Oznámení

1.ledna : Vážení uživatelé, přejeme vám všem zde šťastný nový rok 2019

1. ledna : Vážení uživatelé, bez předchozího souhlasu redakce nelze do diskuzí vkládat různé dotazníky. Tyto budou bez předchozí domluvy mazány. Děkujeme za pochopení!

1.ledna : Upečme si spolu povidlovou bábovku.

#1 13. 4. 2006 15:45

zvedavá
Host

Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Omlouvám se za délku, ale opravdu to stojí za přečtení a zamyšlení?
A za úvahu: OBLBUJÍ NÁS?

Realita a fikce - Opravdu způsobuje kouření rakovinu plic?

Evropané se poprvé seznámili s tabákem v roce 1492, když Kolumbus a jeho společník výzkumník Rodriguo de Jerez poprvé viděli kouřit kubánské domorodce. Ještě týž den si de Jerez poprvé zabafal a shledal kouření velice uvolňujícím, přesně tak, jak ho místní ujišťovali. To byla důležitá událost, protože Rodriguo de Jerez odhalil to co kubánští a domorodí Američané věděli už po staletí: že kouření doutníků a cigaret je nejen relaxační, ale kromě toho léčí kašel a další lehká onemocnění. Rodriguo de Jerez, který si po návratu domů okázale zapálil doutník na ulici byl okamžitě zatčen a tři léta vězněn zděšenou španělskou Inkvizicí. De Jerez se vlastně stal první obětí protikuřácké lobby.

Během méně než jednoho století se kouření stalo velmi oblíbeným a v celé Evropě přijímaným společenským zvykem a z kolonií byly dováženy tisíce tun tabáku k uspokojení rostoucí poptávky. Stále víc spisovatelů velebilo tabák jako univerzální lék na různé lidské choroby. Počátkem 20. století kouřil téměř každý druhý člověk, ale výskyt rakoviny plic zůstal na nízké, téměř nepodchytitelné úrovni.

Pak ovšem 16. června 1945 došlo k děsivé kataklyzmatické události, která se nakonec stala příčinou toho proč západní vlády navždy překroutily představu o kouření.

K. Greisen vzpomíná:

„Když intenzívní světlo zesláblo, odložil jsem tmavé sklo a podíval se přímo k věži. Asi tou dobou jsem si povšiml modré barvy obklopující kouřový mrak. Pak někdo zvolal, že bychom měli sledovat postup tlakové vlny po zemi. Vypadala jako jasně osvětlená kruhová oblast těsně u země, která se pomalu rozprostírala směrem k nám. Měla žlutou barvu.“

„Jednou z věcí, které mne překvapily byla stálost toho kouřového mraku. Po úvodní prudké explozi, získala spodní část mračna zdánlivě ustálený tvar a zůstala bez hnutí viset ve vzduchu. Její horní část mezitím neustále stoupala vzhůru, takže po několika minutách dosáhla výšky nejméně pěti mil. Tam se začala pomalu klikatit kvůli proměnným rychlostem větru v různých výškách. Sloup kouře na počátku vzestupu pronikl mrakem, ale zdál se být oblakem naprosto neovlivněný.“

Toto byl notoricky známý nukleární test „Trinity“, první špinavé jaderné zbraně, která explodovala v atmosféře. Šestikilogramová koule plutonia, komprimovaného na nadkritickou hodnotu čočkovými náložemi výbušniny. Trinity explodovala nad Novým Mexikem silou rovnající se zhruba 20 000 tunám TNT. V několika sekundách byly nasáty do atmosféry miliardy smrtících radioaktivních částic a vyneseny až do nadmořské výšky takřka deseti kilometrů, odkud je vysokorychlostní jetstreamové proudění rozneslo široko daleko.

Americká vláda, která předem věděla o radiaci a byla si velmi dobře vědoma jejích smrtících účinků na lidské bytosti, přesto neomaleně nařídila provést tento test v naprostém pohrdání lidským zdravím a životy. Právně to byla trestuhodně hrubá nedbalost, ale o to se americká vláda nikdy nestarala. Dříve či později bude pro všechny dlouhodobé účinky, jimiž trpěli Američané a další občané v místních i mnohem vzdálenějších oblastech, tak či tak „vypátrán“ jiný viník.

Jestliže někde na pláži na vaší pleti náhodou přistane jediná mikroskopická částečka radioaktivního spadu, dostanete rakovinu pokožky. Po vdechnutí jediné částečky téhož smrtícího svinstva vás nevyhnutelně očekává úmrtí na rakovinu plic. Pokud totiž náhodou výjimečně nejste šťastný kuřák cigaret, zaryje se pevná mikroskopická radioaktivní částečka hluboko do plicní tkáně, naprosto udolá omezené tělesné zásoby vitamínu B17, a vyvolá nekontrolovatelné buněčné bujení.

Jak si můžeme být tak naprosto jisti, že částice radioaktivního spadu opravdu vždy vyvolá rakovinu plic je-li osoba exponovaná zevnitř? Skuteční vědci, na rozdíl od lékařských šarlatánů a propagandistů, s tím nemají problém. Aby libovolná teorie byla vědecky akceptovatelná, musí nejprve být prokázána v souladu s tvrdými požadavky, na nichž se vědci všeobecně dohodli. Nejprve muselo být izolováno podezřelé radioaktivní agens, a pak použito při přísně kontrolovaných laboratorních experimentech s cílem dosáhnout deklarovaného výsledku, to znamená rakoviny plic u savců.

Vědci v průběhu let nelítostně obětovali desetitisíce myší a krys, jejichž plíce úmyslně vystavovali působení radioaktivních látek. Exaktně doložené výsledky všech těchto mnohostranných experimentů jsou identické: u KAŽDÉ myši nebo krysy se vyvine rakovina plic a každá myš nebo krysa na ni pojde. Teorie tedy byla převedena do tvrdých vědeckých fakt, získaných v rigorózně kontrolovaných laboratorních podmínkách. Podezřelý činitel [radioaktivní látka] po vdechnutí savci způsoboval předpokládaný výsledek [rakovinu plic].

