazňování titulu a pod. - vždycky s ním bylo něco v nepořádku.

Dneska ti opět dávám za pravdu, heleno.
Osobně titul vůbec nepoužívám, ani si ho nikde neuvádím.


May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
The sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields.
And until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand.

Není tady

 

#8095 21. 4. 2017 11:46

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Eva. napsal(a):

helena napsal(a):

Pokud někdo z těch, co mi prošli životem (a že jich bylo), rajtoval na svým vzdělání - představování se titulem, důsledný trvání na oslovování titulem, zdůrazňování titulu a pod. - vždycky s ním bylo něco v nepořádku.

Dneska ti opět dávám za pravdu, heleno.
Osobně titul vůbec nepoužívám, ani si ho nikde neuvádím.

... a to další cudně zamlčíš vissla
Jinak dost dobře nechápu, proč mě o tom informuješ - mně je tvůj titul celkem ukradenej reta


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8096 21. 4. 2017 11:53

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 13595

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Já taky titul nepoužívám, jelikož ho nemám. Ale kdybych ho měla......JÓÓÓÓÓJ! big_smile


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#8097 21. 4. 2017 11:57

helena
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 12. 1. 2006
Příspěvky: 31020

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Ale kdybych ho měla......
Taky by ses chovala jako kyselá (_._)??? http://fora.babinet.cz/img/smilies/va.gif
(Prozradím ti tajemství - na to titul nepotřebuješ.)


http://img1.wapster.pl/logosrv.aspx?id=2134840
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
chtěl bych jak ponorka lehnout až na dno a přestat vysílat volací znak...

Není tady

 

#8098 21. 4. 2017 12:36

Judyna
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 13. 5. 2006
Příspěvky: 13595

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

helena napsal(a):

Ale kdybych ho měla......
Taky by ses chovala jako kyselá (_._)??? http://fora.babinet.cz/img/smilies/va.gif
(Prozradím ti tajemství - na to titul nepotřebuješ.)

To asi ne, ale mohla bych napsat třeba toto:
"Osobně titul vůbec nepoužívám, ani si ho nikde neuvádím."
smile


Jakmile si uvědomíš svoji pravou hodnotu, bude se okolo tebe točit celý svět.
Rozhodnutí osvobozuje.

Není tady

 

#8099 21. 4. 2017 21:23

Petr100
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 3. 3. 2007
Příspěvky: 15382

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

A to se podívejme. Bureš je prý nejlepší státní hospodář. Jak sám tvrdí.

Český státní dluh narostl o 175 miliard
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/c … rd-1331538


Zvýšíme daně, zlepšíme lidem život, věří expert ČSSD.
Margaret Tatcherová: "Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých."

Někde tu je...

 

#8100 22. 4. 2017 12:44

vrabčák
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 17. 5. 2014
Příspěvky: 7426

Re: CHAT : Co nás v politice pálí 12

Ještě k učitelování: Taky jsem se před mnoha lety pokoušela MARNĚ diskutovat s jednou příbuznou o jiný příbuzný, která "je ale jenom učitelkou v MŠ". Sama jsem nikdy takhle lidi nekastovala, tak jsem to vůbec nechápala.
Učitelé na všech stupních škol včetně mateřských mají přece vzdělávat i vychovávat (ovšem výchova by měla být v první řadě na rodině, což často bohužel není...). Čím jsou žáci, studenti starší, tím je teorie těžší, i když nemusí být vůbec těžší pro vyučujícího danýho stupně. Obtížnost vzdělávání na různých stupních pokládám za rovnocennou, protože je přiměřená danýmu věku; automaticky počítám i MŠ, kde vzhledem k náročnosti teorie stačí učitelům logicky SŠ. Přitom učitel v MŠ může být jako osobnost mnohem výš než třeba vysokoškolský profesor, a může mít tedy na dítě hodně velký pozitivní vliv.


Je zcela zbytečné se ptát, jaký má život smysl.
Má takový smysl, jaký mu dáme.
                                                           Seneca

Není tady

 
NÁŠ TIP:

    Zápatí

    Powered by PunBB 1.2.24c
    © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
    Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
    Ochrana osobních údajů