Celkovou závažnost rizika rakoviny plic kterou lidé získávají z atmosférického radioaktivního spadu ani nelze nadsadit. Předtím než Rusko, Británie a USA postavily 5. srpna 1963 atmosférické testy mimo zákon, bylo už v ovzduší rozptýleno více než 4200 kilogramů plutonia. Jelikož víme, že méně než jeden mikrogram [miliontina gramu] vdechnutého plutonia u člověka zapříčiní terminální rakovinu plic, víme také to, že vlády našich přátelských spojenců umístily do ovzduší a životního prostředí obecně na 4 200 000 000 [4,2 miliard] letálních dávek, přičemž poločas rozpadu těchto radioaktivních částeček je minimálně 50 000 let. Vyděsilo vás to? Bude hůř, tohle je jen začátek.

Výše zmíněné plutonium je částí vlastní jaderné zbraně před detonací, ale daleko největší množství smrtelně radioaktivních částic je vytvořeno z obyčejného prachu nebo písku, odsátého při výbuchu ze země, a ozářeného při vertikálním prostupu místy, kde byla ohnivá koule explodované zbraně. Tyto částice tvoří zdaleka největší část sloupce „dýmu“ na libovolné fotografii atmosférického jaderného výbuchu. Ve většině případů bylo takto odsáto a při průchodu permanentně ozářeno několik tun materiálu, ale buďme neuvěřitelně tolerantní a tvrďme, že při každém jednotlivém atmosférickém nukleárním testu bylo do ovzduší vtaženo pouhých 1000 kilogramů povrchového materiálu.

Před jejich zákazem provedlo Rusko, Británie a USA celkem 711 jaderných zkoušek v atmosféře, při čemž bylo vytvořeno 711 000 kilogramů smrtících mikroskopických radioaktivních částeček, k nimž ještě musíme přičíst původních 4200 kilogramů materiálu ze samotných zbraní, takže tu i v rámci opatrného odhadu máme celkem 715 200 kilogramů. Při více než miliónu letálních dávek na kilogram to neznamená nic jiného, než že vlády zmíněných zemí zamořily atmosféru více než 715 000 000 000 [715 miliardami] takových dávek, což je dost, aby u každého muže, ženy a dítěte na Zemi mohly 117-krát vyvolat rakovinu pokožky či plic.

Dříve než se na to zeptáte – ne, radioaktivní částice nemohou „pohasnout“, přinejmenším ne za vašeho života či života vašich dětí a vnoučat. Při poločasu rozpadu 50 000 let, nebo i delším, s námi tyto nespočetné triliony smrtících, vládami šílenců vyprodukovaných radioaktivní částic budou v podstatě navěky. Částice roznesené kolem celého světa mocnými jetstreamy jsou rozloženy namátkově, byť vykazují vyšší koncentraci v obvodu několika tisíc kilometrů okolo míst původních testů. Normální vítr či jiné porušení povrchu je všechno, čeho je potřeba k tomu aby se opět dostaly nahoru a vytvořily zvýšené nebezpečí pro lidi pohybující se v nejbližším okolí.

Kdysi úplně nevinná aktivita, jako třeba hravé kopnutí do písku v létě na pláži, bychom dnes snadno mohli deklarovat jako pokus o sebevraždu, jestliže se vám přitom podaří zvířit pár radioaktivních částic, které se vám mohou přilepit na pleť nebo je vdechnete do plic. Přestaňte si dobírat Michaela Jacksona, když ho vidíte s chirurgickou maskou přes nos a ústa. Může to být na pohled výstřední, ale Michael většinu z nás takřka jistě přežije.

Dvanáct let po kataklyzmatickém testu Trinity bylo západním vládám naprosto jasné, že se jim věci začínají vymykat z ruky. Zpráva Britské rady pro lékařský výzkum z roku 1957 uvádí, že celosvětová „úmrtí na rakovinu plic se v období mezi 1945 až 1955“ více než zdvojnásobila, ačkoli nebylo nabídnuto žádné vysvětlení. V průběhu téhož desetiletí se počet úmrtí na rakovinu v bezprostřední blízkosti Hirošimy a Nagasaki ztrojnásobil. Od roku 1945 až do oficiálního ukončení atmosférických zkoušek v roce 1963, zaznamenal nárůst výskytu rakoviny plic na pacifických ostrovech pětinásobek. Poté když bylo jasné, že úplně rozhasila naše životní prostředí na 50 000 let dopředu, nastal pro „velkou vládu“ čas přikročit k důležité akci sloužící odvrácení pozornosti.

Jak lidem nejlépe dokázat, že si způsobují rakovinu plic sami, to znamená moci jim říkat, že sami nesou vinu za způsobenou újmu na zdraví tak, aby z toho nikdy nemohla být obviněna nebo dokonce žalována žádná vláda? Jedinou samozřejmou látkou, kterou lidé kromě vzduchu vdechovali do plic byl tabákový kouř, a tak si na něj došlápli. Různí mizerně kvalifikovaní lékařští „výzkumníci“ zčistajasna zjistili, že tonou v impozantních státních dotacích s cílem spustit výzkum, zaměřený na dosažení jasného konečného rezultátu: „Dokažte, že kouření způsobuje rakovinu plic!“ Skuteční vědci [obzvlášť někteří význační nukleární fyzici] se nad raným patetickým úsilím zelenáčů protikuřácké lobby dlouho jen pochmurně usmívali, ale nakonec je vlákali do pasti ze všech nesmrtelnější. Kvazi-lékařští výzkumníci byli vyzváni, aby svá falešná tvrzení prokázali podle přesně stejných přísných vědeckých norem použitých při zkoušce, která dokázala, že vdechnuté radioaktivní částice vyvolají u savců rakovinu plic.

Připomeňme si, že aby libovolná teorie byla vědecky akceptovatelná, musí být nejprve prokázána v souladu s tvrdými požadavky, na nichž se vědci všeobecně dohodli. Především musí být izolován podezřelý agens [zde tabákový kouř] a poté použit v důkladně kontrolovaných laboratorních experimentech k předvedení deklarovaného výsledku, to znamená rakoviny plic u savců. Navzdory tomu, že v rámci pokusů byly doslova desítky tisíc obzvlášť náchylných myší a krys vystaveny ekvivalentu 200 cigaret denně, nakonec až na několik let, se „lékařské vědě“ ANI JEDNOU U ŽÁDNÉ Z NICH nepodařilo vyvolat rakovinu plic! Ano, nešálí vás zrak, čtete správně. Stovky tisíc lékařů nás víc než čtyřicet let obelhávaly.

Skuteční vědci vzali kvazi-lékařské výzkumníky pod krkem, protože „spárovali“ experiment se smrtícími radioaktivními částečkami s experimentem s blahodárným tabákovým kouřem, a tím definitivně na věčné časy prokázali, že kouření za žádných okolností nemůže být příčinou rakoviny plic. A dále, při jednom velkém „nešťastnou náhodou“ spuštěném experimentu, který by si nikdy nedovolili publikovat, tito skuteční vědci s překvapující jasností prokázali, že kouření ve skutečnosti před rakovinou plic naopak chrání!

Jak k tomu došlo? Všechny myši a krysy byly vždy použity jen v jednom specifickém experimentu, a pak utraceny. Výzkumníci tak zabezpečili, aby důsledky vlivu jakékoli testované substance nemohly být náhodně „smíšeny“ s reálnými či imaginárními účinky jiné substance. Jednoho dne, „jakoby kouzlem“, si několik tisíc myší z experimentu s tabákovým kouřem „náhodou“ našlo cestu do experimentu s radioaktivními částečkami, které v minulosti vždy spolehlivě usmrtily všechny nešťastné testovací subjekty. Jenomže tentokrát, zcela proti všem předpokladům, šedesát procent myší - kuřáků setkání s radioaktivními částicemi přežilo. Jediným odlišným parametrem bylo jejich předchozí vystavení hojnému množství tabákového dýmu.

Okamžitě byl uplatněn tlak státního dozoru a tato fakta byla zatajena, ale to skutečné vědce neumlčelo. Profesor Schrauzer, prezident Mezinárodní asociace bio-anorganických chemiků, podal v roce 1982 před komisí U.S. Kongresu svědectví o tom, že vědci z testů se zvířaty už dlouho dobře ví, že jisté množství tabákového dýmu působí jako anti-karcinogen [má protirakovinový účinek]. Uvedl také, že jsou-li zvířata vystavena známým karcinogenům [rakovinu vyvolávajícím substancím], působí aplikace dostatečného množství tabákového dýmu proti nim.

Jenže profesor Schrauzer zdaleka nehodlal skončit tímto prohlášením. Mimo již uvedeného výboru pod přísahou dále dosvědčil, že „žádná ze složek cigaretového dýmu se neprokázala jako způsobující lidskou rakovinu plic“ a dodal, že „nikdo nikdy nebyl schopen vyvolat rakovinu plic z kouření u laboratorních zvířat." Jeho vystoupení před kongresovým výborem bylo elegantním řešením jinak komplikovaného problému. Proto - jestliže vládní úředníci zablokují zveřejnění vaší vědecké práce, jděte stejnou cestou jako profesor Schrauzer a uveďte podstatná fakta do písemného záznamu parlamentní komise!

Jak se dalo předvídat, tyto kruté pravdy vyvolaly u státních úředníků a kvazi-lékařských „výzkumníků“ záchvat zuřivého vzteku. V roce 1982 už skutečně začali sami věřit vlastní absurdní propagandě, a nedali se utišit ani významnými členy vědecké organizace. Zcela neočekávaně přenesli vinu na další „utajené přísady“, přidávané do cigaret tabákovými společnostmi.
„Ano, to musí být ono!“ tvrdili horlivě, jenže jen do doby, než pár vědců vzalo do ruky telefon a pak poukázalo na to, že tytéž „tajné přísady“ byly použity i při experimentech na myších, čímž bylo prokázáno, že rovněž nemohou být příčinou rakoviny plic.

Věci vypadají beznadějně nejen pro vládu, tak i pro celé lékařské společenství. Od dob, kdy byla do protikuřáckého hnutí na počátku šedesátých let napumpována spousta dotací, prošly lékařským studiem snad stovky tisíc lékařů, jimž bylo vštěpováno, že kouření způsobuje rakovinu plic. Většina z nich této lži uvěřila, ale v nátěru už se začínaly objevovat praskliny. Ani těm nejtupějším budoucím doktorům nemohlo uniknout, že mezi prezentovanými daty není žádný vztah, a když se dotázali bylo jim řečeno, že nemají klást hloupé otázky. Věta „Kouření vyvolává rakovinu plic!“ byla převedena na krédo v něčem, co funguje jako mechanizmus náboženského přesvědčení, v němž slepá víra supluje jakýkoli důkaz.

Taková slepá víra ovšem potřebuje systém vnější podpory. V tomto případě sehrály tuto roli reklamní agentury a média. Obrazovky náhle zaplavily obrázky strašně zčernalých „kuřáckých plic“, doprovázené omíláním mantry, že asi toužíte zemřít v hrozných mukách, jestliže od toho ihned neupustíte. Samozřejmě to byl naprostý patetický nesmysl. Na pitevním podnosu vypadají plíce kuřáka i nekuřáka napohled stejně, jsou růžové a jediný způsob jak může soudní patolog poznat, že někdo byl kuřák je, že nalezne stopy po od nikotinu na prstech, balíček cigaret v kapse kabátu, nebo pokud jeden z příbuzných pošetile uvede do záznamu, že zesnulý kdysi kouřil ten ďábelský plevel.
A černé plíce na fotografii? Ty patřily horníkovi, který po celý svůj život v hojném množství vdechoval mikroskopické částice prachu černého uhlí. Stejně jako radioaktivní částice se zachytí hluboko v plicní tkáni kde zůstanou navždy. Kdybyste pracovali dvacet nebo více let bez ochranné masky v kamenouhelném dole, vypadaly by vaše plíce pravděpodobně stejně, jako ty na podnosu.

Mnoho lidí chce přesně vědět, co vlastně myši - kuřáky zachránilo před smrtícími radioaktivními částicemi, a ještě více se ptá, jak je možné, že dnes podle reálných čísel na rakovinu plic umírá daleko více nekuřáků než kuřáků. Asi nejblíže k pravdě je profesor Sterling ze Simon Fraser University v Kanadě, který se ve svých výzkumných zprávách přiklání k úsudku, že kouření podněcuje v plicích tvorbu tenké vrstvy hlenu, „která utváří ochrannou vrstvu, bránící libovolným rakovinotvorným částicím ve vstupu do plicní tkáně.“ Toto má, v rámci toho co dnes známe, patrně nejblíže k pravdě a navíc i dokonalý vědecký smysl. Radioaktivní částice vdechnuté kuřákem ihned polapí vrstvička hlenu, a pak jsou vypuzeny z těla dříve, než mohou prostoupit do plicní tkáně.

 

#2 13. 4. 2006 21:47

Peta
♥♥-----
Registrovaný: 13. 3. 2006
Příspěvky: 90

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Můžu říct, že mě to ani nepřekvapuje a docela tomu věřím. Nebudu tady propagovat kouření, protože jsem sama nekuřák, ale toleruji to. Akorát by mě zajímalo, odkud jsi to vyčetla?
Já si přidám taky trochou do mlýna o faktech a výmyslech, ale tentokrát z praktického života. Jedná se také o rakovinu a její léčbu. Klasickým přípravkem je dneska chemoterapie a ozařování, ale že většina západních států a někteří studovaní přišli na to, že se to dá léčit pouze úpravou jídelníčku, to už se nikde moc nedočteš. Existují vysoce vzdělaní páni docenti, kteří o tom vědí, ale bojí se publikovat, protože by byli okamžitě umláceni farmaceutickými firmami, kterým z toho jdou horentní sumy. Znám dva případy ze svého okolí, kdy oba jezdili na chemu a nádory se jim krásně zvětšovaly a organismus byl v háji, ale oni začali se zeleninovou dietu a nádory jsou v háji a jsou tady další roky. Jenomže bohužel většina lidí o tom buď vůbec nevědí, nebo i když vědí, tak na to nereagují, protože to jim přece nemůže pomoci - o tom jim žádný doktor neříkal.
Takže já už se nedivím ničemu.


Jestliže budete dělat pořád to, co vždycky - vždycky dostanete to, co už jste měli

Není tady

 

#3 14. 4. 2006 7:21

adra
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: moje krásné město:-))
Registrovaný: 13. 4. 2006
Příspěvky: 7401

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Je to dost hrozný když v "díky" farmaceuticýckým   firmám umírají nevinní lidi...hlavěn že farmac. si nacpe kapsy prachama!!!!!
to s tou rakovinou jak píšeš-úprava jídelníčku je dost zajímavý...věřím tomu že to je možné...naopak všelijaký výzkumy...bla bla je to jen o prachách...a my obyčejní smrtelníci jsme jako pokusní králíci...dost často slýchávaám-tyto výrobky NEJSOU testovány na zvířatech...a proč taky když to můžou testovat na nás lidech!!??


Co uděláme v životě pro sebe, to si s sebou vezmeme do hrobu. Co uděláme v životě pro druhé, to tu zůstane na věky...

"Pri milování zavři oci a užívej ho plnými doušky, je to dar co teď v tuhle chvilku mas, ale jak skonci vic nedoufej. Milování je dar...ne slib..."

Není tady

 

#4 14. 4. 2006 8:35

zvedava
Host

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Jandulko,
já takhle dlouhé články taky obyčejně nečtu a vím, že spousta lidí taky ne... ale tohle jsem přečetla a valila oči... A fakt nevím, co si o tom myslet.
Tak zkráceně, co mě překvapilo:

První zajímavost:
Desetitisíce pokusných krys a myší "vykouří" denně 200 cigaret a to po dobu pár let... přesto ani u jediné!!! se nepodaří vypěstovat rakovinu plic! To je na zamyšlení...

Další:
Mnoho lidí chce přesně vědět, co vlastně myši - kuřáky zachránilo před smrtícími radioaktivními částicemi, a ještě více se ptá, jak je možné, že dnes podle reálných čísel na rakovinu plic umírá daleko více nekuřáků než kuřáků. Asi nejblíže k pravdě je profesor Sterling ze Simon Fraser University v Kanadě, který se ve svých výzkumných zprávách přiklání k úsudku, že kouření podněcuje v plicích tvorbu tenké vrstvy hlenu, „která utváří ochrannou vrstvu, bránící libovolným rakovinotvorným částicím ve vstupu do plicní tkáně.“ Toto má, v rámci toho co dnes známe, patrně nejblíže k pravdě a navíc i dokonalý vědecký smysl. Radioaktivní částice vdechnuté kuřákem ihned polapí vrstvička hlenu, a pak jsou vypuzeny z těla dříve, než mohou prostoupit do plicní tkáně.

 

#5 14. 4. 2006 9:02

avalonka
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 27. 1. 2006
Příspěvky: 1673

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Zvedava,

díky, tvůj článek je zajímavý, mně jako kuřáka rozhodně nezarmoutil.

Ale nechala bych na hlavě, protože to, co se píše, to se píše. Nemusí to být pravda. Neříkám, že článek je lež, ale MŮŽE to být lež stejně, jako nápisy na Marlboro, že kouření škodí zdraví.

Jinými slovy, pokud nejsem špičkový laboratorní chemik, nebo aspoň průměrný lékař (což nejsem), netroufám si naprosto jakkoli podobný článek hodnotit.

Stejně tak jako články o politice, astronomii, molekulární fyzice a spol. Prostě "pokud u toho nejsem", tak je mi jedno, zda napíší, že sádlo je zdraví škodlivé a druhý den že je zdraví prospěšné. Mám svůj vlastní rozum, na nic jiného nelze spoléhat.

A na to si zapálím! smile


http://lilypie.com/pic/080125/ivPB.jpghttp://b1.lilypie.com/33HPp1/.png

Není tady

 

#6 14. 4. 2006 9:30

Dita.L
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 9213

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

ja ten clanek cetla uz davno, taky jsem se nas tim zamyslela. Jelikoz je vseobecne znamo, ze nejen tento pokusny jaderny vybuch nevysel, ale jsou tu i jine "koniny" ktere USA vice ci mene uspesne tutla,  priklanim se k tomu, ze tento clanek je pravdivy. FBI a NASA jsou nejprofesionalnejsi lhari na svete a jsou za to placeni big_smile
Jinak o te zeleninove diete taky vim, a dokonce jsem se tenkrat zarazila nad clankem, kde se psalo, ze uspesne bojovat proti rakovine pomaha snist kazdy den jeden cely citron, zatimco farmaceuticky vitamin C rust nadoru vyvola, nebo podporuje.


Odpovídám za to co říkám. Ne za to, jak ty tomu rozumíš.

http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/7/71x35tm2w.pnghttp://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/d/dflqakn4e.png
http://alterna-tickers.com/tickers/generated_tickers/2/2cxnuzbkh.png

Není tady

 

#7 14. 4. 2006 10:01

adra
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: moje krásné město:-))
Registrovaný: 13. 4. 2006
Příspěvky: 7401

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Avalonko, koutí se mi ruka, ale musím s tebou souhlasi...jako kuřačku mě to taky nezasmušilo....
A s tím kroucením ruky si dělám legraci, poslala jsem ti zprávičku:-)))


Co uděláme v životě pro sebe, to si s sebou vezmeme do hrobu. Co uděláme v životě pro druhé, to tu zůstane na věky...

"Pri milování zavři oci a užívej ho plnými doušky, je to dar co teď v tuhle chvilku mas, ale jak skonci vic nedoufej. Milování je dar...ne slib..."

Není tady

 

#8 14. 4. 2006 10:07

adra
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: moje krásné město:-))
Registrovaný: 13. 4. 2006
Příspěvky: 7401

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

PROSIM tě avalonko CHTĚLA jsem ti poslat zprávu ale máš plnou schránku, až ji vyprázdníš dej vědět třeba jen krátce zprávičkou at to nemusím pořád zkoušet díky....


Co uděláme v životě pro sebe, to si s sebou vezmeme do hrobu. Co uděláme v životě pro druhé, to tu zůstane na věky...

"Pri milování zavři oci a užívej ho plnými doušky, je to dar co teď v tuhle chvilku mas, ale jak skonci vic nedoufej. Milování je dar...ne slib..."

Není tady

 

#9 14. 4. 2006 10:24

KALIK
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Město piva
Registrovaný: 9. 1. 2006
Příspěvky: 18071

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

To se mi nezdá, jak se pak dostane kyslík přes ten hlen? Co přirozné radioaktivní pozadí, ve kterém jsme furt? Jak to, že už všichni nejsou dávnou prorostlí rakovinou?


Neni nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku o které nepochybuje.

Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza.

Není tady

 

#10 14. 4. 2006 11:21

avalonka
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Praha
Registrovaný: 27. 1. 2006
Příspěvky: 1673

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

adra napsal(a):

PROSIM tě avalonko CHTĚLA jsem ti poslat zprávu ale máš plnou schránku, až ji vyprázdníš dej vědět třeba jen krátce zprávičkou at to nemusím pořád zkoušet díky....

Tak jsem si tam pár zpráv smazala - doufám, že účinně roll


http://lilypie.com/pic/080125/ivPB.jpghttp://b1.lilypie.com/33HPp1/.png

Není tady

 

#11 14. 4. 2006 12:28

adra
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: moje krásné město:-))
Registrovaný: 13. 4. 2006
Příspěvky: 7401

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

avalonko, bohužel to stále nejde:-((((


Co uděláme v životě pro sebe, to si s sebou vezmeme do hrobu. Co uděláme v životě pro druhé, to tu zůstane na věky...

"Pri milování zavři oci a užívej ho plnými doušky, je to dar co teď v tuhle chvilku mas, ale jak skonci vic nedoufej. Milování je dar...ne slib..."

Není tady

 

#12 16. 4. 2006 18:24

Simona Janoušková
♥♥♥♥---
Registrovaný: 14. 1. 2006
Příspěvky: 398

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Dříve se neumíralo na rakovinu plic, protože kuřáci možná umřeli dřív na tuberkulózu a vůbec všech rakovin bylo méně, lidi umírali mladší na dnes již snadno léčitelné nemoci (antibiotiky). Tomu článku nevěřím. Ti kdo rakovinu plic chytnou jsou většinou kuřáci. Viděli jste někdy plíce mrtvého kuřáka a nekuřáka pro porovnání? Já jsem je viděla, plíce kuřáka jsou šedivé jako- by plné černých teček - dehtu. Tak se nedivím, že rakovinu chytnou spíš než nekuřáci. Nekuřáci rakovinu taky mohou chytit, když mají genetickou dispozici a navíc jsou třeba pasivní kuřáci, nebo se k tomu přidají jiné negativní vlivy.

Není tady

 

#13 16. 4. 2006 18:47

agnes
Host

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

No, tak i kdyby tohle byla pravda, tak to přece nevylučuje, že kouření rakovinu způsobuje taky, ne?
Karcinomů plic je více typů, některé z nich nejsou vázány na kouření, ale ten nejčastější typ - dlaždicobuněčný karcinom je jednoznačně způsoben dlouhodobým kouřením, ale třeba adenokarcinom ne.  Radiace je samozřejmě taky kancerogenní, ale četla jsem tam cosi o vdechnutí jedné částečky a z toho vzniklé rakoviny, tak to je teda fakt pěkná pitomost - jaká částečka by to jako měla být - heliové jádro??? oni někde poletují po jednom? Netvrdím, že  neexistuje ve farmacii obrovský lobbismus a nečetla jsem článek celý, ale i tak mě tam několik perel opravdu rozesmálo - ten kdo to psal nemá bazální znalosti ani medicíny, ani fyziky.

 

#14 16. 4. 2006 19:26

Rena 66
Host

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Simona Janoušková napsal(a):

Dříve se neumíralo na rakovinu plic, protože kuřáci možná umřeli dřív na tuberkulózu a vůbec všech rakovin bylo méně, lidi umírali mladší na dnes již snadno léčitelné nemoci (antibiotiky). Tomu článku nevěřím. Ti kdo rakovinu plic chytnou jsou většinou kuřáci. Viděli jste někdy plíce mrtvého kuřáka a nekuřáka pro porovnání? Já jsem je viděla, plíce kuřáka jsou šedivé jako- by plné černých teček - dehtu. Tak se nedivím, že rakovinu chytnou spíš než nekuřáci. Nekuřáci rakovinu taky mohou chytit, když mají genetickou dispozici a navíc jsou třeba pasivní kuřáci, nebo se k tomu přidají jiné negativní vlivy.

Na něco se umřít musí, ale měli bychom si naplánovat na co...smile

 

#15 16. 4. 2006 21:37

host eska
Host

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Myslím, že ten článek rakovinu plic z cigaret nepopírá ani nepotvrzuje, ovšem vede k zamyšlení nad tím jak velkou moc nad našimi životy mají nadnárodní a ropné společnosti nebo dokonce vlády Gčka...


                                    ------Tohle ať čte,  jen ten, kdo se opravdu nudí.------------
                  ( je to jen dost nezáživný proces myšlenek, kterým jsem došla k tomuto závěru. )


Takže těžko věřit, že by plíce kuřáka byly opravdu stejné jako plíce nekuřáka. Zatímco nehty změní barvu, ale znám nejednoho člověka co kouří přes 20 a více let 2 krabičky denně a zatím žije aktivně a vesele... Někdo za to, že kouřil na ulici zatčen byl. Pobuřoval totiž okolí a vypadal dost ďábelsky... big_smile  Někdo mi řekl, že jedno čekání na přechodu frekventované ulice se vyrovná vykouření čtyř cigaret a docela tomu věřím.
Něco o kouření prospěšném zdraví jsem slyšela. tongue  Byly to za První republiky modní bylinkové doutníky. Ty mohl kouřit, kdo chtěl. Ale normální cigarety byly třeba školákům zakázané. To vím z jedné knížky o TGM. Tak nějak. Reklama fungovala vždycky..
Přesto pokud by lobby byla jiná než tahle hnusná a negativistická, ušetřila by určitě několik životů. Rakovina je závislá, a to stoprocentně, na víře a na náladě. Takže když všichni kuřáci uvěří, že umřou na rakovinu, a budou nešťastní, že cigarety stojí čím dál víc a oni nedokáží přestat, tak na ni asi opravdu mnohem pravděpodobněji zemřou.
Jedna částečka? A oni dali těm zvířatům jednu takovou částečku? To si taky neumím zrovna představit, ale budiš.
Protože stoprocentně právě tyhle látky rakovinu způsobují. Rakoviny je určitě mnohem víc než dřív, pravda je, že by se člověk měl zamyslet nad tím, kolik na tom mají zásluhu cigerety a kolik třeba ropné společnosti a nezodpovědné vlády. Což ovšem rakovinu plic i z cigaret stále nepopírá ani nepotvrzuje. Spíš je to pravdivý článek o demagogii. Podle mě a pro mě. Já občas prostě nechápu, jak třeba my můžeme přebírat školní systém USA, když oni sotva vědí, kde je Evropa. No, ovšem to sem to nepatří. Ten článek sám je příkladem demagogie.
S tím citronem.
Moje babička mi vyprávěla příběh ze svého utlého dětství.
Děti její maminky onemocněli záškrtem, píše se rok asi kolem 1915-18. Všechny svoje děti zachránila citronovou šťávou. Mojí babičce je 91 let a pořád běhá... Léky v té době nebyly k dostání. Opravdu. Nebo její sestra měla podezření na tuberkulózu. Moje babička dostala karanténu, ale v nemocnici nebylo místo. Dali ji na postel k sestře. Ano, na jednu postel...
No, a pak je tu ještě jeden zeleninivý lék.  Jeden známý mojí babičky se vrátil z koncentráku, vrátilo se jich víc, ale on jediný žil ještě asi 25 let. Celý rok totiž jedl převážně vařenou a strouhanou mrkev. A ta ho prý, podle mojí babičky, zachránila. Ale kolik tam bylo dusičnanů, to je zase jiná věc. Tenkrát asi miň. Moje babička říká stoprocentně pravdu a přesto je to zvláštní. Člověk si prostě musí dobrovolně zvolit čemu má na tomto světě věřit.
Existuje teorie léčby tlustého střeva a ta říká, že se můžete pokusit držet delší hladovku a někdy rakovina sama zmizí. Hladovka, ta je zaručeně stejná v každé době i když v kombinaci s tím znečištěným vzduchem...
Na něco člověk umřít...takže ho třeba přejede tramvaj.. :-). Ale kuřáky bych prostě nestresovala. Vždyť to je pro ně relax...

 

#16 3. 9. 2006 18:58

mafy
♥♥♥----
Místo: JIŽNÍ ČECHY
Registrovaný: 16. 6. 2006
Příspěvky: 149

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Peta napsal(a):

Můžu říct, že mě to ani nepřekvapuje a docela tomu věřím. Nebudu tady propagovat kouření, protože jsem sama nekuřák, ale toleruji to. Akorát by mě zajímalo, odkud jsi to vyčetla?
Já si přidám taky trochou do mlýna o faktech a výmyslech, ale tentokrát z praktického života. Jedná se také o rakovinu a její léčbu. Klasickým přípravkem je dneska chemoterapie a ozařování, ale že většina západních států a někteří studovaní přišli na to, že se to dá léčit pouze úpravou jídelníčku, to už se nikde moc nedočteš. Existují vysoce vzdělaní páni docenti, kteří o tom vědí, ale bojí se publikovat, protože by byli okamžitě umláceni farmaceutickými firmami, kterým z toho jdou horentní sumy. Znám dva případy ze svého okolí, kdy oba jezdili na chemu a nádory se jim krásně zvětšovaly a organismus byl v háji, ale oni začali se zeleninovou dietu a nádory jsou v háji a jsou tady další roky. Jenomže bohužel většina lidí o tom buď vůbec nevědí, nebo i když vědí, tak na to nereagují, protože to jim přece nemůže pomoci - o tom jim žádný doktor neříkal.
Takže já už se nedivím ničemu.

Zabira ta zeleninova dieta i na rakovinu plic? - mohla bys mi o ni napsat podrobne, je to zivotne dulezite!!!
Predem dekuji!!!


Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra máš volno! cool
Čemukoliv se učís, učíš se pro sebe.. albert

Není tady

 

#17 3. 9. 2006 19:05

mafy
♥♥♥----
Místo: JIŽNÍ ČECHY
Registrovaný: 16. 6. 2006
Příspěvky: 149

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Ja tomu, co tady pises, neverim - tim vlastne chces rict, ze my nekuraci si vlastne muzeme za to, ze davame sanci rakovine a ze bychom tedy meli kourit vsichni, abychom byli zdravi, jo?
To je kravina a ja tomu neverim!!! Rakovina plic ci cehokoliv jineho je svinstvo a souhlasim, ze radioaktivni latky se na jejim vzniku mohou podilet, ale take si myslim, ze kuraci si k rakovine pomahaji sami.
Pri koureni vdechujes takovy bordel, jako kdybys treba asfaltovala silnici - takze si myslim, ze tady neni co resit!!!
Skoro to vypada tak, ze podnikas v tabakovem prumyslu a bojis se, ze az ted budou cigarety vyrazne zdrazeny, ze spousta lidi se na koureni vykasle - proto ta propaganda vyuzenych a tedy odolnejsich lidi usch
Nechci Te tim nijak urazit, je to Tvuj nazor a tohle zase muj!!!


Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra máš volno! cool
Čemukoliv se učís, učíš se pro sebe.. albert

Není tady

 

#18 3. 9. 2006 21:34

lueta
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 29. 4. 2006
Příspěvky: 2936

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

mafy napsal(a):

Peta napsal(a):

Můžu říct, že mě to ani nepřekvapuje a docela tomu věřím. Nebudu tady propagovat kouření, protože jsem sama nekuřák, ale toleruji to. Akorát by mě zajímalo, odkud jsi to vyčetla?
Já si přidám taky trochou do mlýna o faktech a výmyslech, ale tentokrát z praktického života. Jedná se také o rakovinu a její léčbu. Klasickým přípravkem je dneska chemoterapie a ozařování, ale že většina západních států a někteří studovaní přišli na to, že se to dá léčit pouze úpravou jídelníčku, to už se nikde moc nedočteš. Existují vysoce vzdělaní páni docenti, kteří o tom vědí, ale bojí se publikovat, protože by byli okamžitě umláceni farmaceutickými firmami, kterým z toho jdou horentní sumy. Znám dva případy ze svého okolí, kdy oba jezdili na chemu a nádory se jim krásně zvětšovaly a organismus byl v háji, ale oni začali se zeleninovou dietu a nádory jsou v háji a jsou tady další roky. Jenomže bohužel většina lidí o tom buď vůbec nevědí, nebo i když vědí, tak na to nereagují, protože to jim přece nemůže pomoci - o tom jim žádný doktor neříkal.
Takže já už se nedivím ničemu.

Zabira ta zeleninova dieta i na rakovinu plic? - mohla bys mi o ni napsat podrobne, je to zivotne dulezite!!!
Predem dekuji!!!

Zabírá na všechny druhy rakoviny, jmenuje se to pokud se nepletu Brreusova dieta, ty šťávy se dostanou v každé dobré zdravé vyživě a přesný postup je napsán v knížce. Velmi dobré vysledky v léčbě rakoviny má i MUDr. Kamil Jurkovič  (vydal knížku Revoluce v léčení rakoviny), jezdila jsem k němu s maminkou, bydlí na Slovensku, informace najdeš na netu.

Upravil(a) lueta (3. 9. 2006 21:36)


Chyby jsou nutným a jediným vodítkem na cestě k dokonalosti

Není tady

 

#19 3. 9. 2006 21:37

mafy
♥♥♥----
Místo: JIŽNÍ ČECHY
Registrovaný: 16. 6. 2006
Příspěvky: 149

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

lueta napsal(a):

mafy napsal(a):

Peta napsal(a):

Můžu říct, že mě to ani nepřekvapuje a docela tomu věřím. Nebudu tady propagovat kouření, protože jsem sama nekuřák, ale toleruji to. Akorát by mě zajímalo, odkud jsi to vyčetla?
Já si přidám taky trochou do mlýna o faktech a výmyslech, ale tentokrát z praktického života. Jedná se také o rakovinu a její léčbu. Klasickým přípravkem je dneska chemoterapie a ozařování, ale že většina západních států a někteří studovaní přišli na to, že se to dá léčit pouze úpravou jídelníčku, to už se nikde moc nedočteš. Existují vysoce vzdělaní páni docenti, kteří o tom vědí, ale bojí se publikovat, protože by byli okamžitě umláceni farmaceutickými firmami, kterým z toho jdou horentní sumy. Znám dva případy ze svého okolí, kdy oba jezdili na chemu a nádory se jim krásně zvětšovaly a organismus byl v háji, ale oni začali se zeleninovou dietu a nádory jsou v háji a jsou tady další roky. Jenomže bohužel většina lidí o tom buď vůbec nevědí, nebo i když vědí, tak na to nereagují, protože to jim přece nemůže pomoci - o tom jim žádný doktor neříkal.
Takže já už se nedivím ničemu.

Zabira ta zeleninova dieta i na rakovinu plic? - mohla bys mi o ni napsat podrobne, je to zivotne dulezite!!!
Predem dekuji!!!

Zabírá na všechny druhy rakoviny, jmenuje se to pokud se nepletu Brreusova dieta, ty šťávy se dostanou v každé dobré zdravé vyživě a přesný postup je napsán v knížce. Velmi dobré vysledky v léčbě rakoviny má i MUDr. Kamil Jurkovič  (vydal knížku Revoluce v léčení rakoviny), jezdila jsem k němu s maminkou, bydlí na Slovensku, informace najdeš na netu.

Dekuji a ten MUDr. Jurkovic leci take prirodni cestou?


Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a zítra máš volno! cool
Čemukoliv se učís, učíš se pro sebe.. albert

Není tady

 

#20 3. 9. 2006 22:20

lueta
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Brno
Registrovaný: 29. 4. 2006
Příspěvky: 2936

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

mafy napsal(a):

lueta napsal(a):

mafy napsal(a):


Zabira ta zeleninova dieta i na rakovinu plic? - mohla bys mi o ni napsat podrobne, je to zivotne dulezite!!!
Predem dekuji!!!

Zabírá na všechny druhy rakoviny, jmenuje se to pokud se nepletu Brreusova dieta, ty šťávy se dostanou v každé dobré zdravé vyživě a přesný postup je napsán v knížce. Velmi dobré vysledky v léčbě rakoviny má i MUDr. Kamil Jurkovič  (vydal knížku Revoluce v léčení rakoviny), jezdila jsem k němu s maminkou, bydlí na Slovensku, informace najdeš na netu.

Dekuji a ten MUDr. Jurkovic leci take prirodni cestou?

Bude nejlepší, když si informace přečteš přímo od něj, nerada bych interpretovala něco, čemu sama příliš nerozumím. Já jsem si ho na netu našla poté, co lékaři nedali šanci na uzdravení a odmítali předepsat jakoukoliv léčbu s tím, že je zbytečná. Jezdili jsme za ním na Slovensko.


Chyby jsou nutným a jediným vodítkem na cestě k dokonalosti

Není tady

 

#21 3. 9. 2006 23:00

destinn
♥♥♥----
Místo: Praha
Registrovaný: 15. 4. 2006
Příspěvky: 157

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:

Tak to je síla, nevím zda tomu věřit


Sláb jenom ten kdo v sebe ztratil víru a malý ten, kdo má jen malý cíl

Není tady

 

#22 6. 9. 2006 21:16

Zuzík
♥♥-----
Registrovaný: 19. 4. 2006
Příspěvky: 27

Re: Pravda nebo fikce? Velmi zajímavý článek:


Važte si člověka, zvláště, jste-li jím.

Není tady

 
NÁŠ TIP:
  • Sháníte kvalitní kancelářské židle? Vyberte si ze širokého sortimentu v internetovém obchodě Hawaj.cz

  • Značkové parfémy a kosmetika, 4 prodejny v ČR, skladem přes 500 000 kusů parfémů a kosmetiky. Expresní doručení do 24 hod. EUROPARFEMY.cz

  • Bottega Veneta Knot Eau Absolue je famózní vůně pro výjimečnou ženu! Díky intenzivní směsici nejkvalitnějších surovin vznikla tato uhrančivá a dech beroucí dámská vůně.Ve smaragdovém srdci najdete inovativní orientální dámskou vůni

  • Vyhraj skvělé ceny v internetových soutěžích! Desítky atraktivních výher najdeš v nejrozsáhlejším katalogu České-soutěže.cz

  • Moringa s vysokým množstvím vlákniny zrychlí váš metabolismus. Pořiďte si dokonalý šperk pro vaše zdraví – Moringu olejodárnou v kapslích. Objednávejte přes www.HERBandME.cz

  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz

  • Windomatic je elektrický vysavač na okna vybavený gumovou lištou. Stačí okno umýt čisticím prostředkem a potom ho vysušit přístrojem od Viledy. Windomatic je vybaven tlačítkem MAX, díky kterému snadno získáte ještě větší sací výkon.

  Zápatí

  Powered by PunBB 1.2.24c
  © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
  Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
  Ochrana osobních údajů